Pożegnanie śp. płk. Mariana Pilarskiego – „ Jara” i śp. ppor. Stanisława Biziora – „Eama” 13-10-2017