Intencje Mszalne

                                                       

 

                                                            INTENCJE MSZALNE

                                                         Od 17 do 23  czerwca 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00 + Helenę Kowalską (of. koleżanek –emerytek córki Anny z przedszkola)

17.00+ Krzysztofę Podgórską (of. r. Żukowskich)

 

WTOREK

7.00+  Kazimierza (14r.ś.), Bogusławę i Jadwigę Skibów

17.00+ Danutę Grabiec (of. Katarzyny i Czesława Niziołek)

 

ŚRODA

7.00+  Alfredę Kołtun (7r.ś.), Stefana, Bożenę i Bolesława Godzisz, Mieczysława Torbę, Zofię i Józefa Galant, Katarzynę i Pawła Kołtun

17.00+ Eugenię, Mikołaja, Małgorzatę, Stefanię i Jerzego z r. Frankowskich

 

CZWARTEK

7.00+ Lucjana Szozdę (of. syna –Pawła z rodziną)

17.00+ Helenę Kowalską  (of. r. Pokrywków, Surawskich i Bronikowskich)

 

PIĄTEK

7.00+  Lucjana Szozdę (of. sąsiadów p. Dudzińskich)

17.00+  Mariana Guz (of. Angeliki i Adriana Laskowskich z rodziną)                                                                 

 

 SOBOTA                                                                                                                

7.00+ Msza św. dziękczynna w intencji Grzegorza i Piotra, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski. 

17.00+  Bożenę Sikorską (of. r. Baińskich)

 

NIEDZIELA

8.00+  Adama Bartosiewicza (2r.s.)

8.00+  Zbigniewa Szambarę (2r.s.)                                                                                                                                                                            9.30+ Grzegorza Smyk  (of. dzieci)                                                                     

9.30+ Kazimierza Adamczuka (r.ś.)                                                                                             

10.45. Przewale                                                                                                                                     

12.00+  Władysława Grzeszczuka, Danutę, Jana, Lecha, Stanisława z r. .Dąbrowskich,      Franciszkę, Dominika i Bronisława Siodłoś, Kazimierę, Edwarda Grzeszczuk                                                             

16.00+  Aleksandrę i Władysława Dorębskich ,z r. Dorębskich i Dudzińskich

                                                              

                                                                INTENCJE MSZALNE

                                                          Od 10 do 16  czerwca 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00 + Eugenię Bartoń (r.ś)

17.00* Msza św. w intencji młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania

 

WTOREK

7.00+  Helenę Kowalską (of. Anny Kunkiewicz z rodziną)

17.00+ Janusza- Andrzeja  Guz ( of.  r .Węglińskich)   (Msza św. u sióstr Kamedułek)

 

ŚRODA

7.00+  Helenę Kowalską (of.  Rodz. Gorzkowskich i Podgórskich)

17.00+ Krzysztofę Podgórską (of. Katarzyny z rodziną)

 

CZWARTEK

7.00+ Antoniego, Marię z r. Jakubiaków, Sikorskich, Juliana Kargul

17.00* Msza św. dziękczynna w intencji Antoninę Zarębską z racji  80 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie  i opiekę Matki Bożej  na kolejne lata życia

 

PIĄTEK

7.00+  Jadwigę Galant (of. Artura Wąsacz-wnuka i Wanessy Wąsacz prawnuczki)

17.00*  0 zdrowie i Boże błogosławieństwo  i potrzebne łaski dla r. Garbulów.                                                                     

 

 SOBOTA                                                                                                                

7.00+ Adolfa Guz (6r.ś.), Mariannę, Anielę, Antoniego, Elżbietę, Janusza-Andrzeja Guz

7.30+   XXX dzień: Helenę Kowalską

17.00+ Rafała, Jana, Stanisławę i Leonarda Dudzińskich

 

NIEDZIELA

8.00+  Janinę Szufel i zmarłych z rodziny

8.00+  Kazimierę Zielińską(2r.ś.) i Ludwika                                                                                               

9.30+  Albinę Grzybowską (6r.ś.)                                                                        

9.30+  Stanisławę, Wacława Bartosiewicz, Dominikę i Józefa Siomów                                                     

10.45. Przewale                                                                                                                                     

12.00+ Kazimierę, Ludwika z r . Zielińskich, Łucję i Wojciecha Cinnerów                                                 

16.00+ Stanisława Nagaj (of.dzieci)              

                                                                                                                                                                                                                                        INTENCJE MSZALNE

                                                          Od 03 do 9  czerwca 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00 + Helenę i Aleksandra Kopytko, Walerię i Feliksa Czarneckich, Lucjana Szozdę

17.00* Msza św. dziękczynna z racji 80 rocznicy urodzin Marii Podkańskiej , z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatki i całej rodziny   (of. dzieci)

WTOREK

7.00+  Michała Semika (of. wnuka i rodziny)

17.00+ Irenę i Franciszka Żyła

ŚRODA

7.00+  Helenę Kowalską (of. Dyrekcji i pracowników ZSP w Tyszowcach)

17.00+ Wojtka Kazior (r.ś.)

CZWARTEK

7.00+ NIE MA MSZY ŚWIETEJ

17.00*  W intencji dzieci kl. IV z racji  Rocznicy I Komunii Świętej.

17.00+ Jana i Zofię Pawełko

PIĄTEK

7.00+  Janinę i Hipolita  Badyła, Marię i Jana Kopytko  

15.30*Przewale

17.00 + Jana, Julię, Bolesława  z r. Jakubiaków                                                                                                                           

 SOBOTA                                                                                                                 

7.00+ Wiesława Szopę (8r.ś.), z r. Szopów i Robczuków

15.00*  Msza św. ślubna: Agnieszka Madej i Michał Grzywna   

16.00*  Msza sw. ślubna: Karolina Jaremczuk i Igor Litwińczuk

NIEDZIELA

8.00+  Agnieszkę Antoszewską (6r.ś.)

8.00+  Marię (17r.ś.), Kazimierza Kościołko, Ireneusza Pióro

8.00+ Urszulę Morską (10r.s.),Stanisławę, Tadeusza z r. Tybulczuków, Morskich i Zarębskich                                                                                                                                                                               

9.30+  Jerzego Kliszcza (5r.s.), z r. Kliszczów i Stanisławczuków                                                                        

9.30+  Bernardę i  Franciszka Sareckich, z r. Sareckich i Sendeckich                                                                                                                                        

10.45. Przewale                                                                                                                                      

12.00+ Zbigniewa Kaczoruka (39r.ś.), Genię, Henia z r. Kaczoruków i Kryszczuków, Adolfę Pokrywka                                                                                                                                        

16.00+ Salomeę Paszko, Hipolita, Jerzego, z r. Lipczewskich

    INTENCJE MSZALNE

                                                     Od 27 maja do 02 czerwca 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00 + Krzysztofę Podgórską  (of. Pracowników  apteki w Zamościu)

17.00+ Stanisława Szyprowskiego (27r.ś.), Antoninę, Mieczysława  Szyprowskich; Helenę, Jana, Ryszarda, Annę i Bogusławę z r. Margol

WTOREK

7.00+  Kazimierę i Jana Chromiec, Katarzynę i Janinę Turowskie

17.00+ Emiliana Szopińskiego (of. siostry z mężem i dziećmi) (MSZA U SIÓSTR KAMEDUŁEK)

ŚRODA

7.00+  Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z prośbą o potrzebne łaski

17.00+ Mariana Czernij (r.ś.)

CZWARTEK

8.00+ Roberta Dudzińskiego (28r.ś.), Danutę, Kazimierza i Mariusza

8.00+ Ryszarda, Mariana, Witolda, Lecha, Helenę, Kazimierę Czarneckich

9.30+ Edwarda Krasia

9.30+ Mariana Guz (of. Brata Henryka z żoną)

11.00* Za Parafian

PIĄTEK

7.00+  Zbigniewa Podkańskiego (6r.ś.), Helenę i Władysława Podkańskich

7.30+   Mariannę, Eugeniusza, Waldemara z r. Sendeckich

17.00 + Antoninę, Feliksa, Agnieszkę Antoszewskich, Zofię Makuch                                                                                                                           

 SOBOTA                                                                                                                 

7.00+ Irenę i Edwarda Gaździckich (r.ś), z r. Gaździckich, Mrozowskich i Barczuków

7.30+ XXX dzień: za  Jadwigę Galant    

17.00+ Jana Jurkiewicza (10r.ś), z . Jurkiewicza i Szczepańskich

NIEDZIELA

8.00+  Danutę Antoniak (1r.ś.), Tadeusza, z r. Antoniaków, Kudybów, Szyprów  i Muzyczuków 

8.00+  Robert Deryło (r.ś.), Krzysztofa, Ryszarda, Annę i Edmunda z r. Deryłów                                          

9.30+  Weronikę Pachołek (4r.ś.), Józefa i Adama                                                                                    

9.30+  Helenę Herbut (2r.ś.)                                                                                                                     

10.45. Przewale                                                                                                                                     

12.00* Za Parafian                                                                                                                                         

16.00+ Leszka Czarnieckiego, Józefa i Leokadię  z r. Czarneckich

                                                              INTENCJE MSZALNE

                                                         Od  20 do 26 maja 2024r

PONIEDZIAŁEK

8.00+  Wiesława Mroza (10 r.ś.)  

17.00+ Michała, Bronisławę, Mieczysława, Edwarda z r. Żukowskich, Jana Bąka

17.00 * Poświęcenie pól- Msza św. Kol. Mikulin

17.00*  Poświęcenie pól-Msza św.  Lipowiec

WTOREK

7.00+  Bogusławę (3r.ś.), Jadwigę i Kazimierza Skibów

17.00+ Leokadię i Bronisława Jurkiewiczów

17.00*Poświęcenie pól-Msza św.-  ul. 3 Maja

 17.00* Poświęcenie pól –Msza św. Wojciechówka

ŚRODA

7.00+ Zdzisława Szermenta (r.ś.), Stanisławę, Zofię, Ryszarda, Aleksandrę, Walentego z r. Szermentów

17.00* Msza św. dziękczynna z racji urodzin: Aleksandry, Eryka, Leny i Niny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

17.00* Poświęcenie pól-Msza św. – ul. Średnia i Mała

17.00* Poświęcenie pól-Msza – Kątek

CZWARTEK

7.00+ Krzysztofę Podgórską (of. Zdzisława Sinoradzkiego)

17.00+ Krzysztofa Kudybę (3r.ś.)

17.30* Poświęcenie pól- Msza św.-Zamłynie

PIĄTEK

7.00+  Stanisława Mazura, z r. Mazurów                                                                                                    17.00 + Janinę i Bolesława Wężyków                                                                                                        17.00* Poświęcenie pól-Msza św. –ul. Słoneczna i Jaśminowa                                                                 17.00* Poświęcenie pól- Msza św.  -Klątwy

 SOBOTA                                                                                                                 

7.00+  Ninę Kraś, z r. Łączuków                                                                                                               17.00+ Cecylię Zarębską, Katarzynę Kudlik

NIEDZIELA

8.00+ Marka Torbę (1r.ś.)                                                                                                                          9.30+ Lucynę Skowyra, Zdzisławę Podgórską, Zofię Grabiec, Mariannę Pudełko                                     9.30+ Marię, Mariana Bratek, Stanisławę Banach                                                                                     10.45. Przewale                                                                                                                                      12.00+  Halinę Ważną (13r.ś.)                                                                                                                     16.00+  Danutę Grabiec ( of.  Koleżanek i kolegów Dariusza; z PSL gm. Tyszowce i Zarządu Powiatowego PSL w Tomaszowie Lub.

                                                              INTENCJE MSZALNE

                                                           Od  13 do 19 maja 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Danutę Grabiec   

17.00+ Paulinę, Michała, Tomasza, Teresę, Mikołaja, Annę; z r. Borysów

WTOREK

7.00+  Mariana Guz (of. Mazurków i Prokopów z Rzeszowa)

17.00+ Zdzisława Kryszczuka (9r.ś.) -U sióstr Kamedułek

16.30*Poświęcenie pól-Msza św.- ul. Kościelna, Łukaszewskiego, Podgórze U sióstr Kamedułek

ŚRODA

7.00+ Zofię Dydiuk

17.00+  Romana Bzdyrę (r.ś.)

17.00* Poświęcenie pól-Msza św. Zielone

17.00* Poświęcenie pól-Msza św. Przewale

CZWARTEK

7.00+ Stanisławę Kochanowską (33r.ś.), z r. Skowrońskich i Kochanowskich

7.30+ Janusza-Andrzeja Guz (of. Krystyny i Wiesława Czuluk z rodziną)

17.00+ Ruścisława Jędruszewskiego, Józefę i Stefana

17.00* Poświęcenie pól- Msza św. Mikulin

PIĄTEK

7.00+  Józefa Skop (32r.ś.), Marię, Zofię, Celinę, Szymona

17.00 + Józefa  Kościołko, Julię  i Franciszka Kościołko

17.00* Poświęcenie pól-Msza św. Jurydyka

17.00* Poświęcenie pól- Msza św. ul. Wielka

 SOBOTA                                                                                                                 

7.00+  Franciszka Kopytko, z r. Nowosadów i Kopytków

15.00* Msza św.  ślubna: Natalia Kędzierawska i Przemysław Bezpalko

17.00+ Czesławę i Jana Sobolewskich, i z r. Sobolewskich

17.00* Poświęcenie pól-Msza św. Podbór

NIEDZIELA

8.00+ Pawła Bartosiewicza, Jana i Albinę Bartosiewiczów                                                                        8.00+ Jana Szyper (6r.ś), z r. Szyprów i Muzyczuków                                                                                9.30+ Kazimierza Bubiłka (3r.ś.)                                                                                                                 9.30+ Janinę Masłakowską                                                                                                                         10.45. Przewale                                                                                                                                      12.00+  Ignacego Sendeckiego (24r. ś.)                                                                                                  16.00+  Stanisława Włoszczuka, Bronisława, Stefanię, Magdę

                                                               INTENCJE MSZALNE

                                                           Od  06 do 12 maja 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Danutę Grabiec  (of. Siostrzeńca Sławomira i Joanny Niedźwiedź) 

17.00+  Anielę, Edwarda Michnowicz  Skrzecza, Genowefę i Stanisława Pacuk, z r. Michnowiczów i Żukowskich

17.00+ Mieczysława Marszalec (r.ś.)

WTOREK

7.00+  Mariana Guz (of. Pawła Podgórskiego z rodziną)

17.00+ Floriana, Witolda Zarębskich, Edwarda Nogę

ŚRODA

7.00+ Stanisława Piliszczuka

17.00+  Stanisława, Łucję i Tadeusza z r. Nagaj

CZWARTEK

7.00+ Janusza-Andrzeja Guz (of. Renaty i Marcina Wewióra)

17.00+ Halinę i Józefa Podoba, Marię i Stanisława Kurdziel

PIĄTEK

7.00+  Danutę Grabiec (of. Siostrzeńca Radosława  Niedźwiedź i Marioli Niziołek)

17.00 + Tadeusza Gardziołę (r.ś.)

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  XXX dzień: Krzysztofę Podgórską

16.00+ Msza św. za zmarłych  (o 15.30 litania i różaniec)

NIEDZIELA

8.00+ Zbigniewa Krochmal (4r.ś.)

8.00+ Kazimierę Siedlecką (25r.ś.)

9.30+ Jerzego Bondyrę (7r.ś.)                                                                       

9.30+ Grzegorza Smyk (6r.ś.)

9.30+ Stanisławę Wodecką (1r.ś.), Jana i Mirosława Wodeckich                                                              

10.45. Przewale

12.00* Msza św. w intencji Parafian i Gości z racji Odpustu ku czci św. Andrzeja Boboli

16.00  NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

                                                               INTENCJE MSZALNE

                                                      Od 29 kwietnia do 05 maja 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00* O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Izabeli, dzieci, wnuków i prawnuków   

17.00+  Mariana Guz  (of. od pracowników Valentino: Tyszowce)

WTOREK

7.00+  Mariannę i Bronisława Dudzińskich i ich rodziców

17.00+ Danutę Grabiec (of. brata Leszka) – MSZA U SIÓSTR KAMEDUŁEK

ŚRODA

7.00+ Mariannę i Jana Stelmaszczuków i ich rodzin

17.00+  z r. Pakuluków i Piliszczuków

CZWARTEK

7.00+ Zofię Krawczyk (r.ś.)

17.00+ Amelię i Jana Grabców, Leokadię i Tomasza Grzybowskich, Zdzisława Grabca

PIĄTEK

8.00* O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę M.B.K. Polski dla całej rodziny

8.00+   Janusza – Andrzeja Guz  (of. Zofii Bartnik z rodziną)

9.30* Msza św. dziękczynna w intencji Liliany z racji 2 rocznicy urodzin i Klary w 3 rocznicę urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę M.B.K. Polski (of. babci i dziadka)

9.30+Anielę Czyrka (14r.ś.), Stanisława, Krzysztofa

10.45*Przewale

12.00* W intencji Ojczyzny.

16.00 + Pawła Jakubiaka (38r.ś.), Stanisławę, Edwarda, Feliksę, Danutę, Jana i Marię

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Helenę Sinoradzką (3r.ś.), Tadeusza, Wojciecha, Mariannę, Józefa

17.00+ Jadwigę, Ireneusza i Wacława Pióro

NIEDZIELA

8.00+ Stanisława Piwko (32r.ś.), Alfredę

8.00+ Bronisława, Stanisława, Witolda z Kuźmińskich, Krystynę Nowak                                                                         

9.30+ Kaliksta Bartosiewicza (4r.ś.)

9.30+ Andrzeja Mołdoch (of. żony i dzieci)                         

10.45. Przewale

11.00* Msza św. W intencji dzieci przystępujących do  I Komunii Świętej.

12.00* NIE MA MSZY ŚWIETEJ

16.00+ Adama, Franciszkę, Stanisława z r. Ogórków

                                                  INTENCJE MSZALNE

                                                      Od 22 do 28 kwietnia 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00+   Janusza-Andrzeja Guz (of. Marii Styś z Lutowisk )

17.00+  Danutę Grabiec (of. Mamy)

WTOREK

7.00+  Mariana Guz (of. Agaty Konopka z rodziną)

17.00+ Feliksa, Janinę, Jana, Antoninę, Tomasza, Jana, Czesława i Irenę Stelmaszczuków, Remigiusza i Bronisławę Osielskich

ŚRODA

7.00+  Janusza-Andrzeja Guz (of. Janiny i Stanisława Żak)

17.00+ Danutę Grabiec (of. Siostry Małgorzaty i Józefa Niedźwiedź)

CZWARTEK

7.00+ Stanisława Bartonia (1r.ś.)

7.30+ Mariana Guz (of. r. Kłosów)

17.00+  XXX dzień: za Leokadię Niewiadomską

PIĄTEK

7.00+  Józefa (30r.ś.) Mariannę, Magdalenę, Mikołaja, Reginę, Tadeusza, Helenę z r. Pawłowskich, Jana i Helenę Pasiecznych

7.30+   Janusza – Andrzeja Guz  (of. Bogusławy i Jerzego Wiewióra)

17.00 + Małgorzatę Wicha (3r.ś.), Henryka Wicha (r.ś.0, Władysława i Mariannę Lipowicz, Lecha Taranowicza)

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Stanisława Bartonia, Eugenię i Stanisława

15.00* Msza św. ślubna: Urszula Lizak i Piotr Franczak

16.00* Msza św. ślubna: Aleksandra Szeląg i Piotr Wantuch

17.00*Msza św. dziękczynna w intencji Wiesławy i Edwarda Sawińskich z racji 50 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo i potrzebna łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

NIEDZIELA

8.00+ Jadwigę Hawrylak (2r.ś.)

8.00+ Bronisławę Hałas (6r.ś.), Adama, Annę, Mariana, Jana, Antoniego Hałas                                         

9.30+  Józefa Mróz (16r.s.), Genowefę                                                                                                             

10. 45. Przewale

12.00+ Antoninę i Stanisława Parolów (r.ś.)

16.00+  Msza św. za zmarłych polecanych w różańcu  wypominkowym i spoczywających na naszym cmentarzu.

                                                             INTENCJE MSZALNE

                                                      Od 15 do 21 kwietnia 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00+   Jakuba Wołoszyn  z r. Wołoszynów

 7.30+  Eugenię Duda, z r. Dudów

17.00+  Bronisławę  Martyniuk

WTOREK

7.00+  Teresę Olender

7.30+ Mariana Guz (of. r. Węglińskich)

17.00+  Danutę Grabiec (of.Agaty i Tadeusza Stelmaszczuk)

ŚRODA

7.00+  Mieczysława, Mariusza z r. Bernasiów, Smyków i Porębków)

7.30.+ XXX dzień: Krystynę Pereskocką

17.00* Msza św. dziękczynna z racji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa: Anety i Dariusza Mazurek, z  prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze wspólne lata życia.

CZWARTEK

7.00+ Mariana Guz (of. Krystyny i Gustawa Szyper z Zamościa)

7.30+ Janusza- Andrzeja Guz (of. r. Chrastinów)

17.00+ Bolesława Drączak (of. sąsiadów: Wiesławy, Roberta i Edyty)

PIĄTEK

7.00+  Janusza-Andrzeja Guz (of. Natalii z rodziną)

7.30+   Leokadię  Niewiadomską (of. Heleny Kapica z rodziną i Emilii Niewiadomskiej)

17.00 + Danutę Grabiec (of. Agaty i Dariusza Skowyra)   MSZA  U SIÓSTR KAMEDUŁEK

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Danutę Grabiec  (of. Doroty i Jacka Bartosiewicz )

7.30+  Mariana Guz (of. Janiny i Stanisława Żak ) 

17.00+ Bernadetę Staszczuk  (2r.ś.)

NIEDZIELA

8.00+   Helenę Drygalską i zmarłych z rodziny

8.00* Msza św. w intencji Arkadiusza  z prośbą o Boże błogo.  i  potrzebne łaski.   (of. Janusza Bondyry)    

9.30+  Bronisława i Feliksę Zarębskich

9.30+   Andrzeja Mołdoch (of. żony i dzieci)                                                                                           

10.45. Przewale

12.00* W intencji ks. Marka z racji imienin, z prośbą o Boże błogo. i potrzebne łaski.

16.00+  Tomasza, Antoninę i Czesława Konkol.

                                                          INTENCJE MSZALNE

                                                      Od 8 do 14 kwietnia 2024r

PONIEDZIAŁEK

8.00+   Janusza- Andrzeja Guz   (of. brata Henryka z rodziną)  

8.00+  Mariana Guz (of. koleżanek i kolegów z pracy Pauliny )

9.30 Przewale : Grzegorza Ślebodę (of Asi i Jacka Napora z rodziną)

17.00+  Danutę Grabiec ( of Andrzeja Podgórskiego –  Burmistrza Tyszowiec)

WTOREK

7.00+  Danutę Grabiec (of. Dyrekcji , nauczycieli i pracowników ZSP w Tyszowcach)

7.30+  Mariana Guz  (of. Małgorzaty i Jerzego Rypuść)

17.00+  Józefa (19r.ś.) i Stanisława (19r.ś.)  Bucznych, Marię i Michała Bucznych

ŚRODA

7.00+  Teofilę Obszańską ; z r. Olszańskich, Bardygów i Tarczów

17.00+  Janusza-Andrzeja Guz (of. Angeliki z rodziną)

CZWARTEK

7.00+ Mariana Guz (of.Barbary i Eugeniusza Drążek z rodziną z Grodziska Górnego)

7.30+ Grzegorza Ślebodę (of. rodzin; Pakułów i Kotów)

17.00+ Stanisława Piliszczuka (3r.ś.)

PIĄTEK

7.00+  Danutę Grabiec (of. Bety Budeńko z rodziną)

7.30+   Janusza – Andrzeja Guz (of. Anety z rodziną)

17.00 + Bolesława Drączak (of. r. Lejów)

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Janusza-Andrzeja Guz (of. Sebastiana z rodziną)

7.30+  Mariana Guz (of. Lucyny Ogórek z dziećmi i rodzin: Kołtunów i Leńczyków)

17.00+ Danutę Grabiec  (of.  r.  Horbaczewskich)

NIEDZIELA

8.00+   Franciszkę  Chrastinę (10r.ś.), Czesława, Janinę i Floriana Bartosiewiczów

8.00 * Msza św. dziękczynna z racji  3 urodzin Zuzanny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia.                                                                         

9.30+  Marię Kraś (30r.ś.)

9.30* Msza św. dziękczynna za łaskę zdrowia dla Macieja                                                                        

10.45. Przewale

12.00+ Mariannę Gąsior (1 r.ś.)

16.00+ Mieczysława Jachimek (1r.ś.)

                                                         INTENCJE MSZALNE

                                                      Od 1 do 7 kwietnia 2024r

PONIEDZIAŁEK

8.00+ Piotra Kochanowskiego (4r.ś.), z r. Kochanowskich        

8.00+ Janinę i Jana Czarneckich

9.30+   Edwarda Kraś

9.30+  Jana, Kazimierę, Stanisława, Rozalię, Mariannę z r. Jurkiewiczów, Jana i Józefę Rosołów

10.45 * Przewale

12.00+ Zdzisława Szyper (3r.ś.), z r. Szyprów i Muzyczuków

16.00. NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

WTOREK

7.00+  XXX dzień : Mariana Guz

7.30+  Janinę Józwa (2r.ś.), Feliksa Józwę

17.00+  Bronisławę Martyniuk (of. Darka Piliszczuka z rodziną) MSZA U SIÓSTR

ŚRODA

7.00+  Franciszka Piliszczuka

17.00+  Bogusława Podolaka

CZWARTEK

7.00+ Danutę Grabiec (of. emerytek z Urzędu Miasta w Tyszowcach

7.30+  Janusza-Andrzeja Guz (of. Klaudii i Krystiana z rodziną)

17.00+  Mariannę, Zdzisława, Zygmunta, Leokadię z r. Biedunkiewicz

PIĄTEK

7.00+ Kazimierę (r.ś.) Franciszka, Mieczysława, Edwarda, Henrykę i Wiesławę  z r. Pilusiów

7.30+ Krystynę Pereskocką (of. sąsiadów)

15.30* Przewale

17.00 + Jadwigę Hawrylak (2r.ś.), Teresę Hawrylak (5r.ś.), z r. Czaplów i Kucharskich

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Anielę i Filipa Ostaszewskich , Katarzynę i Wiktora Badyłów

7.30+  Mariana Guz (of. r Kowalczuków z Tomaszowa Lub.)

17.00+ Przemysława Sołtys (of. cioci Ewy z Julkiem i Emilką z rodziną)

NIEDZIELA

8.00+Władysławę, Bolesława, Czesława, Zbigniewa, Jana, Pawła, Marię z r. Mękal

8.00 + Stanisława Trochimowicza (1r.ś.)                                                                            

9.30+  Marię i Janusza Badowskich        

9.30+   Henryka   Kuropatnickiego (1r.ś.)                                                                                                       10.45: Kościół:+ Danutę Grabiec (of. r Bondyrów)

12.15. Msza św. odpustowa w Przewalu w intencji Parafian i Gości

16.00+ Kazimierza i Marię Kościołków, Ireneusza Pióro

                                                          INTENCJE MSZALNE

                                                      Od 25 do 31 marca 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00+   Irenę Żyła ( 27 greg.)

7.30+   Irka Kazior (9r.ś.) i Darka Kazior

17.00+ Mariannę Czernij (r.s.)

WTOREK

7.00+  Mariana Kowalczuka (r.ś.), Zofię Dydiuk

7.30+  XXX dzień: Grzegorza Ślebodę

17.00+ Irenę Żyła ( 28 greg.)

ŚRODA

7.00+  Irenę Żyła ( 29 greg.)

17.00+ Annę Maliszewską

17.00+ Marię Kawalec (6r.ś.), Antoninę, Jana i Stanisława z r. Kawalców

CZWARTEK

17.00*  Za kapłanów pracujących w naszej wspólnocie.

17.00+  Henryka Nagaj (32r.ś.), Łucję, Tadeusza Nagaj, Wojciecha i Wandę Stawarskich

17.00+  Danutę Grabiec (of. od koleżanek z Przedszkola)

17.00+ Irenę Żyła ( 30 greg.)

PIĄTEK

16.00 – DROGA KRZYŻOWA I LITURGIA WIELKIEGO PIATKU

 SOBOTA                                                                                                                  

19.00+  Leszka Sikorskiego, Antoniego Kaweckiego, Barbarę i Mariana Siateckich, Marię i Józefa Sikorskich, Konstantynę, Edwarda i Franciszka Piliszczuków

19.00+  Janusza-Andrzeja Guz (of. Pauliny, Karoliny i Dominiki)

19.00+  Mariana Guz (of. od teściów Podgórskich)

NIEDZIELA

6.00*  Za Parafian i Gości

6.00 + Danutę Skórzyńską(2r.ś.)                                                                                

9.30+  Danutę Kazimierczyk (1r.ś.)  (of. córki z rodziną)                                                                            

9.30+  Elżbietę, Romana i Mieczysława z r. Ruta, Marcelę Ruta i Reginę Międlarz

10.45* Przewale 

10.45. Kościół:+ Piotra Ważnego ( 6 r.ś.)

12.00+ Antoniego, Marcelę, Leona Kościołko, Mariannę, Józefa, Anielę, Pawła, Danutę, Jana, Andrzeja, Henryka z r. Jakubiaków, Jana Reati.

                                                            INTENCJE MSZALNE

                                                      Od 18 do 24 marca 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00+   Bronisławę Dudzińską (55r.ś.), Stanisława, z r. Dudzińskich i Jakubiaków

7.30+  Janusza-Andrzeja Guz (of. brata Jerzego)

17.00+ Irenę Żyła ( 20 greg.)

WTOREK

7.00+  Józefę Stelmaszczuk

7.00+ Irenę Żyła ( 21 greg.)

7.30* Msza św. dziękczynna z racji 50 r. urodzin Agnieszki Baranieckiej, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia.

17.00+ Józefa Gąsior (r.ś.), Mariannę, z r. Gąsiorów i Żukowskich (Msza u sióstr Kamedułek)

ŚRODA

7.00+  Irenę Żyła ( 22 greg.)

17.00+ Mariannę, Stanisława Jóźwiaków, z r. Jóźwiaków i Humeniuków

CZWARTEK

7.00+ Romana Strecker (27r.ś.)

7.30+  Ryszarda Kopytko, Antoninę, Stanisława, Mariana

17.00+ Irenę Żyła ( 23 greg.)

PIĄTEK

7.00+  Feliksa Karasia, z r. Karasiów

7.30+  Mariana Guz (of. r. Szwedów)

17.00+ Irenę Żyła ( 24 greg.)

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Irenę Żyła ( 25 greg.)

7.30+  XXX dzień: za Danutę Grabiec

17.00+  Kazimierę i Stanisława Łaba, z r. Łabów i Osuchów

NIEDZIELA

8.00+  Józefa Pachołka (10r.ś.), Weronikę i Adama

8.00+  Stefanię, Tomasza i Zbigniewa  z  Dudzińskich                                                                                   

9.30+  Longina Sydorowicza (10r.ś.), Łucję Sydorowicz, z r. Sydorowiczów                                                   

9.30+  Stanisławę i Henryka Horościej

10.45* Przewale                                   

12.00+ Ignacego Sobczyńskiego (17r.s.) 

16.00+ Irenę Żyła ( 26. greg.)

                                                          INTENCJE MSZALNE

                                                      Od 11 do 17 marca 2024r

PONIEDZIAŁEK

9.00+   Stanisławę Szerment (r.ś.), Zdzisława, Walentrgo, Aleksandrę, Ryszarda i Zofię  z r. Szermentów, Floriana Zarębskiego

11.00+   Irenę Żyła ( 13 greg.)

12.30+  Przewale

17.00+  Tomasza Gitner

WTOREK

9.00+  XXX dzień: Bolesława Drączak

11.00+  Irenę Żyła ( 14 greg.)

12.30+  Przewale

17.00+ Janusza Kiecak (1r.ś.), Mariana Kiecak (32r.ś.)

ŚRODA

7.00+  Jana Mielniczek (2r.ś.)

17.00+ Irenę Żyła ( 15 greg.)

CZWARTEK

7.00+  Antoniego (28r.ś.),Marcelę, Romana, Mieczysława i Zbigniewa, Paulinę i Bronisława z Jaremczuków, Marię i Jana Dudzińskich

7.30+  Danutę Grabiec (of. Koleżanek –emerytek z Przedszkola)

17.00+ Irenę Żyła ( 16 greg.)

PIĄTEK

7.00+  Irenę Żyła ( 17 greg.)

7.30+  Paulinę i Michała Borys, Annę i Antoniego Gresztą

17.00+  Leokadię Piluś (19r.ś.), Feliksa Piluś

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Irenę Żyła ( 18 greg.)

7.30+  XXX dzień: za Andrzeja- Janusza Guz

17.00+  Danutę Grabiec (of. syna Darka z rodziną)

NIEDZIELA

8.00+  Józefę i Władysława Trześniowskich, Mariannę i Józefa Poźniaków

8.00+ Irenę Żyła ( 19 greg.)                                                                                       

9.30+ Julię Kornas  i Józefa Kornas                                                                                                           

9.30+ Czesławę, Kazimierza Rapczewskich (r.ś.)        

10.45* Przewale                                            

12.00+ Krystynę Walewander, Jana, Leszka, Bronisławę Wygonnych, Antoniego, Paulinę, Romana, Halinę Bardygów, z r. Bardygów, Kwarcianych i Wygonnych

16.00+ Stanisława Sobolewskiego (2r.ś.), z r. Sobolewskich

                                                         INTENCJE MSZALNE

                                                     Od 04 do 10 marca 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00+   Irenę Żyła ( 6 greg.)

7.30+   Danutę Grabiec (of. r. Grabskich)

17.00+  Kazimierza, Zofię, Tadeusza z r. Rojów, Tadeusza i Władysławę Sawickich

WTOREK

7.00+  Janusza, Helenę i Mieczysława z r. Kostrubiec, Henrykę i Edwarda Piluś, Szymona i Mariannę Swatowskich

7.30+   Irenę Żyła (7 grego.)

17.00+ Janusza-Andrzeja Guz  (of. pracowników -kolegów stacji obsługi samochodów w Tyszowcach)         u SIÓSTR KAMEDUŁKI

ŚRODA

7.00+  Irenę Żyła ( 8 greg.)

17.00+  Piotra Wybranowskiego (9r.ś.), Stefanię i Władysława

CZWARTEK

7.00+ Anielę, Józefa, Annę, Jana, Zofię z r. Pilgunów i Wyszyńskich

7.30+  Krystynę Jasiejko (1 r.ś.)

17.00+ Irenę Żyła ( 9 greg.)

PIĄTEK

7.00+  Mariusza Marchiewicza (9r.ś.)

7.30+  Janusza-Andrzeja Guz (of. Haliny i Jerzego Wojdów)

17.00+  Irenę Żyła (10 greg.)

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Irenę Żyła ( 11 greg.)

7.30+  Grzegorza Ślebodę   (of.  Floraszków i Siwych)

17.00+ Andrzeja Mołdoch (of. syna z rodziną)

NIEDZIELA

8.00+  Małgorzatę i  Mirka Trześniowskich

8.00+  Jana (20r.ś.) Józefa (17r.ś.) Garbacz, Wiktorię, Tomasza i Edwarda z Bartników                                

9.30+     Władysławę Dryź (11r.ś.) Franciszka Dryź (11r.ś.), Mieczysława Piturę, Władysława Kapica;              z r Dryziów, Piturów, Greszatów i Tysów                                                                                                  9.30+     Edwarda (41r.ś.), Krystynę, Annę, Stanisława, Małgorzatę z r. Martyniuków, Marcelę i Feliksa Sobczyńskich                                                     

10.45* Przewale                                                                                                                                          12.00+ Irenę Żyła ( 12 greg.)

16.00+  Leokadię i Edwarda Dorębskich, z r. Dorębskich i Żołnierczuków

                                                               INTENCJE MSZALNE

                                                      Od 26 lutego do 3 marca 2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00+   XXX  dzień: Bronisławę Martyniuk

7.30+   Janusza-Andrzeja Guz  (of. r. Kowalczuków)

17.00+  Leonarda, Jurkiewicza, Edwarda, Władysławę, Pawła Olszańskiego,   Ewę i Stanisława Stopka

WTOREK

7.00+  Feliksę (r.ś.) i Mariana (r.ś.) Emerle, z r. Emerle, Jakubiaków i Romaniuków

7.30+  Janusza – Andrzeja Guz   ( of. r. Mazurków i Prokopów z Rzeszowa)

17.00+ Michała Zrol (17r.s.), Marię Zrol

ŚRODA

7.00+  Ryszarda Bartosiewicza  (11 r.ś.), Alicję Bartosiewicz

17.00+  Irenę Żyła ( 1 greg.)

CZWARTEK

7.00+ Irenę Żyła (2 greg.)

7.30+  Bolesława Drączak (of. r. Mrozów)

17.00+ Marię Mazur (2r.ś.), Henryka, Bogdana; z r. Pyżyków 

PIĄTEK

7.00+  Władysława Badyłę (5r.ś.), Eugenię, z r. Badyłów i Jurkiewiczów

15.30+  Przewale

17.00+  Irenę Żyła (3 greg.)

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Irenę Żyła ( 4 greg.)

7.30+ Janusza-Andrzeja Guz  (of. r. Węglińskich)

17.00+ Józefa, Stanisławę, Władysława, Mieczysława, Marię, Czesława Błaszczuków,          Romana Ozdobę

NIEDZIELA

8.00+   Franciszka Torbę (32r.ś.), Leokadię,, Kazimierę, Adama i Kazimierza Torbów

8.00+  Cecylię i Bronisława Bartosiewiczów                                                                                        

9.30+   Reginę Hwedorowicz (3r.ś.), Kazimierza, Lucynę  Świderek, Antoninę i Władysława Jurkiewiczów                                                                                                                                 

9.30+   Irenę Żyła (5 greg.)                                                         

10.45* Przewale                        

12.00* Za Parafian

16.00+ Jana Kawkę

                                                          INTENCJE MSZALNE

                                                        Od  19  do 25 lutego  2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00+   Józefę Stelmaszczuk (of.  Heli i Andrzeja Kuryłowicz)

7.30+   Janusza-Andrzeja Guz  (of. Matki Chrzestnej Stanisławy Korczyńskiej z rodziną)

17.00+  Janinę Marszalec (r.ś.)

WTOREK

7.00+  Józefę Stelmaszczuk ( of. Ewy Pachała z rodziną)

7.30+  Janusza – Andrzeja Guz   ( of. Krystyny i  Gustawa Szpyra  z  Zamościa))

17.00+ Bronisławę Martyniuk  (of. Tadeusza Białoszewicza z rodziną)

ŚRODA

7.00+  Józefę Stelmaszczuk (of. Piotra Kuryłowicz)

17.00+ Mieczysława Maliszewskiego(2r.ś.)

CZWARTEK

7.00+ Romana Jaremczuka (3r.ś.), Mieczysława, Marcelę, Antoniego Jaremczuków, Helenę i Franciszka Żukowskich, Mieczysława, Marię Kraś, Bożenę i Jana Sikorskich, Grzegorza Smyk

7.30+ XXX dzień za: Przemysława Sołtys

17.00+ Józefę Stelmaszczuk (of. Ireny Małys)

PIĄTEK

7.00+  Józefę Stelmaszczuk (of. Pracowników Zakładu Energetycznego w Tyszowcach)

7.30+  Janusza –Andrzeja Guz (of. r. Szwedwów)

17.00+ Bronisławę  Martyniuk (of. Wojciecha Martyniuk i Beaty Mazurek)

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Józefę Stelmaszczuk ( of. Anny Gitner)

7.30+ Janusza-Andrzeja Guz  (of. r. Leńczyków)

17.00+  Bożenę Sikorską (2r.ś.)

NIEDZIELA

8.00+   Kazimierę, Władysława Gęborys

8.00+ Czesława Tarnowskiego (11r.ś.) z r. Tarnowskich i Szwanców                                                                                          

9.30+   Jana (39r.ś.) i Janinę Czarneckich                                                                                                                                       

9.30+   Teresę Bondyra (7r.ś)                                                         

10.45* Przewale                        

12.00+  Michała Stelmaszczuka (6r.ś.)

,16.00+ Walerię i Jana Osuch

                                                          INTENCJE MSZALNE

                                                        Od  12  do 18 lutego  2024r

PONIEDZIAŁEK

7.00+ Józefę Stelmaszczuk (of. Agnieszki i Piotra  Bezpalko  z rodziną)

17.00+ Przemysława Sołtys  (of. Wioletty i Krzysztofa Przybyła)

WTOREK

7.00+   XXX dzień: Józefę Stelmaszczuk

17.00+ Bronisławę Martyniuk  (of. r. Opalskich)

ŚRODA

8.00+  Przemysława Sołtys (of. r. Maksymiec)

12.00* Przewale

17.00+ Józefę Stelmaszczuk (of. KGW Tyszowianki)

CZWARTEK

7.00+ Józefa Taranowicza i  z r. Taranowiczów

17.00+ Przemysława Sołtys (of. r  Pracownicy  II oddziału DPS Tyszowce)

PIĄTEK

7.00+  Józefę Stelmaszczuk (of. r. Chrastinów)

17.00+Zdzisławę  Horbaczewską (of. dzieci i wnuków)

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Józefę Stelmaszczuk (of. r. Jakimik)

17.00+ Stanisławę Jędrzejewską (11r.ś.), Michała i Tadeusza

NIEDZIELA

8.00+  Danutę i Władysława Wyszyńskich, Mariana Dudzińskiego                                                                8.00* Msza św. dziękczynna z racji 18 r. urodzin Jakuba, z prośbą o Boże błogosławieństw i potrzebne łaski  w dorosłym życiu                                                                                                                                 9.30+   Janinę i Szymona Misiuta, Tadeusza Misiutę                                                                                 9.30+   Krzysztofa Deryło (2r.ś.), Roberta, Ryszarda, Annę, Edmunda z Deryłów                                             10.45* Przewale                                                                                                                                             12.00+  Zofię Kraś (1r.ś.)

16.00+  Apolonię, Stanisława, Ryszarda, Stefanie, Stanisława, Józefę z r. Jakubiaków, Bogdana Faltyna

                                                          INTENCJE MSZALNE

                                                       Od  5  do 11 lutego  2024r

 

PONIEDZIAŁEK

7.30+   Andrzeja Mołdoch (of. córki z rodziną)

WTOREK

7.30+ Józefę Stelmaszczuk (of. Dyrektora i Pracowników  PGE Dystrybucja)

 ŚRODA

7.30+  Andrzeja Jakubiaka (13r.ś.)

 CZWARTEK

7.30+ Irenę  Żyła (1r.ś.)

PIĄTEK

7.30+  Debby Strecker (7r.ś.)

SOBOTA                                                                                                                  

7.30+  Kazimierę Kazańską , Leokadię Opalską, z r. Kazańskich i Opalskich

8.00+  Msza św. dziękczynna z racji 1 r. urodzin wnuka Macieja z  prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i  potrzebne łaski.

 NIEDZIELA

8.00+  Janinę Szufel (r.ś.)

9.30+   Bronisława Jurkiewicza (12r.ś.), z r. Jurkiewiczów                                                                              9.30+   Józefę Stelmaszczuk (of. Zofii i Bolesława Gruszczyńskich)                                                           

10.45* Przewale                                                  

12.00+  Franciszka Piliszczuka (1r.ś.)

16.00+ Stanisława Włoszczuka  (2 r.ś.),

                                                                 INTENCJE MSZALNE

                                                        Od  29 stycznia do 4 lutego  2024r

 

PONIEDZIAŁEK

7.30+   Marię Dudzińską (11r.ś.), Jana, z r. Jakubiaków i Dudzińskich

WTOREK

7.30+ Józefę Stelmaszczuk (of.  Elżbiety i Wojciecha Adamczuk)

ŚRODA

7.30* Msza św. dziękczynna z racji 18 rocznicy urodzin Kai, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

CZWARTEK

7.30+ Przemysława Sołtys (of. mamy, braci, Oliwii i Agnes)

PIĄTEK

8.00+  Zbigniewa Zawadzkiego i Stanisława Zawadzkiego, Małgosię Kulesza

8.00+  Apolonię, Marię, Wojciecha Taras, + Franciszkę i Tadeusza Hawryluk

9.30* Przewale

17.00+ Czesławę- Bożenę Godzisz, Bolesława Godzisz

SOBOTA                                                                                                                  

7.30+  Jadwigę Maliszewską ( 3r.ś.)

8.00+ Bogdana – Leonarda Piturę (3r.ś.)

NIEDZIELA

8.00+  Anielę i Franciszka Jachymek

8.00+  Czesława, Stefanię i Józefa Sochanów,                                                                                          9.30+  Franciszka (r.ś.), Irenę, Katarzynę i Jana Jurkiewicz                                                            

10.45* Przewale                                                  

12.00* Za  Parafian  

16.00+ Stanisława Martyniuka (r.ś.), Katarzynę Martyniuk

                                               INTENCJE MSZALNE

                                                     Od 22 do 28 stycznia  2024r

 

PONIEDZIAŁEK

7.00+   Józefę Stelmaszczuk (of. Krystyny Wojciechowskiej z rodziną)

 

WTOREK

7.00+ Józefę Stelmaszczuk (of. r. Kochanowskich)

17.00*  Msza u sióstr Kamedułek

 

ŚRODA

7.00+ Józefę Stelmaszczuk ( of. Pracownikow  firmy „Fadpol” i „Szewska Pasja’)

 

 CZWARTEK

7.00+ Józefę Stelmaszczuk (of. r. Radomskich)

 

PIĄTEK

7.00+  Józefę Stelmaszczuk (of.  Dzieci z rodziną)

 

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Józefę Stelmaszczuk ( of. Brygidy i Romana Marszalec z rodziną)

7.30+ Henryka Dudzińskiego (2r.ś.) i zmarłych rodziców Edmunda i Antoninę i z r. Dudzińskich, Mieczysława i Kazimierę Nagaj i z r . Nagajów

 

NIEDZIELA

8.00+   Marię, Kazimierza Kościołków, Ireneusza Pióro

9.30+   + Aleksandrę Szwanc (3r.ś.), Ryszarda, + Marię i Wernera Koch.

9.30+   Henryka Krasia (r.ś.), z r. Krasiów                                                             

10.45* Przewale                                                  

12.00* W intencji Rady Parafialnej, scholi i grupy biblijnej.

16.00+ za zmarłą mamę i babcię Józefę Stelmaszczuk  (of. Syna Tadeusza z rodziną)

                                                                     INTENCJE MSZALNE

                                                               Od 15 do 21 stycznia  2024r

 

PONIEDZIAŁEK

7.00+   Jana  i Łucję Żukowskich, z r. Żukowskich

WTOREK

7.00+ Stefanię Olender (of r. Siedleckich)

 ŚRODA

7.00* O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Kosikowskich  i zdrowie dla prawnuka Tadzia

 CZWARTEK

7.00 …………………………………

 PIĄTEK

7.00 …………………………………

 SOBOTA                                                                                                                  

7.00+ Adelajdę Buczek (1r.ś.), Stanisława Buczek

 NIEDZIELA

8.00+   Wacława i Kazimierę Sawińskich, z r. Habrosów i Sawińskich

9.30+   Elżbietę, Mieczysława, Jana, Władysławę, Bronisława, Józefa z r. Karczewskich                                  + Annę i Stanisława Sendeckich                                                                    

10.45* Przewale                                                  

12.00 * Za Parafian

16.00+  Ignacego i Janinę Bartnik (r.ś.)

                                                          INTENCJE MSZALNE

                                                      Od 8 do 14 stycznia  2024r

 

PONIEDZIAŁEK

7.00+   Stefanię Olender (of. wnuka Mariusza z rodziną)

 

WTOREK

7.00+ Mieczysława Jurkiewicza (of. Daniela i Marioli Węgrzyn)

 

ŚRODA

7.00+ Annę (r.ś.), z r. Feja i Pankowskich

 

 CZWARTEK

7.00+ Józefa Zieleniuchę  ( 2r.ś.)

 

PIĄTEK

7.00+ Kazimierę (r.ś),Edwarda Zabłockich, Zofię i Józefa Galantów

 

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+ Emilię Wilczak, Franciszka, Helenę,Tadeusza i Wiesława

7.30+ Ryszarda Opalskiego (r.ś.), z r. Opalskich i Kazańskich

 

NIEDZIELA

8.00+   Janinę, Kazimierza, Marka, Ryszarda z r. Daniel, Stanisława Gacę

8.00+   Lilę Sitarczuk ( of. siostry)

9.30+   Janinę (11 r.ś.) i Jana Czarneckich                                                                    

10.45* Przewale                                                  

12.00+ Czesława, Katarzynę, Leszka z r. Urbanów, Władysławę Bubiłek, Alicję i Bogdana Borowieckich

16.00+ Michała Piskorza (20r.ś.)

                                                                       INTENCJE MSZALNE

                                                                 Od 1 do 7 stycznia  2024r

 

PONIEDZIAŁEK –  NOWY ROK

8.00+ Tadeusza Skórzyńskiego

8.00+  Janinę Bodenko

9.30+  Anastazję, Waleriana i Anteniego Leńczyk

10.45+ Przewale

12.00+  Mieczysława Jurkiewicza  (of. KGW  Tyszowianki )

16.00- Mieczysława Maliszewskiego

WTOREK

7.00+ Łucję Palenga (13r.ś.), Stanisława i Henryka Palenga, Mieczysława  Jaremczuka, Fryderyka Bartelmusa, Marię i Andrzeja Jużak

7.30+ Marka Czernij (1r.ś.)

17.00 + Zdzisława  Wojciechowskiego ( u sióstr Kamedułek)

ŚRODA

7.00+ Danutę Skórzyńską, Tadeusza i Krzysztofa

 CZWARTEK

7.00+ Mieczysława Jurkiewicza  ( of. Bogdana Jurkiewicza z rodziną)

PIĄTEK

7.00+ Andrzeja Mołdoch (of. żony, dzieci i wnuków)

15.30* Przewale

17.00+ Stanisława Żukiewicza, Genowefę, z r. Żukiewiczów, Kotów i Tarnowskich

SOBOTA                                                                                                                  

8.00+ Tadeusza Stopa (7r.ś.)

8.00* O  zdrowie dla ks. Lucjana Szymanka

9.30+ Stanisława Sagana (26r.ś.), Agnieszkę Antoszewską

9.30+ Mieczysława Żukowskiego

12.00 * Za Parafian

16.00 NIE  MA MSZY ŚWIĘTEJ

NIEDZIELA

8.00+   Stanisławę Jakubiak (25r.ś.), Pawła, Edwarda, Feliksę i Danutę, Katarzynę i Marcina Cisłów

8.00+   Jadwiga i Wacława Pióro (r.ś.), Ireneusza Pióro, Rafała Dudzinskiego

9.30+  A Andrzeja Zarębskiego (13r. ś.), z  Zarębskich i Wronków, Zofię i Jana Żuk i dusze w czyśćcu cierpiące

9.30+  Jana Wybendę (34r.ś.), Wandę, z r. Wybendów, Arka Kołtun                                                                       

10.45* Przewale                                                  

12.00+  Za Parafian

16.00* Danutę(15r.ś.), Jana, Lecha, Stanisława Dąbrowskich, Władysława Grzeszczuka, Franciszkę, Dominika, Bronisława Siodłoś, Kazimierę i Edwarda Grzeszczuk

                                                          INTENCJE MSZALNE

                                                               Od  25 do 31 grudnia  2023r

 

PONIEDZIAŁEK – BOŻE NARODZENIE

9.30+   Mariannę i Mariana Czernij, Marka Czernij, Mieczysława i Janinę Marszalec, Wojtka Kazior, Stanisława i Zofię Krawczyk

10.45+  Janusza Kościołko (15r.ś.)

10.45+ Przewale

12.00+  Annę Maliszewską i Stanisława Piliszczuka

16.00- NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

WTOREK

8.00*  O  łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla wnuka Macieja  (of. babci)

8.00+ Marcelę Zrol (23r.ś.) i Jana Zrol (12r.ś.)

9.30+ Annę i Tomasza Żołnierczuków, z r. Żołnierczuków i Rożniatowskich

9.30+  Aleksandrę i Ryszarda Szwanc, z r. Szwanców, Florków i Grzesiuków

12.00* Msza św. dziękczynna w intencji Wandy i Marka Pióro z racji 50-lecia zawarcia sakramentu małżeństwa, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo od Bożej Dzieciny dla Jubilatów i całej rodziny.

16.00 -NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

ŚRODA

8.00+ Edwarda Sidora (r.ś.), Piotra, Julię i Stanisławę, z r. Gradów

8.00+  Władysława, Kazimierę, Wiesłąwa z r. Szłodów

 CZWARTEK

7.00+ Zofię Didiuk (r.ś.)

7.30+XXX dzień za: Emiliana Szopińskiego

PIĄTEK

7.00+ Eugenię Badyła (15r.ś.), Władysława, z r. Badyłów i Jurkiewiczów

7.30+  Mieczysława Jurkiewicza (of. Danuty i Jacka Bartosiewiczów)

9.00* Msza św. z Racji Rocznicy Konfederacji Tyszowieckiej

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+ Elżbietę Ruta  (of. córki Marty z rodziną)

7.30+ Mieczysława Jurkiewicza (of. Stanisława Kowalskiego)

NIEDZIELA

8.00+    Alfreda, Alfredę i Romana z r. Huczów, Anastazję i Franciszka Zarębskich, Marię i Krzysztofa, Stanisława, Henryka, Józefa i Agnieszkę z r. Fedziorynów, Zygmunta, Krystynę, Kazimierza, Marię z r. Szewczuków

9.30+  Henryka Mazura (of. dzieci i wnuków)

9.30+  Mieczysława Jurkiewicza (of. KlubSniora Tyszowce)                                                                        

10.45* Przewale                                                  

12.00+  Lilę Sitarczuk (of. Matki chrzestnej)

16.00* Msza św. na zakończenie  Roku Pańskiego 2023 w intencji Parafian.

                                                                    INTENCJE MSZALNE

                                                              Od  18 do 24 grudnia  2023r

 

 PONIEDZIAŁEK

9.00+   Andrzeja Mołdoch (of. żony, dzieci i wnuków)

11.00+  Edwarda Bezpalko  (of.  r. Rzeszetów)

12.30+ Przewale

17.00+  Elżbietę Ruta (of. r. Opalskich)

WTOREK

9.00+  Władysławę Czechowską (1r.ś.)

11.00+ Eugenię, Mariana, Andrzeja Mołdoch, Janusza Soszkę

12.30+ Przewale

17.00+  Edwarda Bezpalko (of. Ks. Antoniego Bezpalko)

ŚRODA

6.30+  Wiktorię Kopczacką

17.00+  Józefa Bondyrę (17r.ś.)

 CZWARTEK

6.30+  Janinę Gaździcką  (20r.s.) z r. Gaździckich,  Barczuków, Cyburów

7.30+ Edwarda Bezpalko (of. parafian Ducha św. w Hrubieszowie)

17.00 +  Stanisława Krawczyk (r.ś.)

PIĄTEK

6.30+  Lucynę Skowyra (7r.ś.)

7.30+ XXX dzień: za Stefanię Olender

17.00+ Zofię Stasinę (r.ś.), Karolinę i Izydora Stasinow, Janinę Audykowską

SOBOTA                                                                                                                  

6.30+  Henrykę  Zygmunt

7.30+   Edwarda Bezpalko (of. księży, pracowników z parafii Ducha Świętego  w Hrubieszowie)

17.00+ Bożenę Wszoła (2 r.ś.)

NIEDZIELA

8.00+    Jana Dudzińskiego (14r.ś.), Marię, z r. Dudzińskich i Jakubiaków

8.00+    Zbiorowa za naszych bliskich zmarłych.      

9.30+    Adama (21r.ś.), Feliksę, Wawrzyńca Osuch

9.30+    XXX dzień za: Mieczysława Jurkiewicza                                                                        

10.45* Przewale                                                  

12.00+  Józefa Guźmięgę (1r.ś.)

00.00  Pasterka w intencji Parafian i Gości

                                                                INTENCJE MSZALNE

                                                           Od  11 do 17 grudnia  2023r

 

 

PONIEDZIAŁEK

6.45+   Zofię Grabiec ( 1r.ś.)

7.30+   Edwarda Bezpalko  ( of.  Katarzyny, Adama i Lenki Kur)

17.00+   Franciszka (r.ś.), Kazimierę, Mieczysława, z r. Pilusiów i Kominiarczuków, Edwarda

WTOREK

6.45+ Jadwigę (1r.s.) i Wiktora  (33r.ś.)  Kopytko

7.30+ Mieczysława Jurkiewicza (of. Jana i Wiesławy Jurkiewicz z rodziną)

17.00+  Aleksandra, Aleksandrę, Pawła, Marię, Krzysztofa z r. Lesiuków    ( Msza u sióstr Kamedułek)

ŚRODA

6.45+  Elżbietę Ruta  (of.  r.  Kawałków)

7.30+  Mieczysława Jurkiewicza (of. Feliksa Wszoły)

17.00+  Jana Hutko (11r.ś.), Jerzego i Agnieszkę Antoszewską

 CZWARTEK

6.45+  Edwarda Bezpalko ( of. chóru Kantata)

7.30+ Mieczysława Jurkiewicza (of. Lucyny Bondyra z rodziną)

17.00 + Henryka Mazura  (of. r. Pilgunów i Palęga )

PIĄTEK

6.45+ Jadwigę, Franciszka, Janinę Kościołków

7.30+ Mieczysława Jurkiewicza (of. Sławomira i Magdaleny Węgrzyn )

17.00+ Stanisławę Adamczuk (9r.ś.), Anastazję, Piotra, Kazimierza z r. Adamczuków, Marię, Karola Okalskich, Stanisława i Alfredę Rzepiak                    

SOBOTA                                                                                                                  

6.45+  Waldemara Kuźmińskiego (15r.ś.)

7.30+   Edwarda Bezpalko  ( of.  rodz. Wolaninów, Szmigów, Ochmańskich, Kwiatkowskich)

17.00+ Stanisława Szerment (3r.ś.)

NIEDZIELA

8.00+   Edwarda Kraś (2r.ś.)

8.00+   Teodorę i Piotra Misiutów                                                                                

9.30+   Feliksa i Leokadię Piluś

9.30+   Edwarda Bezpalko (of. organistów – kolegów córki Anny)                                                                  

10.45* Przewale                                                  

12.00+ Marię Kraś i Grzegorza Smyka

16.00+ Albinę (r.ś.) i Franciszka (r.ś.) Jagłów, z r. Jagłów  i Siomów

                                                                    INTENCJE MSZALNE

                                                               Od  4 do 10 grudnia  2023r

 

 

PONIEDZIAŁEK

6.45+ z r. Kargolów  ( of. siostrzeńców)

17.00+   Elżbietę Ruta  ( of. r . Drozda, Bryk i Fedzioryna)

WTOREK

6.45+ Władysława Opalskiego (r.ś.), Józefa Kazańskiego, z r. Opalskich  i Kazańskich

17.00+  Edwarda Bezpalko (of. r. Wolskich, Bełzów i Piwko) Msza u sióstr Kamedułek

ŚRODA

6.45+  Edwarda Bezpalko  (of.  r. Łobockich)

17.00+  z r. Nieśpielskich: Kazimierę, Mieczysława, Bazylego  (of. Romana Nieśpielskiego)

 CZWARTEK

7.00+  Elżbietę Ruta (of.  pracowników „Szewskiej Pasji i „Fadpolu”)

17.00 + Edwarda Bezpalko (of. Ewy Górnickiej z rodziną)

PIĄTEK

8.00+ Stanisława Dudzińskiego (48r.ś.), Bronisławę, z r. Dudzińskich i Jakubiaków

8.00+ Józefę, Antoniego, Mariana i Stanisława z r. Kowalskich

9.30* Przewale

17.00+  Tadeusza Hałasa (12r.ś.), z r. Hałasów                    

SOBOTA                                                                                                                  

6.45+  Marię, Antoniego, z r. Sikorskich i Jakubiaków, Danutę i Adama Nadwodnik

7.30+   Edwarda Bezpalko  ( of.  brata Zygmunta z rodziną)

17.00+ Kazimierza Kwit (r.ś.), Andrzeja Kwit, Mariannę, Juliana, Wiktora i Mieczysława Szopińskich

NIEDZIELA

8.00+   Franciszkę, Piotra, Kazimierza, Mariana, Irenę, Mariannę z r. Biczaków                                                                                                                       

9.30+   Władysława Grzeszczuka (2r.s.), Danutę, Jana, Lecha, Stanisława z r. Dąbrowskich, Franciszkę, Dominika, Bronisława Siodłoś.                                                                                   

10.45* Przewale                                                  

12.00+ Mieczysława Jurkiewicza (of. Pracowników Stacji Paliw Orlen)

16.00+ Bogusława Podolaka (3r.ś.)

                                                                        INTENCJE MSZALNE

                                                           Od  27 listopada do 02 grudnia  2023r

 

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Arkadiusza Smyka (15r.ś.)

17.00+ Waldemara Szambarę (3r.ś.)

WTOREK

7.00+ Feliksę Jakubiak, Stefana Jakubiaka

17.00+ Zdzisławę, Stefanię, Szymona Podgórskich

ŚRODA

7.00+  Alicję Bartosiewicz (of. Danuty i Mariana Grabiec)

7.30+ Edwarda Bezpalko (of. zespołu z parafii Ducha św. w Hrubieszowie)

17.00+ Czesławę (16r.ś.), Franciszka, Bogdana Stelmaszczuków, Barbarę Łasocha, Marię Kornas,                  z r. Stelmaszczuków i Kornasów

 CZWARTEK

7.00+  Elżbietę Ruta (of. Dyrekcji, nauczycieli i pracowników ZSP w Tyszowcach)

17.00 + Andrzeja  Kęsik

PIĄTEK

7.00+ Elżbietę Ruta (of. Dariusz  Kraś i r. Lizunów)

15.30* Przewale

17.00+  Władysławę, Antoniego, Stanisława, Marię Kurdziel, Halinę i Józefa Podobów                    

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Helenę, Stanisławę, Tadeusza z r. Kowalskich, Piotra, Jerzego, Wikotorię, Tomasza z r. Jurkiewiczów

7.30+   Edwarda Bezpalko  ( of. zespołu „Malinowa Dolina” z Goraja)

17.00+ Elżbietę Ruta  (of. wnuka z rodziną)

NIEDZIELA

8.00+   Helenę Drygalską (r.ś.)                                              

8.00+   Mieczysława Rutę, Romana i Reginę  Międlarz, Stefanię Ruta                                                       

9.30+   Irenę i Franciszka Jurkiewicz, Marię i Ignacego Okarskich

9.30+   dr Elżbietę Borowik  (of. pracownikow  Przychodni w Tyszowcach)                                               

10.45* Przewale                                                  

12.00+ Za parafian

16.00+ Janinę Strzała ( r.ś.), Jana, Andrzeja, Bogdana, Krzysztofa, Genowefę, Juliana z r. Strzałów i Jakubiaków

                                                                    INTENCJE MSZALNE

                                                            Od  20 do 26  listopada  2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Zbigniewa (3r.s.), Marię i Mikołaja, Romana z r. Palonków, Zygmunta i Mariusza Jurkiewiczów

17.00+ Alicję Bartosiewicz (of. Anny i Dariusza Grabiec)

WTOREK

7.00+ Stanisławę Bartosiewicz (of. Stanisława Kowalskiego)

7.30+ Edwarda Bezpalko (of. syna Tomasza )

17.00+ Ryszarda Witkowskiego (2r.ś.)  (Msza u sióstr Kamedułek)

ŚRODA

7.00+  Genię Kaczoruk (of. r. Chrastinów)

17.00+ Bogdana Mazura (4r.ś.), Marię Mazur

 CZWARTEK

7.00+  Henrykę Zygmunt

17.00 + Elżbietę Ruta  (of. Barbary Zarębskiej z rodziną) )

PIĄTEK

7.00+ Alicję Bartosiewicz  (of.  koleżanek z pracy  z GS-u)

7.30+ Edwarda Bezpalko (of.  syna Piotra  z rodziną)

17.00+  Elżbietę Ruta  (of. siostry Henryki Reder z rodziną)                    

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Waldemara Szambarę  ( 3 r.ś.), Zbigniewa

7.30+   Edwarda Bezpalko  ( of. syna Dariusza z rodziną)

17.00+ Lilę Sitarczuk  (of. siostrzeńców)

NIEDZIELA

8.00+   Michała Jedrzejowskiego (r.ś.), Stanisławę i Tadeusza                                                

8.00+   Józefa Palak (7r.ś.) i Marię Palak (2r.ś.)                                                                          

9.30+   Jana Kawulę  (19r.s.), Stanisławę Kawulę (2r.ś.), Leszka Kurdziela

9.30+   Jana  Wodeckiego (5r.ś.), Stanisławę, Mirosława Wodeckich                                                                                     

10.45* Przewale                                                  

12.00+ Mariana Mydlaka (3r.ś.)

16.00+ Annę Maliszewską (9 r.ś.)

                                            INTENCJE MSZALNE

                                                            Od  13 do 19 listopada  2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Krzysztofa Kniaź (of. Antoniego Noga)

7.30+  Edwarda Bezpalko  (of. córki Anny )

17.00+ Alicję Bartosiewicz (of. Wojciecha  Martyniuk i Beaty Mazurek)

WTOREK

7.00+ Romana Obszyńskiego (14r.ś)  , Kazimierę Obszyńską (3r.ś.) (of. syna, synowej z Rzeszowa)

17.00+ Leokadię i Stanisława Turkiewicz, z r. Turkiewiczów, Stawarskich, Szopińskich, Macieja Wawrzykowskiego i Horsta Karstena  (of. Turkiewiczów)

ŚRODA

7.00+ Jadwigę, Franciszka, Janinę Kościołków

17.00+ XXX dzień: Henryka Mazura

 CZWARTEK

7.00+  Elżbietę Ruta (of. r. Bryk z Ulchówka)

7.30+ Edwarda Bezpalko (of. córki  Beaty z rodziną )

17.00 +Kaliksta Bartosiewicza  (of. r. Dudzińskich )

PIĄTEK

7.00+ Alicję Bartosiewicz  (of.  Dyrekcji i Pracowników ZSP w Tyszowcach)

17.00+  Elżbietę Ruta  (of. córki Grażyny z rodziną)                    

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+   Stanisławę Bartosiewicz (of.  r. Grabców)

7.30+ Józefa, Bronisława, Władysława, Marię, Franciszkę z r. Bezpalkow, Zofię, Jana, Henryka z r. Błaszek

13.00* Msza św. z racji 50-lecia Sakramentu Małżeństwa

17.00+  Sabinę, Tadeusza, Benedykta   Szwanców; Bożenę Wszoła, Janinę i Stanisława Winiarskich

NIEDZIELA

8.00+   Kazimierza (35r.ś.), Marię Kościołko, Ireneusza Pióro                                                      

8.00+   Bolesława-Wiesława Diduch (7r.ś.)                                                                                                       

9.30+   Zygmunta Siedleckiego (r.ś.), z r. Siedleckich                                                                                       

10.45* Przewale                                                  

12.00+ Leszka Sikorskiego (1r.s.), Barbarę (2r.s.) i Mariana Siateckich,  Konstantynę  i Edwarda Pliszczuków  (of. r. Piliszczuków z Zamłynia)                  

16.00+ Petronelę, Mieczysława i Stanisława z r. Szermentów

                                                                INTENCJE MSZALNE

                                                          Od 6 do 12  listopada  2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Jadwigę Ośka, za jej rodziców i rodzeństwo  (of. siostrzenicy)

17.00+ Krzysztofa Kniazia (of. Magdaleny i Marcina Kawałko)

WTOREK

7.00+ Krzysztofa Kniaź (of. Tomka z rodziną)

7.30+  Andrzeja Mołdoch (of. Marii i Stanisława z rodziną)

17.00+ Adolfa Barańskiego, Jana i Leonorę

ŚRODA

7.00+ Krzysztofa  Kniaź (of. pracowników DPS  Tyszowce)

7.30+ Edwarda Bezpalko (of. żony)

17.00+ Mariana Parola, Józefa i Helenę Furman

 CZWARTEK

7.00+  Krzysztofa Kniaź (of. Zbysława Jachimka z rodziną)

7.30+ Andrzeja Mołdoch (of. Bożeny i Mariana Obszyńskich)

17.00+Albina Piliszczuka

17.00 + Halinę Stopa (1r.ś.)

PIĄTEK

7.00+ Krzysztofa Kniaź  (of.  Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Tomaszowskiego)

7.30+  XXX dzień:  za  Elżbietę Ruta                                       

17.00*  Msza św. z racji 18r urodzin Julii, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski        w dorosłym życiu.

17.00+  XXXdzień: za Genię Kaczoruk

SOBOTA                                                                                                                  

8.00+   Feliksa Józwę (4r.ś.)

8.00+  XXX dzień: za Edwarda Bezpalko

9.30* Msza św. w intencji Ojczyzny

16.00+  Lecha Taranowicza (of. żony, synów z rodzinami)

NIEDZIELA

8.00+   Leokadię, Franciszka, Kazimierza, Adama i Kazimierę z r. Torbów                                                      

8.00+  Stanisławę Godzisz (1r.s.) , Józefa Godzisz

9.30 +  Franciszka Tarnowskiego (4r.ś.)                                                                                                             

9.30+   Jadwigę Kopytko (of. chrześnicy Haliny z rodziną)                                                                          

10.45* Przewale                                                  

12.00+ Lucynę Tomaszewską (3r.s.), Henryka (23r.ś.)                

16.00+ Bożenę Tyl (1r.ś.)

                                                                    INTENCJE MSZALNE

                                                       Od  30  października do 5 listopada  2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Antoniego (r.ś.), Marię, r: Sikorskich Jakubiaków, Juliana Kargul

7.30+  Krzysztofa Kniaź (of. Marii Niteckiej z dziećmi)

17.00+ Wacława  Kowalskiego (of. kolegów i koleżanek z Agencji Celnej)

WTOREK

7.00+ Krzysztofa Kniaź (of. Henryki i Bogusława  Sochanów z dziećmi)

7.30+  Andrzeja Mołdoch (of. Jadwigi Zdanowicz i Mariana  Dudzińskiego)

17.00+  Hipolita (r.ś.), Reginę (r.ś.), Annę, Jana, Antoninę, Wiktora z r. Jurkiewiczów,                                 Eugenię i Władysława Badyła

ŚRODA

8.00+ Edwarda Kraś

8.00+ Albinę i Leopolda Grzybowskich, Leokadię i Tomasza Grzybowskich, Amelię i Jana Grabiec; z r. Grzybowskich, Grabców, Watiuków i Zarębskich.

9.30+ Piotra, Helenę,  Mariana z r. Ważnych i Parolów

11.00+  Za zmarłych .

 CZWARTEK

8.00+  Kunegundę, Stanisława, Jana, Annę, Józefa, Jadwigę, Andrzeja, Barbarę z r. Kościołków i Gargasów

8.00+  Katarzynę, Mieczysława, Grzegorza, Aleksandra z r. Baj ; Marię, Antoniego i Andrzeja Krzyżanowskich

9.30+  Szymona, Janinę, Tadeusza Misiutów, Zbigniewa i Stanisława Zawadzkich

11.00+ Za zmarłych

17.00+

PIĄTEK

7.00+ Michała Radom (5r.ś.)  (of.  rodziny)

7.30+  XXX dzień: za Adelę Szopa

15.30 Przewale

17.00+  Adama Horbaczewskiego  (1r.ś.)

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Daniela Kierepkę (5r.ś.)

7.30+  Tadeusza Ogórka (1r.ś.)

17.00+  Dariusza, Edwarda, Leokadię, Łucję, Tadeusza, Stanisława, Henryka z r: Jachymków i Nagajów

NIEDZIELA

8.00+   Alinę i Stefana Robczuk                         

8.00+  Grażynę (8r.ś.) i Marcina (8r.ś.) Aleksandrowicz

9.30 +  Tomasza Gitner (10r.ś.)                           

9.30+   XXX dzień: za Józefa Mazur                                                                                           

10.45* Przewale                                                  

12.00* Msza   św. odpustowa w intencji Parafian i Gości                    

16.00  NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

                                                                      INTENCJE MSZALNE

                                                             Od  23 do 29  października  2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Stefana  Kołtun (18r.ś.), Alfredę Kołtun, Bożenę i Bolesława Godzisz, Mieczysława Torbę

7.30+  Krzysztofa Kniaź (of. Burmistrza Tyszowiec i Sołtysów Gminy Tyszowce)

17.00+ Czesława Podkańskiego (12r.ś.)

WTOREK

7.00+ Adolfa Bardygę (16r.ś.) , z r: Obszyńskich , Tarczów i Bardygów

7.30+  Wacława Kowalskiego

17.00+  Henrykę Zygmunt  – ( u sióstr Kamedułek) 

ŚRODA

7.00+ Krzysztofa Kniaź  (of. Małgorzaty i Sylwestra Majewskich , Tadeusza Skowyry )

17.00+  Edwarda Żukowskiego (4r.ś.) Annę i Aleksego Kręt, Bronisławę, Michała i Mieczysława Żukowskich

 CZWARTEK

7.00+  Krzysztofa Kniaź (of. r. Danielkiewiczów i Kudybów)

7.30+  Andrzeja Mołdoch  (of. Dudzińskich, Sikorskich i Kuźmińskich)

17.00+ Jadwigę, Julię, Franciszka Kościołków

PIĄTEK

7.00+  Krzysztofa Kniaź (of. stryjenki Leokadii  z rodziną)

7.30+  Zbigniewa, Władysławę, Zygmunta Krochmal

17.00+ Jadwigę i Tadeusza Zabłockich

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Mariusza Lesiuk (r.ś.), Teresę i Henryka Lesiuk, Helenę i Józefa Lesiuk

7.30+  Krzysztofa Kniaź (of.  Matki chrzestnej z rodziną z Chełma)

17.00+ Tadeusza Okalskiego

NIEDZIELA

8.00+  Jadwigę Danilewicz  (2r.ś.)

8.00+  Grażynę Martyniuk (17r.ś.), Antoninę i Bronisława  Martyniuk

9.30 + Wandę (5r.) i Mikołaja Pryszczewskich

9.30+ Jadwigę Kopytko (of. chrześnicy Haliny z rodziną)                                                                                             

10.45* Przewale                                                                                                                            

12.00+ XXX dzień: Alicję Bartosiewicz                     

16.00+  Jana  Tabaczyńskiego , Tomasza i Zofię

16.00+ Za zmarłych  polecanych w wypominkach i spoczywających na naszym cmentarzu 

                                                                      INTENCJE MSZALNE

                                                             Od 16 do 22  października  2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Reginę, Henryka i Ryszarda Kocirów

7.30+  Henryka Kuropatnickiego  (of. Anny i Grzegorza z Rzeszowa)

17.00+ Helenę, Franciszka, Paulinę, Jana, Mieczysława, Edwarda z r. Żukowskich, + Marię Kraś, Bożenę i Jana Sikorskich, Romana Jaremczuka, Marię i Antoniego Jużaków

WTOREK

7.00+ Konrada Janowskiego (of. Józefa  Ostrowskiego z rodziną)

7.30+ Krzysztofa Kniaź (of. OSP Przewale )

17.00+ Janinę Kisiel ( u sióstr Kamedułek)  ( 5r.ś.)

ŚRODA

7.00+ Mariannę Gąsior (of. dyrekcji, nauczycieli i pracowników ZSP w Tyszowcach)

7.30+ Andrzeja Mołdoch  (of. Ireny i Henryka Jaremczuków z  rodziną )

17.00+  Msza św. dziękczynna z racji 18 r. urodzin Kamila, z prośbą o Boże  błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu

 CZWARTEK

7.00+  Henryka Kuropatnickiego (of.  Danuty Parol z Czartowczyka)

7.30+  Krzysztofa Kniaż  (of. swatów Agaty i Dariusza  Skowyrów)

17.00+ Edwarda Stokłosę  (of. sąsiadów)

PIĄTEK

7.00+  Jana, Emilię, Wincentego, Mariannę, Leona i Władysławę z r. Szewczuków i Litwinczuków

7.30+  Wacława Kowalskiego ( of. Beaty i Wojciecha Kania )

17.00+ Genowefę Majewską

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Konrada Janowskiego ( of. r. Olewskich, Bańków i Galasów)

7.30+  Stanisława Jędruszewskiego (4r.ś.), Stefana, Natalię, Anastazję z r. Kozyrów, Jędruszewskich, Elizawietę i Jana Gutków

17.00+ Łukasza Konopkę (r.ś.)

NIEDZIELA

8.00+  Teresę Zabłocką (3r.ś.)

8.00+  Krzysztofa Skórzyńskiego

9.30 + Tadeusza Gardziołę

10.45* Przewale

12.00* Za Parafian

16.00+ Stanisława (2r.ś.), Jana Kawkę

                                                                 

                                                                    INTENCJE MSZALNE

                                                             Od 9 do 15 października  2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Konrada Janowskiego  (of. kolegów i koleżanek z firmy transportowej „Rasta”.)

7.30+  Krzysztofa Kniaź  (of. r. Nadłonków  i Małgorzaty i Tomasza z rodziną)

17.00+ Annę Borys (r.ś.)

WTOREK

7.00+ Konrada Janowskiego (of. Burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego w Tyszowcach)

7.30+ Wacława Kowalskiego (of. brata Krzysztofa z rodziną)

17.00+ Stanisławę Drąszcz  ( 14r.ś.) (Msza św. w kościele parafialnym)

ŚRODA

7.00+ Konrada Janowskiego (of. Jadwigi i Jana Ostrowskich

7.30+ Krzysztofa Kniaź  (of.  rodziny Bednarskich z Przewala)

17.00+  Lucynę i Tadeusza Pacholskich (of. córki Izabeli

17.00+ XXX dzień: za  Edwarda Pilusia

 CZWARTEK

7.00+  Henryka Kuropatnickiego (of. r. Kopytków, Martyniuków, Cisaków, Prusów i Stokłosów)

7.30+  Lilę Sitarczuk (of.  KGW Klątwy)

17.00+ Stanisława Bartoń  (of. Renaty i Piotra z rodziną)

PIĄTEK

7.00+  Konrada Janowskiego ( of. koleżanek  z Jeziorzan)

7.30+  Krzysztofa Kniaź ( of.  Aleksandry Flak z  rodziną)

17.00+ Kazimierę Cyc (r.ś.), z r. Cyców, Dorębskch i Caruczyńskich

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Jadwigę, Franciszka, Janinę Kościołków

7.30+ Henryka Kuropatnickiego (of. koleżanek z banku Stasi, Danusi i Tereski)

12.00* Msz św. chrzcielna : Franciszek Kowalczuk

17.00+ Janinę Maliszewską, Mieczysława Maliszewskiego i Martę Konik

NIEDZIELA

8.00+  Danutę Sendecką (2r.ś.)

8.00+  Bogdana Habit

8.00+ Jadwigę Maliszewską

9.30 + Stanisława i Zbigniewa Zawadzkich

9.30+ Katarzynę Martyniuk (r.ś.), Stanisława Martyniuka, Judytkę

10.45* Przewale

12.00+   z r. Dąbków, Furmanów i Cisaków

16.00+ Bronisławę i Tomasza Zabawskich.

                                                                   INTENCJE MSZALNE

                                                             Od 2 do 8 października  2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Ksenię Jakubiak (70r.ś.), Mikołaja, z r. Jakubiaków i Dudzińskich

7.30+  Henryka Kuropatnickiego (of. Koła Różańcowego Tyszowce – miasto  )

8.00 + XXX dzień: za Stanisławę Bartosiewicz

17.00+ Irenę Żyla (of. Danuty i Zygmunta Teperów z Nałęczowa)

WTOREK

7.00+ Konrada Janowskiego (of. kolegów i koleżanek z Zamłynia, Wojciechówki)

7.30+  Halinę Bardyga

17.00+ Stanisława Trochimowicza  (of. dzieci z rodziną)

ŚRODA

7.00+ Marcelę (13r.ś.), Antoniego, Romana, Mieczysława, Zbigniewa z r. Jaremczuków, + Marię i Jana Dudzińskich

7.30+ Henryka Kuropatnickiego  (of.  Brygidy i Romana Marszalec z rodziną)

17.00+ Wandę Wybenda, Jana, Arkadiusza Kołtun

 CZWARTEK

7.00+  Henryka Kuropatnickiego (of. Burmistrza i Pracowników Urzędu Miasta w Tyszowcach)

7.30+ Krzysztofa Kniaź (of. koleżanek i kolegów z KGW Przewale)

17.00+ Marię, Bolesława, Krystynę, Elżbietę, Witolda z r. Kowalskich, Bronisławę Garbacz

PIĄTEK

7.00+  Konrada Janowskiego ( of. uczniów kl. VI z Komarowa)

7.30+  Mariannę Gąsior ( of.  syna Jerzego z  rodziną)

15.30*Przewala

17.00+  Leokadię Jurkiewicz, z r. Jurkiewiczów i Mielniczuków

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+ Ks. Stanisława Pawlinę i zmarłych księży i siostry zakonne

15.00* Msza św. ślubna : Klaudia Flaks i Tomasz Wybranowski

17.00+ Teresę i Józefa Grzyb, z r. Wojdów

NIEDZIELA

8.00+  Antoninę i Mariana Wasyluków

8.00+  Marię Wołoszyn (15r.ś.), Henryka Wołoszyn

9.30 + Jana (35r.ś.), Danutę, Lecha, Stanisława z r. Dąbrowskich, Władysława Grzeszczuka, Franciszkę, Dominika, Bronisława Siodłoś

9.30* Msza św. dziękczynna w intencji rodzin Dąbków i Cisaków, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

10.45* Przewale

12.00+ Henryka Twardochleb (2r.ś.)

16.00+ Stanisławę i Adama Załoga (r.ś.) Mariannę Krasna (r.s.)

 

                        

                                                                 INTENCJE MSZALNE

                                                    Od 25 września do 1 października  2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Zofię Grabiec (25 grego.)

7.30+  Danutę Kazimierczyk (of. Romana Nieśpielskiego)

17.00+ Irenę Żyla (of. r. Furmańczuk)

WTOREK

7.00+ Magdalenę i  Franciszka Jurkiewiczow, z r. Podgórskich, Malcow i Taranowiczow

7.30+  Zofię Grabiec (26 grego.)

17.00+ Dariusza Jachymka (30r.ś.)

ŚRODA

7.00+ Zofię Grabiec (27 grego.)

7.30+ Henryka Kuropatnickiego  (of. r. Czyżewskich z Sosnowca i Torunia)

17.00+ Irenę Żyła (of. r. Mazurów)

 CZWARTEK

7.00+  Zofię Grabiec (28 grego.)

7.30+ Stanisława Trochimowicza (of. żony)

17.00+ Zofię Kraś  (of. r. Szłoda )

PIĄTEK

7.00+  Zofię  Grabiec (29 grego.)

7.30+  Henryka Kuropatnickiego ( of. r. Rutkowskich)

17.00+  XXX dzień : za Lilę Sitarczuk

17.00+ Zofię i Franciszka Olszańskich, z r. Górakow, Olszańskich i Buliczów

SOBOTA                                                                                                                  

7.00+  Zofię Grabiec ( 30 grego.)

16.00* Msza św. ślubna : Dominika  Gontarz i Łukasz Sól

17.00+ Celinę Skop (8r.ś.), Józefa, Leokadię, Michała

NIEDZIELA

8.00+  Jana Mąkal (12r.ś.)

8.00+  Andrzeja Opalskiego, z r. Opalskich i Kazańskich

9.30 + Henryka Kawałko (3r.ś.), Zytę Kawałko (41r.ś.),  r. Kawalków i Podgorskich

9.30+  Czesława i Mariannę Marszalec

10.45* Przewale

12.00* W intencji  Członków Koła Różańcowego św. Leonarda w Tyszowcach

16.00+  Mariannę, Ewę, Apolinarego Kołodziejczyk

                                INTENCJE MSZALNE

                                                   Od 18  do  24 września 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Zofię Grabiec (18 grego.)

7.30+  Danutę Kazimierczyk (of. syna Augustyna  z rodziną))

17.00+ Zofię Kraś (of. Agnieszka Kasprzak z rodziną)

WTOREK

7.00+  Zofię Grabiec (19 grego.)

7.30+  Irenę  (r.ś.) z r. Kryszczuków i Kruczków

17.00+ Irenę Żyła (of. r. z Suchowoli)

ŚRODA

7.00+ Zofię Grabiec (20 grego.)

7.30+ Józefa Zabawskiego(77r.ś.), Stanisławę Zabawską (39r.ś.), Ryszarda Bartosiewicza (10r.ś.),             Ks. Błażeja Nowosada (79r.ś

17.00+ Kazimierza Rusinowskiego (3r.ś.) (of. mamy i rodzeństwa)

 CZWARTEK

7.00+  Alicję Zarębską

7.30+  Zofię Grabiec (21 grego.)

17.00+ Irenę Żyła  (of. koleżanki Katarzyny Korkosz z Tomaszowa Lub.)

PIĄTEK

7.00+  Zofię  Grabiec (22 grego.)

7.30+  Danutę Kazimierczyk (of. wnukow: Ani, Krzysztofa, Damiana, Eweliny i Mileny z rodzinami)

17.00+ Bolesława Godzisz (7r.ś.), Czesławę-Bożenę Godzisz

SOBOTA

7.00 + Henrykę Zygmunt                                                                                                                  

7.30+  Zofię Grabiec ( 23 grego.)

13.30* Msza św. dziękczynna w intencji Edwardy Soroka z racji 95 rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia i błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.00+ Janusza Kiecaka (of. siostrzenicy Marty z rodziną)

NIEDZIELA

8.00+  Leokadię i Józefa Czarneckich, Małgorzatę i Michała Jakubiaków

8.00+   Zofię Grabiec (24 grego.)

9.30 + Leokadię Łobocką, Tadeusza z rodz. Czarneckich

9.30+  Mariana Kruk   (of. uczniów i rodziców z kl. p. Jacka Kruka)

10.45* Przewale

12.00*  Kazimierę, Ludwika z r. Zielińskich, Wojciecha i Łucję z r. Cinnerów                                                16.00+  Za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

                           

                                                              INTENCJE MSZALNE

                                                       Od 11  do 17 września 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Zofię Grabiec (11 grego.)

7.30+  Danutę Kazimierczyk (of. wnuczki Angeliki z rodziną))

17.00+ Leokadię i Bronisława Dudzińskich (r.ś.)

WTOREK

7.00+  Zofię Grabiec (12 grego.)

7.30+ Henryka Kuropatnickiego   (of. Marii Sendeckiej z rodziną)

17.00+ Rozalię Sołdaczuk (r.ś.), z r. Sołdaczuków i Bezpalków

ŚRODA

7.00+ Mariana Kochanowskiego (43r.ś.), z r. Kochanowskich

7.30+ Irenę Żyła (of.  r. Kalinowskich)

17.00+ Zofię Grabiec (13 grego.)

17.00+ Edwarda Stokłosę   (of.  seniorzy  z Tyszowieckiego Klubu Seniora i  Klubu Seniora Plus z Perespy)

 CZWARTEK

7.00+  Mieczysława Hawryluk (23r.ś.), Feliksę, Wiesława, Krzysztofa, Franciszkę, Franciszka z r. Hawryluków, Helenę  Ogórek

7.30+  Zofię Grabiec (14 grego.)

17.00+ Jadwigę, Franciszka, Janinę Kościołków

PIĄTEK

7.00+ Bożenę Wszoła

7.30+  Zofię  Grabiec (15grego.)

17.00+ Danutę Barańską (6r.ś.), Józefa i Marię Barańskich, Paulinę i Franciszka

SOBOTA

7.00 + Aleksandra i Helenę Kopytko                                                                                                                         

15.00*  Msza św. ślubna: Julia Jakubiak i Adrian Dyki

17.00+  Zofię Grabiec ( 16 grego.)

NIEDZIELA

8.00+  Ryszarda Lewandowskiego, Wawrzyńca Drygalskiego (r.ś.)

8.00+   Alfredę Piwko (25r.ś.), Stanisława

9.30 +  Edwarda (9r.ś.) i Konstantynę Piliszczuk, Leszka Sikorskiego, Antoniego Kaweckiego (9r.ś.), Franciszka Piliszczuka, Marię i Józefa Sikorskich

9.30+ Lidię Luboradzką (10r.ś.), Aleksandra Olik (34r.ś.)                                                                            

10.45* Przewale

12.00*  Zofię Grabiec (17 grego.)                                                                                                              16.00+  Stanisława Nagaj (6r.ś.)

                      

                                                          INTENCJE MSZALNE

                                                    Od 04  do 10 września 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Zofię Grabiec (4 grego.)

7.30+  Henryka Kuropatnickiego (of. Bożeny i Grzegorza Marszalec)

8.00* Msza św. na  rozpoczęcie  roku szkolnego w Tyszowcach

9.00* Msza  św. na rozpoczęcie roku szkolnego w Przewalu

17.00+ Zofię Kraś (of. Edyty Dadson z rodziną)

WTOREK

7.00+  Zofię Grabiec (5 grego.)

7.30+ Stanisława Trochimowicza  (of. Antoniego Noga)

8.00+ XXX dzień: Krystynę Ogórek

17.00+ Irenę Żyła (of. Anny i Mieczysława Emerle z Honiatycz)

ŚRODA

7.00+ Mariannę i Józefa Syczuków, Barbarę i Krzysztofa Skotak

7.30+ Janusza Kiecaka (of. dyrektor, nauczycieli i pracowników ZSP w Tyszowcach)

17.00+ Zofię Grabiec (6 grego.)

17.00+ Anielę i Edwarda Michnowicz, Stanisława Skrzecza, Genowefę i Stanisława Pacuk

 CZWARTEK

7.00+  Zofię Grabiec (7 grego.)

7.30+  Danutę Kazimierczyk  (of. córki z mężem)

17.00+ Irenę Żyła (of. r. Juszczak)

PIĄTEK

8.00+  Zofię  Grabiec (8greg.)

09.30*  Przewale

17.00+  Henryka Kraś (4r.ś.), z r. Krasiow i Sówka

SOBOTA

7.00 + Zofię Grabiec (9grego.)

7.30+ Janusza Kiecak (of. koleżanek siostry Jadwigi)

7.30+ Antoniego Halasa w 30 dzień (of. sióstr)                                                                                                                                                                                                                               

11.00* Msza św. chrzcielna: Nina Olender ( nie ogłaszać)

17.00+ Franciszka, Jadwigę, Lucynę, Władysława, z r. Kierepków, Przygockich, Chrobaków i Kazańskich

NIEDZIELA

8.00+   Marię, Stanisława Fabrowskich, Bernadetę Staszczuk

8.00+   Kazimierę Hałas (7r.ś.), z r. Hałasow i Saganów

9.30 +  Jadwigę Szyper (8r.ś.), z r. Szyprów i Muzyczuków                                                                                                                                   

10.45* Przewale

12.00*  Zofię Grabiec (10 grego.)                                                                                                               16.00+ Bronisławę, Stanisława, Witolda z r. Kuźmińskich, Krystynę Nowak

                                                            INTENCJE MSZALNE

                                             Od 28 sierpnia do 03 września 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Marię (r.ś.), Antoniego z r. Sikorskich, Jakubiaków, Danutę, Adama Nadwodnik

8.00+  Marka Torbę (of. stryja Tomasza z rodziną)

WTOREK

7.30+  Mieczysława Jachimka  (of. r. Kniaziów)

8.00+  Krzysztofa Kniaź (of. r. Bondyrów)

ŚRODA

7.30+  Jana, Piotra, Lucynę z r. Piskorzów

8.00+  Bożenę Rajtar (of.  Kolegów i Koleżanek z BRH Rzeszów)

 CZWARTEK

7.30+  Józefa, Stanisława, Marię, Michała z r. Bucznych i Harbitow

8.00+   Marka Torbę  (of. Barbary i Franciszka Sasin)

PIĄTEK

7.00+  Zofię  Grabiec (1greg.)

15.30*  Przewale

17.00+  Leszka Sikorskiego (of.  Agnieszki z mężem )

SOBOTA

7.00 + Zofię Grabiec (2grego.)

7.30* O uwolnienie od niebezpieczeństw i błogosławieństwo Boże dla Leszka

15.00* Msza  św. ślubna: Paulina Bałbustyn i Dominik Kozak                                                                    

16.00* Msza św. ślubna:  Iwona Bryk i Adrian Wodyński

17.00* Msza św. ślubna: Iwona Wodecka i Łukasz Bezpalko

NIEDZIELA

8.00+   Stanisława Żukowskiego (7r.ś.), Stanisławę Żukowską

8.00+   Zofię Grabiec (3 grego.)

9.30 +  Zbigniewa Zawadzkiego, Stanisława Zawadzkiego                                                                        

10.45* Przewale

12.00* Za Parafian

16.00+ Kamila Łasochę (3r.ś.)

                                                           INTENCJE MSZALNE

                                                   Od  21 do 27 sierpnia 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Tomasza Borysa, Małgorzatę Duda

8.00+  Marka Torbę (of. r. Maliszewskich)

8.30+  XXX dzień za Andrzeja Mołdoch

WTOREK

7.30+  Henrykę Zygmunt

8.00+ Mieczysława Jachimka (of. swatów Anny i Mariana Kawula)

ŚRODA

7.30+  Krystynę (r.ś.) i Edwarda Panas (r.s.), Janinę Holuta

8.00+  Marka Torbę (of. r. Piotrowskich z Garwolina)

 CZWARTEK

7.30+  Jadwigę (18r.s.), Kazimierza i Bogusławę Skiba

8.00+  Krzysztofa Kniaź  (of. Marianny Piwko z rodziną)

PIĄTEK

7.30+  Zofię Kraś (of. Haliny Kraś z rodziną

8.00+  Krzysztofa Kniaź (of. teściowej i Marka )

SOBOTA

7.30 + Annę Maliszewską

16.00* Msza św. ślubna: Karolina Gębala i Marcina  Szumski

17.00* Msza św. dziękczynna z racji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Grażyny i Jacka, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

 

NIEDZIELA

8.00+   Tadeusza Jędrzejewskiego (8r.ś.), Stanisławę i Michała

8.00+   Jadwigę Hawrylak

9.30 +  Ryszarda i Janinę Żukowskich, z r. Żukowskich i Hałasów                                                                                                                                    

10.45* Przewale

12.00+ Władysławę (r.ś.) i Stanisława (r.ś.) Bezpalko

16.00+   Za zmarłych polecanych w wypominkach i spoczywających na naszym cmentarzu

                                                        INTENCJE MSZALNE

                                                   Od  14 do 20 sierpnia 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Marię Karaś

8.00+  Józefa Dajczaka, Helenę, Zofię i Jana

WTOREK

8.00+  Stanisława Sołdaczuka (r.ś.), Rozalię, Teodora, Stefanię

9.30+  Stanisława Bartoń (of. r. Radomskich)

10.45* Przewale

12.00* Za parafian

16.00+ Elżbietę Guz, Janinę i Aleksandra Podgórskich, Janinę i Bronisława Jakubiaków

ŚRODA

7.30+  Kazimierza Drąszcz (20 r.ś.)

8.00+  Marka Torbę (of. brata Andrzeja z rodziną)

CZWARTEK

7.30+  Zofię Kraś ( of. r . Teteryczów z Zamościa)

8.00+  Krzysztofa Kniaź  (of. żony i dzieci)

PIĄTEK

7.30+  Dawida Krempla (of. mamy chrzestnej )

8.00+  Marka Torbę (of. chrześnicy z rodzicami) )

SOBOTA

7.30* O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla kapłanów

16.00* Msza św. ślubna: Katarzyna  Humeniuk  i Jarosław Łączuk

 NIEDZIELA

8.00+   Edwarda, Walerię, Władysława, Janinę, Leokadię z r. Kraś

8.00+   Mariana Ważnego (3r.ś.)

9.30 *  Msza św. dziękczynna w intencji Natalii z racji 5 r. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Natalki i całej rodziny

9.30+ Annę, Adama i Lucjana z r. Litwinów i Serafinów                                                                                                                                    

10.45* Przewale

12.00+  Msza św. dożynkowa (sprawowana na Placu Targowym)

16.00+   NIE MA  MSZY ŚWIĘTEK

INTENCJE MSZALNE

                                                   Od  7 do 13 sierpnia 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Stanisławę Kowalską (2r.ś.)

8.00+  Marka Torbę (of. rodziców)

WTOREK

7.30+  Edwarda (8r.ś.), Kazimierę, Sylwerię, Stanisława z r. Zabłockich

8.00+  Stanisława  Bartoń (of. r. Kruków)

ŚRODA

7.30+  Zofię Kraś (of. rodziny z Raciborza i r. Stefańskich )

8.00+  Władysławę i Bronisława Dudkiewicz

 CZWARTEK

7.30+  Kazimierę i Wacława Sawińskich, z r. Sawińskich i Chabrosów, Danutę i Władysława Wyszyńskich

8.00* Msza  św. dziękczynna  z okazji urodzin Czesławy, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia

PIĄTEK

7.30+  Zdzisławę Podgórską (2r.ś.)

8.00+ Marka Torbę (of. Natalki z rodziną)

SOBOTA

7.30+  Jadwigę, Franciszka, Janinę Kościołków

15.00* Msza św. ślubna: Anna Zawadzka i Damian Swaczyna

17.00* Msza św. ślubna: Klaudia Cinner i  Paweł Roczeń

NIEDZIELA

8.00+   Ireneusza Pióro (14r.ś.), Jadwigę, Wacława Pióro, Marię i Kazimierza Kościołko

9.30 +  Marię, Mariannę, Michała, Stanisława Fabrowskich, Emilię, Eufrozynę, Józefa Kociroj                   

10.45* Przewale

12.00* Msza św. dziękczynna w intencji Anety i Sławomira Działa z racji 25  rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

16.00+  Stanisława Włoszczuka

        

                                                            INTENCJE MSZALNE

                                                   Od 31  lipca do 6 sierpnia 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Feliksę Hawryluk (5r.ś.), Mieczysława, Wiesława, Krzysztofa z r. Hawryluków, Stefanię, Piotra , Mieczysława z r. Michalczyków

8.00+  Halinę Bardyga (of. kierownictwa firmy „Bekir”)

WTOREK

7.30+  Stanisława Sołdaczuk (r.ś.), Rozalię, Teodora, Stefanię

8.00+  Stanisława  Bartoń (of. r. Radomskich)

ŚRODA

7.30+  Halinę Bardyga (of. Małgorzaty Włodawa z córką Anią)

8.00+  Marka Torbę (of. brata Jerzego z rodziną)

 CZWARTEK

7.30+  Leopolda Grzybowskiego (14r.ś.)

8.00+  Stanisławę Kowalską (2r.ś.)

PIĄTEK

7.30+  Bronisławę Wołoszyn i zmarłych, którzy zginęli w wypadku w kościele.

15.30+   Przewale

17.00+ Janinę Górak (2r.ś.)

SOBOTA

7.30+ Mieczysława Żukowskiego (16r.ś.)

8.00+  Mariannę Gąsior (of.  Huberta i Marzeny)

NIEDZIELA

8.00+   Stanisławę Malec (10r.ś) i z r. Malców

8.00+  Leokadię, Czesławę, Janinę z r. Banasiuków, Emilię i Jana Jurkiewiczów, Helenę Szatkowską i Zofię z r. Bakonów                                                                                                                                                       9.30+  Konstantynę (20r.ś.) i Edwarda Piliszczuków, Marię i Józefa Sikorskich, Leszka Sikorskiego i Antoniego Kaweckiego

9.30 + Antoniego, Bronisławę, Tadeusza, Jana z r. Bartosiewiczów, Henryka Zdanowicz                                                                                                                                     

10.45* Przewale

12.00+ Irenę, Władysława Jachimków, Mieczysława Jachimka

16.00+  Hipolita, Jerzego Paszko

                                               

                                                            INTENCJE MSZALNE

                                                         Od 24 do 30  lipca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Henrykę Zygmunt

8.00+  Halinę Bardyga (of. wnuczki Klaudii z Dawidem)

8.30+  XXX dzień: Wacława Kowalskiego

WTOREK

7.30+  Bożenę Rajtar (of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

8.00+  Antoninę, Stanisława, Ryszarda, Mariana Kopytko

8.30+  XXX dzień: Krzysztofa Kniaź

ŚRODA

7.30+  Annę Maliszewską

8.00+  Genowefę Mróz (17r.ś.), Józefa

8.30*  Msza św. dziękczynna z racji 80 rocznicy urodzin Rozalii Kościołko, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia.

 CZWARTEK

7.30+  Krzysztofa Skórzyńskiego

8.00+  Halinę Bardyga (of. kierownictwa firmy „ Bekir”)

8.30+  Tadeusza Jurkiewicza, Tomasza, Wiktorię

PIĄTEK

7.30+  Czesława Chrastinę (46r.ś.), Franciszkę, Józefę i Antoniego

8.00+   Stanisława Bartoń (of. „kręgu biblijnego”)

SOBOTA

7.30+ Józefa, Anielę, Jana, Magdalenę z r. Pilgun

8.00+  Mariannę Gąsior (of. r Kuźmińskich)

16.00* Msza ślubna :Izabela Bednarska i Patryk Kowalski

NIEDZIELA

8.00+   Tadeusza Caruczyńskiego (33r.ś.)                                                                                                                                                                    9.30+   Msza św. dziękczynna w intencji Marty i Henryka z racji 40 rocznicy s. małżeństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny.

9.30 + Andrzeja Kisielewskiego (2r.ś.), Ryszarda i Stanisławę Kisielewskich, Janinę, Franciszka i Józefa Bryk, Henryka Pałczyńskiego                                                                                                                                   

10.45* Przewale

12.00+ Jerzego (12r.ś.) i Teresę Dudziak

16.00+  Msza św. zbiorowa za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu   ( za Krzysztofa Kniaź z of. mamy i rodzeństwa)

     

INTENCJE MSZALNE

                                                         Od 17 do 23  lipca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Krzysztofa Okalskiego (r.ś.), Ryszarda Okalskiego, Annę i Wacława z r. Bałków, Pawła i Lubę Okalskich

8.00+   Halinę Bardyga (of.  r. Pasiecznych)

WTOREK

7.30+  Irenę Pitura (15r.ś.)

8.00+ Krzysztofa  Kniaź (of. KGW Mikulin)

ŚRODA

7.30+  Eleonorę (14r.ś.), Jana, Ignacego Nowosadów, Mariannę, Jana, Ewę, Kazimierza Wójtowiczów

8.00+  Halinę Bardyga (of. r. Mleczków)

 CZWARTEK

7.30+  Edwarda Kazańskiego (r.ś.), z r. Opalskich, Kazańskich  i  pomordowanych na Rotundzie

8.00+  Jana Sikorskiego (r.ś.), z r. Sikorskich

PIĄTEK

7.30+ Bożenę Rajtar (of. Kolegow i koleżanek z BSH Rzeszow)

8.00+ Halinę Bardyga (of. r. Migdałów)

SOBOTA

7.30+ Franciszka Piliszczuka (of. Anny z mężem i rodziną)

8.00+ Stanisława Bartoń (of. sąsiadów)

16.00* Msza ślubna : Barbara Bartosiewicz i Grzegorz Rycaj

NIEDZIELA

8.00+   Mikołaja Jakubiaka (55r.ś.), Ksenię, z r. Jakubiakow i Dudzińskich

9.30+   Waldemara Krasia (r.ś.), Alfreda Pieprzowskiego

10.45* Przewale

12.00+ Halinę Piliszczuk (r.ś.)

16.00+ Tadeusza Łobockiego (r.ś.), Leokadię, z r. Łobockich

                                                            INTENCJE MSZALNE

                                                         Od 10 do 16  lipca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek  z BSH Rzeszów)

8.00+   Halinę Bardyga (of. syna Bogdana z rodziną )

WTOREK

7.30+  Krystynę Martyniuk (6r.ś.),Edwarda, Annę, Stanisława, Marcelę i Feliksa Sobczyńskich, Małgorzatę Gaździcką

8.00+  Stanisława Bartoń (of. Jerzego Kraś)

ŚRODA

7.30+  Franciszka Piliszczuka (of. r. Jaremczukow)

8.00+  Halinę Bardyga (of. syna  Mariusza z żoną)

CZWARTEK

7.30+  Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek  z BSH Rzeszów)

8.00+  Stanisława (r.ś.), Michalinę, Jana, z r. Kaziuków i Ślizów, Wiesława Kurzaka

PIĄTEK

7.30+  Franciszka Piliszczuka (of. córki Sylwii z mężem i rodziną)

8.00+ Halinę Bardyga (of. r. z  Bieszczad)

SOBOTA

7.30+ Jadwigę, Franciszka i Janinę Kościołków

8.00+  Mieczysława Jaremczuka (4r.ś.), Antoniego,Marcelę, Romana z r. Jaremczukow, Łucję, Stanisława i Henryka z r. Palenga, Fryderyka Bartelmusa

NIEDZIELA

8.00+   Leokadię, Ignacego, Władysława i Eleonorę z r. Stelmaszczuków, Michała, Annę, Stanisława z r. Wołoszynów                                                                                                                                                                       9.30+   Kazimierę i Grzegorza Walczaków, Andrzeja i Wiktorię Żukowskich

10.45* Przewale

12.00+ Jerzego Hutko (17r.ś.)

16.00+ NIE MA MSZY ŚWIETEJ

      

INTENCJE MSZALNE

                                                         Od 03 do 09  lipca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.30+ Julię Krawczyk, z r. Bardygów, Tarczów i Olszańskich

8.00+   Henryka Kuropatnickiego (of. Seniorów z Wakijowa.)

WTOREK

7.30+  Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek  z BSH Rzeszów)

8.00+   Halinę Bardyga (of. Krzysztofa Pasula)

ŚRODA

7.30+  Franciszka Piliszczuka (of. Marii i Zdzisława Kopytko )

8.00+  XXX dzień: Henryka Błaszyk

 CZWARTEK

7.30+  Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek  z BSH Rzeszów)

8.00+ Halinę Bardyga (of. pracownikow firmy „Floorbau”)

PIĄTEK

7.30+  Tomasza (r.ś.), Stefanię, Zbigniewa z r. Dudzińskich

15.30* Przewale

17.00+ Konstantynę i Edwarda Piliszczuk (of. Agnieszki z mężem)

Stanisława Bednarczuka

SOBOTA

7.30+ Alfredę Zabawską (r.ś.), Michała Zabawskiego, z r. Zabawskich i Cymbałów

8.00+ Halinę Bardyga (of. wnuka Konrada z rodziną)

NIEDZIELA

8.00+   Stanisława Wasyluka (r.ś.)

9.30+   Stanisława Furmańczuka (2r.ś.), z r. Furmańczuków i Bała

10.45* Przewale

12.00+ Czesława Grabca (r.ś.), Jerzego Grabca

16.00+ Piotra, Jerzego, Wiktorię, Tomasza z r. Jurkiewiczów, Helenę, Stanisławę i Tadeusza z r. Kowalskich

                                              

                                                                INTENCJE MSZALNE

                                                    Od  26 czerwca do 02  lipca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Bożenę Rajtar (of. kolegów i koleżanek z BHS Rzeszów)

7.30+ Janusza Kiecaka (of. Moniki Jakubiec)

8.00+   Leszka Sikorskiego ( 26 grego.)

17.00+   Adama Bartosiewicza  (1 r.ś.)(of. wychowawczyni Joanny Wołoch i kolegów i koleżanek)

WTOREK

7.00+   Władysława Tyszko, Annę i Władysława Kazańskich, Lucynę, Albinę, Jana Skowyrów

7.30+    Janusza Kiecaka (of. r. Kniaziów                           

17.00+  Leszka Sikorskiego ( 27 grego.)  ( U SIÓSTR)

ŚRODA

7.00+  Lucjana (r.ś.) i Henrykę Zygmunt

7.30+  Leszka Sikorskiego ( 28 grego.)

15.00* Msza św. ślubna: Gabriela Dydiuk  i Michał Rębisz

17.00+Rafała, Jana,Stanisławę i Leonarda Dudzińskich

 CZWARTEK

8.00+ Piotra Sokołowskiego

8.00* W intencji Ojczyzny

17.00+ Leszka Sikorskiego ( 29 grego.)

PIĄTEK

7.00+  Lucynę Skowyra

7.30+  Leszka Sikorskiego ( 30 grego.)

8.00+ XXX dzień: Marka Torbę

17.00+ Antoniego, Waleriana, Anastazję Leńczyk, Bronisława, Zofię, Jana Bardygów,

Stanisława Bednarczuka

SOBOTA

7.30+ Bronisława, Kazimierę, Ignacego, Krystynę z r. Nagowskich

16.00*  Msza św. ślubna: Marta Kościołko i Mateusz Zaśko

NIEDZIELA

8.00+   Roberta  (25r.ś.), Ryszarda (12r,ś,) z r. Deryłów, Krzysztofa

9.30+   Marka Wiśniewskiego (5r.ś.), Janinę i Edwarda  Wiśniewskich, Antoniego, Mariannę, Józefa z r. Stelmaszczuków                                                                                                                                         

10.45* Przewale

12.00+ Kazimierę Kowalską (2r.ś.) , Władysława Kowalskiego, z r. Kowalskich i Swatowskich

16.00* Msza św. dziękczynna w intencji Jakuba z racji 9 r. urodzin, z prośbą o Boże  błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niego i całej rodziny.

  

INTENCJE MSZALNE

                                                    Od  19 do 25 czerwca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+ Alfredę Kołtun (6r.ś.), Stefana Kołtun, Mieczysława Torbę, Bożenę  i Bolesława Godzisz

17.00+  Leszka Sikorskiego ( 19 grego.)

WTOREK

7.00+    Leszka Sikorskiego ( 20 grego.)

7.30+    Zofię Kraś (of. Bogusławy  i Wiesława Leśniowskich  z rodziną z Radomyśla Wielkiego)                            

17.00+ Michała i Józefę  Girgusiów, Jadwigę, Wacława, Amelię Kęsikow  ( U SIÓSTR)

ŚRODA

7.00+  Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

7.30+  Janusza Kiecaka (of. Justyny z mężem i synem)

17.00+ Leszka Sikorskiego ( 21 grego.)

 CZWARTEK

7.00+ Ryszarda  i Aleksandrę Szwanc, z r. Szwanc, Grzesiuków i Florków

7.30 + Irenę Żyła (of. r. Kruków z Grabowca)

8.00+  XXX dzień: Edwarda Stokłosę

17.00+ Leszka Sikorskiego ( 22 grego.)

PIĄTEK

7.00+  Leszka Sikorskiego ( 23 grego.)

7.30+  Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

8.30* Msza św. na zakończenie roku szkolnego w Przewalu

9.30* Msza św.  na zakończenie roku szkolnego w Tyszowcach

17.00+ Henrykę Zygmunt, Lucjana

SOBOTA

7.00+ Adama Bartosiewicza (1r.ś.)

7.30+ Leszka Sikorskiego ( 24 grego.)

9.00*   Msza św. dziękczynna w intencji  Heleny-Marii i Michała Pilgun, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

17.00+  Marka Czernij (of. Wojtka z rodziną)

NIEDZIELA

8.00+  Janinę Szufel i zmarłych z rodziny                                                                                                   8.00+  Józefę, Władysława Trześniowskich, Mariannę i Józefa Poźniak                                                   9.30+ Władysława Grzeszczuka, Danutę, Jana, Lecha, Stanisława z r.Dąbrowskich, Franciszkę, Dominika, Bronisława Siodłoś

9.30+  Zbigniewa  Szambarę   (1.r.ś.)   

10.45* Przewale

12.00*  Msza św. dziękczynna z racji 25 rocznicy święceń kapłańskich ks. Proboszcza

12.00+  Leszka Sikorskiego ( 25 grego.)                                                                                                          16.00+ Msza św. zbiorowa za zmarłych polecanych w wypominkach i spoczywających na naszym cmentarzu.

                                       

INTENCJE MSZALNE

                                                    Od  12 do 18 czerwca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+ Leszka Sikorskiego ( 12 grego.)

7.30+ Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

17.00+  Leokadię, Andrzeja, Bolesława z r. Tyskich

WTOREK

7.00+    Antoniego, Marię z r. Jakubiaków, Sikorskich, Juliana Kargul

7.30+    Zofię Kraś (of. Marty i Janusza Żytniak z rodziną z Radomyśla Wielkiego)                            

17.00+ +   Leszka Sikorskiego ( 13 grego.)

ŚRODA

7.00+ Leszka Sikorskiego ( 14 grego.)

7.30+  Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

17.00+ Franciszka Piliszczuka  (of. chrześnicy Agnieszki z mężem)

17.00+ Urszulę Morską (9r.ś.), Stanisławę i Tadeusza  Tybulczuków, z r. Tybulczuków.

 CZWARTEK

7.00+  Jadwigę, Franciszka, Janinę Kościołków

7.30 + Zofię Kraś (of. Krystyny i Edwarda Leśniowskich z rodziną z Radomyśla Wielkiego)

8.00+  Leszka Sikorskiego ( 15 grego.)

17.00* W  intencji dzieci kl. IV z racji I Rocznicy Komunii Świętej.

PIĄTEK

7.00+  Franciszka Kozakiewicza, Aleksandra, Leokadię, Cecylię, Piotra, Ignacego i Katarzynę Kozakiewiczów

7.30+  Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

17.00+   Leszka Sikorskiego ( 16 grego.)

SOBOTA

7.00+ Albinę Grzybowską (5r.ś.)

15.00*   Msza św. ślubna : Klaudia Żołnierzów i Krystian Guz

16.00*   Msza św. ślubna: Angelika Łukiewicz i Adrian Lemieszek

17.00+  Leszka Sikorskiego (17 grego.)

NIEDZIELA

8.00+  Franciszka Dryź (10r.ś.), Władysławę Dryź, Mieczysława Piturę, z r. Dryziów, Piturów, Greszatów i Tysów                                                                                                                                                         8.00+  Leszka Sikorskiego (18 grego.)                                                                                                          9.30+ Stanisława Nagaj (of. dzieci)                                                                                                          9.30+  Kazimierza Adamczuka   (r.ś.)                                                                                                            10.45* Przewale                                                                                                                                       12.00+  Mariannę Gąsior (of. dzieci i rodziców  z kl. 3 B)                                                                            16.00+ Kazimierę Zielińską (1r.ś.), Ludwika

            

                                                        INTENCJE MSZALNE

                                                  Od  05 do 11 czerwca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+ Leszka Sikorskiego ( 5 grego.)

7.30+ Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

17.00+  Wojtka Kazior (r.ś.)

WTOREK

7.00+   Leszka Sikorskiego ( 6 grego.)

7.30+  Irenę Żyła ( of. sąsiadów)                              

17.00+ Agnieszkę Antoszewską (5r.ś.) ( U SIÓSTR )

ŚRODA

7.00*   Do M B N Pomocy o zdrowie  dla Izabeli i błogosławieństwo dla całej rodziny:

dzieci, wnuków  i prawnuków

7.30+   Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

17.00+ Jana i Zofię Pawełko

17.00+ Leszka Sikorskiego ( 7 grego.)

CZWARTEK

8.00+  Ryszarda, Mariana, Witolda, Leszka, Helenę, Kazimierę z r. Czarneckich

8.00+  Leszka Sikorskiego ( 8 grego.)

9.30+ Stanisława Chwedyka, Helenę, z r. Olszewskich:  Jana i Janinę

11.00* Za Parafian i Gości

PIĄTEK

7.00+  Leszka Sikorskiego ( 9 grego)

7.30+  Zofię Kraś (of. swatowej Heleny Leśniowskiej z Radomyśla Wielkiego)

15.30* Msza św. ślubna w intencji Izabeli Kudełko i Damiana Marchiewicza

17.00+ Bożenę Rajtar (of. chóru parafialnego Gloria Dei)

SOBOTA

7.00+ Leszka Sikorskiego (10 grego.)

7.30+   Wiktora Bodeńko (r.ś.), Janinę Bodeńko, z r.Bedeńko i  Chachułów

11.00* Msza św. chrzcielna” Marcelina Skóra

17.00+ Mariannę , Eugeniusza, Waldemara z r. Sendeckich

17.00+ Wiesława Szopę (7r.ś.), z r. Robczuków i Szopów

NIEDZIELA

8.00+ Marię (16r.ś.), Kazimierza Kościołko, Ireneusza Pióro                                                                     8.00+ Jana, Józefa z r.Garbacz, Wiktorię, Tomasza, Edwarda z r. Bartników

9.30+ Stanisławę, Wacława Bartosiewicz, Dominikę, Józefa Siomów

9.30+  Leszka Sikorskiego (11 grego.)                                                                                           

10.45* Przewale

12.00+ Henryka Biszczaka (20r.ś.), Rozalię i Stanisława, Michalinę, Kazimierę i Mieczysława

z r. Wojdów

16.00+ Salomeę Paszko

                                                     

                                                        INTENCJE MSZALNE

                                               Od 28 maja do 04 czerwca 2023r

PONIEDZIAŁEK

8.00+  Andrzeja Kwit (r.ś.)

9.30* Przewale

17.00+  XXX dzień: Stanisława  Bartonia

WTOREK

7.00+  Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

7.30+  Irenę Żyła ( of.  mieszkańców Kazimierówki)

8.00*  Stanisława, Eugenię,  Władysława,  Mieczysława, Łukasza, Danutę

z r. Bartoniów                              

17.00+ Mariana Czernij (r.ś.) ( U SIÓSTR )

ŚRODA

7.00+   Franciszka Piliszczuka (of. Zarządu Gminnego OSP Tyszowce)

7.30+   Zofię Kraś (of. Barbary i Witolda Sówka  Dębicy)

17.00+ Antoninę, Feliksa, Agnieszkę z r. Antoszewskich, Zofię Makuch

 CZWARTEK

7.00+  Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

7.30+  Rościsława Jędrusewskiego

17.00+ Leszka Sikorskiego (1 grego.)

PIĄTEK

7.00+  Irenę (r.ś.) i Edwarda (r.ś.)  Gaździckich, z r. Gażdzickich, Mrozowskich, Barczuków

7.30+  Leszka Sikorskiego (2 grego.)

15.30+ Przewale

17.00+ Kazimierę, Bronisława, Waleriana, Antoninę i Ignacego z r. Kowalskich, Marię Frąckowiak

SOBOTA

7.00+ Leszka Sikorskiego (3 grego.)

7.30+   Władysława Piwko (30r.ś.)

17.00+ Jana Żukowskiego  (of. r. Kryszczuków)

NIEDZIELA

8.00+ Franciszka Żyłę (10r.ś.), Mariannę, Ignacego, Jana, Helenę, Leokadię, Stanisława, Krystynę

i Michała Żyłów

8.00* Msza św. dziękczynna z racji 43 r. zawarcia sakramentu małżeństwa Marii i Jerzego,

z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo

9.30+ Aleksandrę i Władysława Dorębskich, z rodz. Dorębskich i Dudzińskich

9.30+  Leszka Sikorskiego (4 grego.)                       

10.45* Przewale

12.00+Weronikę Pachołek (3r.ś.), Adama i Józefa

16.00+  Jerzego Kliszcza (4r.ś.), z r. Kliszczów i Stansiławczuków

   

INTENCJE MSZALNE

                                                           Od  22 do 28 maja 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+ Bożenę Rajtar (of. kolegów i koleżanek  Kasi z pracy)

7.30+ Henryka Lesiuka  (of. r. Chrastinów, Mosiądzów i Sendeckich)

17.00+ Janinę (5r.s.) i Bolesława Wężyków

WTOREK

7.00+  Henrykę Zygmunt

7.30+  Zofię Kraś (of. koleżanki z pracy córki Ewy)

8.00*   Msza  dziękczynna w intencji Leopolda Strecker  z racji 80 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na kolejne lata życia                               

17.00+  Reginę – Janinę Mydlak, Piotra, Tadeusza z r. Mydlaków ( U SIÓSTR )

ŚRODA

7.00+   Bożenę Rajtar  (of.  r. Korczak z Rzyk)

7.30+   Irenę Żyła (of. r. Ćwieków z Lublina)

17.00+ Mieczysława, Stanisława, Petronelę  Szerment

 CZWARTEK

7.00+  Franciszka Piliszczuka (of. żony)

7.30+  Leokadię i Bronisława Jurkiewiczów, z r. Jurkiewiczów i Mielniczuków

17.00+ Marię Mazur, z r. Pyżyków i Mazurów

PIĄTEK

7.00+ Bożenę Rajtar ( of. kolegów i koleżanek z BSH Rzeszów)

7.30+  Stefanię i Józefa Korzeniowskich, Edwarda Korzeniowskiego

17.00+ Lucynę Skowyra, Zdzisławę Podgórską, Zofię Grabiec

SOBOTA

7.00+ Roberta Dudzińskiego (27r.ś.), Danutę, Kazimierza i Mariusza

7.30+  Zofię Kraś  (of. Iwony i Piotra Sówka z synem z Dębicy)

17.00+ Mariannę Gąsior (of. sióstr  synowej Krystyny z rodzinami)

17.00+ Jana Jurkiewicza (9r.ś.), z r. Jurkiewiczów i Szczepańskich

NIEDZIELA

8.00+ Ninę  Kraś, z r. Łączuków              8.00+ Krzysztofa Kudybę (2r.ś.)

9.30+ Halinę Ważną (12r.s.)                    9.30+Helenę Herbut (1r.ś.), Józefa Herbut                           

10.45* Przewale

12.00+Stanisława Szyprowskiego (26 r.ś.), Antoninę i Mieczysława Szyprowskich, Helenę i Jana

Margolow, Ryszarda, Annę i Bogusławę Margolów

15.00  Msza św. na Dębinie: z racji Powstania  Styczniowego

INTENCJE MSZALNE

Od  15 do 21 maja 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Jadwigę, Franciszka, Janinę Kościołko

7.30+  Bożenę Rajtar (of. Marii i Tomasza  Kubieniec z rodziną)

17.00+ Jadwigę, Ireneusza i Wacława Pióro

WTOREK

7.00+  Franciszka, Feliksę, Mariannę, Michała z r. Czarneckich

7.30+  Zofię Kraś (of. wnuka Konrada  z rodziną)                               

17.00+ Stanisławę Kochanowską (r.ś), Mariana z r. Kochnanowskich ( U SIÓSTR KAMEDUŁEK )

ŚRODA

7.00+  Franciszka Kopytko, z r. Nowosadów i Kopytków

7.30+   Bożenę Rajtar  (of. swatów)

8.00+   XXX Mariannę Gąsior

17.00+  Romana Bzdyrę (r.ś.)

 CZWARTEK

7.00+  Józefa Skop (32r.ś.), Celinę, Marię, Zofię, Szymona

7.30+  Janusza Kiecaka  (of. chrześniaka Dominika Pieprzowskiego)

17.00+ Michała, Bronisławę, Anastazję, Grzegorza, Mieczysława, Edwarda z r. Żukowskich, Jana Bąk

PIĄTEK

7.00+ Stanisława Mazura (of. r.ś.)

7.30+ Bożenę Rajtar (of. r. Katarzynę Młocek z Andrychowa)

17.00+ Stanisława Żukowskiego (2 r.ś.)

SOBOT

7.00+ Katarzynę Majewską (r.ś.), Annę i Michała Bezpalko

7.30+  Zofię Kraś  (of. swatowej z Zielonej Góry z córką i zięciem )

17.00+ Józefa Kopczackiego

NIEDZIELA

8.00* Dziękczynno –błagalna z okazji 10 r.ślubu  Agnieszki i  Marcina (of. rodziców)

8.00+ Czesławę i Jana Sobolewskich

9.30+ Jana Szyper (5r.ś.), z r. Szyprów i Muzyczuków

9.30+Kazimierza Bubiłka (2r.ś.)                           

10.45* Przewale

12.00+Grzegorza Smyk (5 r.ś.)

16.00+ Walerię i Jana Osuch

                                                         INTENCJE MSZALNE

                                                     Od  08 do 14 maja 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Stanisława Mazura, z r.  Mazurów

7.30+  Bożenę Rajtar (of. kolegów i koleżanek  z pracy Kasi)

8.00+ XXX dzień; Halinę Bardyga

17.00+ Stanisława Piliszczuka

WTOREK

7.00+  Jana Żukowskiego (of. córki chrzestnej)

7.30+  Henryka Lesiuka (of. Katarzyny Czopor z rodziną)

8.00+  XXX dzień: Stanisława Trochimowicza                               

17.00+ Marka Czernij (of.Eweliny i Piotra Marszalec z rodziną)

ŚRODA

7.00+  Marka Czernij (of. koleżanek siostry Ewy)

7.30+   Bożenę Rajtar  (of. swatów)

17.00+  Józefa Kościołko ( 19 r.ś.), Jana i Annę

 CZWARTEK

7.00+  Franciszka Pilisczuka (of. chrześnicy Marzeny)

7.30+   Zofię, Franciszka (17r.s.)  (of. dzieci z rodziną)

17.00+ Janinę  Masłakowską, Jana Masłakowskiego

PIĄTEK

7.00+ Marka Czernij (of. r. kolegi Janusza Zakrzewskiego z rodziną)

7.30+ Bożenę Rajtar (of. r. Wronka, Szeremeta i Wrona)

17.00+ Adama i Franciszkę, Stanisława z r. Ogórków

SOBOT

7.00+ Kazimierę Siedlecką (24r.ś.), z r. Siedleckich

7.30+  Stanisława Bartoń  (of. koleżanek: Wiesławy, Władysławy i Marii)

16.00*Msza św. w intencji Koła Myśliwskiego LIS 32

17.00+ W intencji zmarłych  (na cmentarzu)

NIEDZIELA

8.00+ Ignacego Sendeckiego (r.s.)

8.00+ Stanisława Piwko(31r.s.) i Alfredę

9.30+ Tadeusza Gardziołę (7r.ś.)

9.30+ Jerzego Bondyrę (6r.ś.)                            

10.45* Przewale

12.00* Msza św. w intencji Parafian i  Gości             16.00… NIE MA MSZY ŚWIETEJ

                                                                     INTENCJE MSZALNE

               Od  01 do 07 maja 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Amelię i Jana Grabiec, Leokadię i Tomasza Grzybowskich, Czesława Grabca,

Zdzisława Grabca

7.30+ Zofię, Franciszka i Andrzeja z rodz. Kraś

8.00+ XXX dzień; Henryka Kuropatnickiego                          

17.00* Msza św. dziękczynna z racji 30 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Małgorzaty i

Zenona Dziubów, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i

błogosławieństwo dla całej rodziny.

WTOREK

7.00+ Mariannę i Józefa Bratek

7.30+ Mieczysława Jachimka (of. Marianny Piwko i r. Bezpalko, Wolskich i Bełzów)                                   

17.00+ Bronisława, Feliksę Zarębskich, Janinę i Henryka Kurzyńskich

ŚRODA

8.00+  Pawła Jakubiaka  (r.ś.), Stanisławę Jakubiak

8.00+  Romana Jakubiaka (r.ś.), Janinę Skakup, Marysię Kniaź

9.30*  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Królowej Polski

dla całej rodziny.

9.30* W intencji  Ojczyzny i całej Parafii.

10.45* Przewale

12.00+ Halinę Bardyga (of. Anny, wnuczki Marceli, Ani, wnuka Artura, Krystiana i Jarosława)

16.00+  Zofię   Krawczyk ( 2 r.ś.)  (15.45  Nabożeństwo do M B N Pomocy)

 CZWARTEK

7.00+  Bożenę Rajtar (of.  swatów)

7.30+   Krystynę Jasiejko (of. Piotra, Sylwii i Bartka Zgardzińskich)

17.00+  Kaliksta Bartosiewicza( 3r.s.)

17.00* W intencji  Strażaków Gminy Tyszowce

PIĄTEK

7.00+ Marka Czernij (of. r. Kaziorów z dziećmi)

15.30* Przewale

17.00+ Anielę Czyrka (13r.ś.), Stanisława, Krzysztofa, Mieczysława, Piotra

SOBOTA

7.00+ Floriana, Witolda, Paulinę, Albinę z r.Zarębskich

7.30+ Bożenę Rajtar  (of. r. Rajtarów, Holutów, Polczaków i Medaków)

17.00+ Mieczysława Marszalec (r.ś.)

NIEDZIELA

8.00+ Edwarda Kraś

8.00+ Zbigniewa Szambarę (1r.s.) i Waldemara

9.30+ Stanisława, Łucję, Tadeusza z r. Nagajów

9.30* Przewale

11.00* Msza św. w intencji Dzieci I Komunijnych

16.00+ Bronisławę, Stanisława, Witolda Kuźmińskich , Krystynę Nowak

          INTENCJE MSZALNE

       Od  24 do 30 kwietnia 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Marka Czernij (of. córki chrześnicy Magdy z mężem i dziećmi)

7.30+ Krystynę Jasiejko (of.  Burmistrza Tomaszowa Lub. , Rady Miasta i Pracowników Urzędu)                             

17.00+ Mariannę i Bronisława Parol, Franciszka i Kazimierę Lizut

WTOREK

7.00+ Bożenę Rajtar (of. przyjaciół córki Asi)

7.30+ Henryka Lesiuka (of. r. Kaziorów, Prystupów i Oryszczaków)                                   

17.00* O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla rodzin Dudek

i Wojciechowskich (U SIÓSTR KAMEDUŁEK)

ŚRODA

7.00+  Jadwigę Hawrylak  (1r.ś.)

7.30+  Marię i Kazimierza Kościołków, Ireneusza Pióro

17.00+  Marka Czernij (of. Wandy i Zbigniewa Wojciechowskich)

 CZWARTEK

7.00+  Józefa (29r.ś.) i Marię (26r.ś.), Reginę, Tadeusza, Mariannę, Mikołaja, Magdalenę

z r. Pawłowskich, Jana  i Helenę Pasiecznych

7.30+  Henryka Wicha (14r.ś.), Małgorzatę Wicha (2r.ś.), Władysława¸ Józefę, Mariannę z r.

Lipowiczów, Lecha Taranowicza

17.00+  Bożenę Rajtar (of. Krystyny Materna z rodziną)

PIĄTEK

7.00+ Marka Czernij (of. r. Kawałko z Zamościa)

7.30+ Irenę Żyła (of. r.Winiarskich, Bielaków, Flagów z Suchowoli)

8.00+ XXX dzień: Danutę Kazimierczyk

17.00* O szczęśliwe zdanie egzaminu ósmoklasisty i wybór właściwej szkoły średniej dla Zofii,

o zdrowie dla Wojtka i Antosi

SOBOTA

7.00+ Bożenę Rajtar  (of. r. Biskupów i Niedziałków z Rzeszowa)

7.30+ Krystynę Jasiejko (of. sąsiadów  syna Piotra z Tomaszowa)

8.00+ XXX dzień: Bronisławę Mróz

17.00+ Jana Żukowskiego (of.  Ireny Małys z rodziną )

NIEDZIELA

8.00+ Helenę Drygalską i zmarłych z rodziny

8.00+ Franciszka Piliszczuka  (of. siostry Stanisławy)

9.30* Msz św. dziękczynna w intencji Sary z racji 18 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże

błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu

10.45* Przewale

12.00+ Marcelę i Tomasza Piliszczuk

16.00+ Msza św.  za zmarłych na cmentarzu

INTENCJE MSZALNE

                                                        Od  17 do 23 kwietnia 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Teresę Olender (1r.ś.)                               

17.00* Msza św. w intencji młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania.

WTOREK

7.00+ Mieczysława, Mariusza Marchiewiczów, z rodz. Bernasiów, Smyków i Porębków

7.30+ Jana, Apolinarego, Reginę Krzysztofa, z rodz. Piaszczykow, Bajów i Grzybów                                   

17.00+ XXX dzień: Mieczysława Jachimka  (U SIÓSTR KAMEDUŁEK)

ŚRODA

7.00+  Bożenę Rajtar  (of. przyjaciół córki Asi)

7.30+  Janusza  Kiecak (of. siostry Ani z rodziną)

17.00+  Marka Czernij (of. siostry Brygidy z mężem)

17.00+ Karolinę (of. babci z rodziną)

 CZWARTEK

7.00+  Franciszka Piliszczuka (of. Renaty Szambara)

7.30+  Janusza Kiecaka (of. Edwarda Pieprzowskiego z żoną Teresą)

17.00+  Mariannę, Zdzisława, Leokadię i Zygmunta z rodz. Biedunkiewiczów

PIĄTEK

7.00+ Bożenę Rajtar (of. Justyny i Jakuba Maternów

7.30+ Henryka Lesiuka (of. rodzi. Bartosiewiczów z Zamościa)

17.00+  Marka Czernij (of. rodzi. Kalinowskich)

SOBOT

7.00+ Mieczysława Jachimka  (of. Marii Niteckiej z rodziną)

7.30+ Irenę Żyła (of. Marii i Edmunda Żyłów z Niewirkowa)

17.00+ Krystynę Rutkowską (of.  Henryka Kuropatnickiego)

NIEDZIELA

8.00* Msz św. dziękczynna z racji 50 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Elżbiety i Henryka Gębala, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

9.30* Msza św.  w intencji ks. Marka z racji  imienin.

9.30* Msz św. dziękczynna z racji 30 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Teresy i Andrzeja Adamczuków, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

10.45* Przewale

12.00+ Paulinę, Michała, Tomasza, Teresę, Mikołaja, Annę z rodz. Borysów

16.00+ Henrykę Zygmunt

                                                         INTENCJE MSZALNE

                                                  Od  10 do 16 kwietnia 2023r

PONIEDZIAŁEK

8.00+  Mariannę, Mikołaja, Helenę, Emilię i Marię z rodz. Birontów, Irenę Żyła

8.00+  Jadwigę i Antoniego Podgórskich, Irenę Jakubowską

9.30+ Janinę i Jana Czarneckich

10.45* Przewale                                

12.00+ Antoniego, Marcelę, Leona z rodz. Kosciołko, Mariannę, Józefa Anielę, Pawła, Danutę, Jana, Andrzeja, Henryka z rodz. Jakubiaków, Jana Reati

16.00  NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

WTOREK

7.00+ Teofilę Olszańską (22r.ś.), z rodz. Olszańskich, Traczów i Bardygów

7.30+  Franciszkę Chrastinę (9r.ś.), Czesława, Janinę i Floriana Bartosiewiczów

8.00+  XXX dzień:Konrada Janiwskiego                                    

17.00+ Tadeusza Okalskiego 

ŚRODA

7.00+  Stanisława Piliszczuka (2r.ś.)

7.30+ XXX dzień:Janusza  Kiecak

17.00+  Łucję Sydorowicz (2r.ś.) i Longina Sydorowicz

 CZWARTEK

7.00+  Marka Czernij (of. r. Ratajów)

7.30+  Anielę i Władysława Ostaszewskich

17.00+  Józefa Mróz (15r.ś.), Genowefę

PIĄTEK

7.00+ Jadwigę, Franciszka i Janinę Kościołków

7.30+ Eugenię Duda,z rodz. Dudow i Janeckich

7.30+ Mariana Emerle (21r.ś.), Feliksę Emerle (11 r.ś.), z rodz. Emerle i Jakubiaków

17.00+  Marię Kraś (29r.s.)

SOBOT

7.00+ Jakuba Wołoszyna, z rodz. Wołoszynów

7.30+ Krystynę Jasiejko  (of. Jana i Janiny Zgardzińskich)

17.00+ Stanisławę Godzisz (of. wnuków i prawnuków)

NIEDZIELA

8.00+  Aleksandra Januś (r.ś.)

9.30* Msza św. z racji wizytacji ks. Biskupa

12.00* Msza odpustowa w  Przewale

16.00+ Jadwigę i Franciszka Kościołko, Katarzynę i Jana Kryszczuk

                                                            INTENCJE MSZALNE

                                                      Od  02 do 9 kwietnia 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Marka Czernij  (of. siostry Teresy z mężem)

7.30+  Irenę Żyła ( of. rodziny Doroszów)                                 

17.00+ Ryszarda Witkowskiego

WTOREK

7.00+ Teresę (3r.ś.) Stefana Hawrylak

7.00+ Jerzego Jurkiewicza (1r.ś.) (of. żony z dziećmi)

7.30+  Kazimierę (r.ś.), Franciszka, Mieczysława, z rodz.  Pilusiów i Kominiarczuków

17.00+ Bogusława Podolaka  (of. żony i dzieci) (U SIÓSTR KAMEDUŁEK)

ŚRODA

7.00+  Jerzego(1r.s.), Piotra z rodz. Jurkiewiczów, Helenę, Stanisławę, Tadeusza z rodz. Kowalskich

7.30+ XXX dzień: Krystynę Jasiejko

17.00+  Marka Czernij   (of.  córki chrzestnej Asi z rodziną )

 WIELKI CZWARTEK

17.00+  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  dla Ks. Marka, Andrzeja Traczykiewicza,         Ks. Komandora i Ks. Proboszcza

17.00+  Zbigniewa Szambarę, Waldemara, z rodz. Szambarów i Lisów

17.00+ Henryka Nagaja (31r.ś.), Łucję, Tadeusza  z Nagajów, Wojciecha i Wandę Stawarskich

WIELKI PIĄTEK

16.00+ Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

WIELKA SOBOT

19.00+ Leszka Sikorskiego, Konstantynę i Edwarda Piliszczuków, Marię i Józefa Sikorskich,  Antoniego Kaweckiego

19.00+ Annę Sarecką ( r.ś.) z rodz. Sareckich

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA

6.00+  Za parafian i Gości

9.30+  Zbigniewa Mączka

10.45* Przewale

10.45* Msza św. dziękczynna w intencji Marii i Jana z racji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

12.00+ Edwarda Kraś

16.00 – NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

                                                                   

                                                                        INTENCJE MSZALNE

                                                           Od 27 marca  do 02 kwietnia 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Krystynę  Rutkowską  (of. córki chrzestnej  Teresy)

7.30+  Zofię Grabiec ( of. Róży i Andrzeja Karskich)                                 

17.00+ Annę  Maliszewską

WTOREK

7.00+ Marka Czernij (of.   r. Kruków z Grabowca)

7.30+ Mieczysława Jachimka  i rodziców (of. brata  Zbysława Jachimka)

17.00+  Józefa  Pachołka (9r.ś.), Weronikę, Adama (U SIÓSTR KAMEDUŁEK)

ŚRODA

7.00+  Irenę Żyła (of. dyrektor, nauczycieli i pracowników ZSP w Tyszowcach)

7.30+ Mieczysława Jachimka (of.  Elżbiety Skowronek z rodziną)

17.00+  Adelajdę Buczek   (of. Bernardyny Majdan )

CZWARTEK

7.00+  Zofię Kraś (of. dyrektor, nauczycieli i pracowników Liceum w Tyszowcach)

7.30+ Mieczysława  Jachimka (of.  Henryka Urbana z rodziną z Mogilna i od rodziny Prociów

17.00+ Marka Czernij ( of. córki chrzestnej Karoliny)

PIĄTEK

7.00+  Franciszka Piliszczuka (of. syna z rodziną)

7.30+ Annę i Antoniego Grezstów, Paulinę i Michała Borysów

17.00+ Stanisławę Godzisz (of. Magdaleny i Marcina Kawałko)

SOBOTA

7.00+ Marka Czernij  (of. rodziny Senderków)

7.30+ O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla  całej rodziny Łączuk

17.00+ Mariannę Szopińską (r.ś.), Juliana, Wiktora, Mieczysława z rodz. Szopińskich, Kazimierza i Andrzeja Kwit

NIEDZIELA

8.00+ Zdzisława Szyper (2r.ś.), z  rodz.  Szyprów i Muzyczuków

8.00+ Piotra Kochanowskiego (3r.ś.), z rodz. Kochanowskich i Halasów

9.30+  Janinę Józwa (1r.ś.)

10.45* Przewale

12.00* Za parafian

16.00+ Stefanię, Tomasza, Zbigniewa  Dudzińskich

 

INTENCJE MSZALNE

Od 20 do 26 marca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Krystynę  Rutkowską  (of. Renaty Mazurek)

7.30+  Marka Czernij ( of. Pawła i Anny z dziećmi)                                 

17.00+ Mariannę  i Stanisława Jóźwiaków, z rodz. Jóźwiaków i Humeniuków

WTOREK

7.00+ Józefa Guźmięgę (of.   MOPS w Tyszowcach)

17.00+  Józefa Gąsiora, z rodz. Gąsiorów i Żukowskich (U SIÓSTR KAMEDUŁEK)

ŚRODA

7.00+  Kazimierę (r.ś.) i Stanisawa, z rodz. Łabów i Osuchów

7.30+   Leonarda, Władysławę, Edwarda z Jurkiewiczw, Ewę i Stanisława Stopkę

17.00+  Ignacego Sobczyńskiego  ( 16r.ś.)

CZWARTEK

7.00+ Feliksa Karasia, Mariana, Marię, Piotr, Stanisława, Józefa

7.30+  Marka Czernij (of. Dyrekcji i pracowników DPS w  Tyszowcach)

17.00+ Henrykę Zygmunt

PIĄTEK

7.00+  Annę  Maliszewską

17.00+ Longina Sydorowicza (9r.ś.), Łucję; z rodz. Sydorowiczów

SOBOTA

8.00+ Irka  Kaziora (8r.ś.), Darka Kaziora

9.30*Przewale

17.00+ Mariannę Czernij (r.s.)

NIEDZIELA

8.00+ Danutę Skórzyńską (1r.ś.)

8.00+ Jannę, Franciszka, Józefa Bryk, Waldemara Ciećko  (of.  Urszuli i Krzysztofa)

9.30+  Piotra Ważnego (5r.ś.)

10.45+ Przewale

12.00+ Marię (2r.ś.) i Janusza (2r.ś.) Badowskich

16.00+ Waleriana, Anastazję, Antoniego z rodz. Leńczyk, Jadwigę i Bolesława Dziedzic

                                               ….

                

                                                                 INTENCJE MSZALNE

                                                            Od 13 do 19 marca 2023r

PONIEDZIAŁEK

9.00+  Krystynę  Rutkowską  (of. Wacława Gaździckiego)

11.00+ Marka Czernij ( of. firmy Stawox – Stanisław i Wojciech Rutkowski)

12.30* Przewale                                 

17.00+  Bożenę Wszoła (of. męża )

WTOREK

9.00+ Józefa Guźmięgę (of. rodziny Guźmięgów z Turkowic)

11.00+ Henryka Romaniuka ( 8 r.ś, ) i zmarłych z rodziny

12.30* Przewale

17.00+ Michała Piskorz (19r.ś.), Stanisławę i Jana

ŚRODA

7.00+  Jadwigę, Franciszka i Janinę Kościołko

7.30+   Irenę  Żyła (of. bratowej Joanny Żyła i rodz. Ratajów)

17.00+Marka Czernij  (of. rodziny Kruków)

CZWARTEK

7.00+ Anastazję, Stanisława, Stefana z rodz. Biedunkiewiczów, Halinę Bartnik

7.30+ XXX dzień: Zofię Kraś

17.00+ Edwarda Szczerbika (of. Klub Seniora Plus  z Perespy i Klub Seniora Tyszowce)

PIĄTEK

7.00+  Jana Żukowskiego (of. Andrzeja Marchiewicza)

7.30+  Janusza Kostrubiec (3 r.ś.), Helenę i Mieczysława Kostrubiec, Henrykę Piluś

17.00+ Krystynę Rutkowską (of. Renaty i Piotra Kraś z rodziną)

SOBOTA

7.00+ Bronisławę Dudzińską (54r.ś.), Stanisława z rodz. Dudzińskich i Jakubiaków

7.30+  Marka Czernij (of. sąsiadów Siwych)

17.00+  Czesława, Bolesława, Władysławę, Zbigniewa, Janusza, Marię z rodz. Mękalów, Józefa i Marię Kocira

NIEDZIELA

8.00+ Edwarda Pereć (3r.ś.), Franciszkę i Seweryna Pereć

8.00+ Katarzynę (42r.ś.) i Józefa (42r.ś.) Hałas

9.30+ Franciszka, Leokadię, Kazimierza, Adama i Kazimierę  z rodz. Torbów

10.45+ Przewale

12.00+  Józefa Zieleniuchę

16.00+   Jadwigę i Franciszka Kościołko, Katarzynę i Jana Kryszczuk

                                            

                                                               INTENCJE MSZALNE

                                                             Od 06 do 12 marca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+ Pawła Bartosiewicza, Jana i Albinę

7.30+ Tadeusza Szykulskiego (34r.ś.), Dawida Krępla, Leokadię Mac, Kazimierza  Jakubiaka

17.00+  Krystynę Rutkowską(of. sąsiadów )

WTOREK

7.00+ Mariusza Marchiewicza (8r.ś.)

7.30+ Edwarda (40r.ś.), Krystynę, Annę, Stanislawa z rodz. Martyniuków, Małgorzatę Gaździcką

17.00+ Piotra Wybranowskiego (8r.ś.), Stefanię i Władysława ( Msza u sióstr Kamedułek)

ŚRODA

7.00+ Mariana Kowalczuka

7.30+ Anielę Pilgun, Józefa, Jana z rodz. Wyszyńskich

17.00+ Zofię Grabiec (of. koleżanek i kolegów córki Danuty z KGW Tarnawatka-Tartak))

CZWARTEK

7.00+ Mariana, Jana, Antoninę i Janusza Jakubiaków

7.30+ Antoniego Jaremczuka (27r.ś.) Marcelę, Romana, Mieczysława, Zbigniewa, Paulinę i Bronisława Jaremczuków

17.00+ Józefa Guźmięgę (of. Klub Seniora Plus  z Perespy i Klub Seniora Tyszowce)

PIĄTEK

7.00+  Jana Żukowskiego (of. rodz. Kuźmińskich)

7.30+  Bazylego, Kazimierę, Mieczysława z rodz. Nieśpielskich)

17.00+  XXX dzień: Irenę Żyła

17.00+ Marka Czernij (of. Zdzisławy i Mirosława Szarugów)

SOBOTA

7.00+ Zofię Grabiec (of. znajomych i sąsiadów córki Danuty z Tarnawatki)

7.30+  Debi Strecker (6r.ś.)

8.00+  XXX dzień Henryka Lesiuk

17.00+  Tomasza Gitner

NIEDZIELA

8.00+ Leokadię i Feliksa Piluś

8.00+ Władysławę(k) Dryź (10r.ś.), Franciszka Dryź, Mieczysława Piturę, Władysławę Kapica, z rodz. Dryziów i Piturów

9.30*  Msza  dziękczynna z racji 18 rocznicy urodzin Magdaleny Organista, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

9.30+ Zofię Grabiec (of. Renaty Gzik z rodziną)

10.45+ Przewale

12.00+  Leszka Sikorskiego (of. siostrzenicy Katarzyny)

16.00+  Leokadię i Edwarda Dorębskich

            INTENCJE MSZALNE

                Od 27 lutego  do 05 marca 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+ Adama Działę

7.30+ Alicje Sarecką ( 27 grego.)

17.00+ Bożenę Tyl  (of. siostry Agaty z mężem i dziećmi )

WTOREK

7.00+ Alicje Sarecką (28 grego.)

7.30+ Marka Czernij (of. wędkarzy z koła PZW Huczwa Tyszowce)

8.00+ XXX dzień : Bożenę Rajtar

17.00+ Krystynę Rutkowską (of. wnuków: Joanny, Katarzyny i Krzysztofa z rodzinami Msza u sióstr Kamedułek

ŚRODA

7.00+ Małgorzatę i Mirosława Trześniowskich

7.30+  Alicje Sarecką (29 grego.)

7.30 + XXX dzień : Mariana Nicpoń

17.00+ Piotra Steć (of. mieszkańców bloku 101B)

CZWARTEK

7.00+ Zofię  Grabiec (of. r.: Rybczyńskich, Rębiszów i Cisaków )

7.30+ Krystynę Rutkowską ( of. r. Sobolewskich i Gawryluk)

17.00+ Alicję Sarecką (30 grego.)

PIĄTEK

7.00+  Władysława  Badyłę (4r.ś.), Eugenię, z rodz. Badyłów i Jurkiewiczów)

15.30+  Przewale

17.00+ Marka Czernij (of. druhen  i  druhów z 22 Drużyny Harcerskiej Wielcy Wędrownicy z Tyszowiec)

17.00+  XXX dzień : Franciszka Piliszczuka

SOBOTA

7.00+ Zofię Grabiec (of. syna Andrzeja z rodziną)

7.30+ Czesława Tarnawskiego (9r.ś.), z r. Tarnawskich i Szwanców)

17.00+  Ryszarda Witkowskiego ( of. córki)

NIEDZIELA

8.00+ Stanisława Sobolewskiego (1r.ś.)

8.00+ Cecylię i Bronisława Bartosiewiczów

9.30+ Reginę (2r.ś.), Kazimierza, Jadwigę  z r. Chwedorowiczów, Lucynę-Barbarę Świderek,  Antoninę i Władysława Jurkiewiczów

10.45+ Przewale

12.00+ Za parafian

16.00+  Jana Kawkę (34r.ś.), Stanisława

                                                             INTENCJE MSZALNE

Od 20  do 26 lutego 2023r

PONIEDZIAŁEK

7.00+ Alicję Sarecką   (20 grego.)

17.00+ Stanisławę  Godzisz (of. rodz. Saczków i Górskich)

WTOREK

7.00+ Mieczysława Maliszewskiego (1r.ś.)

7.30+ Zofię Grabiec (of. Małgorzaty i Sylwestra Majewskich z rodziną)

17.00+ Alicję Sarecką (21 grego.) Msza u sióstr Kamedułek

ŚRODA

8.00+ Alicję Sarecką (22 grego.)

9.30*Przewale

16.30+ Teresę Bondyra (6r.ś.)

16.30+ Romana (2r.ś.), Mieczysława, Marcelę, Antonieg z rodz. Jaremczuków,                      + Helenę, Franciszka, Mieczysława Żukowskich, +Bożenę i Jana Sikorskich, + Marię Kraś

CZWARTEK

7.00+ Alicję Sarecką (23grego.)

7.30+ Zofię Grabiec  (of. rodziny Kniaziów)

17.00+ Henrykę  Zygmunt

PIĄTEK

7.00+ Alicję Sarecką  (24  grego.)

7.30+ Jadwigę, Franciszka i Janinę Kościołków

8.00+ XXX dzień: Adelajdę Buczek

17.00+ Józefa, Stanisławę, Mieczysława, Władysława, Marię, Czesława Btaszczuków, +Romana i Szymona Ozdobów

SOBOTA

7.00+ Alicję Sarecką (25 grego.)

7.30+ Bożenę Tyl (of. Danuty i Mariana Grabiec z rodziną)

17.00+  Leszka Sikorskiego ( of. brata, bratowej i całej rodziny z Zamościa)

NIEDZIELA

8.00+ Danutę i Władysława Wyszyńskich, Mariana Dudzińskiego

9.30+ Michała Stelmaszczuka (r.ś.)

9.30+ Jana Czarneckiego (38r.ś.), Janinę

10.45+ Przewale

12.00+ Alicję Sarecką (26 grego.)

16.00+ Kazimierę (5r.ś.) i Władysława (25r.ś.) Gęborys

INTENCJE MSZALNE

Od 13  do 19 lutego 2023r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                           

7.00+ Barbarę Lewicką (of.  sąsiadów Lejów, Mrozów i Podgórskich)

7.30+ Bożenę Tyl (of.   koleżanek i kolegów siostry Danuty z KGW Tarnawatka – Tartak)

17.00+ Alicje Sarecką (13 grego.)

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00+  Leszka Sikorskiego (of. Pracowników Ośrodka  Wsparcia w Tyszowcach)

7.30+  Zofię Grabiec  (of. Tadeusza Skowyry i Władysławy Tyszko )

17.00+ Alicję Sarecką (14 grego.) U SIÓSTR KAMEDUŁEK

ŚRODA                                                                                                                                                               

7.00+  Józefa Taranowicza , z rodz. Taranowiczów                                                                                                                                                               7.30+    Bożenę Tyl (of. Róży i Andrzeja Karskich)

17.00+  Alicję Sarecka (15 grego.)                                       

CZWARTEK                                                                                                                             

7.00+  Zdzisławę Horbaczewską (r.s.)  (of. córki, syna, zięcia, synowej i wnuków)

7.30+   Alicję Sarecką (16 grego.)

17.00+ Zofię Grabiec ( of. córki Agaty z mężem)                                                                                                                                                                                                                                             PIĄTEK

7.00+  Halinę Stopa (of. córki Marii i zięcia Józefa  Zrol z rodziną)                                                                                                                                                             7.30+  Marię Mazur (1 r.ś.) z rodz. Pyżyków i Mazurów                                                                                                                                                                     17.00+ Alicję Sarecką (17 grego.)

SOBOTA                                                                                                                                              

7.00+ Alicję Sarecką  ( 18 grego.)

7.30+  Leszka Sikorskiego (of. Grażyny i Jacka Kraś)

17.00+  Janinę i Hipolita Badyła, Marię i Jana Kopytko.

NIEDZIELA

8.00+  Alicję Sarecką ( 19 greg.)

8.00+  Stanisławę (10r.ś.), Michała i Tadeusza z rodz. Jędrzejowskich)                           

9.30+  Janinę Marszalec (r.ś.)

9.30 + Leszka Sikorskiego ( z ofiary żony i dzieci)

10.45 *Przewale

12.00*   Msza św. w  intencji Agaty i Tadeusza Stelmaszczuk z racji 30 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

16.00 + Jadwigę, Janinę i  Franciszka Kościołko, Katarzynę i Jana Kryszczuk

INTENCJE MSZALNE

Od 06 do 12 lutego 2023r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                           

7.00+ Barbarę Lewicką (of. pracowników UM w Tyszowcach)

7.30+ Leszka Sikorskiego (of.  Jerzego Krasia z żoną)

17.00+ Alicje Sarecką (6 grego.)

17.00+ Czesławę-Bożenę Godzisz (16r.ś.), Bolesława Godzisz

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00+  Stanisława Włoszczuka (1r.ś.)

7.30+  Bożenę Tyl (of. siostry Danuty z rodziną)

17.00+ Alicję Sarecką (7 grego.) U SIÓSTR KAMEDUŁEK

ŚRODA                                                                                                                                                

7.00+  Alicję Sarecką  ( 8 grego.)

7.30+   z rodz. Czarneckich i Lipczewskich

17.00+ Stanisława Żukiewicza, Genowefę, z rodz. Żukiewiczów  i Kotów                                       

CZWARTEK                                                                                                                                               

7.00+  Alicję Sarecką( 9 grego.)

7.30+  Bożenę Tyl (of. brata Andrzeja z żoną i dziećmi)

17.00+ Helenę i Aleksandra Kopytko, Feliksa, Walerię i Marylę Czarneckich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PIĄTEK

7.00+  Leokadię Opalską( r.ś.), Kazimierę Kazańską (r.ś.), z rodz. Kazańskich i Opalskich                                                                                                                                                             7.30+  Alicję Sarecką (10 grego.)

17.00+ Piotra Steć  (of. mieszkańców bloku nr. 101B)

SOBOTA                                                                                                                                              

7.00+ Alicję Sarecką  ( 11 grego.)

7.30+ Henryka Dudzińskiego (1r.ś.), Antoninę i  Edmunda, z rodz. Dudzińskich, Nagajów i Pyziów

17.00+ Bronisława Jurkiewicza (r.ś.), z rodz. Jurkiewiczów i Mielniczuków.

NIEDZIELA

8.00+  Alicję Sarecką ( 12 greg.)

8.00+ Janinę  Szufel (r.ś.)                                                                                                                                                             9.30+ Bożenę Sikorską

9.30* Janinę i Szymona Misiutów                                                                                                                                                              10.45* Przewale

12.00*  Za  parafian

16.00 + Krzysztofa Deryło (2r.ś.), Roberta, Ryszarda, Annę, Edmunda z rodz. Deryłów

INTENCJE MSZALNE

Od 30 stycznia do 05 lutego 2023r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                           

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 30 grego.)

7.30+ Leszka Sikorskiego (of. Pracowników Caritas – Zamość)

7.30+  XXX  dzień:  Krystynę Rutkowską

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00+  Grzegorza Dec

7.30+  XXX dzień: Jana Żukowskiego

17.00+ Bożenę Tyl (of. rodzin Zabłockich i Rybczyńskich) U SIÓSTR KAMEDUŁEK

ŚRODA                                                                                                                                                               

7.00+  Barbarę Lewicką(of. Pawła Kościołko i pracowników PUK)

7.30+  Alicję Sarecką  ( 1 grego.)

7.30+ XXX dzień: Marka Czernij

16.45.+ Bożenę i Bolesława Godzisz, Alfredę i Stefana Koltun, Katarzynę i Pawła Kołtun, Zofię i

Józefa Galant, Mieczysława Torbę                                                             

CZWARTEK                                                                                                                               

8.00+ Zbigniewa  i Stanisława Zawadzkich

8.00+  Alicję Sarecką( 2 grego.)

9.30+  Przewale

17.00+ Włodzimierza Kowalik (19r.ś.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PIĄTEK

7.00+ Jadwigę Maliszewską ( 2r.ś.), Mieczysława (r.ś.)                                                                                                                                                             7.30+ Alicję Sarecką (3 grego.)

15.30* Przewale

17.00+ Bogdana Piturę (2r.ś.)

SOBOTA                                                                                                                                             

7.00+ Franciszka (r.ś.). Irenę, Katarzynę i Jana z rodz. Jurkiewiczów

7.30+ Alicję Sarecką (4 grego.)

12.00* Msza św. dziękczynna  w intencji  par przeżywających jubileusz  ślubu z terenu  gminy  Tyszowce

17.00+ Teresę i Józefa Grzyb, z rodz. Wojdów

NIEDZIELA

8.00+  Alicję Sarecką ( 5 greg.)

8.00+ Elżbietę (r.ś.), Mieczysława (r.ś.), Józefa (r.ś.), Bronisława, Władysławę, Jana z rodz. Karczewskich, Annę i Stanisława Sendeckich                                                                                                                                                                         9.30+ Anielę i Franciszka Jachymków

9.30* Czesława (18r.ś.), Stefanię i Józefa Sochanów                                                                                                                                                                   10.45* Przewale

12.00+  Leszka Sikorskiego (of. siostry Danuty)

16.00 + Zdzisława Kwarciany, Helenę Kwarcianą

INTENCJE MSZALNE

Od 23 do 29 stycznia 2023r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                           

7.00+  Henrykę Zygmunt

7.30+ Józefa Zieleniuchę ( 23 greg.)

8.00+  XXX  dzień: Józefa Guźmięgę

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00+  Bożenę Tyl    (of. Doroty i Adama Podgórskich z rodziną)

7.30+  Józefa Zieleniuchę ( 24 greg.)

ŚRODA                                                                                                                                                               

7.00+  Józefa Zieleniuchę ( 25 greg.)                                                                                                                                                                                                                      7.30+  Aleksandra Lesiuk, z rodz. Lesiuków

CZWARTEK                                                                                                                                               

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 26 greg.)

7.30+ Leszka Sikorskiego ( of. koleżanek żony z KGW Tyszowce )

PIĄTEK

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 27 greg.)

7.30+  Bożenę Tyl (of. Anny i Dariusza Grabiec)

SOBOTA                                                                                                                                                                           

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 28 greg.)

7.30+ Ryszarda Sikorę (6r.ś.), Mariannę i Tadeusza Sikorów, Czesławę i Tadeusza Jakubiak

NIEDZIELA

8.00+ Józefa Zieleniuchę ( 29 greg.)

8.00+ Alicję Sarecką (of. siostry Teresy z rodziną)                                                            

9.30+ Henryka Krasia, z rodz. Krasiów

9.30* Msza św. dziękczynna w intencji Agnieszki i Piotra z racji 26 rocznicy zawarcia sakramentu malżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo , zdrowie i potrzebne łaski dla Jubilatów i rodziny                                                                                                                                                                      10.45* Przewale                                                                                                                                                                                                                                                          12.00+ Marię Dudzińską (10r.ś.), Jana, z rodz. Jakubiaków i Dudzińskich

16.00 * W  intencji Rady Parafialnej , chóru, scholi i wszystkich wspólnot z naszej parafii.

INTENCJE MSZALNE

Od 16 do 22 stycznia 2023r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                           

7.00+  Józefa Zieleniuchę ( 16 greg.)

7.30+  Alicję Sarecką ( of. brata Andrzeja z rodziną)

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00+  Jadwigę, Janinę i Franciszka Kościołków

7.30+   Kazimierza Daniel (4r.ś.), Janinę, Ryszarda, Marka z rodz. Daniel, Stanisława Gacę

17.00+  Józefa Zieleniuchę ( 17 greg.)

ŚRODA                                                                                                                                                               

7.00+  Bożenę Tyl  (of. Tadeusza Skowyry, Maałgorzaty Majewskiej z rodziną)

7.30+  Józefa Zieleniuchę ( 18 greg.)

CZWARTEK                                                                                                                                               

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 19 greg.)

7.30+ Annę (r.ś.) z rodz. Feja i Pańkowskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PIĄTEK

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 20 greg.)

7.30+  Leszka Sikorskiego (of. Dariusza Krasia z rodziną)

SOBOTA                                                                                                                                                                           

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 21 greg.)

7.30+ Emilię, Franciszka, Helenę, Tadeusza, Wiesława z rodz. Wilczaków

8.00+ Kazimierę Obszyńską (2r.ś.)

NIEDZIELA

8.00+ Józefa Zieleniuchę ( 22 greg.)

8.00+ Krystynę, Bronisława i Romana Szewczuków, Stanisława Sareckiego (of. Teresy Włosek z rodziną)

9.30+ Ignacego Bartnika (15r.ś.), Janinę Bartnik (10r.ś.)

9.30+     W intencji poległych w Powstaniu Styczniwym w 160 rocznicę wybuchu.   (of. Byrmistrza i Rady Miasta)                                                                                                                                                                 10.45* Przewale

12.00+ Leszka  Sikorskiego ( of. szwagra Ryszarda Piliszczuka z rodziną)

16.00 + Jadwigę,  Franciszka, Janinę Kościołków, Katarzynę i Jana  Kryszczuk

INTENCJE MSZALNE

Od 9 do 15 stycznia 2023r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                          

7.00+  Józefa Zieleniuchę ( 9 greg.)

7.30+  Alicję Sarecką ( of. Beaty Łysiak z Zosią i Radkiem)

WTOREK                                                                                                                                                  

7.00+   XXX dzień: Jadwigę Kopytko

7.30+ Jana Dudę (r.ś,) Jana i Katarzynę Dykich, z rodz. Dudów i Dykich                                                                                                                                                                 17.00+  Józefa Zieleniuchę ( 10 greg.)

ŚRODA                                                                                                                                                               

7.00+   Józefa Zieleniuchę ( 11 greg.- 1 r.ś.)

7.30+   Tadeusza Stopa (r.ś.)

CZWARTEK                                                                                                                                               

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 12 greg.)

7.30+ Ryszarda Opalskiego, z rodz. Opalskich i Kazańskich

PIĄTEK

7.00+Kazimierę (3r.ś.), Edwarda Zabłockich, Zofię i Józefa Galantów                                                                                                                                                             7.30+ Józefa Zieleniuchę ( 13 greg.)

SOBOTA                                                                                                                                                                            

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 14 greg.)

7.30+ Janinę Czarnecką (10r.ś.)

7.30+ XXX dzień: Janinę Kościołko                                                                                                                                                                                                        

NIEDZIELA

8.00+  Jadwigę, Wacława Pióro (r.ś.), Ireneusza Pióro, Rafała Dudzińskiego

8.00+  Tadeusza Skórzyńskiego                                                                                                                                                                                                                                                           9.30+   Władysławę¸ Jana, Mariana zm. Z rodz. Jurkiewiczów                                                                                                                                                                        10.45* Przewale

12.00+  XXX dzień: Zofię Grabiec

16.00 + Józefa Zieleniuchę ( 15 greg.)

INTENCJE MSZALNE

Od 2 do 8 stycznia 2023r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                          

 7.00+   Zdzisława Wojciechowskiego (1r.ś.)

 7.30+  Józefa Zieleniuchę ( 2 greg.)

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00+   Alicję Sarecką (of. Lucyny z rodziną)

17.00+  Józefa Zieleniuchę ( 3 greg.)

ŚRODA                                                                                                                                                               

7.00+   Józefa Zieleniuchę ( 4 greg.)

7.30+   Jana Kwarciany

CZWARTEK                                                                                                                                              

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 5 greg.)

7.30+   Stanisława Kłos (10r.ś.)

PIĄTEK

8.00* Msza św. dziękczynna z racji 60 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Leokadii i Mieczysława Adamczuk  z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski  dla Jubilatów i całej rodziny.                                                                                                                                                              8.00* O zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Lucjana Szymanka.

9.30+ Władysława Martyniuka

9.30+ Józefa Zieleniuchę ( 6 greg.)

10.45* Przewale

12.00*. Za parafian

SOBOTA                                                                                                                                                                           

7.00+ Józefa Zieleniuchę ( 7 greg.)

7.30+ Stanisław Sagana, Agnieszkę Antoszewską                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   NIEDZIELA

8.00+  Józefa Zieleniuchę (8 gregorianka)

8.00+  Julię i Józefa Konas                                                                                                                                                                                                                                                           9.30+  Danutę (14r.ś.), Jana, Lecha, Stanisława z rodz. Dąbrowskich, Władysława Grzeszczuka, Franciszkę, Dominika, Bronisława z rodz. Siodłosiów                                                                                                                                                                             10.45* Przewale

12.00+ Katarzynę Urban (31r.ś.), Czesława Urban (23r.ś.),Leszka Urbana (27r.ś.), z rodz. Bubiłków: Kazimierza, Władysławę, Józefę, i Annę, Bogdana Borowieckiego (11r.ś.), Alicję Borowiecką (8r.ś.), Mieczysławę i Mariana Zmysłowskich

16.00 + Andrzeja Zarębskiego (12r.ś.), z rodz. Zarębskich, Wronków, Żuków, Stanisława Furmańczuka i za dusze w czyśćcu cierpiące

INTENCJE MSZALNE

od 25 grudnia do 1 stycznia 2022/23r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                         

8.00+  Marcelę  Zrol (22r.ś.), Jana (15r.ś.)

8.00+   Zofię, Czesława i Jerzego Grabiec i Bożena Tyl

9.30+  Annę i Tomasza Żołnierczuk, z rodz. Żołnierczuków i Rożniatowskich

9.30+ Aleksandra i Ryszarda Szwanc

10.45* Przewale

12.00+ Annę Maliszewską i Stanisława Piliszczuka

16.00   NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

WTOREK                                                                                                                                                  

8.00+   Zbigniewa Szambarę (0f. żony)

8.00+  Edwarda Sidora (r.ś.), Piotra, Julię i Stanisławę z rodz. Gradów

ŚRODA                                                                                                                                                               

7.00+  Helenę Furman (8r.ś.)

7.00+  Zofię Dydiuk (r.ś.)

CZWARTEK                                                                                                                                                    

7.00+  Eugenię Badyła (14r.ś.)

8.30* W Rocznicę Konfederacji Tyszowieckiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PIĄTEK

8.00  + Leszka Sikorskiego  (of. Edyty z rodziną)                                                                                                                                                                                             8.00+  Jana Kościołko (27r.ś.)

SOBOTA                                                                                                                                                  

7.00+    Ryszarda Pańkowskiego (of. bratanicy Moniki z mężem)

17.00+   Zofię Grabiec (of. Rodziny Podgórskich)                                                                                                                                                                                                                                                          

NIEDZIELA

8.00+  Józefa Zieleniuchę (1 gregorianka)

8.00+ Msza św. dziękczynna z racji 18 rocznicy urodzin Patryka, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9.30+  Apolonię, Stanisława, Ryszarda, Stefanię, Stanisława z rodz. Jakubiaków, Bogdana Faltyna

9.30+  Leszka Sikorskiego (of. córki Małgorzaty z mężem i dziećmi)                                                                                                                                                                  10.45* Przewale                                                                                                                                                                                                                                                               12.00+ Stanisławę Jakubiak (24r.ś.), Pawła, Edwarda, Feliksę, Danutę, Katarzynę i Marcina Cisłów

16.00 + Łucję Palenga ( 12r.ś.), Stanisława, Henryka z rodz. Palenga, Marię Ii Antoniego Jużak, Fryderyka  Bartelmusa, Mieczysława Jaremczuka

INTENCJE MSZALNE

od 19 do 25 grudnia 2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                           

6.30+   Edwarda Kraś (1r.ś.)

7.30+   Halinę Stopa  (of. wnuka Dariusza z żoną i dziećmi)

17.00+ Alicję Zarębską  (of. córki Eweliny z rodziną)

WTOREK                                                                                                                                                  

 6.30+    Jadwigę i Franciszka Kościołko, Katarzynę i Jana Kryszczuk

17.00+  Wiktorię Kopczacką ( Msza u sióstr Kamedułek)

ŚRODA                                                                                                                                                         

6.30+ Stefana Jakubiaka (r.ś.), z rodz. Jakubiaków i Kiszczyńskich

7.00+ Dionizego Kowalika  (of. żony)

17.00+ Stanisława Krawczyka  (r.ś.)

CZWARTEK                                                                                                                                                    

6.30+  Lucynę Skowyra (6r.ś.)                                                                                                                                                              17.00+  Janinę Gaździcką (r.ś.) z rodz. Gaździckich, Barczuków i Cybulów

PIĄTEK

6. 30 + Jana Dudzińskiego (13r.ś.), Marię, z rodz. Dudzińskich i Jakubiaków

7.30  + Leszka Sikorskiego  (of. kolegów i koleżanek z pracy syna Grzegorz z Wiednia)                                                                                                                                                                                                                                              17.00+ Waldemara Kuźmińskiego ( 14r.ś.)

SOBOTA                                                                                                                                                                           

6.30+    Janinę, Tadeusza i Mariusza z rodz. Kiślów oraz z rodz. Skórzyńskich i Michałkiwiczów                                                                                                                                        

7.30+   Zbiorowa za zmarłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      00.00* – Za parafian i gości

NIEDZIELA  

8.00 NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

9.30+ Antoniego (15r.ś.), Hipolita z rodz. Kowalskich

9.30+  Janinę  i Jana Czarneckich                                                                                                                                                                   10.45* Przewale

10.45+ Jadwigę Kopytko (of. Marii  Józwa i  Ryszarda Bartosz)

12.00+  Mariannę i Mariana Czerniji, Wojtka Kazior, Janinę i Mieczysława Marszalec, Zofię i Stanisława Krawczyk

12.00+ Bożenę Wszoła

16.00 – NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

INTENCJE MSZALNE

od 12 do 18 grudnia 2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                           

6.45+   Władysława Grzeszczuka (1r.ś.)  (of. córki Joanny z rodziną)

7.30+    XXX  dzień: Halinę Stopa

17.00+  Jana  Hutko (10r.ś.), Jerzego, Agnieszkę Antoszewską

WTOREK                                                                                                                                                   

6.45+    Mariannę, Adolfa Guz, z rodz. Guzów i Węglińskich

17.00+   Zbigniewa Szambarę (of. córki) ( Msza u sióstr Kamedułek)

ŚRODA                                                                                                                                                          

6.45+  Eugenię, Mariana Mołdoch, Jana Soszkę

7.00+ Wiesława Kowalika  (of. Teresy Kowalik)

17.00+  Alicję Zarębską  (of. syna Jarka z rodziną)

CZWARTEK                                                                                                                                                    

6.45+  Albinę i Franciszka Jagłów, Kamila,  z rodz. Siomów i Jagłów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         17.00+  Adama Bartosiewicza (of. wuja Tadeusza z żoną, dziećmi i wnukami)

PIĄTEK

6. 30 + Feliksa Pilusia (r.ś.), Leokadię

7.30  + XXX dzień: Bożenę Tyl                                                                                                                                                                                                                                                17.00+  Stanisława Szerment ( 2r.ś.)

SOBOTA                                                                                                                                                                           

6.30+    Teresę Hora (1r.ś.), Alfonsa Hora, z rodz. Tarczów i Robczuków                                                                                                                                           

7.30+  Alicję Sarecką (of. Dyrekcji, nauczycieli i pracowników Szkoły w Przewalu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         17.00+  Stanisławę Adamczuk, Piotra, Anastazję, Kazimierza; Marię i Zbigniewa  Okalskich

NIEDZIELA                                                                                                                                                              

8.00+  Teodorę i Piotra Misiutów

8.00+   XXX dzień: Leszka Sikorskiego

9.30+ Adama (20r.ś.), Feliksę i Wawrzyńca

Osuch

9.30+  Józefa Bondyrę(17r.ś.)                                                                                                    

10.45* Przewale

12.00+  Zofię Stasinę (r.ś), Karolinę, Izydora, Janinę Audykowską

16.00+  Janusza Kościołko (14r.ś.)

INTENCJE MSZALNE

od 05 do 11 grudnia 2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                               

6.45+   Władysława Opalskiego (r.ś.), Józefa Kazańskiego, z rodz. Opalskich i Kazańskich

7.30+   Adama Horbaczewskiego (of. Anny i Dariusza Grabiec)

17.00+  Janinę Kawalec (2r.ś.), Stanisława (20r.ś.)

WTOREK                                                                                                                                  

6.45+    Alicję Zarębską (of. sąsiadów Cisaków, Kunaszów, Martyniuków, Prusów, Stokłosów, Taranowiczów, Kopytków)

17.00+   Adama Bartosiewicza (of. Danuty i  Maryś Grabiec) ( Msza u sióstr Kamedułek)

ŚRODA                                                                                                                                                

6.45+  Marię i Antoniego, z rodz. Sikorskich i Jakubiaków Danutę, Adama  Nadwodnik

17.00+  Alicję Zarębską

CZWARTEK                                                                                                                                         

8.00+    Tadeusza Hałasa (r.ś.), z rodz. Hałasów

9.30* Przewale                                                                                                                                                                                                                                                                         17.00+  Helenę, Stanisławę, Tadeusza Kowalskich, Piotra, Wiktorię, Tomasza, Jerzego Jurkiewiczów

PIĄTEK

9.00 +  Stanisława Dudzińskiego (47r.ś.), Bronisławę, z rodz. Dudzinskich i Jakubiaków

11.00 +Kazimierę i Bronisława Nieckarz, Zofię Gale

12.30* Przewala                                                                                                                                                                                            17.00+  Adama Bartosiewicza ( of. Marii Jurkiewicz z rodziną)

SOBOTA                                                                                                                                            

9.00+    Kazimierza Kwit (r.ś.), Andrzeja Kwit, Marię Szopińską, Mieczysława i Wiktora Szopińskich                                                                                                                              

11.00+  Ksawerego, Eugenię, Katarzynę z rodz. Maców, Mariannę, Włodzimierza Kużniarskich                                                                                                                                                               12.30*Przewale

16.00+ Franciszka Pilusia (r.ś.), Kazimierę, z rodz. Pilusiów

NIEDZIELA                                                                                                                                          

8.00+  Helenę Drygalską (r.ś.) i wszystkich zmarłych z rodziny

8.00+   Waldemara Kuźmińskiego (14r.ś.)                                                                                                                                                              9.30*  Msz św. dziękczynna w intencji Karoliny  z racji 18r. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu                                                                                                                                                                10.45* Przewale

12.00+  Leszka Sikorskiego, Barbarę i Mariana Siateckich, Antoniego Kaweckiego, Konstantynę i Edwarda Piliszczuk, Marię i Józefa Sikorskich

16.00+  Bogusława Podolaka (2r.ś.) (of. żony z dziećmi)

INTENCJE MSZALNE

od  28 listopada do 04 grudnia 2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                          

6.45+   Zdzisławę Podgórską, Szymona i Stefanię

7.30+   Barbarę Lewicką

17.00+  Mariana Mydlaka (2r.ś.)

WTOREK                                                                                                                                           

6.45+    Adama Bartosiewicza (of. Agaty i Tadeusza Stelmaszczuk)

7.30+    Edwarda Uchmana, Bronisławę, Franciszka, Bronisława, Anielę i Jana Uchmanów

17.00+   Czesławę(15r.ś.) Franciszka, Bogdana Stelmaszczuków, Barbarę Łasocha, Marię Kornas, z rodz. Stelmaszczuków i Kornasów ( Msza u sióstr Kamedułek)

ŚRODA                                                                                                                                               

6.45+  Stanisława Witkowskiego (of. wnuków z rodziną)

7.30+  Jadwigę i Franciszka Kościołko, Katrzynę i Jana  Kryszczuk

17.00+ Michała Jędrzejowskiego, Stanisławę i Tadeusza

CZWARTEK                                                                                                                                                    

6.45+    rodz. Pasków i Radomów                                                                                                                                                                                                                                        17.00+  Zbigniewa Szambarę (of. córki)

PIĄTEK

6.45+  Romana Jakubiaka, Janinę Skakup, Marysię Kniaź                                                                                                                                                              17.00+  Janinę Strzała (r.ś.), Jana, Andrzeja, Bogdana, Genowefę i Juliana, z rodz. Strzałów i Jakubiaków

SOBOTA                                                                                                                                                                           

6.45+    Adama Bartosiewicza (of. dziadka Stanisława Kowalskiego                                                                                                                                                         

7.30+    XXX dzień: Tadeusza Ogórek                                                                                                                                                                                   17.00+  Józefę, Antoniego, Mariana i Stanisława Kowalskich

NIEDZIELA                                                                                                                                                              

8.00+  Franciszkę Biczak,Mariana, Kazimierza, Piotra

8.00+   XXX dzień: Stanisławę Godzisz                                                                                                                                                             9.30+  Paulinę Bezpalko (57r.ś.), Andrzeja, Franciszka Bezpalko, z rodz. Wyszyńskich

9.30+   Barbarę (1r.ś.) i Mariana (1r.s.) Siateckich, Konstantynę i Edwarda Piliszczuk, Leszka Sikorskiego (of. szwagra Franciszka)                                                                                                                                                           

10.45* Przewale                                                                                                                                                  

12.00+  W intencji parafian i słuchaczy KRZ

16.00+  Irenę (r.ś.),Franciszka  Jurkiewiczów, Marię i Ignacego Okarskich

INTENCJE MSZALNE

od 21 do 27 listopada  2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                           

7.00+   Stanisława Witkowskiego (of. chrześnicy Renaty)

7.30+   Zbigniewa Szambarę ( of. Bogumiły i Franciszka Piliszczuk)

17.00+  Ryszarda Witkowskiego (1r.ś.)

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00+    Teresę Olender (of. siostrzeńca Adama z rodziną)

7.30+    Zbigniewa Palonkę (2r.ś.), Marię, Mikołaja, Romana

17.00+   Bogdana Mazura(3r.ś.), z rodz. Pyżyków i Jarominów, Marię Mazur ( Msza u sióstr Kamedułek)

17.00*  W intencji chóru parafialnego i scholi dziecięcej z racji wsp. św. Cecylii.

ŚRODA                                                                                                                                        

7.00+  Zygmunta Siedleckiego (14r.ś.), z rodz. Siedleckich

7.30+ Adama Bartosiewicza (of. Agaty i Andrzeja Ulanowskich  z rodziną)

17.00+ Leokadię Torba (r.ś.), Franciszka, Kazimierza, Adama

CZWARTEK                                                                                                                                                    

7.00+    Jana, Emilię, Wincentego, Mariannę, Leona i Władysławę z rodz. Szewczuków i Litwinczuków

7.30+  Stanisława Pańkowskiego                                                                                                                                                                                               17.00+  Teresę Zabłocką (2r.ś)

PIĄTEK

7.00+   Stanisława Witkowskiego (of. syna Waldemara)

7.30+    Ryszarda Pańkowskiego (of. bratanicy Moniki z mężem)

17.00+  Tadeusza Sinoradzkiego (2r.ś.), z rodz. Sinoradzkich

SOBOTA                                                                                                                                                                           

7.00+    Andrzeja i Stanisława Cislo, Anielę i Szymona Bratek

7.30+    Stanisława Pańkowskiego                                                                                                                                                                                    17.00+ Annę Maliszewską (8r.ś.)

NIEDZIELA                                                                                                                                                               

8.00+  Arkadiusza Smyka (14r.ś.)

8.00+   XXX dzień: Alicję Sarecką                                                                                                                                                              9.30+  Grażynę (7r.s.), Marcina (7r.ś.) Aleksandrowicz

9.30+   XXX dzień: Adama Horbaczewskiego

10.45* Przewale                                                                                                                                                  

12.00+ Józefa Palak (6r.ś) i Marię Palak (1r.ś.)

16.00+ Waldemara Szambarę  (2r.ś.), Janinę, Mariana, z rodz. Szambarów i Lisów

INTENCJE MSZALNE

od 14  do 20  listopada  2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                         

7.00+   Teresę Olender (of. siostry Anny)

7.30+   Zbigniewa Szambarę ( of. rodziny Gębalow)

17.00+  Za zmarłe koleżanki z KGW: Dyl, Zabłocką, Szwanc, Skórzyńska, Martyniuk, Sikorska, Wszoła (of. KGW Tyszowce)

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00+    Bożenę Sikorską (of. rodziny Kuźmińskich)

7.30+    Adama Bartosiewicza  (of. Marii i Krzysztofa Skop z rodziną )

17.00+   Stanisława Witkowskiego  (of. brata, bratowej, dzieci z r. Witkowskich))

ŚRODA                                                                                                                                                          

7.00+   Bronisławę, Walerego Czarneckich, Janinę i Stanisława Wietrzyk, Januszka Wietrzyk, z rodz. Wietrzyków i Czarneckich

7.30+  Jerzego Majdańskiego, Wiesławę, Jolantę Pietras, Zdzisławę Zielińską (12r.ś.), Bronisława Majdańskiego

17.00+ Franciszka  Kozakiewicza (41r.ś.)

CZWARTEK                                                                                                                                                    

7.00+    Adolfa Cyc (2r.ś.)                                                                                                                                                                                                 17.00+  Feliksa Józwa (3r.ś)

PIĄTEK

7.00+   Teresę Olender (of. chrześniaka Henryka z rodziną)

7.30+    Dawida Krępla  (of. Kacpra z rodziną)

17.00+  Zbigniewa Szambarę (of. rodziny Senderków)

SOBOTA                                                                                                                                                                           

7.00+   Sabinę, Tadeusza, Benedykta Szwanc, Janinę Winiarską, Bożenę Wszoła                                                                                                                                    

7.30* Msza św. dziękczynna z racji 70 rocznicy urodzin Wiesławy, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, zdrowie na dalsze lata życia                                                                                                                                                                                                                                                                                      

17.00+ Zdzisławę Horbaczewską ( of. dzieci i wnuków)

NIEDZIELA                                                                                                                                                              

8.00+  Kazimierza (34r.ś.), Marię Kościołko, Ireneusza Pióro

8.00+   Petronelę Szerment (2r.s.), Stanisława Szermrnt, Mieczysława Szerment

9.30+  Jana Kawulę (18r.s.), Leszka  Kurdziela, Stanisławę  Kawula (1r.ś.)                                                                                                                                                              

10.45* Przewale                                                                                                                                                  

12.00+ Stanisława, Leokadię Turkiewicz, z rodz. Stawarskich, Szopińskich, Turkiewiczów, Horsta Karstena

16.00+ Bolesława-Wiesława  Diduch (6r.ś.)

INTENCJE MSZALNE

od 7  do 13  listopada  2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                           

7.00+   Bożenę Sikorską (of. Tyszowiecki Klub Seniora)

7.30+   Stanisławę Zalewską

17.00+ Adolfa Barańskiego (r.ś.), Jana i Leonorę

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00+    Marię, Franciszkę, Józefa, Bronisława, Władysława z rodz. Bezpalków,

Jana, Zofie z rodz. Błaszek

7.30+   Dawida Krępla (of. Ireny i Mariusza Hucz)

17.00+  Stanisława Sobolewskiego (of. rodziny Siudy) ( Msza u sióstr Kamedułek)

ŚRODA                                                                                                                                                          

7.00+  Mieczysława Maliszewskiego (of. wnuka Mateusza, Eweliny i prawnuka Nikodema)

7.30+  Barbarę Lewicką (of. Zofii i Antoniego Durasów)

17.00+ Franciszka Bezpalko, Mieczysława Dobrowolskiego

CZWARTEK                                                                                                                                                     

7.00+  Teresę Olender (of. rodziny Bartosz)

7.30+ Barbarę Lewicką ( of. Krystyny Marcinkowskiej)

17.00+  Bożenę Sikorską (of. rodziny Dudzińskich)

PIĄTEK

8.00+   Marię, Bolesława, Witolda, Elżbietę, Krystynę z rodz. Kowalskich, Bronisławę Garbacz

9.30+    Za  Ojczyznę

9.30+ Za zmarłego Ks. Michała Kota i wszystkich kapłanów i siostry zakonne pracujące w naszej parafii.

16.00+  Albina Piliszczuka

SOBOTA                                                                                                                                                                            

7.00+   Mariana, z rodz. Segiedów                                                                                                                                    

7.30+   XXX dzień  za +Barbarę Lewicką                                                                                                                                                                                                                                                                             17.00+ Dariusza Jachymek, Edwarda, Leokadię, Tadeusza, Łucję z rodz. Jachymków i Nagajów

NIEDZIELA                                                                                                                                                              

8.00+ Leokadię Torba, Franciszka, Adama, Kazimierę i Kazimierza

8.00+ Franciszka Tarnowskiego (3r.ś.) (of. żony)

9.30+  Michalinę, Kazimierę i Mieczysława Wojdów                                                                                                                                                              

10.45* Przewale                                                                                                                                                  

12.00+ Lecha Taranowicza (1r.ś.) (of. żony i synów z rodzinami)

16.00+ Jana, Tomasza, Zofię z rodz. Tabaczyńskich

   

INTENCJE MSZALNE

od 31 października do 6 listopada  2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                        

7.00+  Jana Mielniczek (of. rodzin: Hostyńskich i Radajów)

7.30+  Jerzego Jurkiewicza  (of. Stanisława Kowalskiego )

17.00+  Bożenę Sikorską (of. koleżanek i kolegów.)

WTOREK                                                                                                                                                  

8.00+    Albinę i Leopolda Grzybowskich, Leokadię i  Tomasza Grzybowskich, Amelię i Jana Grabiec, z rodz. Grzybowskich, Grabców, Watiuków, Zarębskich

8.00+  Józefa i Stefanię Kiszczyńskich, z rodz. Wołoszynów i Kiszczyńskich

9.30+  Halinę, Mariana i Piotra Ważnych.

11.00*  Za Parafian

ŚRODA                                                                                                                                                          

8.00+  Katarzynę, Mieczysława, Grzegorza, Aleksandra z rodz. Baj, Marię, Antoniego, Andrzeja z rodz. Krzyżanowskich

8.00+ Alicję Sarecką w 7 dzień

9.30+  Janinę Misiutę (r.ś.), Szymona, Zbigniewa i Stanisława Zawadzkich

11.00+ Za zmarłe siostry: Benedyktę, Józefę, Florentynę  i za wszystkich zmarłych kapłanów pracujących     i pochodzących  z  naszej parafii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00+  Stanisława Włoszczuka (1r.ś.)

CZWARTEK                                                                                                                                                   

7.00+   Michała Radom (4r.ś.)                                                                                                                    

 7.30+    Barbarę Lewicką ( of. Krzysztofa Marcinkowskiego)                                                                                               

 17.00+  Hipolita (r.ś.), Reginę, Annę,Jana, Antoninę, Wiktora z rodz. Jurkiewiczów, Eugenię i Władysława Badyłów

PIĄTEK                                                                                                                                                                              

7.00+   Ludwikę, Józefa, Tadeusza, Rafała, Zofię z rodz. Furmańczuków, Helenę, Józefa i Stanisława z rodz. Piotrowskich

7.30+  Daniela Kierepkę (4r.ś.)

17.00+  Jana, Annę, Józefa, Franciszka, Julię, Jadwigę, Andrzeja; z rodz. Kościołków i Gargasów

SOBOTA                                                                                                                                                                            

7.00+   Edwarda Kraś                                                                                                                                       

7.30+   Bożenę Lewicką (of. rodziny Zarębskich                                                                                                                                                                                           

17.00+ Tomasza Gitnera  (9r.ś.)

NIEDZIELA                                                                                                                                                              

8.00+ Romana (r.ś.) i Kazimierza Zarębskich, Katarzynę, Edmunda, Eleonorę, Juliana Zarębskich

9.30+  Alinę i Stefana Robczuk                                                                                                                                                              

10.45* Przewale                                                                                                                                                  

12.00* Msza św. odpustowa w intencji Parafian i Gości

    

                                                                   INTENCJE MSZALNE

                                                             od 24 do 30 października 2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                        

7.00+  Stefana Kołtun (17r.ś.), Alfredę Kołtun, Mieczysława Torbę, Bożenę i Bolesława Godzisz

7.30+  Jadwiga Hawrylak  (of.  Marty i Wojciecha Kocirów))

17.00+  Czesława Podkańskiego (11r.ś.)

WTOREK                                                                                                                                                  

7.00+    Jana Mielniczek (of.  rodziny Zwolińskich)

7.30+    Edwarda Tuckiego (r.ś.), Janinę

7.30+    XXX dzień za Ryszarda Pańkowskiego

17.00+   Edwarda Żukowskiego (3r.ś.), Annę i Aleksego Kręt, Bronisławę, Michała, Mieczysława Żukowskich (MSZA U SIÓSTR KAMEDUŁEK)

ŚRODA                                                                                                                                                          

7.00+    Jerzego Jurkiewicza   (of. rodzin: Jurkiewiczów, Stryjników i  Sochanów)

7.30+  Dawida Krępla ( of. rodziny Szurygów)

17.00+ Jadwigę Kościołko, Julię i Franciszka Kościołków

CZWARTEK                                                                                                                                                    

7.00+   Jadwigę  Niedziółka (of.  rodziny Kosteckich) )                                                             

7.30+    Jadwigę Hawrylak ( of.  rodziny  Kłus) 

17.00+  Zygmunta, Lucjana, Józefa z rodz. Zygmuntów, Bronisławę Stepuch                                                

17.00+ Antoniego i Władysławę Kurdziel, Kazimierę i Wacława Sawińskich

PIĄTEK                                                                                                                                                                              

7.00+   Jana Mielniczek (of. Marii Kliszcz z rodziną)

7.30+  Zbigniewa  Szambarę (of. Łucji i Stanisława ze  Swaryczowa)

17.00+  Tadeusza Gardziołę

SOBOTA                                                                                                                                                        

7.00+   Antoniego (r.ś.), Marię z rodzin Sikorskich i Jakubiaków, Juliana Kargul                                           

7.30+  Jadwigę Hawrylak  (of.  rodziny Bartosz ze Steniatyna)                                                      

17.00+ Wandę Pryszczewską (4r.ś.)

NIEDZIELA                                                                                                                                                               

8.00* Msza św. dziękczynna z racji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa  Urszuli i Józefa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny                                       

8.00+  Stanisława Rusinowskiego, Kazimierza Rusinowskiego (of. brata Józefa z rodziną)                          

9.30+    Kazimierę, Bronisława, Waleriana, Antoninę, Ignacego z rodz. Kowalskich, Marię Frąckowiak       

9.30* Msza św. dziękczynna w intencji Wiktorii z racji 18 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebna łaski dla Jubilatki i całej rodziny.                                                                     

10.45* Przewale                                                                                                                                                  

12.00* Msza św. dziękczynna z racji  45 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Jadwigi i Mariana Kuźmińskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

16.00* Msza św. dziękczynna z racji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Zdzisławy i Mirosława z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny. (of. córki),

                                                                     INTENCJE MSZALNE

                                                             od 17 do 23 października 2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                         

7.00+  Jadwigę Niedziółka  (of.  córki Teresy z rodziną)

7.30+  Jadwiga Hawrylak  (of.  dzieci)

17.00+ Helenę, Franciszka, Jana, Paulinę, Mieczysława z rodz. Żukowskich, Marię i Antoniego Jużaków, Marię Kraś, Jana Sikorskiego, Romana Jaremczuka

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00+    Jana Mielniczek (of. Edwarda Pieprzowskiego z rodziną)

7.30+     Jadwigę i Franciszka Kościołko, Katarzynę i Jana Kryszczuk

17.00+   Stanisława,  z rodz. Pyżykow i Jarominów, Marię i Bogdana Mazur,   (MSZA U SIÓSTR KAMEDUŁEK)

ŚRODA                                                                                                                                                          

7.00+    Teresę Olender  (of. rodzin: Kanty,   Bełz, Bezpalko, Wolskich i Marianny Piwko)

17.00+  Bożenę Sikorską ( of. Dariusz Kraś z rodziną)

17.00+ Jerzego Jurkiewicza ( of. Aliny i Bogdana Jurkiewicz)

CZWARTEK                                                                                                                                                    

7.00+   Jadwigę  Hawrylak (of. koleżanek i kolegów z Mikulina )

7.30+   Henrykę Zygmunt (of. rodziny Nabożnych)

17.00+ Jerzego Jakubiak, Ryszarda, Józefa, Marię

PIĄTEK                                                                                                                                                                              

7.00+   Jadwigę Niedziółka (of. rodziny Kotów)

7.30+  Zbigniewa  Szambarę (of. Jerzego z rodziną z Ełku)

7.30+ XXX dzień za Alicję Zarębską

17.00+ Stanisława Jędruszewskiego (3r.ś.), Natalię i Stefana

SOBOTA                                                                                                                                                                           

7.00+  Łukasza Konopkę (1r.ś.)

7.30+  Jadwigę Hawrylak  (of. pracowników    „Hemodynamiki”  z Zamościa)

17.00+ Władysławę Ignacak (7r.ś.)

NIEDZIELA                                                                                                                                                              

8.00+   Krzysztofa Skórzyńskiego                                                      

8.00+   Adolfa Bardygę (15r.ś.), z rodzin: Bardygów, Olszańskich i Tarczów

9.30+    Jana Wielosz (1r.ś.)

10.45* Przewale

12.00*   Za  Parafian

16.00+    Genowefę Majewską (3r.ś.)

                                                                   INTENCJE MSZALNE

                                                           od 10 do 16 października 2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                          

 7.00+  Bożenę Sikorską  (of.  rodzin:  Badyłów, Wlaziów i Wojciechowskich)

7.30+  Jerzego Jurkiewicza  (of. rodziny Cisaków)

17.00+  Henryka Twardochleb  (1r.ś.)

WTOREK                                                                                                                                                 

  7.00+    Jana Mielniczek (of. kolegów z pracy)

7.30+     Jadwigę Hawrylak  (of. męża)

17.00+  Mieczysława  Maliszewskiego ( of. wnuków i prawnuków )  (MSZA U SIÓSTR KAMEDUŁEK)

ŚRODA                                                                                                                                                           

7.00+    Krystynę i Franciszka Woźnickich (of. rodziny Kowalów)

7.30+    Adama Bartosiewicza ( of.  Aniki  i Dariusza Zrol)

17.00+  Bożenę Sikorską ( of. rodziny Fedziorynów)

17.00+ Jerzego Jurkiewicza ( of. Lucyny Bondyra z rodziną)

CZWARTEK                                                                                                                                                    

7.00+   Jadwigę  Niedziółka (of. koleżanek Tereski z pracy)

7.30+   Janusza Soszkę

17.00+  Bożenę Sikorską   ( of. córki chrzestnej Katarzyny z rodziną)

PIĄTEK                                                                                                                                                                              

7.00+   Stanisława Sobolewskiego  (of. Pawła i Katarzyny Urban z Jasienia)

7.00+ Jadwigę Maliszewską

7.30+  Zbigniewa  Szambarę (of. OSP Wojciechówka)

17.00+Kazimierę Cyc (r.ś.), z rodzin: Cyc, Dorębskich i Caruczyńskich

SOBOTA                                                                                                                                                                           

7.00+  Jana Mielniczek (of.  koleżanek i kolegów z pracy)

7.30+   Adama Bartosiewicza (of. dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów ZSP w Tyszowcach)

17.00* Msza św. dziękczynna z racji 50 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Stanisławy i Ksawerego Zabawskich,  z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

NIEDZIELA                                                                                                                                                              

8.00+   Bogdana Habit (16r.ś.)       

8.00+   Antoninę, Grażynę, Bronisława Martyniuk, Annę Trochimowicz

9.30+   Bronisławę i Tomasza Zabawskich, Barbarę i Tadeusza  Stanków, Halinę Piliszczuk

9.30+  Dawida Krępla (of.  rodziny chrzestnych)

10.45* Przewale

12.00*   Msza  św. dziękczynna w intencji Ignacego z racji 2 r. urodzin, Antoniego w 9 r. urodzin, Mileny  w 15 r. urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla dzieci i  rodziny

16.00+    Danutę Sendecką

INTENCJE MSZALNE

od 03 do 9 października 2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                       

7.00+  Mieczysława Maliszewski  (of.  rodzin: Czarneckich i Wałków)

7.30+  Jerzego Jurkiewicza  (of. chrześniaka  Bartka)

17.00+  Bronisława, Feliksę Zarębskich, Janinę, Henryka Kurzyńskich

WTOREK                                                                                                                                                  

7.00+    Marcelę (r.ś.),Antoniego, Romana, Mieczysława, Zbigniewa Jaremczuków, Marię i Jana Dudzińskich

7.30+    Mieczysława Kazior (r.ś.), Józefa Oryszczak (3r.ś.)

17.00+  Wandę Wybęnda (16r.ś.), Jana, z rodzin: Wybendów i Dziaduchów, Arkadiusza Kołtun  (MSZA  U SIÓSTR KAMEDUŁEK)

ŚRODA                                                                                                                                                          

7.00+    Franciszka Glenia (of. MOPS w Tyszowce)

7.30+    Bernadetę Staszczuk ( of. rodzin Dudków, Przytułów i Siwielów z Biłgoraja)

17.00+  Stanisława Włoszczuka ( of. rodzin: Podgórskich i Gorzkowskich)

CZWARTEK                                                                                                                                                    

7.00+   Bożenę Sikorską (of. Krzysztofa i Elżbiety Torba)

7.30+   Jadwigę  Hawrylak  (of. dyrektor, nauczycieli i pracowników  LO w Tyszowcach)

17.00+  Leokadię Jurkiewicz, z rodzin: Jurkiewiczów i Mielniczuków

PIĄTEK                                                                                                                                                                          

7.00+   Marię Mazur (of. pracowników przedszkola w Tyszowcach)

7.30+  Jerzego Jurkiewicza (of. Stanisława Gleń z żoną)

15.30*Przewale

17.00+Ks. Stanisława Pawlinę i zmarłych księży i siostry zakonne

SOBOTA                                                                                                                                                                           

7.00+  Stanisława Sobolewskiego (of. Danuty i Bartosza Urban z Brzeska)

7.30+   Jadwigę Hawrylak

17.00* Msza św. dziękczynna z racji 90 rocznicy urodzin Haliny Stopa z prośbą o  zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia

17.00+ Dawida Krępla (of. rodzin:   Soroków i Holutów)

NIEDZIELA                                                                                                                                                              

8.00+   Stanisława, Mariana, Antoninę Wasyluk

8.00+   Stefanię i Jana Florek, Annę i Mariana Dyki

9.30+   Annę Borys (r.ś.)

10.45* Przewale

12.00+  Anielę Sajdak (25r.ś.) Edwarda Sajdak, z rodzin: Sajdaków i Boszków

16.00+   Stanisławę Drąszcz

INTENCJE MSZALNE

od 26 września 02 października 2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                           

7.00+  Magdalenę i Franciszka Jurkiewiczów, z rodziny: Podgórskich i Malców

7.30+  Janinę Józwa  (of. wnuczki Ani z  rodziną)

17.00+  Władysława Grzeszczuka (26 grego.)

WTOREK                                                                                                                                                 

7.00+    Władysława Grzeszczuka (27 grego.)

7.30+    Jerzego Jurkiewicza (of. brata z rodziną)

17.00+  Bożenę Sikorską (of. Jadwigi  z rodziną) – U SIÓSTR KAMEDUŁEK

ŚRODA                                                                                                                                                           

7.00+    Mieczysława Maliszewskiego (of. rodziny  Krajsel z Niemiec)

7.30+   Jadwigę Niedziółka  ( of. Henryka rodziną)

17.00+ Władysława Grzeszczuka (28 grego.)

CZWARTEK                                                                                                                                         

7.00+   Jana Kwarciany

7.30+ Bernadetę Staszczuk  (of. Anny Świtała z rodziną z Biłgoraja)

17.00+ Władysława Grzeszczuka (29 grego.)

PIĄTEK                                                                                                                                                                              

7.00+  Władysława Grzeszczuka (30 grego.)

7.30+ Jadwigę i Franciszka Kościołko, Katarzynę i Jana Kryszczuk

17.00+  Celinę Skop (7 r.ś.), Józefa, Leokadię, Michała

SOBOTA                                                                                                                                                                           

7.00+  Ksenię Jakubiak (69r.ś.), Mikołaja, z rodz. Jakubiaków i Dudzińskich

7.30+   Janinę  Józwa, Feliksa Józwa (of. córki Moniki z rodziną)

17.00+ Andrzeja Opalskiego (r.s.), z rodz. Opalskich i Kazańskich

NIEDZIELA                                                                                                                                                              

8.00+ Tadeusza Jędrzejowskiego (r.ś.), Stanisławę i Michała

8.00+  Stanisławę Górak(1r.ś.) (of. koleżanek)

9.30+  Henryka Kawałko (2r.s.), Zytę Kawałko (40r.s.), z rodziny Kawałków i Podgórskich

9.30+  Stanisławę i Adama Załoga, z rodziny Załogów i Słotów, Mariannę Kwaśną

10.45* Przewale

12.00* W intencji Wspólnoty  Koła Różańcowego św. Leonarda w Tyszowcach.

16.00+  Za Kazimierza i Zofię Rojów.

INTENCJE MSZALNE

od  19 do 25 września 2022r

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                                       7.00+  Bożenę Sikorską (of. dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów ZSP w Tyszowcach)

7.30+  Janinę Józwa  (of. wnuka Krzysztofa z  rodziną)

17.00+  Władysława Grzeszczuka (19 grego.)

WTOREK                                                                                                                                    

7.00+    Mieczysława Maliszewskiego (of. rodziny Siwek ze Staszowa)

7.30+    Stanisława Sobolewskiego (of. rodziny Krasiów i Dziochów)

17.00+  Władysława Grzeszczuka (20 grego.)

ŚRODA                                                                                                                                                

7.00+    Bożenę Sikorską (of. Jacka Kraś z rodziną)

7.30+   Jadwigę Niedziółka  ( of. rodzin Oleszków i Czeczków)

17.00+ Władysława Grzeszczuka (21 grego.)

CZWARTEK                                                                                                                                                    

7.00+   Antoniego, Łucję, Waleriana z rodz. Leńczyk, z rodziny Bardygów, Stanisława Bednarczuka

7.30+ Bernadetę Staszczuk  (of. rodziny Kniaziów)

14.30* Msza  św.  ślubna : Marta Parol i Mateusz Pabis

17.00+ Władysława Grzeszczuka (22 grego.)

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+  Stanisława Szyprowskiego (25r.ś.), Antoninę i Mieczysława Szyprowskich, Helenę, Jana, Ryszarda, Annę, Bogusławę z rodziny Margolów

7.30+ Irenę Kryszczuk (7r.ś.) z rodziny Kryszczuków

17.00+  Władysława Grzeszczuka (23 grego.)

SOBOTA                                                                                                                                                                           

7.00+  Mieczysława Maliszewskiego (of. rodziny Pomorskich z Nałęczowa)

7.30+   Mariana Parol (12r.ś.)

17.00+ Władysława Grzeszczuka (24 grego.)

NIEDZIELA                                                                                                                                                               

8.00+ Leokadię i Józefa Czarneckich

8.00+  Władysława Grzeszczuka (25 grego.)

9.30+  Stanisława Nagaj (5r.ś.)

9.30+  Jana Mąkal (11r.ś.)

10.45* Przewale

12.00+ Bolesława Godzisza (6r.ś.), Czesławę-Bożenę Godzisz

16.00+  Za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

INTENCJE MSZALNE

od  12 do 18 września 2022r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Władysława Grzeszczuka  ( 12 grego.)

7.30+  Stanisława Sobolewskiego  (of.  rodziny z Raciborza)

7.30+ Rozalię (r.ś.), Stanisława, Teodora, Stefanię Sołdaczuk

17.00+  Bożenę  Wszoła

WTOREK

7.00+    Mariana Kochanowskiego (41r.ś.), z rodziny Kochanowskich

7.30+    Dariusza Jachymek (r.ś.)

17.00+  Władysława Grzeszczuka (13 grego.)

ŚRODA

7.00+  Władysława Grzeszczuka (14 grego.)

7.30+   Jadwigę Niedziołka  ( of. rodz. Jamrozów)

17.00+ Mieczysława Hawryluka (r.ś.), Feliksę, Wieslawa, Franciszkę, Krzysztofa, Helenę Ogórek

CZWARTEK

7.00+   Danutę Barańską (5r.ś.), Leokadię i Józefa Martyniuk, Józefa i Marię Barańskich

7.30+ Bernadetę Staszczuk  (of. córki Alicji z rodziną)

17.00+ Władysława Grzeszczuka (15 grego.)

PIĄTEK

7.00+  Anielę Skalską

7.30+ Janinę Józwa (of. Romana Nieśpielskiego)

17.00+  Władysława Grzeszczuka (16 grego.)

SOBOTA

7.00+  Mariannę, Józefa Syczuków, Barbarę i Krzysztofa Skotak

7.30+   Janinę Józwa (of. syna Mirosława z rodziną)

17.00+ Władysława Grzeszczuka (17 grego.)

NIEDZIELA

8.00+ Jadwigę Szyper (7r.ś.), z rodziny: Szyprów,  Muzyczuków  i Antoniaków

8.00+Stefanię i Józefa Korzeniowskich, Edwarda Korzeniowskiego

8.00+  Władysława Grzeszczuka (18 grego.)

9.30+ Edwarda Piliszczuka (8r.ś.), Konstantynę, Antoniego Kaweckiego (8r.s.), Marię i Józefa Sikorskich

9.30+  Alfredę Piwko (24r.ś.), Stanisława

10.45* Przewale

12.00*  Msza św. dożynkowa

16.00+  Stanisława Zawadzkiego (r.ś.) i Zbigniewa Zawadzkiego

                                                

INTENCJE MSZALNE

od  5 do 11 września 2022r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Władysława Grzeszczuka  ( 5 grego.)

7.30+  Jadwigę Niedziołka  (of. syna Franciszka)

17.00+ Stanisława Włoszczuka (of. siostry Kazimiery Szachnowskiej z Wakijowa)

WTOREK

7.00+  Franciszka Gleń (of.  Pracowników UM w  Tyszowcach)

7.30+    Józefa (17r.ś.) i Stanisława Bucznych

17.00+  Władysława Grzeszczuka (6 grego.)

ŚRODA

7.00+  Władysława Grzeszczuka (7 grego.)

7.30+   Stanisława Sobolewskiego  ( of. rodz. Teteryczów)

17.00+ Marię Mazur (of. dzieci, wnuków i męża)

CZWARTEK

8.00+   Władysława Grzeszczuka (8 grego.)

9.00* Przewale

17.00+ Henryka Kraś (3r.ś.), z rodz. Krasiów

PIĄTEK

7.00+  Władysława Grzeszczuka (9grego.)

7.30+ Jerzego Jurkiewicza (of. rodziców)

17.00+  Danutę Wielosz  (13r.ś.)

SOBOTA

7.00+  Władysława Grzeszczuka (10 grego.)

7.30+   Janinę Józwa (of. córki  Moniki , wnuczki Oliwi i wnuka Kacpra)

17.00+ Adama Bartosiewicza (of. rodziny Rycajów)

17.00+  Franciszka(20r.ś.) Kierepkę, Jadwigę (15r.ś.), Lucynę Kazańską (5r.ś.), Władysława, z rodz. Kierepków, Przygockich, Chrobaków  i Kazańskich

NIEDZIELA

8.00+ Ryszarda Lewandowskiego, Wawrzyńca Drygalskiego i zmarłych z rodziny

8.00+  Władysława Grzeszczuka (11 grego.)

9.30+ Leokadię Łobocką (27r.ś.), Tadeusza, z rodz. Czarneckich

9.30+  Kazimierę Hałas (6r.ś.), z rodziny Halasów

10.45* Przewale

12.00*  Za parafian

16.00+   Marię i  Stanisława  Fabrowskich

      

                                                

INTENCJE MSZALNE

od 29 sierpnia do 4 września 2022r

PONIEDZIAŁEK

7.30+ Stanisława Włoszczuka (of. córki Róży z rodziną z okolic Zwierzyńca)

8.00+  XXX dzień: Wiesława Worobiej

WTOREK

7.30+  Zdzisławę Horbaczewską (of. Romana Marcoli z rodziną)

8.00+   Henrykę Zygmunt (of. siostry Jadwigi)

ŚRODA

7.30+   Mieczysława Maliszewskiego ( of. dyrekcji, nauczycieli, pracowników, uczniów ZSP w Tyszowcach)

8.00+   Zbigniewa Martyniuka (16r.ś.)

CZWARTEK

7.00+   Jana  Kwarcianego (of. Marii i Józefa Serafin)

9.00* Na rozpoczęcie roku szkolnego w Tyszowcach

10.00*Na rozpoczęcie roku szkolnego w Przewalu

17.00+ Władysława Grzeszczuka (1 grego.)

PIĄTEK

7.00+  Władysława Grzeszczuka (2grego.)

15.30* Przewale

17.00+ Adolfa Cisaka (r.ś.)

SOBOTA

7.00+  Władysława Grzeszczuka (3grego.)

7.30+  Stanisława Żukowskiego(6r.ś.) i Stanisławę Żukowską

16.00*Msza  św. ślubna: Urszula Woś i Mariusz Sołdaczuk

17.00+ Kamila Łasochę (2r.ś.)

NIEDZIELA

8.00*  Msza św. dziękczynna z racji 10rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Anny i Krzysztofa Lizak z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

8.00* Msza św. dziękczynna z racji 18 rocznicy urodzin Kacpra z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu

9.30+  Zbigniewa Zawadzkiego, Stanisława Zawadzkiego

9.30+* Msza św. dziękczynna z racji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Barbary i Henryka, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

10.45* Przewale

12.00+  Władysława Grzeszczuka ( 4grego.)

16.00+  Bronisławę, Stanisława, Witolda z rodz. Kuźmińskich, Krystynę Nowak

                                          

INTENCJE MSZALNE

od 22 do  28 sierpnia 2022r

PONIEDZIAŁEK

7.30+ Stanisława Włoszczuka (of. Ewy Zalewskiej z rodziną ze Zwierzyńca)

8.00+ Dawida Krępla (of. koleżanek ze sklepu Max)

WTOREK

7.30+  Zdzisławę Horbaczewską (of. rodziny Śmiech)

8.00+   Dawida Krępla (of. rodziny Łubiarzów)

ŚRODA

7.30+   Tomasza Borys, Małgorzatę Duda

8.00+   Jana i Kazimierę Chromiec, Katarzynę Turowską, Janinę Turowską

CZWARTEK

7.30+   Jana Piskorza (8r.ś.), Piotra, Lucynę z rodz. Piskorzów

8.00+   XXX dzień :Henrykę  Zygmunt

PIĄTEK

7.30+  Marię Mazur (of. rodzin. Podkańskich i Dziubów)

8.00+ Adama Bartosiewicza ( of. nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu)

SOBOTA

7.30+  Marię (r.ś.), Antoniego, z rodz. Sikorskich i Jakubiaków, Danutę i Adama Nadwodnik

8.00+  Zbigniewa Szambarę (of. córki)

NIEDZIELA

8.00+  Jadwigę (16r.ś.), Kazimierza i Bogusławę Skibów

9.30+  Henryka (19r.ś.), Rozalię, Stanisława Biszczaków

9.30+  Konrada Strecker (r.s.)

10.45* Przewale

12.00+  Marię Karaś, Feliksa, Mariana, Piotra, Stanisława

16.00+  Za zmarłych polecanych w wypominkach i spoczywających na naszym cmentarzu.

 

INTENCJE MSZALNE

od 15 do  21 sierpnia 2022r

PONIEDZIAŁEK

8.00+  Darka Kazior (6r.ś.), Irka Kazior

9.30+  Edwarda i Leokadię Dorębskich

10.45* Przewale

12.00*Za parafian

16.00+ Kazimierza Drąszcza (19r.ś.)

WTOREK

7.30+  Ireneusza Pióro ( 13r.ś.), Jadwigę, Wacława Pióro, Marię, Kazimierza Kościołko

8.00+   Wandę, Bronisława, Tadeusza z rodz. Jóźwików

ŚRODA

7.30+   Stanisława Włoszczuka (of. chrzestnej córki Sylwi z Sahrynia)

8.00+  Feliksę Jakubiak (r.ś.), z rodz. Jakubiaków  i  Kiszczyńskich

CZWARTEK

7.30+   Zdzisławę Horbaczewską (of. Anny i Dariusza Grabiec)

8.00+ Jadwigę i Franciszka Kościołko, Katarzynę i Jana Kryszczuk

PIĄTEK

7.30+ Stanisława, Eugenię, Danutę, Władysława, Mieczysława, Łukasza

8.00+ Annę Litwin (4r.ś.), Adama i Lucjana, z rodz. Litwinów i Serafinów

8.30+ Albinę Kowalik (10r.ś.)

SOBOTA

7.30+  Jana Kwarcianego  (of. Marii i Józefa Serafin)

8.00+ Adama Bartosiewicza (of. wychowawczyni  Joanny Wołoch)

NIEDZIELA

8.00+ Walerię, Władysława, Janinę, Leokadię, Edwarda z rodz. Krasiów

8.00+ Reginę Talaba (1r.ś.), Czesława Talaba

9.30* Msza św. dziękczynna z okazji 4 rocznicy urodzin Natalii, z prośbą o Boże błogosławieństwo               i potrzebne łaski dla Natalii i całej rodziny.

10.45* Przewale

12.00+ Krystynę i Edwarda Panas, Janinę Holutę

16.00+  Mariana Ważnego (2r.ś.)

INTENCJE MSZALNE

Od 8 do  14 sierpnia 2022r

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Edwarda  Zabłockiego (7r.ś.), Kazimierę,  Sylwerię i Stanisława

8.00+  Zbigniewa  Szambarę (of. syna Arkadiusza z rodziną)

WTOREK

7.30+  Henrykę Cisak  ( of.   Jadwigi z rodziną)

8.00+    XXX dzień : Dawida Krępla

ŚRODA

7.30+   Józefa Dajczaka (r.ś.), Helenę, Zofię, Jana Dajczaków

8.00+  Dawida Krępla  (of. r. Sobczyńskich)

CZWARTEK

7.30+  Zdzisławę  Podgórską (1r.ś.)

PIĄTEK

7.30+ Kazimierę i Wacława Sawińskich, z rodz. Sawińskich i Chabrosów

8.00+ Dawida Krępla (of. kolegów i koleżanek z DPS)

16.00* ślub: Ewa Kowalczuk i Rafał Małecki

SOBOTA

7.30+  Elżbietę Guz, Janinę i Aleksandra Podgórskich,  Janinę i Bronisława Jakubiak

12.00* chrzest

16.00* ślub: Weronika  i Sebastian  Herbut

NIEDZIELA

8.00+ Stanisławę Malec

9.30+ Hipolita (37r.ś.), Antoniego, Bronisławę, Antoniego z r. Kowalskich

10.45* Przewale

12.00*  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Zarębskich

16.00+  Mariannę i Apolinarego Kołodziejczyk, Ewę Tor, z rodz. Jasiakiewicz i Wawrzynkiewicz

INTENCJE MSZALNE

Od 1 do  7 sierpnia 2022r

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Jana  Kwarcianego  (of. dzieci)

8.00+  Dawida Krępla

8.30.+ Msza św. w intencji poległych Powstańców Warszawskich z racji 78 rocznicy Wybuchu Powstania. (of. Burmistrz Tyszowiec, Rada Miejska oraz Pracownicy U. M. w Tyszowcach oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Tyszowce.)

WTOREK

7.30+  Henrykę Cisak  ( of. r. Dudziaków)

8.00+  Leokadię i Stanisława Turkiewicz, Horsta Karstena, Macieja Wawrzykowskiego,  z rodz. Stawarskich,Turkiewiczów,Trochomowiczów.

ŚRODA

7.30+ Stanisławę Kowalską ( r.ś.), z rodz. Kowalskich i Jurkiewiczów, Jerzego Jurkiewicza, Adama Bartosiewicza

CZWARTEK

7.30+  Bronisławę Wołoszyn, z rodz. Wołoszynów, Podgórskich i Wiśniewskich

8.00+W intencji zmarłych, którzy zginęli w czasie remontu naszego kościoła.

PIĄTEK

7.30+ Salomę, Hipolita, Jerzego  z rodz. Paszków

15.30. Przewale + Bernadetę Staszczuk (of. Koła Różańcowego z Przewala i Zielonego)

17.00+ Mieczysław Żukowskiego (15r.ś.)

SOBOTA

7.30+ Leopolda Grzybowskiego (13r.ś.)

8.00+ Kazimierę Zielińską  (of. wnuka Wojciecha z rodziną)

NIEDZIELA

8.00+ Janinę (r.ś.), Mariana, Waldemara z rodz. Szambarów i Lisów

9.30+   Konstantynę (19r.ś.) i Edwarda Piliszczuk, Marię i Józefa Sikorskich,  Antoniego Kaweckiego

10.45* Przewale

12.00* Msza św. dziękczynna z racji 80rocznicy urodzin Lucyny, z prośbą o zdrowie  i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki  i potrzebne łaski dla całej rodziny.

16.00+  Marię, Mariannę, Michała, Stanisława Fabrowskich, Eufrozynę, Emilię Kociroj

 

INTENCJE MSZALNE

Od 25 do 31 lipca 2022r

 

PONIEDZIAŁEK

7.30+  Annę, Jerzego, z rodz. Feja i Pankowskich

8.00+Kazimierę Zielińską  (of. wnuczki Doroty, Moniki, Kasi z rodzinami)

WTOREK

7.30+ Annę Maliszewską

8.00+  XXX dzień: Adama Bartosiewicza

ŚRODA

7.30+ Genowefę Mróz (16r.ś.), Józefa

8.00+Tadeusza Jurkiewicza (r.ś.), Tomasza, Wiktorię

CZWARTEK

7.30+ Zdzisławę Horbaczewską (of.  Janusza Marcoli z rodziną)

PIĄTEK

7.30+ Stanisława Włoszczuka (of. brata z rodziną z Wakijowa)

SOBOTA

7.30+Zdzisława Kwarcianego (of. r. Żukowskich)

16.00* Msza św. ślubna:  Natalia Majerczyk i Kamil Nizioł

NIEDZIELA

8.00+ Tadeusza Caruczyńskiego (r.ś.)

8.00+ Krzysztofa Skórzyńskiego

9.30+  Andrzeja Kisielewskiego (1r.ś.), Stanisławę i Ryszarda Kisielewskich, Janinę Bryk, Franciszka i Józefa, Henryka Pałczyńskiego

10.45* Przewale

12.00+ Feliksę Hawryluk (4r.ś.), Mieczysława, Wiesława, Krzysztofa, Piotr, Stefanię, Mieczysława z rodz. Michalczyków

16.00+ Za zmarłych polecanych w wypominkach i spoczywających na naszym cmentarzu.

INTENCJE MSZALNE

od 18 do 24 lipca 2022r

PONIEDZIAŁEK

7.30+ Irenę Pitura (14r.ś.)

8.00+ Jadwigę i Franciszka Kościołko, Katarzynę i Jana Kryszczuk

WTOREK

8.00* Msz św. dziękczynna z racji  30 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Aliny i Roberta Podkańskich, z prośbą o zdrowie i  Boże błogosławieństwo  dla Jubilatów i potrzebne łaski dla całej rodziny  (ofiara mamy)

ŚRODA

7.30+ Józefa Barańskiego, Marię, Danutę, Paulinę, Franciszka Barańskich

8.00+ XXX dzień za Kazimierę Zielińską

CZWARTEK

7.30+ Mariusza (22r.ś.), Janinę, Tadeusza, Mariana z rodz. Kiślów, Skórzyńskich i Moszkowiczów

PIĄREK

7.30+Mikołaja Jakubiaka (54r.ś.), Ksenię, z rodz. Jakubiaków i Dudzińskich

8.00+ XXX dzień za Zbigniewa Szambarę

SOBOTA

7.30+Antoninę i Stanisława, Mariana Kopytków

8.00* Msza św. dziękczynna z racji 9 rocznicy urodzin Hanny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia

NIEDZIELA

8.00+  Edwarda Kazańskiego (r.ś.), z rodz. Opalskich, Kazańskich i pomordowanych na Rotundzie

9.30+ Halinę Piliszczuk (7r.ś.)

9.30+ Waldemara Krasia (r.ś.)

10.45* Przewale

12.00+Jerzego Dudziaka (11r.ś.), Teresę Dudziak

16.00+ Jana Sikorskiego (22 r.ś.), i zmarłych z rodziny

INTENCJE MSZALNE

od 4 do 10 lipca 2022r

 

PONIEDZIAŁEK

7.30+ Marka Wiśniewskiego (4r.ś.)

WTOREK

7.30+ Antoninę Piprowską, Józefa, Marię i Jerzego

ŚRODA

7.30+Henrykę Cisak (of. Beaty i Bogusława Zabłockich)

8.00+Jerzego Kościołko

CZWARTEK

7.30+Marię Tomaszewską (1r.ś.), z rodz. Tomaszewskich i Pachołków

PIĄTEK

7.30+ Alfredę Zabawską, Michała, z rodz. Zabawskich, Cymbałów, Grzegorza Chachaj

SOBOTA

7.30+Władysławę Mękal (1r.ś.)

16.00* Msza św. ślubna: Edyta Kościołko o Marcin Bojko

NIEDZIELA

8.00+ Piotra, Wiktorię, Tomasza Jurkiewiczów, Helenę, Stanisławę, Tadeusza Kowalskich

9.30+ Janinę Żukowską (13r.ś.), Ryszarda Żukowskiego (21r.ś.), z rodz. Żukowskich i Hałasów

10.45* Przewale

12.00+  Jadwigę Hawrylak

16.00+ Tadeusza Łobockiego (22r.ś.), Leokadię, z rodz. Łobockich

INTENCJE MSZALNE

od 20  do 26 czerwca  2022r

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Stanisława Piliszczuka (20 grego.)

7.30+  Zbigniewa, Jadwigę, Mieczysława (of. syna z rodziną)

17.00+ Jadwigę Kęsik, Michała i Józefę Girguś, z rodz. Nadłonków i Girgusiów

WTOREK

7.00+  Stanisława Piliszczuka (21 grego.)

7.30+ Stanisława Sobolewskiego (of. Zofii Kraś z rodziną)

9.00+  Zdzisława Lesiuka

17.00+ Józefa Zieleniuchę (of. KGW Podbór)

ŚRODA

7.00+ Stanislawa Piliszczuka (22 grego.)

7.30+ Jadwigę i Franciszka Kościołko, Katarzynę i Jana Kryszczuk

17.00+ Jana i Zofię Pawełko

CZWARTEK

7.00+ Stanisława Piliszczuka (23grego.)

7.30+ XXX Stanisława Witkowskiego

17.00+ Zdzisłąwa Kwarcianego (of. Barbary Kowal)

PIĄTEK

7.00+ Jana Kwarcianego (of. rodziny)

7.30+ Stanisława Piliszczuka (24 grego.)

9.00* Zakończenie Roku Szkolnego w Przewalu

9.30* Zakońzcenie Roku Szkolnego w Tyszowcach

17.00+  Józefa Zieleniuchę (of. Anny i Krzysztofa Lizak)

SOBOTA

7.00+ Zofię (r.ś.), Jana, Adama, z rodz. Jakubiaków i Szwanców

7.30+ Annę. Bronisława, Adama  Hałas, z rodz Hałasów

17.00+ Stanisława Piliszczuka (25 grego.)

NIEDZIELA

8.00+Marię Torba

9.30* Msza św. z racji 8 urodzin Jakuba, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla Jakuba  i  potrzebne łaski dla całej rodziny

10.45* Przewala

12.00+ Stanisława Piliszczuka (26 grego.)

16.00+  Za zmarłych  polecanych w wypominkach i spoczywających na naszym cmentarzu.

INTENCJE MSZALNE

od 13 do 19 czerwca 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00+   Stanisława Piliszczuka (13 grego.)                                                                                           7.30+   Stanisława Sobolewskiego   ( of. Zofii Kraś z rodziną)                                                            17.00+  Stanisława Żukowskiego, Julię i Bronisława Żukowskich                                                                                                                                                                                                                         WTOREK                                                                                                                                            

7.00+   Stanisława Piliszczuka (14 grego)                                                                                       7.30 +  Janinę  Józwa  (of. wnuczki Eweliny z rodziną )                                                               17.00+ Adama Ogórka (40r.ś.), Franciszkę Ogórek (10r.ś.) (MSZA ŚW. U SIÓSTR KAMEDUŁEK)                                                                                                                                                                   ŚRODA                                                                                                                                      

7.00+   Stanisława Piliszczuka (15 greg.)                                                                                              7.30+   Danutę Skórzyńską (of.  rodziny Grabców)                                                                     17.00+ Józefa Zieleniuchę (of. rodziny Jędrzejowskich)                                                                                                                 CZWARTEK                                                                                                                                

8.00+ Ryszarda, Mariana, Witolda, Leszka, Helenę, Kazimierę Czarneckich                                8.00+  Kazimierza Adamczuka (r.ś.)                                                                                             9.30+  Stanisława Piliszczuka (16 greg.)                                                                                      9.30+  Rafała, Jana, Stanisławę, Leonarda Dudzińskich, Jadwigę, Ireneusza, Wacława Pióro             11.00+   Ryszarda, Adama, Franciszkę, Władysława Działa, + Józefa, Stanisława, Jana, Bolesława, Czesławę Godzisz + Stanisława  Kiełb, z rodz. Piwińskich, Godziszów, Działów, Pilipów                        11.00* W intencji Parafian i Gości

PIĄTEK                                                                                                                                        

7.00+   Stanislawa Piliszczuka (17 greg.)                                                                                      7.30+   Mariannę, Eugeniusza, Waldemara  z rodz. Sendeckich                                                17.00+ Alfredę Kołtun (5r.ś.), Stefana, Bożenę,  Bolesława Godzisz, Mieczysława Torbę

SOBOTA                                                                                                                                      

7.00.+ Albinę Grzybowską (4r.ś.)                                                                                                 7.30+  Stanisława Piliszczuka ( 18 greg.)                                                                                    12.00* W intencji młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania                                   15.30*  W intencji Absolwentów Liceum  w Tyszowcach                                                               7.00+  Adolfa Guz (r.ś.), z rodz. Guzów i Węglińskich

NIEDZIELA                                                                                                                                 

8.00+   Marię (15r ś.), Kazimierza Kościołków,, Ireneusza Pióro                                                8.00+   Czesława Grabskiego (16r.ś.)                                                                                             9.30+   Stanisława Piliszczuka (19grego.)                                                                                    9.30+   Stanisława Nagaj   z racji Dnia Ojca (of. dzieci)                                                                10.45 * Przewale                                                                                                                                 12.00 + Za parafian                                                                                                                    16.00+  Julię i Józefa Kornas

INTENCJE MSZALNE

od 6 do 12 czerwca 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00+  Stanisława Piliszczuka (6 grego.)                                                                                              7.30+   Jerzego Jurkiewicza (of. kolegów Posterunku  Energetycznego w Tyszowcach)                      17.00* Msz św. dziękczynna z racji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa  Marii i Mariana       z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie  i potrzebne łaski  dla Jubilatów  na dalsze lata życia.                                                                                                                                                                                                                                

WTOREK                                                                                                                                                                                                     7.00+   Stanisława Piliszczuka (7 grego)                                                                                        7.30 +   Stanisława Sobolewskiego  (of. Grażyny i Jacka Kraś )                                                  17.00+  Marię, Mariannę, Mariannę, Józefa Pawłowskich,  Jana i Helenę Pasiecznych  (MSZA ŚW.            U SIÓSTR KAMEDUŁEK)                                                                                                                                                                   ŚRODA                                                                                                                                                             7.00+   Stanisława Piliszczuka (8 greg.)                                                                                        7.30+   Danutę Skórzyńską (of. Krystynyn Grabskiej)                                                               17.00+ Jerzego Kliszcza (3r.ś.) z rodz. Kliszczów i Stanisławczuków

CZWARTEK                                                                                                                                

7.00+  Stanisława Piliszczuka (9 greg.)                                                                                        7.30+ Ewę i Stanisława Stopkę, Władysławę, Leonarda, Edwarda z rodz. Jurkiewiczów                   17.00+ Wiesława Szopę (6r.ś.), z rodz. Szopów i Robczuków

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+   Stanislawa Piliszczuka (10 greg.)                                                                                     7.30+   Janinę Józwa  (of. córki Urszuli z rodziną)                                                                                17.00+ Wiktora i Janinę Bodeńko i zmarłych z rodziny.                                                               17.00+  Antoniego, Marię  z rodz. Jakubiaków, Sikorskich, Juliana Kargul

SOBOTA                                                                                                                                                        7.00+  Stanisława Piliszczuka ( 11 greg.)                                                                                     7.30+  Stanisława Sobolewskiego  (of. rodzin Masańcówy)                                                                 17.00+ Katarzynę (r.ś.) i Edmunda(r.ś.) Zarębskich,                                                                            z rodz. Zarębskich

NIEDZIELA                                                                                                                                                      8.00+   Janinę Szufel, z rodz. Caruczyńskich                                                                                   8.00+   Kazimierza i Bogusławę Skibów, Jadwigę Skiba                                                                     9.30+   Stanisława Piliszczuka (12  grego.)                                                                                  9.30+   Agnieszkę Antoszewską (4r.ś.)                                                                                         10.45 * Przewale                                                                                                                                  12.00 + Urszulę Morską (8r.ś.)                                                                                                    16.00+ Reginę-Janinę Mydlak, Tadeusza Mydlaka

INTENCJE MSZALNE

od 30 maja do 5 czerwca 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00+ Henryka Dudzińskiego  (of. córek brata Andrzeja)                                                                   17.00+Mariana Czernij (r.ś.)                                                                                                                                                                WTOREK                                                                                                                                       

7.00 +  Zdzisława Kwarcianego (of.  Dyrektor Domu dla Matek z dziećmi i kobiet w Łabuniach, kolegów i koleżanek z pracy)                                                                                                      17.00+  Antoninę, Feliksa, Agnieszkę z rodz. Antoszewskich, Zofię Makuch   (MSZA ŚW. U SIÓSTR KAMEDUŁEK)                                                                                                                                                                   ŚRODA                                                                                                                                                              7.00+   Stanisława Piliszczuka (1 greg.)                                                                                        7.30+   Helenę Sinoradzką (1r.ś.)                                                                                               17.00+  Irenę, Edwarda Gaździckich (r.ś.) z rodz. Gaździckich, Mrozowskich, Barczuków

CZWARTEK                                                                                                                                

7.00+  Stanisława Piliszczuka (2 greg.)                                                                                        7.30+  Jana Jurkiewicza (8r.ś.), Kazimierę i Franciszka Jurkiewiczów, Alfreda, Zygmunta z rodz. Szczepańskich                                                                                                                            17.00+ Weronikę Pachołek (2r.ś.)

PIĄTEK                                                                                                                                        

7.00+   Stanislawa Piliszczuka (3 greg.)                                                                                       7.30+   Jerzego Jurkiewicza  (of. Klubu Seniora z Tyszowiec)                                                      15.30* Przewale                                                                                                                         17.00+ Leszka Czarnieckiego

SOBOTA                                                                                                                                            

7.00+  Stanisława Piliszczuka ( 4 greg.)                                                                                       7.30+  Stanisława Sobolewskiego  (of. rodziny)                                                                            7.00+ Franciszka Żyłę (9r.ś.), Mariannę, Ignacego, Jana, Leokadię, Stanisława Żyłów               17.00+ Wojtka Kazior

NIEDZIELA                                                                                                                                  8.00+   Bronisławę  Smolińską (4r.ś.) i Bolesława  Smolińskiego (27r.ś.)                                     8.00+   Stanisława Piliszczuka (5 grego.)                                                                                      9.30+   Aleksandrę i Władysława Dorębskich, z rodz. Dorębskich i  Dudzińskich                            9.30*  Msza św.  w intencji  Marii i Jerzego z racji 42 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia.                                      10.45 * Przewale                                                                                                                                12.00 + Stanisławę  Bartosiewicz, Wacława, Jana, Leokadię                                                      16.00+ Jerzego Kliszcz (3r.ś.) , z rodz. Kliszczów i Stanisławczuków

INTENCJE MSZALNE

od 23do 29 maja 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00+Kazimierza, Danutę, Roberta, Mariusza z rodz. Dudzińskich                                                    7.30+   Stanisława Sobolewskiego (of. wnuka z Krakowa z rodziną)                                             17.00+ Jana Habita (37r.ś.) Janinę Habit

WTOREK                                                                                                                                            

7.00 +  Stanisławę, Zdzisława Szerment, Aleksandra i Walentego                                                        17.00+ Zdzisława Wojciechowskiego (of. dyrektor, nauczycieli i pracowników Szkoły w Przewalu)  (16.30 nabożeństwo majowe i Msza św. u sióstr Kamedułek)                                                                                                                                                                     ŚRODA                                                                                                                                                              7.00+  Rościsława Jędruszewskiego, Józefę, Stefana                                                                  7.30+  Lucynę Pacholską                                                                                                           17.00+ Franciszka Kopytko

CZWARTEK      

7.00+  Łucję (1r.ś.) i Ryszarda (18r.ś.) Tymińskich                                                                     7.30+  XXX Lucynę Pacholską                                                                                                   17.00+ Lucynę Skowyra, Zdzisławę Podgórską

PIĄTEK                                                                                                                                        

7.00+   Zdzisława Kwarcianego (of. Jadwigi i Jana Ostrowskich z rodziną)                                           7.30+   XXX Jadwigę Hawrylak                                                                                                            17.00+ Jerzego Wielosz (2r.ś.)                                                                                                    17.00* W intencji mieszkańców ul. Kościelnej, Podgórze i Łukaszewskiego: z raji poświecenia pól.

SOBOTA                                                                                                                                                      7.00+  Józefa Kościołko (r.ś.), Jana, Annę Kościołków                                                                 7.30+  Lucynę Piwko (3r.ś.)                                                                                                       17.00+ Krzysztofa Kudybę (2r.ś.)                                                                                                         17.00+ Zofię i Franciszka Olszańskich

NIEDZIELA                                                                                                                                     

8.00+   Stanisława, Kornelię, Wiktora z rodz.  Danilewiczów, Jadwigę                                               8.00+   Marię i Mariana Bratek, Stanisławę Banach                                                                       9.30+   Ninę Kraś (1r.ś.)                                                                                                            9.30+   Roberta Dudzińskiego (25r.ś.), Danutę, Kazimierza, Mariusza                                          10.45 * Przewale                                                                                                                           12.00 + Adama Pachołek, Weronikę i Józefa                                                                              16.00+ Halinę Ważną (11r.ś.)

INTENCJE MSZALNE

od 16 do 22 maja 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                   7.00+  Katarzynę Majewską, Annę i Michała Bezpalko                                                                 7.30+   Stanisławę Kochanowską (30r.ś.)                                                                                  17.00+ Romana Bzdyrę, (r.ś.), Annę, Jana, Tadeusza Bzdyrę, Kazimierę i Jana Paszko,             Barbarę Zedler

WTOREK                                                                                                                                            

7.00 *  Msza św. dziękczynna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z prośbą o dalszą opiekę             7.30+   Zofię, Józefa Bezpalko, Katarzynę i Pawła  Andruszczaków                                              17.00+ Bogusławę (1r.ś.) i Kazimierza Skibów, Jadwigę Skiba  ( 16.30: nabożeństwo majowe         i Msza św. u sióstr Kamedułek)                                                                                                                                                                     ŚRODA                                                                                                                                                              7.00+  Wiesława Mroza                                                                                                                 7.30+  XXX Teresę Olender                                                                                                              17.00+  Józefa Skop  (31r.ś.),  Celinę, Marię, Zofię, Szymona                                                                                                                           CZWARTEK                                                                                                                               

7.00+  Konrada Aleksandrowicza (1r.ś.)  (of. od chrzestnej Marii)                                                7.30+  Jadwigę i Franciszka Kościołko, Katarzynę i Jana Kryszczuk                                                  17.00+ Grzegorza Smyk ( 4r), Marię Kraś

PIĄTEK                                                                                                                                       

7.00+   Józefa Kopczackiego                                                                                                       7.30+   XXX Bernadetę Staszczuk                                                                                                      17.00+ Natalię Jędruszewską (r.ś.) Stefana, Stanisława

SOBOTA                                                                                                                                      

7.00+ Ryszarda, Włodzimierza, Janinę, Stanisława z rodz. Pyżyków, Bogdana   Mazura i Marię Mazur                                                                                                                                            16.00+ Konrada Aleksandrowicza (1r.ś.)                                                                                    17.00+ Bronisławę, Michała, Mieczysława, Edwarda z rodz. Żukowskich

NIEDZIELA                                                                                                                                

8.00+   Czesławę (r.ś.) i Jana (r.ś.)  Sobolewskich                                                                       9.30+   Jana Szyper (4r.ś.), Jadwigę, Zdzisława z rodz. Szyprów  i Muzyczuków                          9.30+   Leokadię, Michała, Romana, Zdzisława z rodz. Pakuluków                                                10.45 * Przewale                                                                                                                                 12.00 + Kazimierza Bubiłka (1r.ś.)                                                                                              16.00+ Jana, Apolinarego, Reginę z rodz. Piaszczyków, Feliksa i Kazimierę Baj,                                  z rodz. Grzybów

INTENCJE MSZALNE

od 9 do 15 maja 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                               

7.00+  Zdzisława Wojciechowskiego (of. Bogusława Furmańczuka)                                                    7.30+   Stanisława Sobolewskiego (of. od  koleżanek z pracy córki Marty)                                     7.00+ Bożenę Wszoła  (of.  Grażyny i Andrzeja Mołdoch)

WTOREK         

7.00 +  Zdzisława Kwarcianego (of. sąsiada Mariana Smyka z rodziną)                                             7.30+   Stanisława Sobolewskiego  (of. r.Maliszewskich)                                                                    17.00+ Jerzego  Bondyrę (5r.ś.)

ŚRODA   

7.00+  Helenę Sinoradzką (1r.ś.)                                                                                                  7.30+  Leokadię i Bronisława Jurkiewiczów,  z rodz. Jurkiewiczów i Mielniczuków                                 17.00+  Janinę  Masłakowską  (r.ś.),  Jana

CZWARTEK                                                                                                                                

7.00+  Tadeusza Gardziołę (6r.ś.)                                                                                                7.30+  Danutę Skórzyńską  (of. Anny i Dariusza Grabiec z rodziną)                                                  17.00+ Kazimierę Siedlecką ( 22r)

PIĄTEK                                                                                                                                               

7.00+   Zdzisława Wojciechowskiego  ( of.  r.  Mulawów i Szczerbików)                                        7.30+   Jezrego Jurkiewicza  ( of. Dyrektor, nauczycieli, pracowników i uczniów ZSP w Tyszowcach)   17.00+ Wiesława Hawryluka  (15r.ś.),Feliksę i Mieczysława

SOBOTA                                                                                                                                                          7.00+  Zofię Furmańczuk                                                                                                               15.00* ślub: Agata Furmańczuk i Patryk Bezpalko                                                                              17.00+ Zdzisława Kryszczuka, z rodz. Kryszczuków i Kruczków                                                   17.00+ Msza św. zbiorowa za naszych bliskich zmarłych.

NIEDZIELA                                                                                                                                        

8.00+   Ignacego Sendeckiego (r.ś.)                                                                                           8.00+   Zbigniewa Krochmal (2r.ś.)                                                                                            9.30+   Tadeusza, Wiktorię, Antoniego, Jana Sikorskich                                                              10.45 * Przewale                                                                                                                          12.00 * Suma Odpustowa w intencji parafian i gości                                                                 16.00+  NIE MA MSZY ŚWIETEJ

INTENCJE MSZALNE

od 2 do 8 maja 2022

PONIEDZIAŁEK 

7.00+ Amelię i Jana  Grabiec, Leokadię i Tomasza Grzybowskich, Czesława i Zdzisława Grabiec   

16.00*  ślub : Dajana Torula i Grzegorz Kijewski                                                                        

17.00+  Zofię Krawczyk (1r.ś.)

WTOREK                                                                                                                                             

8.00 + Stanisława Piwko(30r.ś.), Alfredę

8.00+   Pawła Jakubiaka (36r.ś.), Stanisławę, Edwarda, Feliksę, Danutę, Jana i Marię

9.30+ Marię, Mariana Bratek, Stanisławę Banach

9.30* O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i opiekę MB Królowej Polski  dla całej rodziny.

10.45* Przewale

12.00* Msza św. w intencji Ojczyzny

16.00 +Kaliksta Bartosiewicza (2r.ś.) Aleksandrę i Władysława Dorębskich, Bronisława i Feliksę

Bartosiewicz

ŚRODA                                                                                                                                               

7.00+   Do M B N Pomocy z prośbą o łaskę zdrowia dla Izabeli i błogosławieństwo  Boże dla całej rodziny

7.30+  XXX Janinę Józwa

17.00+  Monikę Damską

17.00* W intencji Strażaków z  gminy Tyszowce.

CZWARTEK    

7.00+  Zdzisława Kwarcianego  (of.  r.  Korżanów i Szumlańskich)

7.30+  XXX Jerzego Jurkiewicza

17.00+ Władysława Grzeszczuka (of. sąsiadów Zarębskich)

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+   Zdzisława Wojciechowskiego  ( of.  sąsiadów)

7.30+   O zdrowie i Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alfredy  i  Henryka

15.30* Przewale

17.00+ Mieczysława Marszalec (r.ś.)

SOBOTA                                                                                                                                                              7.00+  Józefa, Stanisławę, Stanisława, Adolfa z rodz. Segiedów

17.00+ Floriana, Witolda Zarębskich, Edwarda Nogę

NIEDZIELA                                                     

8.00+   Stanisława Piliszczuka                                                                                                  .                                                    8.00+   Anielę Czyrka, Stanisława, Krzysztofa, Mieczysława i Piotra

9.30+   Stanisława, Łucję i Tadeusza Nagaj

9.30*    Przewale

11.00*  I Komunia Święta                                                                                                                                                                                                               16.00+  Bronisławę, Stanisława, Witolda z rodz. Kuźmińskich, Krystynę Nowak

INTENCJE MSZALNE

od 25 kwietnia  do 1 maja 2022

PONIEDZIAŁEK         

7.00+Zdzisława Wojciechowskiego  (of. Lublina)                                      

7.30+   Stanisława  Sobolewskiego   (of.  koleżanek z  pracy  córki   Marty)                                                                                                                                                             17.00+ Jadwigę i Bolesława Komarzec

WTOREK           

7.00 +  Franciszka-Gustawa Woźniak  (of. r. Tybulczuków, Albigowej i Wieliczki)

7.30+   Łucję Witkowską (1r.ś.)   ( of. syna Waldemara z rodziną)

17.30 + Józefa, Marię PawłowskichReginę, Tadeusza, Helenę Pawłowskich, Mikołaja, Helenę

Pawłowskich (Msza św. u Sióstr Kamedułek )

ŚRODA                                                                                                                                                              7.00+   Zdzisława Kwarcianego (of. r. Kochanowskich i Siedleckich)                                                                                                                                                                                          17.00+  Alinę i Stefana Gaj ( of. córki)

17.00+  Józefa Zieleniuchę (of. chrześniaka Bogdana z Zamościa z rodziną)

CZWARTEK

7.00+  Zdzisława Wojciechowskiego (of.  r. Demczuk)

7.30+  XXX Danutę Skórzyńską

17.00+ Marię, Kaliksta, Anielę, Jana,  Michała, Ksenię z r. Raziuków i Obszyńskich

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+   Józefa Zieleniuchę  ( of. Czesławy Pastuszak i r.Pastuszaków i Soboniów)

7.30+   Józefa Mróz (14r.ś.) i Genowefę

17.00+ Annę Godyńską (of. Anny i Marka Czernij)

SOBOTA

7.00+  Zdzisława Wojciechowskiego (of. Przedszkola Samorządowego nr 1 Tomaszów Lub.)

15.00 ślub: Diana Chwedyk i Sławomir Wójtowicz

17.00+ Romana Jakubiaka, Janinę Skakup, Marię Kniaź

NIEDZIELA 

8.00+    Ludwika  Zielińskiego, Katarzynę, Leonarda z r. Zielińskich, Wojciecha i Łucję Cinner,

z r. Cinnerów

8.00+  Zdzisława (r.ś.) Stanisławę, Walentego, Aleksandrę, Ryszarda, Zofię,

Mieczysława, Petronelę Szerment                                                                                                                                                                9.30+ Janinę Rybacha, Jana i Ludwikę z r. Rybacha                                                                                                                                                                                              10.45* Przewale

12.00+ Władysławę i Franciszka Dryź, Mieczysława Piturę, Władysławę Kapica, z r. Dryziów, Piturów,

Gresztów i Tysów

16.00+ Walerię i Jana Osuch

INTENCJE MSZALNE

od 18 do 24 kwietnia 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

8.00+ Paulinę i Michała z rodz. Borysów                                                                                              

9.30+  Janinę i Jana  Czarneckich                                                                                              

10.45* Przewale12.00+ Annę Tarcz (7r.ś.) Mieczysława, Paulinę, Stanisława Tarcz,

Rozalię i Piotra Szadzinskich                                                                                                                                                             16.00* Dziękczynna w intencji Piotra i Pawła  z  racji 18 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże

błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

WTOREK                                                                                                                                             

7.00 +  Zdzisława Wojciechowskiego  (of. rodziny Grzybów)

7.30+   Eugenię Duda(r.ś.),  Leona i Małgorzatę Duda

17.00 +  Annę Godyńską (of. od wnuków: Krzysztofa, Piotra i Adama)

ŚRODA                                                  

7.00+   Jana Kwarcianego

7.30+   XXX Franciszka Woźniackiego

17.00+  Dziękczynna w 20 rocznicę sakramentu małżeństwa  Katarzyny i Pawła z prośbą  o Boże

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i  całej rodziny

17.00+ Annę i Czesława   Godyńskich  (of. syna)

CZWARTEK                                                                                                                       

 7.00+   Ludwika Zielińskiego, Katarzynę i Leonarda                                                                                                                                                                                                     7.30+   XXX Jadwigę Niedziółko

17.00+  Zdzisława Wojciechowskiego (of. Ludwika Pilipczuka z rodziną z Zubowic)

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+   Zdzisława Wojciechowskiego ( of. rodziny Chrastinów)

7.30+   Mariannę i Zdzisława Biedunkiewiczów

17.00+ Annę Godyńską (of. rodziny Kawałków z Zamościa)

SOBOTA                                                                                                                                              

7.00+ Józefa Zieleniuchę (of. rodziny Mazurków)

7.30+ Bożenę Sikorską (of. Anny  i Bolesława Hawryluk

17.00+ Janinę, Feliksa, Czesława, Jana, Antoninę, Tomasza i Jana Stelmaszczuków, Remigiusza i

Bronisławę Osielskich

NIEDZIELA 

8.00+    Marcelę i Tomasza Piliszczuków

9.30* W intencji ks. Marka z racji imienin

10.45 Jerzego Hutko (16r.ś.), Jana i Agnieszkę Antoszewską

12.00* Suma  odpustowa w Przewalu

15.30 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA (na cmentarzu) i po koronce                                   A)za + Franciszka, Leokadię, Zofię, Weronikę z rodz. Maliszewskich, Pawła, Anastazję, Hipolita Kowalskich, Danutę i Aleksandra Lipczewskich                                                                                  B) Za spoczywających na naszym cmentarzu  i polecanych w wypominkach

INTENCJE MSZALNE

od 11 do 17 kwietnia 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                                

7.00+  Annę Godyńską  (of.  wnuczki Agaty)

17.00+  Stanisława Piliszczuka (1 r.ś.)

17.00+ Tadeusza Okalskiego

WTOREK                                                                                                                                            

7.00 +  Łucję Sydorowicz

7.30+   XXX Jana  Mielniczek

17.30 + Bożenę  Wszoła (of. r. Skrzeczów) (Msza św. u Sióstr Kamedułek )

ŚRODA                                                                                                                                                             7.00+   Jakuba  Wołoszyna, z rodz. Wołoszynów

7.30+   XXX Stanisława Sobolewskiego

17.00+  Zdzisława  Wojciechowskiego (of. brata Janusza z rodziną)

WIELKI CZWARTEK                                                                                                                                         

17.00+   O  Boże  błogosławieństwo. i potrzebne łaski dla ks. Komandora Andrzeja Stawarza,       Ks. Andrzeja  Traczykiewicza – kapelana DPS, ks. Marka i ks. Piotra

17.00+   Kazimierę, Jana, Rozalię, Stanisława, Mariannę z rodz. Jurkiewiczów, Jana i Józefę  Rosołów

17.00+  Henryka Nagaj (29r.ś.) Wojciecha i Wandę Stawarskich, Tadeusza i Łucję Nagajów

WIELKI PIĄTEK                                                                                                                                               

16.00+   Droga krzyżowa

SOBOTA                                                                                                                                              

19.00+   Konstantynę i Edwarda Piliszczuk, Antoniego  Kaweckiego, Marię i Józefa Sikorskich

19.00+   O zdrowie i Boże błogosławieństwo   dla Klary z racji 1 rocznicy urodzin.

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA                                                                                                                                                 

6.00+    Za parafian i Gości

6.00+    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zuzanny z racji 1 rocznicy urodzin.

9.30+    Mieczysława Marchiewicza, Mariusza  z rodz. Bernasiów, Smyków, Porębków

10.45* Przewale                      

12.00+ Antoniego, Marcelę, Leona Kościołko, Danutę, Jana, Andrzeja, Hrnryka, Anielę, Pawła, Mariannę, Józefa  Jakubiak,  Jana Reati.

16.00+ NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

INTENCJE MSZALNE

od 4 do 10 kwietnia 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                                

7.00+  Krzysztofa Lesiuka  (of. kolegów  i koleżanek z pracy syna Pawła z Jasła)

17.00+  Bożenę Wszoła (of. Klub Seniora w Tyszowcach)

WTOREK                                                                                                                                                   

7.00 +  Zdzisława Wojciechowskiego    (of. Stanisławy i Pawła Wojciechowskich)

7.30+  Kazimierę (r.ś.),  Franciszka, Mieczysława z rodz. Pilusiów, z rodz. Kominiarczuków

17.30 + Franciszka Bezpalko, Mieczysława Dobrowolskiego (Msza św. u Sióstr Kamedułek )

ŚRODA                                                                                                                                                                 

7.00+   Martę Sałajczyk (of. Pracowników MOPS i UM w Tyszowcach)

7.30+   Stanisława Włoszczuka (of. od kolegów i koleżanek córki Wioletty z firmy Joban – Zwierzyniec)

17.00+ Annę Godyńską (of.  córki Barbary z mężem)

CZWARTEK                                                                                                                                                

7.00+   Józefa Zieleniuchę  (of. Mirosława Błaszczuka z rodziną)

7.30+   Bożenę Sikorską (of.  Renaty i Piotra Kraś z dziećmi)

17.00+  Zdzisława Wojciechowskiego (of. sąsiadów Agaty i Tadeusza z rodziną)

PIĄTEK                                                                                                                                                                  

7.00+  Bożenę Wszoła   (of. Marii Jurkiewicz z rodziną)

17.00+    Henryka  Chorościeja, Andrzeja, Franciszkę, Władysławę i Jana z rodz.  Chorościej

SOBOTA                                                                                                                                                     

7.00+   Mariusza Majdańskiego ( 12r.ś)

7.30+   Stanisława Sobolewskiego  (of. Justyny i Tomasza Ciura)

17.00+   Bożenę Wszoła (of. Danuty, Dariusza, Renaty i Piotra )

NIEDZIELA                                                                                                                                                   

8.00+  Franciszka Bezpalko (12r.ś.), Andrzeja, Paulinę, Jana i Teresę

8.00+   Teofilę Olszańską (22r.ś.), z rodz. Olszańskich, Bardygów, Tarczów

9.30+  Zdzisława Szyper (1r.ś.), z rodz. Szyprów i Muzyczuków

10.45* Przewale                      

12.00+ Franciszkę Chrastinę (8r.ś.), Czesława, Janinę i Floriana Bartosiewiczów

16.00+ Mariannę, Mikołaja, Helenę, Emilię Birontów, Marię Greszta

INTENCJE MSZALNE

od 28 marca do 3 kwietnia 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                                

9.00+ Henryka Romaniuka (7r.ś.), z rodz. Romaniuków

11.00.+ 29 grego. Danutę Wyszyńską

12.30 * Przewale

17.00+  Krzysztofa Lesiuka  (of. kolegów  i koleżanek z pracy syna Pawła z Jasła)

WTOREK                                                                                                                                             

9.00 + Stanisławę  Szerment  (12r.ś.), Zdzisława

11.00+   30  greg. Danutę Wyszyńską

12.30* Przewale

17.00 +  Antoniego (r.ś.) Marcelę, Romana, Mieczysława, Zbigniewa, Paulinę, Bronisława Jaremczuków, Jana, Marię Dudzińskich

ŚRODA                                                                                                                                                              7.00+   Krzysztofa Lesiuka (of. kolegów i koleżanek z pracy syna Pawła z Jasła)

7.30+   Bożenę Sikorską (of. r. Cisaków)

17.00+ Bożenę Wszoła (of. Ewy  i Wiesława Zakrzewskich z rodziną)

CZWARTEK                                                                                                                                         

7.00+   Karolinę Popławską, z rodz. Wójcików i Boczków

17.00+  Anielę i Władysława Ostaszewskich

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+ Władysława Grzeszczuka

15.30+  (Przewale)

17.00+    Bożenę Wszoła (of. r. Sawińskich)

SOBOTA                                                                                                                                              

7.00+   Zdzisława Wojciechowskiego (of. Dyrektora, nauczycieli, pracowników i uczniów ZSP Tyszowce)

7.30+   Stanisława Sobolewskiego  (of. r. Kolanowie)

17.00+  Bogusława Podolaka (of. żony z dziećmi)

NIEDZIELA                                                                                                                                          

8.00+  Piotra Ważnego (4r.ś.)                                                                                                                                                              9.30+   Piotra Kochanowskiego (2r.ś.)                                                                                                                                                                                                                            9.30*  Msza dziękczynna w intencji Teresy Olender z racji 80 rocznicy urodzin,  z prośbą o Boże błogosławieństwo  i potrzebne  łaski na dalsze lata życia.                                                                                                                                                                                                         10.45* Przewale                                                                                                                                                                                   12.00* Za  parafian                                                                                                                                                                                                        16.00+ Aleksandra Baj (1r.ś.)

INTENCJE MSZALNE

od 21 do 27 marca 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00.+ 22 grego. Danutę Wyszyńską

7.30 +   XXX  Marię Mazur

17.00+  Józefa Gąsior (r.ś.), Jana i Michalinę z rodz. Gąsiorów, Antoniego, Stanisławę, Franciszka, Leokadię, Leonarda i Stefanię z rodz. Żukowskich, Stanisława i Bronisławę z rodz. Kuźmińskich

WTOREK                                                                                                                                  

7.00+   23 greg. Danutę Wyszyńską

7.30+    XXX Mieczysława Maliszewskiego

17.30 +  Krzysztofa Lesiuka ( of. kolegów i koleżanek z pracy syna Pawła z Jasła)   (Msza św. sprawowana w klasztorze u sióstr Kamedułek)

ŚRODA                                                                                                                                                              7.00+   24 grego. Danutę Wyszyńską

7.30+   Kazimierę (15r.ś.) i Stanisława Łaba, z rodz. Łabów i Osuchów

17.00+ Longina Sydorowicza, Kryspiana, Aleksandra, Marię, Zygmunta, Janinę i Magdalenę Sydorowiczów

CZWARTEK                                                                                                                                         

7.00+   25 grego. Danutę Wyszyńską

7.30+   Ignacego Sobczyńskiego (15r.ś.)

17.00+  Krzysztofa Lesiuka   (of. mamy, siostry  Halinki z rodziną

PIĄTEK                                                                                                                                                

8.00+  Irka Kaziora (7r.ś.), Darka Kaziora

9.30+  26 grego. Danutę Wyszyńską (Przewale)

17.00+    Mariannę Czernij (r.ś.)

17.00* Msza dziękczynna w intencji Marianny Nagaj z racji 80 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i  potrzebne łaski na kolejne lata życia

SOBOTA                                                                                                                                              

7.00+   27. grego. Danutę Wyszyńską

7.30+   Paulinę i Michała Borys, Annę i Antoniego Greszta

17.00+  Feliksa Karasia, Marię, Mariana, Piotra i Stanisława

NIEDZIELA                                                                                                                                          

8.00+  28 grego. Danutę Wyszyńską

9.30+Annę Maliszewską

9.30+   Stefanię, Tomasza, Zbigniewa Dudzińskich

10.45* Przewale                      

12.00+  Józefa Pachołek, Weronikę i Adama

16.00+  Mariana Parol, Helenę i Józefa Furman, Mariannę i Bronisława Parol

INTENCJE MSZALNE

od 14 do 20 marca 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00.+ 15 grego. Danutę Wyszyńską

7.30 +   XXX Zdzisławę Horbaczewską

17.00+  Krzysztofa Lesiuka (of. koleżanek i kolegów z pracy syna Pawła z Jasła)

WTOREK                                                                                                                                             

7.00+   16 greg. Danutę Wyszyńską

7.30+    Bożenę Wszoła  (of. siostry z rodziną)

17.30 +  Krystynę  Zabawską (1r.ś.)  (Msza św. sprawowana w klasztorze u sióstr Kamedułek)

ŚRODA                                                                                                                                                              7.00+   17 grego. Danutę Wyszyńską

17.00+ Leokadię Piluś (r.ś.)

CZWARTEK                                                                                                                              

7.00+   18 grego. Danutę Wyszyńską

7.30+   Janusza Kostrubiec (2r.ś.), Mieczysława i Helenę Kostrubiec, Henrykę Piluś,

Szymona i Marię Swatowskich

17.00+  Mariannę i Stanisława Jóźwiak, z  rodz. Humeniuk

PIĄTEK                                                                                                                                       

7.00+  Franciszka Torbę, Leokadię, Kazimierza, Adama i Kazimierę Torba

7.30+  Bronisławę Dudzińską (53r.ś.), Stanisława, z zodz. Dudzińskich i Jakubiaków

17.00+    19 grego. Danutę Wyszyńską

SOBOTA                                                                                                                                              

7.00+   Jana Garbacza (18r.ś.), Wiktorię, Tomasza i Edwarda z rodz. Bartników

7.30+  Tadeusza Skalskiego

17.00+  20 grego. Danutę Wyszyńską

NIEDZIELA                                                                                                                                          

8.00+  21 grego. Danutę Wyszyńską

8.00+   Kazimierza i Marię Kościołko, Irenusza Pióro

9.30+   Romanę Strecker (25r.ś.)

10.45* Przewale                      

12.00+ XXX Bożenę  Sikorską

16.00+  Ryszarda Kopytko (r.ś.)

INTENCJE MSZALNE

od 7 do 13 marca 2022

PONIEDZIAŁEK      

7.00.+ 8 grego. Danutę Wyszyńską

7.30 +  Krzysztofa Lesiuka (of. koleżanek i kolegów z pracy syna Pawła z Jasła)

17.00+  Piotra Wybranowskiego (tr.ś.), Stefanię, Władysława Wybranowskich

WTOREK                                                                                                                                            

7.00+   Mariusza Marchiewicza (7r.ś.)

7.30+   Anielę i Józefa, Jana z rodz. Pilgun

17.30 +  9 grego. Danutę Wyszyńską  (Msza św. sprawowana w klasztorze u sióstr )

ŚRODA                                                                                                                                                              7.00+   10 grego. Danutę Wyszyńską

7.30+   XXX Stanisława Włoszczuka

17.00* Msza św. dziękczynna w intencji Kingi z racji 18 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

CZWARTEK                                                                                                                                         

7.00+   11 grego. Danutę Wyszyńską

7.30+   Jana Nowosada (1r.ś.)

17.00+  Krzysztofa Lesiuka ( of. koleżanek i kolegów z pracy syna Pawła z Jasła)

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+  12 grego. Danutę Wyszyńską

17.00+ Tomasza Gitnera

17.00+  Henrykę Cisak (of. chóru parafialneg z Tyszowiec)

SOBOTA                                                                                                                                              

7.00+   13 grego. Danutę Wyszyńską

17.00+  Lecha Taranowicza (of. rodziców i szwagra z rodziną)

NIEDZIELA                                                                                                                                          

8.00+  Cecylię i Bronisława Bartosiewiczów

8.00+  Zbigniewa Zawadzkiego, z rodz. Zawadzkich, Misiutów, Ogórków, Borowskich.

9.30+  Leokadię i Edwarda Dorębskich

10.45* Przewale                      

12.00+ 14 grego. Danutę Wyszyńską

16.00+  Łucję Sydorowicz

INTENCJE MSZALNE

od 28 lutego do 6 marca 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00.+ 1 grego. Danutę Wyszyńską

7.30 +  Józefa Karasia

17.00+ Lecha Taranowicza  (of. społeczności Liceum w Łaszczowie)

WTOREK                                                                                                                                             

7.00+   2 grego. Danutę Wyszyńską

7.30+   Władysława  Badyłę (3r.ś.), Eugenię, z rodz. Badyłów i Jurkiewiczów

17.00 + Reginę(r.ś.) Hipolita, Emilię, Leonarda, Mariannę z rodz. Jurkiewiczów

ŚRODA                                                                                                                                                              8.00 +  XXX  Łucję Jurkiewicz

9.30+   Przewale: 3 grego. Danutę Wyszyńską

17.00+ Lecha Taranowicza  (of.Barbary i Leszka Kulik z rodziną)

CZWARTEK                                                                                                                                        

7.00+   4 grego. Danutę Wyszyńską

7.30+   Michała Zrol, Marię Zrol, Stanisławę Kowalską

17.00+  Stefana Jędruszewskiego (r.ś.), Natalię i Stanisława

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+  5 grego. Danutę Wyszyńską

15.30* Przewale

17.00+  Tadeusza i Władysławę  Sawickich

SOBOTA                                                                                                                                              

7.00+   6 grego. Danutę Wyszyńską

7.30+   Edwarda (39r.ś.), Krystynę i Stanisława, Annę z rodz. Martymiuków, Małgorzatę Gaździcką

17.00+ Jana Kawkę ( 32r.ś.),  z rodz. Kawków i Kąkolów

NIEDZIELA                                                                                                                                          

8.00+  Kazimierza Wyszyńskiego (20r.ś.), Stanisławę, Władysława i Danutę,

Jana i Zofię, Franciszka Bezpalko

8.00+  Katarzynę (41r.ś.)  i Józefa(41r.ś.) Hałasów

9.30+  Msz św. dziękczynna z racji 18 urodzin Pauliny z prośbą o Boże błogosławieństwo

i potrzebne łaski w dorosłym życiu

10.45* Przewale                      

12.00+  Mieczysława Czyrkę, Krzysztofa i Piotra

16.00+  7 grego. Danutę Wyszyńską

INTENCJE MSZALNE

od  21 do 27 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00.+   Lecha Taranowicza (of.  uczennic Edyty i Moniki)

7.30+  XXX  Henryka Dudzińskiego

17.00+ Ryszarda Witkowskiego (of. Izy i Michała)

WTOREK                                                                                                                                             

7.00+   Krzysztofa Lesiuk  9of. koleżanek i kolegów z pracy syna Pawła z Jasła)

17.00 + Romana  Jaremczuka (1r.ś.), Helenę i Franciszka Żukowskich

ŚRODA                                                                                                                                                              7.00 +   Bazylego, Mieczysława, Kazimierę Nieśpielskich

7.30+   Władysława Grzeszczuka ( of. żony)

17.00+ Lecha Taranowicza (of. cioci)

CZWARTEK                                                                                                                                         

7.00+   Zofię Dydiuk, Mariana Kowalczuka

17.00+  Ryszarda Witkowskiego (of. Izy i Michała)

PIĄTEK                                                                                                                                               

7.00+  Krzysztofa Lesiuk  (of.  koleżanek i kolegów syna Pawła z Jasła)

17.00+  Jana Wielosza (of. syna Roberta)

SOBOTA                                                                                                                                                     7.00+   Jana (37r.ś.) i Janinę Czarneckich

7.30+   XXX Henrykę Cisak

17.00+   Michała Ignacak ( 33r.ś.), Julię Żukowską (10r.ś.)

NIEDZIELA                                                                                                                                          

8.00+  Danutę i Władysława Wyszyńskich

8.00+  Andrzeja Bezpalko (52r.ś.), Paulinę, Jana, Teresę i Franciszka Bezpalków

9.30+  Michała Stelmaszczuka (4r.ś.)

10.45* Przewale                      

12.00+   Za parafian

16.00+  Reginę Chwedorowicz (r.ś.), Jadwigę i Kazimierza Chwedorowicz, Lucynę Świderek,

Władysława i Antoninę Jurkiewiczów

INTENCJE MSZALNE

od  14 do 20 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00.+   Krzysztofa Lesiuk (of.  koleżanek i kolegów syna Pawła z pracy Jasła)

7.30+  XXX Zofię Bezpalko

17.00+ Lecha Taranowicza  (of. wychowanków r. 2003-2006)

WTOREK                                                                                                                                             

7.00+   Józefa Taranowicza, z rodz. Taranowiczów

17.00 + Ryszarda Witkowskiego (of. Izy i Michała)

ŚRODA                                                                                                                                                              7.00 +   Stanisławę Jędrzejowską (r.ś.), Michała i Tadeusza

17.00+  Władysława Grzeszczuka ( of. r. Sawińskich)

CZWARTEK                                                                                                                                        

7.00+   Lecha Taranowicza (of. koleżanek i kolegów z Liceum z Tyszowiec)

17.00+  Irenę Biczak, Mariana  (of. r. Fedziorynów)

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+  Krzysztofa Lesiuk  (of.  koleżanek i kolegów syna Pawła z Jasła)

17.00+  Janinę i Hipolita Badyła

SOBOTA                                                                                                                                                        7.00+   Lecha Taranowicza ( of. Tadeusza Stanibuły)

7.30+   XXX Zdzisława Kwarcianego

17.00+   Janinę  Marszalec ( r.ś.)

NIEDZIELA                                                                                                                                          

8.00+  Krzysztofa Deryło (1r.ś.), Roberta, Ryszarda, Annę i Edmunda  z rodz. Deryło

9.30+  Edwarda Noga

9.30+  Czesława Tarnawskiego, z rodz. Tarnawskich i Szwanc

10.45* Przewale                      

12.00+  Teresę  Bondyra (5r.ś.)

16.00+  Danutę Sendecką (of. sąsiadów Edyty i  Roberta z rodziną)

 

INTENCJE MSZALNE

od  7 do 13 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00.+   Lecha Taranowicza  (of.  r. Grzęśko z Józefówki)

7.30+  XXX Stanisławę Bartnik

17.00+ Krzysztofa Lesiuk  (of. r. Bogatków z Zamłynia)

WTOREK                                                                                                                                             

7.00+   Ryszarda Witkowskiego (of. Izy i Michała )

7.30+   Edwarda Kraś (of. r. Hawrylaków i  Śmiałków)

17.00 +Apolonię, Marię, Wojciecha Taras, Franciszkę, Tadeusza Hawryluk

ŚRODA                                                                                                                                                              7.00 +   Tadeusza, Jana  Bartosiewiczów (of. siostry Jadwigi)

7.30+    (20 Gregor.)  za  Władysława Kawkę

17.00+   Helenę i Aleksandra Kopytko

CZWARTEK                                                                                                                                         

7.00+   Leokadię Opalską (r.ś.), Kazimierę Kazańską (r.ś.), z rodz.  Opalskich i Kazańskich

7.30+   XXX Józefa Zieleniuchę

17.00+  Debby Strecker

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+  Krzysztofa Lesiuk  (of.  koleżanek i kolegów syna Pawła z Jasła)

7.30+   (22 Gregor. ) za Władysława Kawkę

17.00+  Bronisława (10r.ś.) , z rodz. Jurkiewiczów

SOBOTA                                                                                                                                    

7.00+   Łucję Sydorowicz

7.30+   (23 Gregor.) za Władysława Kawkę

17.00+   Jana Wielosza (of. r. Piaszczyków)

NIEDZIELA                                                                                                                                          

8.00+  Anielę, Franciszka Jachymek

9.30+  Janinę i Szymona Misiutów

10.45*Przewale                     

12.00+ Katarzynę, Czesława, Leszka: z rodz. Urbanów. Kazimierza i Władysławę  Bubiłek

16.00+ Marię i Kazimierza Kościołów, Ireneusza Pióro

INTENCJE MSZALNE

od 31 stycznia do 6 lutego 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                   7.00.+   Lecha Taranowicza  (of. Dyrektora, nauczycieli, pracowników i uczniów ZSP w Tyszowcach)

7.30+  XXX Jana Kwarcianego

WTOREK                                                                                                                                              7.00+   Ryszarda Witkowskiego (of. brata )

7.30+  Edwarda Kraś (of. syna)

17.00 +  Henryka Twardochleb (r. Siwych z Przewala)

ŚRODA                                                                                                                                            8.00 +   Zbigniewa Zawadzkiego, Stanisława Zawadzkiego

9.30*    Przewale

17.00+ XXX Zdzisława Wojciechowskiego

17.00+ Józefa, Stanisławę, Władysława, Mieczysława, Marię, Czesława z rodz. Ozdobów

CZWARTEK                                                                                                                                          7.00+   Adama Bezpalko (17r.ś.)

7.30+   Bogdana Piturę (1r.ś.)

17.00+ Jadwigę Maliszewską (1r.ś.)

PIĄTEK                                                                                                                                           7.00+ Lecha Taranowicza         (of. wychowanków ZSP w Tyszowcach nr 5 rocznik 1999-2003) 

7.30+  XXX Annę Godyńską

15.30* Przewale

17.00+ Krzysztofa Lesiuka (of. r. Jaremczuków)

SOBOTA                                                                                                                                     7.00+   Jana Wielosza, z rodz. Wieloszów (of. Henryka Kochanowskiego  z rodziną)

7.30+   Władysława Kawkę (16 Grego.)

17.00+   Henryka Twardochleba (of. syna, synowej i wnuków)

NIEDZIELA                                                                                                                                           8.00+  Janinę Szufel, Helenę Drygalską

8.00+  Czesława Sochana (17r.ś.), Stefanię i Józefa Sochanów

9.30+ Czesławę-Bożenę Godzisz (15r.ś.), Bolesława Godzisz

10.45* Przewale                      

12.00+ Franciszka (r.ś.), Irenę, Kazimierę i Jana z rodz. Jurkiewiczów

16.00+ Józefa Garbacza (15r.ś.)

INTENCJE MSZALNE

od  24 do 30 stycznia 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                   7.00.+  Henryka Twardochleb  (of. Anny i Piotra z rodziną)

7.30+  XXX Janinę Wronka

WTOREK                                                                                                                                              7.00+   Łukasza Konopkę (of. Marii  Jurkiewicz z rodziną )

7.30+  Edwarda Kraś (of. żony)

17.00 + Ks. Kazimierza Wójtowicza i Ks. Prałata Romana Marszalca

ŚRODA                                                                                                                                           7.00 +   Krzysztofa Lesiuk  (of. swatów z Mielca)

7.30+    Władysława Kawkę  (6 Grego.)

CZWARTEK                                                                                                                                          7.00+   Lecha Taranowicza (of. Agnieszki i Andrzeja Podgórskich)

7.30+   Władysława Kawkę (7 Grego.)

PIĄTEK                                                                                                                                                 7.00+  Krzysztofa Lesiuk  (of. pracowników i uczestników Ośrodka Wsparcia PSONI Tomaszów Lub)

7.30+  XXX Marię Palak                                                                                                                                                                SOBOTA                                                                                                                                      7.00+ Danutę Sendecką (of. rodz. Danilewiczów)

7.30+  Edwarda Kraś (of. córki)

7.30+  Marię Dudzińską (9r.ś.), Jana, z rodz. Dudzińskich i Jakubiaków

NIEDZIELA                                                                                                                                           8.00+ Reginę Piaszczyk (2r.ś.), z rodz. Piaszczyk, Baj, Grzyb, Kupiec

8.00+ Bożenę i Bolesława Godzisz, Alfredę i Stefana Kołtun, Mieczysława Torbę, Zofię i Józefa Galant, Katarzynę i Pawła Kołtun.

9.30* Msza św. dziękczynna z racji 18 urodzin Przemka Rykaluka, z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski w dorosłym życiu

10.45* Przewale                      

12.00+ Józefa, Piotra Stelmaszczuk, z rodz. Stelmaszczuków

16.00* Msza św. w intencji Rady Parafialnej, chóru  i scholi

INTENCJE MSZALNE

od  17 do 23 stycznia 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                   7.00.+  Danutę Sendecką (of. rodz. Wiciejewskich)

7.30+  Marię Palak  (of. sąsiadów z Lipowca)

WTOREK                                                                                                                                              7.00+   Łukasza Konopkę (of.Aliny i Bogdana Jurkiewiczów )

7.30+  Józefa Bezpalko, z rodz. Bezpalków i Andryszczaków

ŚRODA                                                                                                                                           7.00 +  Lecha Taranowicza  (of. Konrada Jurkiewicza)

7.30+   Marię (19r.ś.), Władysława, Mirosława, z rodz. Skórzyńskich, Janinę, Tadeusza i Mariusza z rodz. Kislów

CZWARTEK                                                                                                                                        7.00+ Stanisławę, Helenę, Rozalię, Tadeusza, Pawła, Piotr  z rodz. Kowalskich, Piotra Jurkiewicza

7.30+   XXX Edwarda Kraś

PIĄTEK                                                                                                                                                 7.00+ Stanisława Szerment (1r.ś.)

7.30+  1 Greg. Władysława Kawkę

SOBOTA                                                                                                                                       7.00+ Danutę Sendecką (of. rodz. Kraś i Lizun)

7.30+  2 Greg. Władysława Kawkę

7.30+ Kazimierę Obszyńską (1r.ś.), Romana Obszyńskiego

NIEDZIELA                                                                                                                                           8.00+ Elżbietę, Mieczysława, Bronisława, Władysławę, Jana, Józefa z  rodz. Karczewskich, Annę i Stanisława Sendeckich

9.30+ Henryka Krasia, z rodz. Krasiów

9.30+ Kazimierza  Daniela (4r.ś.), Janinę Daniel, Ryszarda Daniel, Stanisława Gacę

10.45* Przewale                      

12.00+  XXX Bożenę Wszoła

16.00+ Janinę (r.ś.) i Ignacego (r.ś.) Bartników

INTENCJE MSZALNE

od  10 do 16 stycznia 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                   7.00.+  Danutę Sendecką (of. rodz. Juchaniuk)

WTOREK                                                                                                                                              7.00+   Krzysztofa Kukiełkę (of. Pracowników  UM i MOPS w Tyszowcach)

7.30 XXX Władysława Grzeszczuka

17.00* Msza dziękczynna z racji 20 rocznicy zawarcia s. małżeństwa  Anny i Dariusza Grabiec, z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

ŚRODA                                                                                                                                                7.00 +  Łucję Sydorowicz

7.30+   Annę 9r.ś.), Jerzego, z rodz. Feja i Pankowskich

CZWARTEK                                                                                                                                         7.00+ Kazimierę Zabłocką (2r.ś.), Edwarda, Zofię i Józefa  Galantów

7.30+  Ryszarda Opalskiego (r.ś.), z rodz. Opalskich i Kazańskich

PIĄTEK                                                                                                                                                 7.00+ Janinę (9r.ś.) i Jana Czarneckich

7.30+  Zofię Furmańczuk (5r.ś.), Stanisława  Piotrowskiego

SOBOTA                                                                                                                                        7.00+ Ryszarda Sikorę (5r.ś.), Mariannę i Tadeusza Sikorę, Czesławę i Tadeusza Jakubiak

7.30+  XXX  Teresę Hora

NIEDZIELA                                                                                                                                           8.00+ Stanisławę Wyszyńską (5r.ś.), Kazimierza, Władysława, Danutę, Franciszka Bezpalko

8.00+ Łukasza Konopkę (of. Beaty i Marcina  Bodenko)

9.30+ Waleriana Leńczuka, Anastazję i Antoniego

10.45*Przewale                   

12.00+  Stanisława Sagan (25r.ś.) Agnieszkę Antoszewską

16.00+ Jadwigę, Wacława Pióro (r.ś.), Ireneusza Pióro, Rafała Dudzińskiegordr5

INTENCJE MSZALNE

od  03 do 9 stycznia 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  

7.00.+  Danutę Sendecką (of. od sąsiadów)

WTOREK                                                                                                                                             

7.00+   Łukasza Konopkę (of. od Barbary i  Andrzeja Jurkiewiczów)

ŚRODA                                                                                                                                                              7.00 +  Renatę Mazepa

7.30+  Jana Dudę, z rodz. Dudów i Dykich

CZWARTEK                                                                                                                                        

8.00* W intencji ks. Lucjana Szymanka z racji imienin.

9.30+  Jana Wybendę (r.ś.), Wandę, Teklę,, z rodz. Wybendów

10.45* Przewale

12.00*  W intencji parafian

PIĄTEK                                                                                                                                                

7.00+ Henryka Twardechleba (of. od siostry z mężem)

15.30* Przewale

17.00+ Mieczysława Żukowskiego

SOBOTA                                                                                                                                                         7.00+ Łukasza Konopkę  (of. Konrada Jurkiewicza)

7.30+  XXX Jana Wyszyńskiego

NIEDZIELA                                                                                                                                          

8.00+ Zbigniewa Zawadzkiego, z rodz. Zawadzkich, Misiutów, Ogórków, Borowskich

8.00+ Tadeusza Skórzyńskiego

9.30+ Andrzeja Zarębskiego (11r.ś.), z rodz. Zarębskich, Wronków, Żuków, Stanisława Furmańczuka

10.45* Przewale                                                                                                                                                                                  12.00+  Barbarę i Mariana Siateckich

16.00+ Apolonię, Stanisława, Stanisława, Stefanię, Ryszarda z rodz. Jakubiaków, Bogdana Faltyn

INTENCJE MSZALNE

od 27 grudnia 2021 do 02 stycznia 2022

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                   8.00.+  Jana , Alfredę, Rafała, z rodz. Obszyńskich i Kużniarskich

8.00 + Annę Maliszewską, Stanisława  Piliszczuka

8.00+  Ninę Kraś (27 grego.)

WTOREK                                                                                                                                              7.00+   Ninę Kraś (28grego.)

7.30+ Franciszkę Szpyra, Feliksa Szpyra

ŚRODA                                                                                                                                            7.00 +  Ninę Kraś (29 grego.)

7.30+  Eugenię Badyła (13r.ś.), Władysława, z rodz. Badyłów i Jurkiewiczów

9.00 Msza św. w rocznicę Konfederacji Tyszowieckiej

CZWARTEK                                                                                                                                         7.00+ Jana Kościołko (26r.ś.), Jrenę Spustek (26r.ś.)

7.30+  Ninę Kraś  ( 30 grego.)

14.00* Msza św. chrzcielna

PIĄTEK                                                                                                                                                7.00* O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla brata Bronisława i bratowej Elżbiety i ich dzieci. (of.  od siostry Małgorzaty z rodziną)

17.00* Na zakończenie Roku Pańskiego 2021

SOBOTA                                                                                                                                       8.00+ Zdzisława, Henryka, Romana, Wiktorię, Antoniego, Stanisława z rodz. Machlarz

9.30+  Henryka Twardochleba  (of. żony i syna Marcina)

10.45* Przewale

12.00+ Stanisławę (Jakubiak 23r.ś.), Pawła, Edwarda, Feliksę, Danutę, Katarzynę i Marcina Cisłów

16.00+.  Mieczysława Dobrowolskiego, Franciszka Bezpalko

NIEDZIELA                                                                                                                                           8.00* Dziękczynno-błagalna w 80 rocznicę urodzin Ireny Żyły, z prośbą o łaski dla całej rodziny

9.30+ Leokadię i Bolesława Dudzińskich

10.45* Przewale                   

12.00+ Tadeusza Stopa (5r.ś.)

16.00+ Łucję Palenga (11r.ś.), S

INTENCJE MSZALNE

od 20 do 26 grudnia 2021

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                   6.45.+  Ninę Kraś (20 grego.)

7.40 + Wiktorię Kopczacką

17.00+ Waldemara Kuźmińskiego

WTOREK                                                                                                                                              6.45+   Ninę Kraś (21grego.)

07.40+  Feliksa Piluś (r.ś.)

17.00+  Stanisława Krawczyk

ŚRODA                                                                                                                                          6.45 + Lucynę Skowyra (5r.ś.)

7.40  + XXX Krzysztofa Lesiuk

7.40 +  XXX Ryszarda Witkowskiego

17.00+  Ninę Kraś (22 grego.)

1700+ Janinę Gaździcką, z rodz. Gaździckich, Barczuków, Cyburów

CZWARTEK                                                                                                                                          6.45+  Ninę Kraś  ( 23 grego.)

7.40+ Jana Dudzińskiego (12r.ś.), Marię, z rodz. Dudzińskich i Jakubiaków

17.00* Msza św. dziękczynna z racji 18 rocznicy urodzin Adriana, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

PIĄTEK                                                                                                                                         6.45+  z rodz. Caruczyńskich, Lewickich, Ignacego, Danutę Sendeckich, Jadwigę Danilewicz, Helenę, Paulina (M), Stanisława z rodz. Czopów

7.40+ Ninę Kraś (24 grego.)

7.40+ Msza św. zbiorowa za zmarłych.

00.00* Pasterka w intencji Parafian i Gości0

SOBOTA                                                                                                                                       9.30+ Mariannę i Mariana Czernij, Janinę i Mieczysława Marszalec, Wojtka Kazior

9.30+ Ryszarda Szwanc (11r.ś.) i z rodz. Szwanców

10.45+  Ninę Kraś ( 25 grego.)

10.45* Przewale

12.00+  Marcelę Zrol (21r.ś.), Jana (10r.ś.)

12.00+  Edwarda Sidora (r.ś.), Piotra, Julię i Stanisławę

16.00  NIE MA MSZY ŚW.

NIEDZIELA                                                                                                                                           8.00+  Janinę i Jana Czarneckich

8.00+  Ninę Kraś (26 grego.)

9.30+  Annę i Tomasza Żołnierczuków, z rodz. Żołnierczuków i Rożniatowskich

10.45* Przewale                      

12.00* Msza św. dziękczynna z racji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwo Wiesławy i Henryka Kochanowskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

16.00+ Antoniego (14r.ś.) i Hipolita z rodz. Kowalskich

                                                                  INTENCJE MSZALNE

                                                                 od 13 do 19 grudnia 2021

PONIEDZIAŁEK

6.45.+  Ninę Kraś (13 grego.)

17.00+ Łucję Sydorowicz

WTOREK                                                                                                                                             6.45+ Ryszarda Kopytko, Antoninę, Stanisława, Mariana

07.30+  Ninę Kraś (14 grego.)

17.00+ Jana Hutko (9r.ś.), Jerzego Hutko, Agnieszkę Antoszewską

ŚRODA                                                                                                                                          6.45 + Ninę Kraś ( 15 grego.)

1700+ Jadwigę Kęsik, Józefę i Michała Girgusiów, Aleksandra Lesiuka

CZWARTEK                                                                                                                                          6.45+  Ninę Kraś  ( 16 grego.)

17.00+  Dariusza Jachymka (r.ś.), Edwarda, Leokadię, Tadeusza, Łucję, z rodz. Jachymków i Nagajów

PIĄTEK                                                                                                                                                 6.45+  Eugenię (r.ś.) i Mariana Mołdoch, Janusza Soszkę

17.00+Ninę Kraś (17 grego.)

SOBOTA                                                                                                                                            6.45+  Ninę Kraś ( 18 grego.)

16.30+ Stanisławę Adamczuk (7r.ś.), Piotra, Anastazję, Marię, Karola, z rodz. Okalskich

17.00+ Stefana Jakubiaka (r.ś.), z rodz.  Jakubiaków i Kiszczyńskich

NIEDZIELA                                                                                                                                           8.00+  Teodorę i Piotra Misiutów

8.00+  Zofię Stasinę (r.ś.), Karolinę, Izydora, Janinę Audykowską

9.30+ Adama (19r.ś.), Feliksę, Wawrzyńca Osuchów

9.30* Msz św. dziękczynna  w intencji Janiny Kwit, z racji 80 r urodzin, z prośbą o Boże  błogosławieństwo  na kolejne lata życia

10.45* Przewale                      

12.00+ Ninę Kraś  (15 grego.)

16.00+ Józefa Bondyrę (15r.ś.)

INTENCJE MSZALNE

OD 06 listopada do 12 grudnia 2021

 PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                  6.45+   Ninę Kraś (6 grego.)

7.30.+ XXX Stanisławę Zalewską

17.00+ Hipolita (r.ś.), Reginę, Annę, Jana, Antoninę, Wiktora z rodz. Jurkiewiczów,

Eugenię i Władysława Badyłów

WTOREK                                                                                                                                              6.45+ Stanisława Jędruszewskiego

17.00+  Ninę Kraś (7 grego.)

ŚRODA                                                                                                                                         8.00+  Tadeusza Hałasa (11r.ś.)

9.30    Przewale + Ninę Kraś ( 8 grego.)

1700+ Marię i Antoniego Jakubiak, z rodz. Jakubiaków

17.00+ Stanisława Dudzińskiego  (46r.ś.), Bronisławę,  z rodz. Dudzińskich i Jakubiaków

CZWARTEK                                                                                                                                          6.45+  Ninę Kraś  ( 9 grego.)

17.00+  Franciszkę Szpyra, Feliksa Szpyra

17.00+ Wiesławę Sendecką (3r.ś.)

PIĄTEK                                                                                                                                                6.45+ Ninę Kraś (10 grego.)                                                                                                                                                             17.00+  XXX Lecha Taranowicza

17.00+   Jadwig  Martyniuk  ( of. chóru parafialnego w Tyszowcach)

SOBOTA                                                                                                                                               9.00+   Jana Wielosz (of. od syna Rafała z rodziną)

10.30+  Przewale: Ninę Kraś ( 11 grego.)

12.00+ Bogusława Podolaka ( 1r.ś.) , + Jadwigę Traczuk ( r.ś.) (of.  żony  i dzieci)

NIEDZIELA                                                                                                                                          8.00+  Helenę Drygalsk a (4r.ś.)

8.00+ Kazimierza Kwita (r.ś.) , Andrzeja Kwita, Marię Szopińską

9.30+ Franciszkę Biczak (16r.ś.), Piotra, Kazimierza, Mariana

9.30+ Janusza Kościołko (13.r.ś.)

10.45* Przewale                      

12.00* Msz św. dziękczynna z racji 100 rocznicy urodzin Stanisławy Godzisz,

z prośbą o zdrowie i  Boże błogosławieństwo  na dalsze lata życia.

12.00+ Ninę Kraś  (12 grego.)

16.00+ Albinę i Franciszka Jagłów

INTENCJE MSZALNE

OD 29 listopada do 05 grudnia 2021

 PONIEDZIAŁEK

6.45+   Anielę i Władysława Ostaszewskich

17.00+  Czesławę (14r.ś.), Franciszka, Bogdana z rodz. Stelmaszczuków,

Barbarę Łasochę, Marię Kornas, z rodz. Stelmaszczuków i Kornasów

WTOREK

6.45+ Alfredę Martyniuk (of. rodziny z Telatyna)

7.30+ Franciszkę Szpyra, Feliksa Szpyra

17.00+  Barbarę Łubińską z domu Rondzista

ŚRODA

6.45+ Ninę Kraś  (1gregorianka)

7.30+ Władysława Golemo (of. chrzestnej)

17.00 +  Kazimierę i Bronisława Nieckarzów, Zofię Galę, z rodz. Gomułów

CZWARTEK

6.45+  Ninę Kraś  ( 2 grego.)

7.30+  Leokadię i Stanisława Turkiewicz, z rodz. Turkiewiczów i Stawarskich,

Macieja Wawrzykowskiego, Horsta Karsten

17.00+  Alfredę Martyniuk )of. KGW Podbór)

PIĄTEK                                                                                                                                                 6.45+  Helenę, Stanisławę, Tadeusza Kowalskich, Piotra, Wiktorię i Tomasza Jurkiewiczów

7.30 +Ninę Kraś (3 grego.)

15.30* Przewale

17.00+ Janinę Strzała  (r.ś.), Jana, Andrzeja, Bogdana, Genowefę, Juliana

z rodz. Strzałów i Jakubiaków

SOBOTA                                                                                                                                               6.45+  Ninę Kraś ( 4 grego.)

17.00+ Janinę Górak  (of. Wiktora Cisak z rodziną)

NIEDZIELA                                                                                                                                           8.00+  Paulinę Bezpalko, Andrzeja, Franciszka, Jana i Teresę Bezpalko

9.30+ Irenę Jurkiewicz (r.ś.), Franciszka, Marię i Ignacego mOkarskich

10.45*Przewale                                                                                                                                                    

12.00+ Ninę Kraś  (5 grego.)                                                                                                                                     

16.00+ Władysława, Leokadię, Ryszarda, Andrzeja z rodz. Opalskich i Kazańskich

i dusze w czyśccu cierpiące

INTENCJE MSZALNE

OD 22  DO 28 LISTOPADA

 PONIEDZIAŁEK

7.00+  Pawła Bartosiewicza, Małgorzatę  i  Mirosława Trześniowskich

16.30+ Bogdana Mazura, z rodz. Pyżyków i Jarominów

17.00+ XXX dzień za Jana-Mieczysława Wielosz

WTOREK

7.00+ Zdzisławę Podgórską (of. Tadeusza Skowyry z córką i zięciem)

17.00+  Adama Działę (of. od sąsiadów Leokadii i Ludwika Dąbków)

17.00+ Antoniego, Władysławę Kurdziel, Marię i Stanisława, Halinę i Józefa Podobów

ŚRODA

7.00+ Reginę Talaba (of. Marii Przybylak i Mariana Hutko)

7.30+ Tadeusza Sinoradzkiego (1r.ś.), Wojciecha, Helenę, Józefa, Mariannę z rodz. Sinoradzkich

17.00 +  Stanisławę Kowalską (of. Tadeusza z żoną, dziećmi i wnukami)

CZWARTEK

7.00+  Adama Działę (of. koleżanek z pracy z Tyszowiec syna Marcina)

7.30+  Zofię i Kazimierza  Rojów, Tadeusza i Władysławę Sawickich, Leszka Czarneckiego,

z rodz. Czarneckich

17.00+  Marię, Franciszkę, Józefa, Bronisława, Władysława z rodz. Bezpalków, Jana i Zofię Błaszyk

PIĄTEK                                                                                                                                                               7.00+ Annę  Maliszewską ( 7r.ś.)

17.00+   Jana, Annę, Kunegundę, Stanisława, Józefa, Andrzeja z rodz. Kościołków i

Gargasów

17.00+ Mariana Mydlak (1r.ś.)

SOBOTA                                                                                                                                              

7.00+  Arkadiusza Smyka(13r.ś.)                                                                                                                                                                                              17.00+  Grażynę (6r.ś.) i Marcina (6r.ś.) Aleksandrowicz

17.00+   Józefa Palaka (5r.ś.)

NIEDZIELA      

8.00+  Michała Jędrzejowskiego, Stanisławę i Tadeusza

8.00+ Waldemara Szambarę (1r.ś.)

9.30+ Mariana Bratek (3r.ś.), Marię Bratek

10.45* Przewale 

12.00* Za Parafian

16.00+ Piotra Surmacza (5r.ś.), Tadeusza, Nadzieję, Jerzego, Zenona,, Stanisławę

z rodz. Surmaczów

                                                           

                                                                                                            

INTENCJE MSZALNE

OD 15 DO 21 LISTOPADA

 

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Adama Działę (of. Heleny  Waszczuk)

7.30+ Elżbietę Dudek, Józefę i Kazimierza Wiatrowskich

17.00+ Stanisławę Kowalską (of. r. Jurkiewiczów)

WTOREK

7.00+ Janinę Osuch (of. Aliny i Bogdana Jurkiewiczów)

17.00+  Zdzisławę Podgórską ( of. koleżanek z pracy z byłego Banku Spółdzielczego

w Tyszowcach).

17.00*  Msza św. w intencji  syna Marcina, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne

łaski na dalsze lata życia.  (of. mamy)

ŚRODA

7.00+   Józefę i Władysława Trześniowskich, Mariannę i Józefa Poźniak

17.00 + Feliksa Józwę (2r.ś.)

CZWARTEK

7.00+ Jadwigę Kościołko, Franciszka Kościołko, Jana i Katarzynę Kryszczuk

7.30+ Barbarę Rondzista (of. Matki chrzestnej Jadwigi Zdanowicz)

17.00+ Adolfa Cyc (1r.ś.)

PIĄTEK                                                                                                                                                               7.00+ Janinę  Osuch (of. r. Bakonów)                                                                                                                                                                     17.00+  Zbigniewa Palonkę (1r.ś.), Marię, Mikołaja

SOBOTA                                                                                                                                              

7.00+ Petronelę Szerment (1r.ś.)

17.00+ Bolesława-Wiesława Diduch (5r.ś.)

17.00+ Halinę Aleksandrowicz (r.ś.), Mariana Aleksandrowicz (r.ś.)

NIEDZIELA                                                                                                                                      

8.00+  Zygmunta Siedleckiego (13R.Ś.), z rodz. Siedleckich

9.30+ Kazimierza (33r.ś.), Marię Kościołko, Ireneusza Pióro

9.30+ XXX dzień za Łukasza Konopkę

10.45*Przewale                                                                                                                                                    

12.00*  Za Parafian                                                                                                                                             

16.00+ Alinę i Stefana Robczuk

INTENCJE MSZALNE

OD 08 DO 14 LISTOPADA

 

PONIEDZIAŁEK

7.00+  Kazimierę Kowalską  (of.  Jarosława  Jakubiaka  z rodziną0

17.00+Tadeusza Okalskiego ( of. wnuków )

WTOREK

7.00+Franciszka Bezpalko, Mieczysława Dobrowolskiego

7.30+  XXX dzień za Henryka  Twardechleb

17.00+ Albina Piliszczuka (r.ś.)

ŚRODA

7.00+   Adama Działa (of. wnuka Daniela Działa z rodziną)

7.30+   XXX dzień za Danutę Sendecką

17.00 + Jadwigę  Zabłocką (r.ś.), z rodz. Zabłockich i Jezierskich

CZWARTEK

8.00+ Romana i Artura Pawłowskich, z rodz. Pawłowskich, Zychów

8.00+ Kunegundę i Stanisława Gargas

9.30* Msza św. w intencji Ojczyzny

17.00+ Jana Piaszczyk, Jana Artwik, z rodz. Piaszcyk, Stanisłąwa Kowal,

Jadwigę Błach, Jana Wielosz

PIĄTEK                                                                                                                                                               7.00+ Jana, Emilię, Wincentego, Mariannę z rodz. Szewczuków, Władysławę i Leona Litwinczuk.

7.30+

Łucję Sydorowicz

17.00+ Adama Działę   (of. córki chrzestnej  Henryki z mężem)

SOBOTA                                                                                                                                               7.00* Msza św. dziękczynna w intencji Mikołaja z racji 18 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże

błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

7.30+Tadeusza Sendeckiego(45r.ś.), Marię (26r.ś.), Franciszkę i Tomasza Sendeckich z Klątw

17.00+ Janinę Osuch (of. sąsiadów)

NIEDZIELA                                                                                                                                         8.00+ Romana i Kazimierza Zarębskich, Janinę, Edmunda, Juliana z rodz. Zarębskich

8.00+Józefę, Antoniego, Mariana i Stanisława z rodz. Kowalskich

9.30+ Michalinę, Kazimierę, Mieczysława z rodz. Wojdów.

10.45*Przewale                                                                                                                                                            

12.00*  Za Parafian                                                                                                                  

16.00+ Mariana Segiedę (1r.ś.), z rodz. Segiedów

                                                   

INTENCJE MSZALNE

od 1  do 7 listopada 2021r

Poniedziałek                                                                                                                                      

8.00 *   Msza św. dzięk. z racji urodzin Ilony, z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski na

dalsze lata życia.

8.00+ Katarzynę, Mieczysława, Grzegorza, Aleksandra z rodz. Baj, Marię, Andrzeja,  Antoniego z  rodz.Krzyżanowskich

9.30+ Elżbietę  Sól

9.30+ Jerzego Kościołko, Alfredę, Kaliksta Kościołko

11.00*  Msza św. za parafian

Wtorek                                                                                                                                               

8.00 +   Janinę i Szymona Misitów, Stanisława, Zbigniewa Zawadzkiego, Tadeusza

Misiutę                  

9.30+    Mariana Dudzińskiego (7r.ś.), Władysława Wyszyńskiego

                                                      

11.00

+Za  zmarłych.                                                                                                                                           

17.00+  Wiesława i Zenona Jamroż

Środa                                                                                                                                       

9.00+  Jadwigę  Szwed                                                                                                                                 

10.30   Przewale

17.00 + Zofię Furmańczuk, Stanisława Piotrowskiego, Helenę i Józefa Piotrowskich,   

 Ludwikę i Józefa Furmańczuk

Czwartek                                                                                                                                                    

9.00+   Michała Radom (3r.ś.)  (od żony, dzieci i wnuczki Gabrysi)

10.30    Przewale

17.00+  Bogdana   Gardziołę  (4r.ś.)

17.00+  Daniela Kierepkę  (3r.s.)

Piątek

 9.00+   XXX dzień: Janinę Strąk

10.30    Przewale

17.00+   Władysława Tyszko (6r.ś.), Lucynę  Skowyra, Annę i Władysława Kazańskich,

Albinę i Jana

Sobota                                                                                                                                                

9.00+   Adama Działę  (of. Katarzyny Muszyńskiej z rodziną)

10.30   Przeweale

13.00   Msza św. chrzcielna : Wiktoria Kozłowska ( nie ogłaszać publicznie)

17.00+  Tomasz Gitner (8r.ś.)

Niedziela

8.00+  Stanisławę  Banach(18r.ś.), Marię i Mariana Bratek

8.00+   Janinę i Jana Olszańskich, Stanisława i Helenę Chwedyków

9.30+ Adolfa Barańskiego (15r.ś.), Jana i Eleonorę

10.45*Przewale

12.00+   Suma Odpustowa za parafian i gości na zakończenie Misji.

16.00  NIE MA MSZY ŚW.

INTENCJE  MSZALNE

    od 25  do 31 października   2021

Poniedziałek                                                                                                                                                                                         

7.00 +   Kazimierę Kowalską( of. r. Swatowskich)

17.00+  Edwarda Żukowskiego (2r.ś.), Annę i Aleksego Kręt, Bronisławę, Michała,  Mieczysława Żukowskich

Wtorek                                                                                                                                                                

7.00 +   Adama Działę (of.  Barbary i Andrzeja Efner z Zamościa)

17.00+  Stanisława Furmańczuka (of. rodzeństwa)

17.00+  Romana i Mieczysława Jaremczuka,  Mieczysława Żukowskiego, Marię Kraś, Janusza

Sikorskiego, Grzegorza Smyk

Środa  

                                                                                                                                                         7.00+   Zdzisława  Krajewskiego (9r.ś.), Krzysztofa

7.30+   Teresę Zabłocką (1r.ś.)

17.00 + Ninę Kraś (of. Zofii  Kraś)

Czwartek   

                                                                                                                                                  7.00+   Tadeusza Okalskiego (od żony, dzieci z rodzinami)

7.30+    Jana Majewskiego (40r.ś.)

17.00+   Tadeusza  Gardziołę

Piątek  

                                                                                                                                                          7.00+    Antoniego (r.ś.), Marię, Paulinę, Józefa Jakubiaków, Juliana Kargul

17.00+   Kazimierę Kowalską (of. Andrzeja Jakubiaka z rodziną)

17.00+   Janinę, Piotra, Wiesława Drewnik, Józefa i Piotra Stelmaszczuk, z rodz. Drewnik i

Stelmaszczuk, Jana  Brodowskiego (4r.ś.)

Sobota 

                                                                                                                                                         7.00+   Albinę i Leopolda Grzybowskich, Leokadię i Tomasza Grzybowskich, Amelię i Jana Grabiec,

z rodz. Grzybowskich, Grabców i Watiuków

17.00+ Edwarda, Czesławę, Mirosława , z rodz. Cisło

Niedziela

8.00+   Wandę (3r.ś.) Pryszczewską, Mikołaja

8.00+    Lucynę Tomaszewską (1r.ś.), Henryka Tomaszewskego

9.30*    Dziękczynna z racji 18 rocznicy urodzin Gracjana, z prośbą o Boże błogosławieństwo

i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

10.45*Przewale

12.00+   Za   zmarłych spoczywających na parafialnym

cmentarzu

16.00+  Waldemara Szambarę ( of. r. Szambara z Sahrynia, Terebinia i Werbkowic)

INTENCJE MSZALNE:

od 18 do 24 października 2021r

Poniedziałek

7.00 +  Ryszard Działa( of.  Ryłków z Wożuczyna Cukrownia)

17.00+ Stanisława Furmańczuka  (of.  Sobolewskich i Gawryluków)

Wtorek

7.00 +   Kazimierę Kowalską (of.  pracowników  UM Tyszowce)

17.00+  Annę Borys (2 r. ś.)  z rodz. Gresztów i Borysów

17.00+ Janinę Rybachę, z rodz. Rybachów:  Ludwikę i Jana

Środa

7.00+   Ryszarda Szozdę, Marię Szkamruk

17.00 + Adama Działę (of. od żony, dzieci z rodzinami)

Czwartek

7.00+   Stefana Kołtun (16r.ś.), Alfredę Kołtun, Mieczysława Torbę,Bożenę i Bolesława Godzisz

17.00+  Stanisława Jędruszewskiego (2r.ś.), Stefana, Natalię

Piątek

7.00+    Adolfa Bardygę (14 r.ś.), z rodz. Tarczów, Bardygów, Olszańskich

17.00+   Czesława Podkańskiego (10 r.ś.)

17.00+  Reginę Talaba ( of. r. Zezulów)

Sobota

7.00+   Elżbietę Guz  (17r.ś.), Adolfa i Mariannę Guz

15.00* Msza św.  ślubna: Monika Zawadzka i  Damian Woś

17.00+ Władysławę Ignacak (6r.ś.)

Niedziela

8.00+   Krzysztofa Skórzyńskiego

8.00+   Grażynę (15r.ś.), Antoninę i Bronisława Martyniuk

9.30+   Genowefę Majewską (2r.ś.)

9.30+   Władysławę i Józefa Dąbków, z rodz. Dąbków i Biczaków

11.45*  Przewale

12.00*  Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Pauliny w

dorosłymżyciu  z racji 18r. urodzin

16.00+  Władysława Mazura

INTENCJE MSZALNE:

od 11 do 17 października 2021r

Poniedziałek

7.00 +  Ninę Kraś   ( of. Agnieszki Helman z rodzinę z Barchaczowa)

17.00+ Ryszarda Działę  (of. Janusza Galek)

Wtorek

7.00 +   Marię  Tomaszewską (of.  Marii  Dudzińskiej)

17.00+  Ryszarda Działę (of. rodziny Matyków)

Środa

7.00+   Kazimierę Kowalską( of.  chrześnicy Krystyny z rodziną)

17.00+  Łucję Sydorowicz

17.00 + Janinę, Andrzeja, Edmunda, z rodz. Wójcik

Czwartek

7.00+   Władysławę Mękal

17.00+  Zdzisława, Henryka, Romana, Mariannę, Wiktorię, Antoniego, Stanisława z rodz. Machlarz

Piątek

7.00+    Adama Działę (of. rodziny Kuźniarskich)

17.00+   Jadwigę Maliszewską

17.00+  Jadwigę Kramarczuk

Sobota

7.00+   Adama Działę ( of.  od córki, wnuków i prawnuków)

16.00* Msza św. dziękczynna w intencji Ignasia z racji 1 rocznicy urodzin i Mileny z racji 14 rocznicy

urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.

17.00+ Reginę, Jana, Stanisława  Kowalik

Niedziela

8.00+   Stefanię,  Bronisława i Magdalenę Włoszczuków

8.00+   Bogdana Habita (15r.ś.)

9.30+   Kazimierę Cyc, z rodz. Cyców, Dorębskich, Caruczyńskich

11.45*  Przewale

12.00*  Msza św. dziękczynna z racji 100r. urodzin Jadwigi Kopytko z prośbą o Boże

błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia

16.00+  Jana, Tomasza, Zofię z rodz. Tabaczyńskich

INTENCJE MSZALNE:

od 04 do 10 października 2021r

Poniedziałek

7.00 + Marcelę (11r.ś.), Antoniego, Mieczysława, Zbigniewa, Bronisława, Paulinę Jaremczuków,

Marię i Jana Dudzińskich

17.00+ Helenę, Franciszka, Jana, Paulinę, Mieczysława z rodz. Żukowskich, Mariannę Kraś, Marię i

Antoniego Jużaków, Jana Sikorskiego

Wtorek

7.00 +   Władysławę Mękal (of.  chrześniaka Mariana Kocira z rodziną)

17.00+  Ryszarda Działę (of. od wnuków i prawnuków)

Środa

7.00+   Ryszarda Działę ( of.  rodz. Skibów i Ważnych)

17.00+  Jana i Annę Kościołko

17.00 + Leokadię Jurkiewicz, z rodz. Jurkiewiczów i Mielniczuków

Czwartek

7.00+   Ryszarda Działę ( of.  swata z Tomaszowa)

17.00+  Ks. Stanisława Pawlinę i   zmarłych księży i siostry zakonne

Piątek

7.00+    Mariannę i Bronisława  Parol, Mariana Parol

17.00+  Ninę Kraś ( of. Doroty Matusiak z rodzinę z Mielca)

Sobota

7.00+   Ryszarda Działę ( of. pracowników  PUK z Tyszowiec)

17.00+ Stanisława, Janinę, Włodzimierza , Ryszarda z rodz. Pyżyków, Bogdana Mazura

Niedziela

8.00+  Bolesława (26r.ś.) i Bronisławę (3r.ś.) Smolińskich

9.30+   Henryka Chorościeja, Marię, Kaliksta, Ksenię i Michała, z rodz. Raziuków

11.45*  Przewale

12.00*  Za  Parafian

16.00+  Stanisława Drąszcz (12r.ś.)

INTENCJE MSZALNE:

od 27  września do  03 października 2021r

Poniedziałek

7.00 + Ninę Kraś ( of. od chrześnicy Ewy  Żurawskiej  z Łęcznej z rodziną)

17.00+ Łucję Tymińską ( of. Katarzyny i Jerzego Hulanickich)

Wtorek

7.00 +   Kazimierę Kowalską (of.  rodz. Lejów i Okalskich)

17.00+  Ryszarda Działę (of.   rodz.  Górskich i Saczków)

Środa

7.00+   Józefa, Stanisławę, Władysława, Mieczysława, Marię, Czesława  z rodz. Błaszczuków

17.00+  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i Świętych Archaniołów dla Mariusza                                                                                                                                                                                       i jego rodziny.

Czwartek

7.00+   Leokadię i Ignacego, Władysława, Eleonorę  Stelmaszczuk, Michałą, Annę, Stanisława

Wołoszynów

7.30+   XXX za Alfredę Martyniuk

17.00+  Celinę Skop   (6r.ś.), Józefa, Leokadię i Michała

Piątek

7.00+    Danutę Wyszyńską

15.30* Przewale

17.00+ Andrzeja, Ryszarda, Władysława i Leokadię z  rodz. Opalskich i Kazańskich

17.00+ Henryka Kawałko (1r.ś.), Zytę Kawałko (39r.ś.), Annę i Franciszka Podgórskich, Piotra i

Franciszkę  Kawałko, z rodz. Kawałków, Podgórskich i Żukowskich

Sobota

7.00+  Marię i Kazimierza Kościołków, Ireneusza Pióro

7.30+  Ksenię Jakubiak (68r.ś),Mikołaja, z rodz. Jakubiaków i Dudzińskich

17.00+ Zdzisława Szyper ( of. szwagierki  Marii z rodziną)

Niedziela

8.00+  Tadeusza Jędrzejowskiego (6r.ś.)

9.30+   Józefa i Leokadię Czarneckich

11.45*  Przewale

12.00*  Za  członków Koła Różańcowego św. Leonarda w Tyszowcach

16.00+  Wandę Wybenda (15r.ś.), Jana, z rodz. Wybendów i Dziaduchów, Arkadiusza Kołtun

INTENCJE MSZALNE:

od 13 do 19 września 2021r

Poniedziałek

7.00 + Mariana Kochanowskiego

7.30+  Romana Obszyńskiego (12r.ś.)

17.00+ Stanisłąwa Żukowskiego  ( of. rodzin Arcabów i Ślebodów)

Wtorek

7.00 +   Ninę Kraś( of. chrześniaka  z rodziną)

17.00+  Mieczysława  Hawryluka (r.ś.), Feliksę, Wiesława, Franciszka, Franciszkę, Helenę Ogórek

Środa

7.00+  Danutę Barańską (4r.ś.), Józefa, Marię, Franciszka, Paulinę, Ks. Władysława Zakrzewskiego

17.00+  Konrada Aleksandrowicza  (of.  rodziny z Zamościa)

Czwartek

7.00+  Piotra Sokołowskiego, z rodz. Sokołowskich i Małysków

17.00+  Ryszarda Działę (of. Barbary i Andrzeja Efner z rodziną)

Piątek

7.00+ Helenę i Jana  Kulik ( of. wnuczki Małgosi z rodziną)

17.00+ Mariannę, Józefa, Wiesławę z rodz. Syczuków, Barbarę i Krzysztofa Skotak

Sobota

7.00+  Kazimierza (1 r.ś), Stanisława (28r.ś.) z rodz. Rusinowskich

16.00* Msza św. z racji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Marii i Edwarda Siedleckich ,

z prośbą  o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

17.00+ Alfredę Piwko (23r.ś.), Stanisława

Niedziela

8.00+ Stanisława Zawadzkiego i Zbigniewa Zawadzkiego

9.30+ Leokadię Łobocką (26r.ś.), Tadeusza Łobockiego, z rodz. Czarneckich

9.30+ Edwarda Piliszczuka (7r.ś.), Konstantynę, Antoniego Kaweckiego(7r.ś.), Marię i Józefa Sikorskich

11.45*  Przewale

12.00*  Za parafian

16.00+  Stanisława Nagaj (4r.ś.)

INTENCJE MSZALNE:

od 06 do 12 września 2021r

Poniedziałek

7.00 + Stanisława Żukowskiego ( of. rodziny Kawałko)

7.30+  Janinę Górak (of. Małgorzaty z rodziną)

17.00+ Ninę Kraś ( of. Mazurków i  Michalewskich)

Wtorek

7.00 +   Ryszarda Działę ( of. Andrzeja Działy z rodziną)

7.30+    XXX dzień: Janinę Górak

17.00+ Łucję Tymińską (of. Marzeny i Władysława Grąbczewskich)

Środa

8.00+ Henryka Kraś (2r.ś.)

9.30* Przewale

17.00+ Ryszarda Działę  (of. od żony Bogumiły)

Czwartek

7.00+  Jadwigę Ośka

17.00+  Rozalię Sołdaczuk (r.ś.), Stanisłąwa, Teodora i Stefanię

Piątek

7.00+ Ryszarda Działę ( of. rodzin. Pięknych i Jedynaków z Perespy)

17.00+Łucję Tymińską (of. Bogumiły Furmańczuk)

Sobota

7.00+  Kazimierę Hałas (6 r.ś)

7.30+ XXX dzień: Zdzisławę Podgórską

16.00* Msza ślubna: Patrycja Zabłocka i  Patryk Dryź

17.00+ Franciszka  Kierepkę (19r.ś.), Jadwigę (14r.ś.), Lucynę Kazańską (4r.ś.), z rodz. Kierepków,

Przygockich, Chrobaków, Kazańskich

Niedziela

8.00+ Helenę Drygalską, z rodz. Drygalskich

8.00+ Henryka Krasia (2r.ś.), Helenę i Mieczysłąwa Kraś (of. od siostry Barbary)

9.30+ Jadwigę Szyper (6r.ś.), Jana Szyper (3r.ś.), z rodz. Szyprów i Muzyczuków

12.00*  O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Feliksy Taranowicz z racji 90 r. urodzin.

12.00*  Msza św. dożynkowa

16.00+  Marię i Stanisława Fabrowskich

INTENCJE MSZALNE:

od 30 sierpnia do 05 września 2021r

Poniedziałek

7.30 + Kazimierza Bubiłek ( of. Anny i Mariana Parol z Czartowczyka)

15.00* Msza ślubna: Katarzyna Bardega z domu Ważna i  Robert Bardega

Wtorek

7.30 + Jadwigę (r.ś.), Kazimierza, Bogusławę z rodz. Skibów

8.00+ Janinę Górak (of. od  koleżanek:  Sokołowskiej i Dorębskiej)

Środa

7.00* Msza św. dziękczynna za szczęśliwe przeprowadzoną operację, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie.

17.00* Dziękczynno-błagalna z racji 18 rocznicy urodzin Macieja Rosół, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

Czwartek

7.00+ Andrzeja i Stanisława Cisło, z rodz. Bratków: Anielę i Szymona.

17.00+ Stanisława Żukowskiego (of. rodziny Fedziorynów)

17.00+ Konrada Strecker

Piątek

7.00+ Ryszarda Działę ( of. Tadeusza Skowyry z rodziną)

17.00+Konrada Strecker

17.00+ Zbigniewa Martyniuka (15r.ś.)

Sobota

7.00+  Łucję  Tymińską  (of. dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły w Gdeszynie)

16.00* Msza ślubna: Marta Pieprzowska i Bartłomiej Pokrywka

17.00+ Konrada Aleksandrowicza ( of. członków stowarzyszenia „Jesteśmy z Tobą-Bądź z nami, oraz

pracowników żłobka, przedszkola „Radosna Kraina w Zamościu)

Niedziela

8.00+ Zbigniewa  Zawadzkiego,  Stanisława Zawadzkiego

8.00+ XXX dzień: Stanisławę Kowalską

9.30+ Bronisławę, Stanisława, Witolda z rodz. Kuźmińskich, Krystynę Nowak

12.00*  Za parafian

10.45* Przewale

16.00+ Kamila Łasochę. (1r.ś.)

17.00* Msza ślubna: Joanna Mazurek i Marcin Abramik

INTENCJE MSZALNE:

od 23 do 29 sierpnia 2021r

Poniedziałek

7.30 + Helenę Sinoradzką ( of. brata)

8.00 + Janinę Góra (of. siostry z rodziną)

Wtorek

7.30 + Kazimierę Kiszczyńską (50r.ś.), Kazimierza, Mieczysława Kiszczyńskich, Izabelę Kołek,

z rodz. Mróz, Sioma i Martyniuk

Środa

7.30+ Jana Piskorz (7r.ś.), Lucynę, Piotra, Stanisławę, Jadwigę z rodz. Piskorzów

8.00+ Eugenię Stasiuk (3r.ś.)

Czwartek

8.00+ Leonarda i Józefinę Piskorskich

17.00…………….

Piątek

7.30+ Marię (r.ś.) Antoniego, Paulinę, z rodz. Jakubiaków i Sikorskich.

Sobota

7.30+ Helenę Sinoradzką (of. Łucji- siostry)

15.00* Msza ślubna: Kinga Aleksandrowicz i Łukasz Krajewski

17.00* Msza ślubna: Agnieszka Kiryłowicz zd. Stelmaszczuk i Mariusz Kiryłowicz

Niedziela

8.00+ Krystynę i Edwarda Panas, Janinę  Holuta

8.00* Msz dziękczynna w intencji  Małgorzaty i Tomasza z racji 10 rocznicy zawarcia sakramentu

małżeństwa, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski na dalsze lata życia

9.30+ Stanisławę Marzec (8r.ś.), z rodz. Malców, Helenę Szadkowską, Emilię Jurkiewicz, Zofię

Bakon, z rodz. Bakonów.

12.00*  Msza św. dziękczynna w  intencji Damiana  Baranieckiego z racji 25 r. urodzin, z prośbą o

Boże błog. i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

10.45* Przewale

16.00. W intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

     

                           

                             Intencje  Mszalne: od  16  do  22 sierpnia 2021.

Poniedziałek

7.30 +   Kazimierza Drąszcz (18r.ś.)

8.00 +  Janinę Górak  (of. od siostrzenicy z rodziną)

Wtorek

7.30  +   Mariana Ważnego ( 1r.ś.)

Środa

7.30 +    Tomasza Borysa 920r.ś.)

8.00+     Janinę Witkowską, Anielę Dzierbę, Łucję Witkowską

 Czwartek

7.30 +  Łucję Witkowską (of. od Konrada Witkowskiego, Mateusza i Miłosza Witkowskich)

Piątek

07.30 +   Annę Litwin (3r.ś.), Adama, Lucjana

Sobota

07.30+  Salomę  Paszko, Jerzego, Hipolita Paszko

14.00*  Msza ślubna: Agata Konopka zd. Bondyra i Łukasz Konopka

Niedziela

8.00+      Walerię, Władysłąwa, Janinę, Leokadię, Loenarda  z rodz. Krasiów

9.30 *     Msza św. dziękczynna w intencji Natalii z racji 3 rocznicy urodzin i Jakuba  z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

10.45*    Przewale

12.00*    Za parafian

15.00*   Msza ślubna:

16.00 *  Msza św. dziękczynna z racji 20r. zawarcia sakramentu małżeństwa Stanisławy i Rafała z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej    dla Jubilatów i rodziny.

                             Intencje  Mszalne: od  09  do  15 sierpnia 2021.

Poniedziałek

7.30 +    Edwarda Zabłockiego (6r.ś.)

8.00 + XXX Władysławę Mękal

Wtorek

7.30  +   Łucję Witkowską (of. od Szymona i Nel Witkowskich)

8.00 +  XXX Adama Działę

Środa

7.30 +    Kazimierę, Wacława Sawińskich, z rodz. Sowińskich i Chabrosów

8.00+      XXX Janinę Osuch

 Czwartek

7.30 +  Marię Karaś, Feliksa, Stanisława, Mariana, Piotra

8.00 +  Feliksę Jakubiak (6r.ś.), z rodz. Jakubiaków i Kiszczyńskich

Piątek

07.30 +   Józefa Dajczaka, Helenę, Zofię, Jana Dajczaka

08.00 +  Mieczysława Żukowskiego (of. Ewy z rodziną z Sosnowca)

Sobota

07.30+   Ireneusza Pióro (12r.ś.), Jadwigę, Wacłąwa Pióro, Marię i Kazimierza Kościołko

16.00+  Msza ślubna: Magdalena Kurtz zd. Dyrkacz i  Grzegorz Kurtz

Niedziela

8.00+      Elżbietę Guz, Aleksandra i Janinę Podgórskich, Bronisława i Janinę Jakubiaków

9.30 +     Edwarda i Leokadię Dorębskich

10.45*    Przewale

12.00*    Za parafian

16.00 +   Darka Kaziora (25r.ś.), Irka Kaziora

                             Intencje  Mszalne: od  02  do  08 sierpnia 2021.

Poniedziałek

7.30 +    Czesławę Lesiuk (of. od dzieci)

Wtorek

7.30  +   Janinę (r.ś.), Mariana, Waldemara, z rodz.   Szambarów i  Lisów

Środa

7.30 +     Bronisławę  Wołoszyn(26r.ś.), Jakuba, Kazimierę, Mariana, Józefa, Stanisława   z rodz. Wołoszynów; Katarzynę, Stanisławę, Józefa, Leszka, Krzysztofa z rodz. Wiśniewskich, Tadeusza Gąsiora, Józefa Taranowicza

8.00+ Za zmarłych podczas wypadku w czasie prac remontowych naszego kościoła.

 Czwartek

7.30 +  Małgorzatę Duda, z rodz. Dudów Janeckich

Piątek

07.30 +   Weronikę Sówka (32r.ś.), Wojciecha

17.00 +  Mieczysława Żukowskiego (14r.ś.)

Sobota

07.30+   Jana i Annę Kościołko

16.00 Msza ślubna:  Agnieszka Jaremczuk i  Przemysław Borys

17.00+ Stanisława Kowalczuka, Aleksandrę Malinowską

Niedziela

8.00+      Janinę, Stanisława, Józefa Drącza

9.30 +     Konstantynę (18r.ś.) i Edwarda Piliszczuk, Antoniego Kaweckiego, Marię i Józefa Sikorskich.

10.45*    Przewale

12.00+     Leopolda Grzybowskiego (12r.ś.)

16.00 +   Marię, Mariannę, Michała, Stanisława z rodz. Fabrowskich, Eufrozynę, Emilię, Józefa z rodz. Kociroj

                             Intencje  Mszalne: od 26  lipca  do 01 sierpnia 2021.

Poniedziałek

7.30 +    Annę Maliszewską

Wtorek

7.30  +   Annę, Jerzego, Eugeniusza, Zofię, z rodz. Feja, Stanisława, Zofię Pankowskich

8.00  +   Tadeusza Jurkiewicza (r.ś.), Tomasza i Wiktorię

Środa

7.30 +     Genowefę Mróz(15r.ś.), Józefa

 Czwartek

7.30 +  Bronisławę i Franciszka Kargol

8.00 +   XXX dzień za Kazimierę Kowalską

Piątek

07.30+  Dariusza Piwko (17r.ś.), Lucynę Piwko

8.00  +  Henryka Kraś,  Waldemara Kraś (r.ś.), Ninę Kraś

Sobota

07.30+   Feliksę Hawryluk (3r.ś.), Mieczysława, Wiesława, Piotra, Stefanię i Mieczysława z rodz.  Michalczyków

16.00 Msza ślubna: Marta Obszyńska i Piotr Piórkowski

17.00 Msza ślubna: Monika Grula i Mateusz Dziuba

Niedziela

8.00+      Tadeusza Caruczyńskiego (31r.ś..)

9.30 +     Hipolita (36r.ś.), Antoniego, Bronisławę, Antoniego, z rodz. Kowalskich

10.45*    Przewale

12.00+    XXX za Stanisława Furmańczuka

16.00 +   Mariannę i Apolinarego Kołodziejczyk, Ewę Tor

Intencje  Mszalne: od 19  do 25  lipca  2021.

Poniedziałek

7.30 +  Eleonorę, Ignacego, Jana z  rodz. Nowosadów; Mariannę, Ewę, Jana, Kazimierza z rodz. Wójtowiczów

8.00+ Adama Działę (of.  rodziny Wiśniewskich)

Wtorek

7.30  +    Jakubiaka

Środa

7.30 +     Stanisława  Furmańczuka (of. Ireny Kanior  i rodziny Jagielskich)

 Czwartek

7.30+   Łucję Witkowską (of.  Anny Jakubiak i Szymona Jakubiaka)

Piątek

07.30+  Jerzego Hutko (15r.ś.), Jana,  Agnieszkę Antoszewskich

Sobota

07.30+  Marka Wiśniewskiego, Janinę i Edwarda Wiśniewskich

Niedziela

8.00+      Halinę Piliszczuk (6r.ś.), Bronisławę i Tomasza Zabawskich

9.30 +     Tomasza Gitner

10.45*    Przewale

12.00+    Czesława Chrastinę (44r.ś.), Franciszkę, Józefę, Antoniego

16.00 +   Jana Sikorskiego, z rodz. Sikorskich i Tarasów

16.00      Msz św. w intencji zmarłych  spoczywających na naszym cmentarzu.

    

                             Intencje  Mszalne: od 12  do 18  lipca  2021.

Poniedziałek

7.30 +  Łucję Sydorowicz

Wtorek

7.30  +  Mieczysława Jaremczuka (2r.ś.)

Środa

7.30 +     Stanisławę, Bronisława Szubartowskich,  Bożenę Szymańską zd. Szubartowską

 Czwartek

7.30+   Stefanię i Józefa Korzeniowskich

Piątek

07.30+  Łucję Witkowską (of.  Sylwi Ruszel, Emilii i Michała Ruszel)

Sobota

07.30+  Irenę Pitura (13 r.ś.)

16.00 * Msza ślubna: Justyna Kościołko i Łukasz Dworakowski

Niedziela

8.00+      Krzysztofa Skórzyńskiego

9.30 +     Waldemara Krasia (r.ś.)

10.45*    Przewale

12.00*    Msza św. dziękczynna  w intencji  Aniki  i Dariusza z prośbą o Boże  błogosławieństwo i

potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

16.00 +   Krzysztofa Okalskiego (22r.ś.), Ryszarda, Pawła Luba, Wacława i Annę z rodz. Bałków.                                

                            

 Intencje  Mszalne: od 5  do 11  lipca  2021.

Poniedziałek

7.30 +  Janinę Stelmaszczuk  ( of. od rodziny  Ozdobów)

Wtorek

7.30  +  Rafała, Jana, Stanisławę i Bronisława Dudzińskich, Ireneusza, Jadwigę i Wacława Pióro

Środa

7.30 +     Łucję Witkowską ( of. od rodziny Dzirba)

 Czwartek

7.30+   Marię i Antoniego Wawryszczuk

Piątek

07.30+  Łucję Witkowską (of. Ewy Jachimek, Julii i Izabeli Jachimek)

08.00+  XXX Ryszarda Działę

Sobota

07.30* Msza św. dziękczynna z racji 50 rocznicy urodzin Bartłomieja z prośbą o Boże  błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

Niedziela

8.00+      Kazimierę i  Grzegorza Walczaków, Andrzeja i Wiktorię Żukowskich

9.30 +     Piotra, Wiktorię, Tomasza Jurkiewicz, Helenę i Tadeusza Kowalskich

10.45*    Przewale

12.00*    Za parafian

16.00 +   Stanisława Wasyluka (r.ś.), Antoninę i Mariana  Wasyluków.

                             Intencje  Mszalne: od 28 czerwca  do 4 lipca  2021.

Poniedziałek

7.00 +  Janinę i Feliksa Stelmaszczuków  ( of. od rodziny  Sokołowskich i Sobolewskich)                     17.00 + Antoninę, Michała, Mariana Dudzińskich, Kazimierę i Franciszka  Kościołko                                                                                                                                   17.00+  Łucję Witkowską  ( of.  od obecnych i emerytowanych pracowników Poczty w Tyszowcach)

Wtorek

7.00  + Aleksandra Januś (of. od  Pracowników MOPS w Tyszowcach i UM w Tyszowcach)

17.00 +  Antoniego, Anastazję, Waleriana z rodz. Leńczuków, Zofię, Bronisława, Adolfa, Jana z rodz. Bardygów, Stanisława  Bednarczuka

Środa

7.00 +     Lucynę Skowyra

17.00+    Antoniego, Władysławę, Marię, Stanisława Kurdziel, Halinę, Józefa Podobów

 Czwartek

7.30+   Julię Krawczyk (29r.ś., z rodz. Bardygów, Tarczów, Krawczyków)

Piątek

07.30+  Marka Wiśniewskiego (3r.ś.), Antoniego, Mariannę, Józefa z rodz. Stelmaszczuków

15.30* Przewale

17.00* Msza dziękczynna z racji 18 rocznicy urodzin Kacpra z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu

Sobota

07.30+   Helenę, Rozalię, Tadeusza, Jana, Pawła, z rodz. Kowalskich

17.00+   Tadeusza Łobockiego (21r.ś.), Leokadię, z rodz. Łobockich

Niedziela

8.00+      Janinę i Ryszarda Żukowskich

9.30 +      Krystynę (4r.ś.) Edwarda, Annę, Stanisława, Mieczysława, Mieczysława, Janinę, Krzysztofa, Grażynę, z rodz. Martyniuk, Małgorzatę Gaździcką, Marcelę i Feliksa Sobczyńskich

10.45*    Przewale

12.00*    Za parafian

16.00 *   Msza św. dziękczynna z racji 80rocznicy urodzin Tadeusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

                             Intencje  Mszalne: od 21  do 27 czerwca  2021.

Poniedziałek

7.00 +  Tadeusza Okalskiego  ( of. od rodziny Lizunów z Wożuczyna- Cukrowni)

7.30 +  Helenę Ogórek (2r.ś.)

17.00+ Zdzisława Szyper ( of.od  rodziny Bondyrów)

Wtorek

7.00  +   Kazimierza Bubiłek (of. od  nauczycieli i pracowników  szkoły w Czartowczyku)

7.30  +   XXX Stanisława  Żukowskiego

17.00 +   Zbigniewa, Władysławę i Zygmunta z rodz. Krochmalów

Środa

7.00 +     Łucję Witkowską ( of. od obecnych i emerytowanych  pracowników   Poczty w Tyszowcach)

17.00+    Tadeusza Okalskiego ( of. od  córki Aliny i synów: Andrzeja i Adama z rodzinami)

17.00+    Tadeusza Okalskiego ( of. od koleżanek z pracy:  Marysi, Wiesławy, Władysławy i Stanisławy)

 Czwartek

7.00+   Janinę i Hipolita Badyła, Marię i Jana Kopytko

7.30+   XXX Łucję Tymińską

17.00+ Jana-Ryszarda Szwanc i Aleksandrę Szwanc

Piątek

07.00+  Franciszka Tarnowskiego

08.00 *  Zakończenie Roku Szkolnego: Przewale

09.00 *  Zakończenie Roku Szkolnego: Tyszowce

17.00+  Kazimierza Adamczuka (r.ś.)

Sobota

07.00+   Joannę Kruczek (r.ś.), Piotra Kruczek, z rodz. Kruczków i Kryszczuków

17.00+   Eugenię  Bartoń, Stanisława, Danutę, Władysława, Mieczysława, Łukasza

17.00 +   XXX  Ninę Kraś

Niedziela

8.00+      Janinę i Władysława Maliszewskich, Feliksę i Feliksa Okarskich, Annę i Szymona  Maliszewskich

9.30 +     Władysława Tyszko, Annę i Władysława Kazańskich, Lucynę Skowyra, Albinę i Jana

9.30*      W intencji ks. Piotra z racji imienin

10.45*    Przewale

12.00*    Za parafian

16.00+    Władysława Sareckiego, Władysława Mazura

16.00+   W intencji zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

                           

                                      Intencje  Mszalne: od 07  do 13 czerwca  2021.

Poniedziałek

7.00 +  Zdzisława Szypra  ( of. od rodziny  Holutów)

17.00 +   Edwarda Cisło, Czesławę Cisło, Mirosława Cisło

Wtorek

7.00   +   Tadeusza Okalskiego (of. odklubu Seniora w Tyszowcach)

17.00 +  Anetę Gąsior (of. Marii Żukowskiej  rodziną)

17.00 +   Anetę Gąsior i Stanisława Żukowskiego  ( of. od Wojciecha Mazurka z rodziną)

Środa

7.00 +     Stanisława Piliszczuka (of. pracowników UM w Tyszowcach)

17.00 *   W intencji  mieszkańców Norwegii: o łaskę mężnego krzewienia wiary i moralności  chrześcijańskiej

17.00+    Jana, Kazimierę, Franciszka, Stanisława  Jurkiewiczów, Marię Alfreda, Zygmunta Szczepańskich

 Czwartek

7.00+   Łucję Sydorowicz   (of. Ireny Gałek, Danuty Fedzioryny  i Urszuli Repeć)

7.30+   XXX Helenę Sinoradzką

17.00+  Wiktora Bodeńko, Janinę, Alfredę Zabawską, z rodz. Zabawskich, Bodeńko, Grzegorza Chachaj

17.00*  W intencji Uczniów kl. IV  z naszej parafii z racji I Rocznicy Komunii  Świętej

Piątek

07.00+ Łucję Sydorowicz

17.00+   Wiesława Szopę (5r.ś.), z rodz. Szopów  i Robczuków

17.00+   Bogusława Podolaka

Sobota

07.00+   Antoniego, Marię, Paulinę, Józefa z rodz. Jakubiaków, Juliana Kargula

07.30+   Teresę Grzyb (2r.ś.), Józefa Grzyb (r.ś.)

17.00+   Jana i Zofię Pawełko

17.00 +   Małgorzatę Wicha zd. Lipowicz  (of. od koleżanek i kolegów z liceum)

Niedziela

8.00+     Kazimierę Kudyba (12r.ś.), Tadeusza Antoniak, z rodz. Kudybów i Antoniaków

8.00+     Marię (14r.ś.), Kazimierza Kościołko, Ireneusza Pióro

9.30 +    Urszulę Morską (7r.ś.), Stanisławę i Tadeusza Tybulczuk

10.45*    Przewale

12.00 +   Msza dziękczynna z racji 1 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Barbary i Krzysztofa Pachołek, z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski na  dalsze, wspólne lata życia

16.00+    Msza św. dziękczynna  w 13 rocznicę zawarcia  sakramentu małżeństwa Edyty i Johna,  o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo  dla całej rodziny

                             Intencje  Mszalne: od 31 maja do 06.czerwca  2021.

Poniedziałek

7.00 +  Lucynę Piwko(2r.ś.), Dariusza Piwko

17.00 +  Feliksa, Antoninę, Agnieszkę z rodz. Antoszewskich, Zofię Makuch

Wtorek

7.00+    Zdzisława Szyper  (of. od Moniki Leśniak z rodziną)

17.00+  Monikę Damską

Środa

7.00 +     Irenę i Edwarda Gaździckich, z rodz. Gaździckich i Mrozowskich

17.00 +   Zofię Furmańczuk

 Czwartek

8.00+  Franciszka Żyłę (8r.ś.), Mariannę, Ignacego, Jana, Leokadię, Stanisława Żyłów

8.00+  Ryszarda, Mariana, Witolda, Leszka, Kazimierę i Helenę z rodz. Czarneckich

9.30+   Weronikę Pachołek (1r.ś.), Józefa i Adama

11.00*   Za parafian

 Piątek

07.00+  Jana, Alfredę, Rfała  z rodz. Obszyńskich i Kuźniarskich

15.30*  Przewale

17.00+  Jerzego Kliszcza (2r.ś.), z rodz. Kliszczów i Stanisławczuków

Sobota

07.00+ Wojtka Kaziora (r.ś.)

17.00+   Romana Jaremczuka ( of. od rodziny Sikorskich)

Niedziela

8.00+     Agnieszkę Antoszewską (3r.ś.)

8.00+      Franciszka Dryź (8r.ś.), Władysławę Dryź, Mieczysława  Piturę, z rodz. Dryziów i Piturów

9.30 *    Msza św. dziękczynna z  racji 41 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Marii i Jerzego

Dudzińskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

9.30+     Andrzeja Kwit (r.ś.), Kazimierza Kwit, Marię Szopińską

10.45*    Przewale

12.00 +   Za parafian

16.00+   Grzego

rza Smyk, Mariannę Kraś

                       

                                                      Intencje  Mszalne: od 24 do 30 maja  2021.

Poniedziałek

7.00 +  Natalię (r.ś.) i Stefana  Jędruszewskich

8.00+ XXX Jacka Gogolewskiego

15.30* Przewale

17.00 + Jana, Apolinarego, Reginę z rodz. Piaszczyków, Kazimierę i Feliksa Baj

Wtorek

7.00+    Zdzisłąwa Szyper  (of. od Anny i Andrzeja Dworak z rodziną)

17.00+  Mieczysława Szerment, Petronelę

Środa

7.00 +     Aleksandra Baj (of. od sióstr z rodziną)

17.00 +    Lucynę Skowyra

 Czwartek

7.00+  Zofię, Michała, Romualda z rodz. Chabrosów, Janinę i Tadeusza Kasprzyk, Kazimierę i Wacława Sawińskich

7.30+ XXX Łucję- Helenę Witkowską

17.00+   Michała, Bronisławę, Anastazję, Grzegorza, Mieczysława, Edwarda z rodz. Żukowskich, Jana Bąka

 Piątek

07.00+  Halinę Ważną 910r.ś.), Mariana, Piotra, Dawida z rodz. Ważnych

07.30+  Franciszka Kopytko(r.ś.)

17.00+   Krzysztofa Kudybę (1r.ś.)

Sobota

07.00+   Janinę Rybacha, z rodz. Rybachów

17.00+   Jerzego Wielosza (1r.ś. ), Danutę Wielosz, z rodz. Piaszczyków

Niedziela

8.00+     z rodz. Danilewiczów i Różanieckich

8.00+     Roberta  Dudzińskiego(25r.ś.), Danutę, Kazimierza i Mariusza

9.30 +    Mariana Czernij (r.ś.)

10.45*    Przewale

12.00 +   Za parafian

16.00+   Jana i Walerię Osuch

     

                             Intencje  Mszalne: od 17  do 23 maja  2021.

Poniedziałek

7.00 +  Aleksandra  Baj

17.00 + Józefa Kościołko, Jana i Annę

Wtorek

7.00+    Rościsława  Jędruszewskiego (20r.ś.)

17.00+   Józefa Skop   (30r.ś.), Celinę, Marię, Zofię i Szymona

Środa

7.00 +      Stanisława Mazura (25 r.ś.), Bogdana Mazura, Władysława i Bronisławę

17.00 +    Grzegorza Smyk (3r.ś)

 Czwartek

7.00*     Msza  św. dziękczynna  do MBN Pomocy,, z prośbą o dalszą opiekę

17.00+   Ryszarda, Włodzimierza, Janinę, Stanisława z rodz. Pyżyków, Bogdana Mazura

 Piątek

07.00+  Weronikę, Jana, Ryszarda, Helenę z rodz. Palęgów

17.00+   Katarzynę Majewską (r.ś.), Annę i Michała Bezpalko

Sobota

07.00+   Bronisława  i Leokadię Jurkiewiczów, z rodz. Jurkiewiczów i Mielniczuków

07.30+   XXX Janinę Stelmaszczuk

17.00+   Janinę i Bolesława Wężyków

Niedziela

8.00 +    Marię Bratek (25r.ś.)

8.00+     Czesławę i Jana Sobolewskich w rocznicę śmierci

9.30 +    Elżbietę Sól

9.30*     W intencji  uczniów kl. ósmych  szkoły Podstawowej  w Tyszowcach, z prośbą  o szczęśliwe

zdanie egzaminów i Boże błogosławieństwo na kolejny etap życia.

10.45*    Przewale

12.00 +  Tadeusza Okalskiego (of. od rodzin: Chudorskich i Badaszczuków z Łaszczowa)

16.00+   Tadeusza Sikorskiego i zmarłych z rodziny.

                                      Intencje  Mszalne: od 10  do 16 maja  2021.

Poniedziałek

7.00 + XXX Marię  Badowską

17.00 + Stanisława Bartonia (r.ś.), Łukasza, Eugenię, Danutę, Władysława i Mieczysława

Wtorek

7.00+   XXX Stanisłąwa Piliszczuka

17.00+   Feliksa, Czesława, Jana, Antoninę   z  rodz. Stelmaszczuków, Remigiusza i Bronisławę  Osielskich

Środa

7.00 +      XXX  Tadeusza Okalskiego

17.00 +    Adama, Franciszkę z rodz. Ogórków, Katarzynę i Stefana Stawarzów

 Czwartek

7.00+      XXX Łucję Sydorowicz

17.00+    Jerzego Bondyrę (4r.ś.)

 Piątek

07.00+  Romana Bzdyrę ( r.ś.), Annę, Jana, Tadeusza Bzdyrów, Kazimierę i Jana Paszko, Barbarę Zedler

17.00+   Tadeusza Gardziołę (r.ś.)

Sobota

7.00  +   Stanisławę Kochanowską (r.ś.), z rodz. Kochanowskich i Hałasów

16.30 różaniec za zmarłych i nabożeństwo majowe  na cmentarzu

17.00+    Msza św. w intencji zmarłych na cmentarzu

Niedziela

8.00 +       Ignacego Sendeckiego

8.00+        XXX Władysława  Dyl

9.30 +       Bronisławę, Stanisława, Witolda  z rodz. Kuźmińskich, Krystynę Nowak

10.45*       Przewale

12.00 +     Suma  odpustowa w intencji parafian i gości.

16.00*      Nie ma Mszy świetej.

                             Intencje  Mszalne: od 03  do 9 maja  2021.

Poniedziałek

8.00 + Helenę Kraś (44r.ś.), Mieczysława

8.00+  Władysławę, Józefa Dąbków, z rodz.  Biczaków  i Dąbków

9.30*  Msza  w  intencji Ojczyzny z racji 230 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

10.45* Przewale

12.00+ Kazimierę Siedlecką (22r.ś.), z rodz. Siedleckich i Wojtasiuków

16.00 + Kaliksta Bartosiewicza (r.ś.)

Wtorek

7.00+  Jana Nowosada

7.30+   XXX Anetę Gąsior

17.00* O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla strażaków i ich rodzin z racji wsp. św. Floriana

17.00+     Monikę Damską

Środa

7.00 +      XXX  Aleksandra  Baj

17.00 +    Bogdana Piturę (of.  od chrzestniaka  Andrzeja z rodziną)

 Czwartek

7.00+      Andrzeja i Stanisława Cisło, Szymona i Anielę Bratek

17.00+     Mieczysława  Marszalec (r.ś.)

 Piątek

07.00+  Anetę Gąsior ( of. od rodziny Jędrów)

17.00+   Floriana i Witolda Zarębskich, Stefanię, Tomasza, Zbigniewa z rodz. Dudzińskich

Sobota

7.00  +   Stanisławę Adamczuk, Piotra, Anastazję, Marię Karola z rodz. Okarskich

17.00+    Zbigniewa Krochmala (1 r.ś.)

17.00+ Anetę Gąsior ( of. od pracowników GOPS w Zamościu)

Niedziela

8.00 +       z rodz. Caruczyńskich

8.00+        Pawła Jakubiaka (35r.ś.), Stanisławę, Edwarda, Feliksę, Danutę, Jana i Marię

9.30 +       Stanisłąwa, Łucję,Tadeusza z rodz. Nagajów, Bogdana Faltyna

9.30+        Anielę Czyrka (11r.ś.), Stanisława, Krzysztofa, Mieczysława i Piotra

11.00*      Msza św. w intencji dzieci przystępujących do  I Komunii  świętej.

13.00*       Przewale

16.00 +     Janinę  Masłowską,  Jana

                             Intencje  Mszalne: od 26 kwietnia do 02 maja  2021.

Poniedziałek

7.00 +  Stanisławę, Ludwika i Genowefę Szozda, Marię Szkamruk

17.00 +   Franciszka Wilczaka (5r.ś.), Emilię, Helenę i Wiesława

Wtorek

7.00+      Józefa (26r.ś.), Mariannę, Reginę, Tadeusza, Helenę, Mikołaja, Magdalenę z rodz.

Pawłowskich, Jana i Helenę Pasiecznych

17.00+     Bogdana Piturę (of. rodziny Lizunów z cukrowni Wożuczyn)

Środa

7.00 +      Rafała Kuźniarskiego (r.ś.)

7.30 +      XXX Janusza Badowskiego

17.00 +    Janinę Maliszewską (of. wnuków i prawnuków)

 Czwartek

7.00+      Teresą Antoiniuk (1r.ś.)

17.00+    Romana Jaremczuka (od rodziny Krasiów)

 Piątek

07.00+  Amelię i Jana Grabiec, Leokadię i Tomasza Grzybowskich, Czesława Grabiec, Zdzisława

Grabiec

17.00*  Msza św. dziękczynna z racji 60 rocznicy urodzin Bożeny Tyl, z prośbą o Boże

błogosławieństwo  i potrzebne łaski na dalsze lata życia. ( of. syna Macieja)

Sobota

7.00  +   Mariana Segiedę, Stanisławę, Adolfa i Józefa z rodz. Segiedów

7.30  +   XXX Zdzisława Szyper

17.00+   z rodz. Pakuluków

Niedziela

8.00 +      Stanisława Piwko (29r.ś.), Alfredę

8.00*        Msza św. w intencji Grzegorz z prośbą o szczęśliwe zdanie matury i Boże

błogosławieństwo na kolejne lata życia.

9.30 +       Franciszka, Leokadię, Zofię, Weronikę z rodz. Maliszewskich, Pawła, Anastazję, Józefa,

Danutę, Aleksandra z  rodz.  Lipczewskich, Hipolita, Antoniego z rodz. Kowalskich

10.45*      Przewale

12.00*       Za Parafian

16.00 +     Ludwika, z rodz. Zielińskich, Wojciecha, z rodz. Cinnerów

                 

                                               Intencje  Mszalne: od 19 do 25 kwietnia  2021.

Poniedziałek

7.00 + Adolfa Cyc   (of. od syna Bogdana z żoną i dziećmi)

17.00 +  Msza św. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wojciecha z racji przystąpienia do  I Komunii Świętej.

Wtorek

7.00+      Grażynę Zabawską ( of. od dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły                     w Podhorcach)

17.00+     Bogdana Piturę (of. rodziny Lizunów)

17.00+      Krystynę Świrgoń (1r.ś.), Stanisława

Środa

7.00 +      Janinę Maliszewską (of. pracowników UM Tyszowce)

17.00 +    Romana Jaremczuka (of. rodziny Żukowskich)

 Czwartek

7.00+      Zdzisława Szyper (of.  Łucji Szyper z Częstochowy)

17.00+    Tadeusza  Zabłockiego (r.ś.) z rodz. Zabłockich

 Piątek

07.00*   O szczęśliwe zdanie matury  dla córki Magdaleny i dalszą opiekę Bożą.

17.00+   Jerzego Kliszcza, z rodz: Kliszczów i Stanisławczuków

Sobota

7.00  +   Karolinę Popławską, z rodz: Wójcików i Boczków

17.00+     Bronisława, Feliksę, Janinę, Julię, Jana, z rodz: Zarębskich i Ziombkowskich

Niedziela

8.00 +       Bolesława, Zbigniewa, Czesława, Jana, Pawła, Marię, z rodz. Mękal

9 .30 *      Msza św. dziękczynna z racji 40rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa  Aliny i Bogdana, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  dla Jubilatów i całej rodziny

10.45*      Przewale

12.00*       Msza św. dziękczynna z racji 70 rocznicy urodzin Krystyny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

12.00*      Msza św. w intencji Ks. Marka z racji imienin.

16.00 +     Adama Jakubiaka  (16.r.ś.),  z rodz: Jakubiaków i Szczerbatych

16.00 +      Msza za zmarłych

                             Intencje  Mszalne: od 12 do 18 kwietnia  2021.

Poniedziałek

7.00 + Janinę  Maliszewską   (of. od rodziny Kraisel z Niemiec)

17.00 +  Irenę i Bogdana Pitura  (of. od  rodziny  Krawczyków i Poźniaków)

Wtorek

7.00+      Feliksa Krasia, Marię, Mariana, Stanisława, Piotra

17.00+     Danutę  Wyszyńską  ( of. od rodziny Sawińskich )

Środa

7.00 +       Henrykę Turowską  (of. od braci Stanisława  i  Alfreda)

17.00 +     Eugenię Duda, Małgorzatę i Leona Duda.

 Czwartek

7.00+       Jakuba Wołoszyna (r.ś.)  Bronisławę, Kazimierę, Mariana, Józefa, Stanisława z rodziny Wołoszynów; Katarzynę, Stanisławę, Józefa, Leszka Krzysztofa z rodziny Wiśniewskich,                Tadeusza Gąsiora, Józefa Taranowicza

17.00+     Romana Jaremczuka (of. od  córki chrzestnej  Agnieszki z rodziną)

 Piątek

07.00+  ……………………………………………………

17.00+   Mariannę Biedunkiewicz (1r.ś.), Zdzisława Biedunkiewicza

Sobota

7.00  +  Marię Kraś (27r.ś.)

15.00*     Msza ślubna: Katarzyna Rajtar i Adrian Szatraj

17.00+     Józefa Mróz (13r.ś.), Genowefę

Niedziela

8.00 +       Jerzego Paszko, Salomę i  Hipolita   z rodz. Paszków

8.00  +      Paulinę, Michała, Tomasza i Mikołaja z rodz. Borys

9.30  +      Mieczysława, Mariusza Marchiewiczów, z rodz.  Bernasiów, Smyków, Porębków

10.45*      Przewale

12.00*       Za parafian

16.00 +      Mariusza Majdańskiego  (11.r.ś.)

  

                             Intencje  Mszalne: od 05 do 11 kwietnia  2021.

Poniedziałek

8.00 + Janinę i Jana Czarneckich

8.00 +  Marię Szopińską  (r.ś.), Kazimierza Kwita, Andrzeja Kwita

9.30 + Urszulę, z rodz. Morskich; Stanisławę i Tadeusza Tybulczuk, z rodz. Zarębskich.

10.45+ Krzysztofa Deryło, Roberta (24r.ś.), Ryszarda (11r.ś.), Edmunda i  Annę, z rodz. Deryłów

10.45* Przewale

12.00 + Bogusława Podolaka  (of. od brata  Ernesta z rodziną)

Wtorek

7.00+      Kazimierę (r.ś.) Franciszka, Mieczysława, z rodz. Pilusiów i Kominiarczuków

7.30+       XXX Henryką  Turowską

17.00+     Bogdana Piturę ( of. od rodzin: Wojciechowskich, Badyłów i Wlaziów )

Środa

7.00 +       Danutę Wyszyńską (of. od rodziny Humeniuków)

7.30 +       XXX Grażynę Zabawską

17.00 +      Janinę Maliszewską (of. od rodzin Czarneckich i Wałków)

 Czwartek

7.00+  Waleriana, Anastazję, Antoniego Leńczyk, Bolesława, Jadwigę Dziedzic

7.30+   XXX Reginę Chwedorowicz

17.00+ Romana Jaremczuka (of. od rodziny Skórzyńskich)

 Piątek

07.00+  Bronisławę Dudzińską (r.ś.), Stanisława,  z rodz. Dudzińskich i Jakubiaków

17.00+   Aleksandrę Szwanc (of. od rodziny Knapów)

Sobota

7.00  +  Romana Jaremczuka (of. od rodziny Fedziorynów)

17.00  +  Floriana, Bolesława, Stanisława, Stanisławę z rodz. Węgrzynowiczów

19.00  +  Teofilę Olszańską (20r.ś.), z rodz. Olszańskich, Tarczów, Bardygów.

Niedziela

8.00 +       Mariannę, Mikołaja, Helenę, Emilię z rodz. Birontów, Marię Greszta

8.00  +      Franciszkę Chrastinę (7r.ś.), Czesława, Janinę i Floriana Bartosiewiczów

9.30  +      Franciszka Bezpalko (11r.ś.), Andrzeja i Paulinę Bezpalko

10.45  +    Jana i Marię Dudzińskich, z rodz. Dudzińskich i Jakubiaków

12.00*       Msza św. odpustowa   w Przewalu

16.00 +      Henryka Romaniuka (6.r.ś.), z rodz. Romaniuków

                             Intencje  Mszalne: od 29 marca do 04 kwietnia  2021.

Poniedziałek

7.00 +  Janinę  Maliszewską ( of. od rodziny Siwek ze Staszowa)

7.30+ XXX  Danutę Wyszyńską

17.00 + Aleksandrę Szwanc ( of. od  Mirki, Agnieszki, Bogusi, Wieśka i Ryśka))

Wtorek

7.00+       Zofię Siuda ( of. od pracowników i nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w

Tyszowcach)

17.00+     Bogdana Piturę ( of. od rodziny Chrastinów)

Środa

7.00 +       z rodz. Hawrylaków  i Kuźmińskich

7.30 +       Janinę  Maliszewską ( of. od rodziny  Pomorskich z Nałęczowa)

17.00 *    ` W intencji rodziny Piaszczyk

 Wielki Czwartek

17.00+       Jana,  Kazimierę, Stanisława, Rozalię, Mariannę, z rodz. Jurkiewiczów, Jana i Józefę

Rosołów

17.00+       Henryka Nagaja (29r.ś.), Wojciecha i Wandę Stawarskich.

 Wielki Piątek

16.00* – Droga Krzyżowa i nabożeństwo Wielkopiątkowe

Wielka Sobota

19.00  +   Konstantynę i Edwarda Piliszczuków, Antoniego Kaweckiego, Marię i Józefa Sikorskich

19.00  +   Piotra Kochanowskiego

Niedziela  Zmartwychwstania

6.00 *       W intencji parafian i gości

8.30  +      ………………………….

9.30  *      Dziękczynna z racji 79 rocznicy urodzin Teresy Olender, z prośbą o Boże

błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

10.45  +    Stefana Moskala (7r.ś.)

10.45*       Przewale

12.00 +      Antoniego, Marcelę, Leona Kościołko, Danutę, Jana, Andrzeja, Henryka, Mariannę,

Józefa, Anielę, Pawła z rodz. Jakubiaków

16.00 –     NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

                           

Intencje  Mszalne: od 22   do 28 marca  2021.

Poniedziałek

9.00 +     Bogdana Piturę (of. od pracowników Przedszkola Samorządowego  nr 1 Tomaszów)

11.00+    XXX  Zofię Siuda

12.30*    Przewale

17.00 +  Aleksandrę Szwanc ( of. od  rodziny Krasiów)

Wtorek

9.00+       Kazimierę i Stanisława Łaba

11.00+     XXX  Romana Jaremczuka

12.30*     Przewale

17.00+     Ignacego Sobczyńskiego ( r.ś.)

Środa

7.00 +       Irenę i Bogdana Piurę (of. od rodziny Zarębskich z Klątw)

17.00 +     Aleksandra Lesiuk, Pawła Lesiuk, z rodz. Lesiuków

17.00 +     XXX  Krzysztofa Deryło

Czwartek

8.00+        Irka Kaziora (6r.ś.), Darka  Kaziora

9.30.         Przewale

17.00+      Mariannę Czernij (r.ś.)

Piątek

7.00 +       Mariana Kowalczuka, Zofię Didiuk

17.00+      Helenę, Franciszka Żukowskich, Marcelę i Antoniego Jaremczuków, Romana  Jaremczuka

Sobota

7.00  +    Annę  Maliszewską

7.30   +    XXX Marię Gilewską

17.00 +     Stefanię i Stefana Rybczyńskich

Niedziela

8.00  +      Mariannę i Stanisława Jóźwiaków, z rodz. Humeniuków

8.00  +      Annę   Sarecką (r.ś.)

9.30  +       Józefa Pachołek (7r.ś.), Weronikę, Adama

9.30  +       Stefanię, Tomasza, Zbigniewa Dudzińskich

10.45*       Przewale

12.00 +     Za parafian

16.00+      Andrzeja i Stanisława  Cisło, Anielę i Szymona Bratek

Intencje  Mszalne: od 15   do 21 marca  2021.

Poniedziałek

7.00 +    Romana Jaremczuka  (of. od brata Marcelego z rodziną)

17.00 +  Bogdana Piturę  (of. od rodziny Sikorskich)

Wtorek

7.00+        Zbigniewa Palonkę

17.00+      Bogdana Piturę ( of. od nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Tyszowcach)

Środa

7.00 +       Kazimierę Obszyńską

17.00 +     Janinę Maliszewską   (of. od nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach)

Czwartek

7.00+        Janusz Kostrubca (1r.ś.), Helenę i Mieczysława Kostrubiec, Henrykę Piluś

17.00+      Kazimierę i Edwarda Zabłockich (of. od wnuczki Aleksandry z rodziną)

Piątek

7.00 +       Franciszka, Leokadię Torba, Kazimierza, Adama, Kazimierę

17.00+      Romanę Strecker (czytaj Sztreker) (24.r.ś)

Sobota

 1. 00 + Romana Jaremczuka (of. od członków Klubu Seniora w Tyszowcach)

17.00 +     Petronelę Szerment ( of. od córki chrzestnej z rodziną

Niedziela

8.00  +       Cecylię i Bronisława Bartosiewiczów

9.30  +       Annę Tarcz (6r.ś.)

10.45*       Przewale

12.00 +      Józefa  Gąsiora (18r.ś.), z rodz. Gąsiorów

16.00+       Waldemara Szambarę ( of. od rodzin Szambara z Sahrynia, Terebinia i Werbkowic)

 

                                        Intencje  Mszalne: od 08   do 14 marca  2021.

Poniedziałek

7.00 +    Mariusza Marchiewicza (6r.ś.)

17.00 +  Piotra Wybranowskiego (6r.ś.), Stefanię i Władysława Wybranowskich

Wtorek

7.00+        Anielę, Józefa, Jana z rodz. Pilgun, Jana, Annę, Zofię z rodz. Wyszyńskich

17.00+       Aleksandrę Szwanc ( of. od koleżanek z KGW z Tyszowiec)

Środa

7.00 +       Romana Jaremczuka( of. rodzin: Dobrowolskich i Bryków)

17.00 +     Czesłąwa Mękala (1r.ś.)

Czwartek

7.00+        Jana i Alfredę Obszyńskich, Wiesława, Jana i Karolinę Lewickich

17.00+      Tomasza Gitner

Piątek

7.00 +       Romana Jaremczuka (of. od  rodziny Dudków)

17.00+      Mieczysława Dobrowolskiego, Franciszka Bezpalko

Sobota    

 1. 00 + Antoniego, Marcelę, Zbigniewa, Mieczysława z rodz. Jaremczuków, Jana i Marię Dudzińskich

17.00 +     Danutę Stradel

Niedziela 

8.00  +        Mieczysława Krasia (37r.ś.) Wojciecha Sawka (20r.ś.)

8.00  +       Władysławę Dryź (8r.ś.) Franciszka Dryź, Mieczysława Piturę, Władysławę Kapica,                             z rodz. Dryziów, Piturów, Gresztów, Tysów

9.30  +       Jana Garbacz (17r.ś.), Wiktorię, Tomasza, Edwarda z rodz. Bartników

9.30  +       Leokadię Piluś (16r.ś.), Feliksa Piluś

10.45*       Przewale

12.00 +      Za parafian

16.00+       Leokadię i Edwarda  Dorębskich

                                        Intencje  Mszalne: od 01   do 7 marca  2021.

Poniedziałek

7.00 +    Władysława Badyłę (2r.ś.), Eugenię Badyłę, z rodz. Badyłów i Jurkiewiczów.

17.00 +  Kamila Łasochę (29g)

17.00 +   Annę i Antoniego Greszta, Paulinę i Michała Borys

Wtorek

7.00+        Stanisława Szerment( of. od rodziny Gorgol z Tomaszowa)

17.00+       Kamila Łasochę (30g)

Środa

7.00 +       Kazimierę Obszyńską   ( of. rodziny  Lech  z Bobrowej)

17.00 +     Waldemara Szambarę (of. od Pracowników PUK)

Czwartek

7.00+        Stanisława i Ewę Stopka, Leonarda, Władysławę, Edwarda z rodz. Jurkiewiczów

17.00+       Mariana Mydlaka (of. od   Anny i Michała Krempla)

Piątek

7.00 +       Krzysztofa Deryło (of. od pracowników firmy Midesmaks)

17.00+      Włodzimierza Pyżyka, Janinę, Stanisława, Ryszarda

17.00+      XXX Janinę Maliszewską

Sobota    

7.00 +       XXX Bogdana Piturę

17.00 +     Michała i Marię Zrol

Niedziela 

8.00  +       Józefa (40r.ś.) i Katarzynę  (40r.ś.) Hałas, z rodz. Hałasów i Wlaziów

8.00  +       Edwarda (38r.ś.), Krystynę, Annę, Stanisława, Janinę, Mieczysława, Krzysztofa, Grażynę  z rodz. Martyniuk; Małgorzatę  Gaździcką, Marcelę i Feliksa Sobczyńskich

9.30  +       Andrzeja i Paulinę, Franciszka, Jana i Zofię Bezpalków

10.45*       Przewale

12.00 +      Za parafian

16.00+      Waldemara Szambarę (of. od rodz. Szambara  z Sahrynia, Terebinia i Werbkowic)

                                        Intencje  Mszalne: od 22 do 28 lutego  2021.

Poniedziałek

7.00 +    Tadeusza Sinoradzkiego   (of. Zofii Podgórskiej z rodziną)

17.00 +  Kamila Łasochę (22g)

17.00 +  XXX Kazimierę Obszyńską

Wtorek

7.00+        Janinę Kawalec  ( of. koleżanek  firmy Jabon Zwierzyniec)

17.00+       Kamila Łasochę (23g)

17.00+      + Janinę i Hipolita Badyła, Marię i Jana Kopytko

Środa

7.00 +       Tadeusza Sinoradzkiego    ( of. rodziny Dudzińskich)

17.00 +      Kamila Łasochę (24g)

17.00+       Stanisława Szerment  w XXX  dzień od pogrzebu

Czwartek

7.00+        Kamila Łasochę   (25g)

7.30+        Mariana Mydlaka (of. od  wychowanków ze szkoły w Turkowicach)

17.00 +      XXX Aleksandrę Szwanc

Piątek

7.00 +       Kamila Łasochę (26g)

17.00+      Jana Czarneckiego  (36r.ś.), Janinę

Sobota    

7.00 +       Michała Ignacaka (32r.ś.), Julię Żukowską

17.00 +     Kamila Łasochę  (27g)

Niedziela 

8.00  +       Michała  Stelmaszczuka (3r.ś.)

8.00  +       Jana Kawkę (32r.ś.), Władysława i Wiktorię  z rodz. Kawków

9.30  +       Kazimierza Wyszyńskiego (20r.ś.), Stanisławę, Jana, Zofię, Władysława,  Franciszka Bezpalko

10.45*       Przewale

12.00 +      Za parafian

16.00+       Kamila Łasochę (28g)

                                        Intencje  Mszalne: od 15 do 21 lutego  2021.

Poniedziałek

7.00 +   Józefa Taranowicza

17.00 +  Kamila Łasochę (15g)

Wtorek

7.00+       Petronelę Szerment  ( of. kolegów  syna z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Hrubieszów)

17.00+    Kamila Łasochę (16g)

17.00+    Bogdana Podolaka ( of. od rodziców, wychowawcy  oraz kolegów i koleżanek z klasy  VIIA )

Środa

8.00 +       Tadeusza Sinoradzkiego    ( of. Łucji Szyper z rodziną)

9.30. Przewale

17.00 +      Kamila Łasochę (17g)

17.00+       Debby Strecker (4r.ś.)

Czwartek

7.00+        Janinę Kawalec (of. od koleżanek córki z pracy)

17.00 +     Kamila  Łasochę (18g)

Piątek

7.00 +       Kamila Łasochę (19g)

17.00+      Janinę Marszalec  (r.ś.)

Sobota    

 1. 00 +  Kamila Łasochę (20g)

17.00 +    Msz św. dziękczynna w intencji Michała z racji 18 rocznicy  urodzin i w intencji Doroty i Jerzego z racji 30 r. zawarcia sakramentu małżeństwa  z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne dla Jubilatów  i całej rodziny.

Niedziela 

8.00  +       Stanisławę  Jędrzejowską (8r.ś.), Michała i Tadeusza

8.00  +       Teresę Bondyra (4r.ś.)

9.30  +       Czesława Tarnawskiego, Józefa i Annę Tarnawskich, Stanisława i Bronisławę Szwanc

10.45*       Przewale

12.00 +      Za parafian

16.00+       Kamila Łasochę (21g)

                                        Intencje  Mszalne: od 8 do 14 lutego  2021.

Poniedziałek

7.00 +   Kazimierę,  Edwarda, Józefa  z rodz. Kazańskich, Leokadię Opalską, z rodz. Opalskich i Kazańskich

17.00 +  Kamila Łasochę (8g)

Wtorek

7.00+         Elżbietę Dudek  ( of. Marty  i Wojciecha Kocira z rodziną)

17.00+       Kamila Łasochę (9g)

17.00+      Bogdana Podolaka ( of. od rodziców, wychowawczyni oraz kolegów i koleżanek z kla  VB )

Środa

7.00 +       Mariana Mydlaka   ( of. Walczuków i  Muzyczków)

17.00 +      Kamila Łasochę (10g)

17.00+      Helenę  i  Aleksandra Kopytko, Feliksa, Walerię i Marię Czarnecką

Czwartek

7.00+        Bronisława Jurkiewicza

17.00 +     Kamila  Łasochę (11g)

Piątek

7.00 +       Waldemara Szambarę  (of. córki chrzestnej)

17.00+      Kamla Łasochę (12g)

Sobota    

 1. 00 +  Franciszka,  Helenę, Paulinę, Jana Żukowskich

17.00   +     Kamila Łasochę (13g)

Niedziela 

8.00  +       Janinę Szufel (14r.ś.)

8.00  +       Józefa Garbacza (14r.ś.)

9.30  +       Janinę Misiutę, Szymona Misiutę, Tadeusza Misiutę

9.30  +       Zbigniewa  Zawadzkiego   i  Stanisława Zawadzkiego.

10.45*       Przewale

12.00 +      Za parafian

16.00+       Kamila Łasochę (14g)

                                        Intencje  Mszalne: od 1 do 7 lutego  2021.

Poniedziałek

7.00 +  Kamila Łasochę (1g)

17.00 +  Elżbietę Sól ( 3r.ś.)

Wtorek

8.00+         Franciszka i Anielę Jachimek

9.30+         Przewale

17.00+       Kamila Łasochę (2g)

17.00+      Bogdana Podolaka ( of. od rodziców, oraz kolegów i koleżanek z klasy  IIIB )

Środa

7.00 +      Bożenę Godzisz, Bolesława Godzisz, Alfredę i Stefana Kołtun, Mieczysława Torbę, Zofię i Józefa Galant,  Katarzynę i Pawła Kołtun

17.00 +      Kamila  Łasochę (3g)

Czwartek

7.00+        Petronelę Szerment( of. od  p. Obszyńskich z rodziną)

17.00 +     Kamila Łasochę (4g)

Piątek

7.00 +       Mariana Mydlaka (of. od rodzin Siomów i Sawickich)

9.30* – Przewale

17.00+      Kamila Łasochę (5g)

17.00+     Janusza Olender

Sobota    

 1. 00 +  Mariana Segiedę (of. od rodziny Kochanowskich)

17.00   +     Kamila Łasochę (6g)

17.00   +     Katarzynę Urban (29r.ś.), Czesława Urbana, Leszka Urbana, Krystynę, Sylwestra Pokrywka.

Niedziela 

8.00  +      Franciszka Jurkiewicza (r.ś.), Jana i Katarzynę Jurkiewicz

8.00  +      Kamila Łasochę (7g)

9.30  +      Piotra Szarugę (of. od sąsiadów syna z ul. Słonecznej)

9.30  +       Zbigniewa  Zawadzkiego   i  Stanisława Zawadzkiego.

10.45*       Przewale

12.00 +      Za parafian

16.00+       Czesławę-Bożenę Godzisz (14r.ś.) Bolesława Godzisz

                                        Intencje  Mszalne: od 25 do 31 stycznia  2021.

Poniedziałek

7.00 +  Mariana Mydlaka  (of. od rodziny Wróblów

7.30 +  Stanisława Bezpalko  (25g)

Wtorek

7.00+         Stanisława Bezpalko  (26g)

7.30+         Dr Witolda Lesiuka   (of. od Iwony, Oskara, Blanki i dziadków)

Środa

7.00 +      Stanisława Bezpalko (27g)

7.30 +      Kazimierę Obszyńską (of. od  syna Mariana z rodziną)

Czwartek

7.00+        Kamila Łasochę( of. Marzeny i Adama Czech z Olszanej))

7.30+        Stanisława Bezpalko (28g)

Piątek

7.00 +       Marię Dudzińską (8r.ś.), Jana, z rodz. Dudzińskich i Jakubiaków

7.00 +       Stanisława Bezpalko (29g)

Sobota    

7.00   +  Kaliksta Bartosiewicza

7.30   +     Stanisława Bezpalko (30g)

Niedziela 

8.00  +      Henryka Kraś, z  rodz.  Krasiów

8.00  +      O zdrowie dla córki Haliny

9.30  +      Elżbietę Dudek (of. od rodziny Żukowskich)

9.30  *       Msza św. dziękczynna w intencji Weroniki z racji 18 rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu

10.45*       Przewale

12.00 +      Jana Wybęndę  (31r.ś.),Wandę, Teklę, Mikołaja, z rodz. Wybendów, Arkadiusza Kołtuna (2r.ś.)

16.00+     W intencji Rady Parafialnej, chóru parafialnego i  scholi dziecięcej i całej parafii.

                                    

Intencje  Mszalne: od 18. do 24.  01.  2021.

Poniedziałek

7.00 + Zbigniewa Palonkę (of. sióstr i brata)

7.30 +Stanisława Bezpalko  (18g)

Wtorek

7.00+         Stanisława Bezpalko  (19g)

7.30+         Władysława Sareckiego, Jana Cieszyńskiego

7.30+         Henryka Kawałko (od synów i synowej)

Środa

7.00 +      Stanisława Bezpalko (20g)

7.30 +      Adolfa Cyc (of. Stanisławy i Józefa Dyniec)

Czwartek

7.00+        Stanisława Bezpalko (21g)

7.30+        Antoniego  Kancir (6r.ś.)

Piątek

7.00 +       Stanisława Bezpalko (22g)

7.00 +       Zbigniewa Maziarskiego, z rodz. Maziarskich

Sobota    

 1. 00 +  Kamila Łasochę ( of. Urszuli  Sutor i Łukasza)

7.30   +  Stanisława Bezpalko (23g)

9.00   *   Msza św. dziękczynna z racji 80rurodzin Czesławy z prośbą o Boże błog. i potrzebne

łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej na kolejne lata życia.

Niedziela 

8.00  +      Józefa Bezpalko, z rodz. Bezpalków i Andryszczaków

8.00  +       Stanisława Bezpalko  (24g)

9.30  +      Janinę  i Ignacego Bartników

9.30  +      Ryszarda Sikorę (4r.ś.), Mariannę i Tadeusza Sikora, Czesławę i Tadeusza  Jakubiak

10.45*       Przewale

12.00 *      Za parafian

12.00*      Dziękczynno – błagalna  w 50 rocznicę urodzin Ks. Proboszcza.

16.00+      Elżbietę, Mieczysława (r.ś.), Bronisława, Władysławę, Jana, Józefa, Annę, Stanisława,   z  rodz. Karczewskich i Sędeckich

                                        Intencje  Mszalne: od 11. do 17.  01.  2021.

Poniedziałek

7.00 +       Stanisława Bezpalko  (11g)

7.00 +       Jadwigę, Wacława, Ireneusza Pióro, Jana, Rafała, Stanisławę i Leonarda

Dudzińskich

7.30 +      XXX dzień za Bogusława Podolaka

7.30 +      Annę (r.ś.), Jerzego, Eugeniusza, Zofię z rodz. Feja, Stanisława, Zofię

Pankowskich

Wtorek

7.00+         Stanisława Bezpalko  (12g)

7.30+         Waldemara Szambarę (of. brata Krzysztofa z rodziną)

7.30+         XXX  dzień za Janinę    Bryk

 

Środa

7.00 +      Stanisława Bezpalko (13g)

7.30 +      Ryszarda Opalskiego (r.ś.), z rodz. Opalskich i Kazańskich

7.30+        Kazimierę Zabłocką

Czwartek

7.00+        Janinę  Czarnecką (8r.ś.), Jana

7.00+        Teresę i Helenę Lesiuk

7.30+       Stanisława Bezpalko (14g)

Piątek

7.00 +       Stanisława Bezpalko (15g)

7.00 +       Emilię  Wilczak (2r.ś.)

Sobota    

7.00 + Kamila Łasochę ( ofiara Antoniego i Doroty  Sutor0

7.00 *  Msza dziękczynna z racji 80r urodzin Czesławy, z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski  i

opiekę Matki Bożej  na kolejne lata życia.

7.30+  Stanisława Bezpalko (16g)

Niedziela 

8.00  +      Henryka Kawałko  (ofiara od pracowników przychodni w Tyszowcach)

8.00  +       Stanisława Bezpalko  (17g)

9.30  +      Janinę Czarnecką (8r.ś.), Jana

9.30  +      Stanisławę Wyszyńską (5r.ś.), Kazimierza, Władysława, Jana i Zofię z rodz.

Wyszyńskich, Franciszka Bezpalko

10.45*       Przewale

12.00 *      Za parafian

16.00+      Władysława Wyszyńskiego (9r.ś.), Stanisławę i Kazimierza Wyszyńskich.

                                        Intencje  Mszalne: od 04. do 10.  01.  2021.

Poniedziałek

7.00 +        Kamila Łasochę  (ofiara  szwagra Grzegorza  Niemiec z rodziną)

7.30 +       Janusza Olender

7.30 +       Stanisława Bezpalko  (4g)

Wtorek

7.00+        Kamila Łasochę  (ofiara:  Pawła Steca z Olszanej)

7.30+         Stanisława Bezpalko (5g)

Środa

8.00 +      Stanisława Bezpalko (6g)

8.00*        Msza św. dziękczynna z racji imienin i urodzin Kacpra z prośbą o Boże błogosławieństwo i  opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

9.30+       Jadwigę, Wacława Pióro, Ireneusza Pióro (r.ś.) Rafała Dudzińskiego

12.00*    O  zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Lucjana Szymanka z racji imienin.

12.00*    Msza św. dziękczynna z racji 25 rocznicy zawarcia sakramentu  małżeństwa  Beaty i Roberta Bondyra, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny.

Czwartek

7.00+         Stanisława Bezpalko (7g)

7.00+         Bazylego, Mieczysława, Kazimierę, z rodz. Nieśpielskich

Piątek

7.00 +       Stanisława Bezpalko (8g)

7.00 +       Stanisława Kłosa

Sobota    

 1. 00 +  Kamila Łasochę ( ofiara Antoniego i Doroty  Sidor)
 2. 00 + Stanisława Bezpalko (9g)

Niedziela 

8.00  +      Mieczysława Żukowskiego

8.00  +       Kazimierza Daniel (3r.ś.), Janinę Daniel, Stanisława Gacę

9.30   +      Andrzeja Zarębskiego (10r.ś.) z rodz. Zarębskich i Wronków

10.45*       Przewale

12.00 *      Za parafian

16.00+      Stanisława Bezpalko (10 g)

Intencje  Mszalne: od 28  XII 2020   do 03. 01. 2021.

Poniedziałek

7.00 +       Lucynę Tomaszewską

7.00 +       Eugenię Badyła

7.30 +       Stanisławę, Zdzisława  Szerment, Petronelę, Mieczysława, Stanisława, Ryszarda i Zofię

Wtorek

7.00+        Kamila Łasochę  (ofiara: Eweliny, Piotra,  Romana, Brygidy, Joanny  Marszalców)

7.30*         O łaskę zdrowia dla Krzysztofa Deryło

7.30+       Marię i Henryka Wołoszynów

9.00*       Z racji   Konfederacji Tyszowieckiej

Środa

7.00 +         Henryka Kawałko  (ofiara: rodzin Chodurskich i Badaszczuków)

7.30+        Adolfa Cyc ( ofiara od sołtysów gminy Tyszowce)

Czwartek

7.00+        Henryka Kraś ( ofiara od siostry Barbary)

17.00+      XXX  Janinę Kawalec

Piątek

8.00 +       Tadeusza  Skórzyńskiego

9.30 +       Mieczysława Dobrowolskiego, Franciszka Bezpalko

10.45*       Przewale

12.00+      Tadeusza Stopę

16.00 +     Stanisława  Bezpalko 1 gregorianka

Sobota    

7. 00 +   Łucję Palenga (10r.ś.) Stanisława, Henryka, Marię i Antoniego Jużak, Mieczysława Jaremczuka

7. 00 + Stanisława  Bezpalko (2 g)

7. 30 +  Piotra  Szarugę  (ofiara  od pracowników  przedszkola w Tyszowcach)

Niedziela 

8.00  +      Stanisława  Sagana,  Agnieszkę Antoszewską

8.00  +      Stanisławę Jakubiak (22 r.ś.), Pawła, Edwarda, Feliksę i Danutę, Katarzynę i

Marcina Cisłów

8.00  +      Jana Dudę (4 r.ś.), z rodz. Dudów, Dykich

9.30   +      Msza   św. dziękczynna z racji 80r urodzin Michała Olender, z prośbą o Boże

błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

10.45*       Przewale

12.00 *      Stanisława Bezpalko (3 g)

16.00+       Apolonię, Stanisława, Ryszarda, Stefanię, Stanisława, Józefę z rodz. Jakubiaków

Intencje  Mszalne: od 21 do 27  XII 2020

Poniedziałek

6.45  +        Janinę (8r.ś.) Mariana  Harbit, Zofię i Jana Harbitów, Mariusza Chmielewskiego

17.00+        Stanisława Krawczyka  (r.ś.)

17.00 +       XXX  dzień Petronelę Szerment

Wtorek

6.45+        Lucynę Skowyra (4 r.ś.)

17.00+      Janinę (17 r.ś.), z  rodz. Gaździckich, Barczuków, Cyburów

17.00+      Józefa Bondyrę  (14 r.ś.)

Środa

6.45 +        Jana Dudzińskiego (11r.ś.), Marię, z rodz. Dudzińskich, Jakubiaków

17.00+       Leonarda Barczuk (1 r.ś.)

17.00+      XXX  dzień  Tadeusza Sinoradzkiego

Czwartek

6.45+       Stefana Jakubiaka (r.ś.)

6.45+       XXX   Mariana Mydlaka

7.30+       XXX  Waldemara Szambarę

7.30+      Msza św. zbiorowa za zmarłych

0.00*       Pasterka w intencji Parafian

Piątek

8.30 +       Grzegorza Smyk, Mariannę Kraś

9.30 +        Halinę Piliszczuk

10.45*       Msza św. dziękczynna z racji 40 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Elżbiety

i Krzysztofa, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę M. B.  dla Jubilatów i całej  rodziny.

10.45*       Przewale

12.00+       Henryka Kraś

16.00 +      Mariannę i Mariana Czernij, Wojtka Kazior, Janinę i Mieczysława Marszalec.

Sobota

8. 00 + Zofię Dydiuk, Mariana Kowalczuka

8. 00 + Władysława, Kazimierę, Wiesława  Szłodów

9.30 * Msz sw. dziękczynna z racji   50 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Barbary i Pawła, z

prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę M.B.  dla Jubilatów i całej rodziny.

9.30  +      Antoniego (13 r.ś.) i Hipolita Kowalskich

9.30  +      Ryszarda  Szwanc (10r.ś.),  z  rodz. Szwanców

10.45*       Przewale

12.00+      Annę Maliszewską

Niedziela 

8.00  +         Marcelę  ( 20r.ś.)i Jana (9r.ś.) Zrol

8.00  +        Eugenię Badyła (12r.ś.), Władysława, z rodz. Badyłów i Jurkiewiczów

9.30   +        Adama, Feliksę Wawrzyńca, z rodz. Osuchów

9.30   +        Jana i Janinę Czarneckich

10.45*          Przewale

12.00 *         Za parafian

16.00 +         Edwarda Sidora (r.ś.), Piotra, Julię i Stanisławę z rodz. Gradów

 

Intencje  Mszalne: od 14 do 20  XII 2020

Poniedziałek

6.45  +        Kazimierę i Grzegorza Walczaków, Andrzeja i Wiktorię Żukowskich

17.00+        Jana Skop  of. od koleżanek  z pracy synowej.

17.00 +       Kamila Łasochę   of. od Mateusza, Kamila, Roksany

Wtorek

6.45+      Kamila Łasochę   of. od  kolegów za Szwajcarii

17.00+    Stanisławę Adamczuk (6r.ś.), Piotra, Anastazję, Karola i Marię Okarskich

17.00+    XXX   Elżbietę  Dudek

Środa

6.45 +       Henryka Kawałko  of.  Brata Stanisława z rodziną

17.00+      Henryka Romaniuka, z rodz. Romaniuków, Gmitruków

17.00+      XXX  dzień  za   Mariana Segiedę

Czwartek

6.45+     Kamila Łasochę  of. od   koleżanek i kolegów z Holandii

17.00+   Leokadię  i Stanisława Turkiewicz, z rodz. Turkiewiczów, Szopińskich i Stawarskich, Macieja Wawrzykowskiego, Horsta Karstena

Piątek

9.00 +        Adama, Franciszkę, Leona, Marcelę, z rodz. Ogórków

11.00+       XXX za Zbigniewa Palonkę

12.30*       Przewale

16.00 +      Janinę, Tadeusza, Mariusza, z rodz. Kiślów, z rodz. Skórzyńskich

Sobota

 1. 00 + Franciszka Kościołko

11.00+       Mariana Segiedę,  z rodz.  Segiedów

12.30*       Przewale

14.00*       W intencji osób, które wsparły zakup wozu strażackiego dla OSP Tyszowce i w intencji

strażaków

17.00 +      Waldemara Kuźmińskiego (r.ś.)

Niedziela 

8.00  +         Teodorę  i Piotra Misiutów

8.00  +        Zofię Stasinę, Karolinę, Izydora, Janinę Audykowską

9.30   +        Wiktorię  Kopczacką

9.30   +        Barbarę Świderek, Jadwigę i Kazimierza Chwedorowiczów

10.45*          Przewale

12.00 *         W intencji Lecha z racji 80-rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i

potrzebne łaski  na dalsze lata życia.

16.00 +         Annę,  Tomasza Żołnierczuk, z rodz. Żołnierczuków i Rożniatowskich

Intencje  Mszalne: od 07 do 13  XII 2020

Poniedziałek

6.45  +        Edwarda Żukowskiego

17.00+        Grażynę Aleksandrowicz (5r.ś.), Marcina  Aleksandrowicz( 5r.ś.)

Wtorek

8.00+      Stanisława Dudzińskiego (45r.ś.), Bronisławę  Dudzińską, Jana i Marię Dudzińskich

17.00+    Marię, Antoniego Jakubiaków, z rodz. Sikorskich

Środa

6.45 +       Jadwigę Kościołko

17.00+      Teresę Zabłocką  of.  od rodziny Grabowskich

17.00+      XXX  dzień  za Helenę Aleksandrowicz

Czwartek

6.45 +       Teresę Zabłocką  od  rodz. Kuźmińskich

17.00+     Kamila Łasochę  of. od   Damiana  Niemiec

Piątek

6.45 +        Romana i Kazimierza Zarębskich, Janinę, Edmunda, Juliana i Eleonorę  z rodz. Zarębskich

17.00 +      Kamila Łasochę   of. od  koleżanek i kolegów z klasy

Sobota

 1. 45 + Zdzisława Grzeszczuk   of. rodziny

17.00 +      …………………………

Niedziela 

8.00  +        Tadeusza Hałas (r.ś.)

8.00   +        Jana i Jerzego  Hutko, Agnieszkę Antoszewską

9.30   +        Albinę i Franciszka Jagłów

9.30   +        Janusza Kościołko (12r.ś.)

10.45*          Przewale

12.00 *         Za parafian

16.00 +         Czesławę (13r.ś.), Franciszka, Bogdana, Stelmaszczuków, Barbarę Łasocha, Marię Kornas, z rodz. Stelmaszczuków i  Kornasów

 

 

 

Intencje  Mszalne: od 30 XI do 06XII 2020

Poniedziałek

6.45  +        Michała Jędrzejowskiego (r.ś.), Stanisławę i Tadeusza

17.00+        Kamila   Łasochę   of.  od  sąsiadów z  drugiej klatki bloku 101B

17.00*        Msza św. z racji imienin za ks. Andrzeja Traczykiewicza, z prośbą o zdrowie i Boże

błogosławieństwo.  Of.   Margaretek z Komarowa

Wtorek

6.45+     Kamila  Łasochę  of. od Andrzeja i Elżbiety Jakubiak

17.00+  Henryka Kawałko of. od Marcina Kawałko z rodziną

17.00+  XXX dzień  za  Zdzisława  Grzeszczuka

Środa

6.45 +       Feliksa Józwę

17.00+      Kamila Łasochę  of.  od przyjaciół z „Grupy Białe Mazury”

17.00+     XXX  dzień  za Lucynę Tomaszewską

17.00+     Jadwigę Komarzec

Czwartek

6.45 +       Helenę i Tadeusza Kowalskich, Piotra, Wiktorię, Tomasza z rodz. Jurkiewiczów

17.00+     Kamila Łasochę  of. od mieszkańców  bloku 101B

17.00+     Mariana Mydlaka   of. od rodziny Gąsiorów

Piątek

6.45 +        Teresę Zabłocką  of.  rodziny Suszynów.

15.30          Przewale

17.00+       Henryka Kawałko  of. od chrzestnej córki z rodziną

17.00 +      Kamila Łasochę   of. od  siostry Blanki

Sobota

 1. 45 + Janusza Olender

17.00 +      Irenę i Franciszka Jurkiewiczów, Marię i Ignacego Okarskich

17.00+     Władysława, Leokadię, Ryszarda, Andrzeja, z rodz. Opalskich, Józefa Kazańskiego, dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 

8.00  +        Franciszkę Biczak, Piotra, Kazimierza Mariana

8.00   +        Mariannę Guz   of. od córki z rodziną

9.30   +        Irenę, Franciszka Jurkiewiczów, Marię i Ignacego Okarskich

9.30   *        Msza  św. dziękczynna z racji 80 rocznicy urodzin Bogumiły z prośbą  o łaskę  zdrowia i Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia.

10.45*         Przewale

12.00 *         Za parafian

16.00 +         Paulinę Bezpalko, Andrzeja, Franciszka, Jana, Teresę

Intencje  Mszalne: od 23 do 29 XI  2020

Poniedziałek

7.00  +        Leokadię i Bolesława Dudzińskich

17.00+        Kamila   Łasochę   of.  od kolegów  i koleżanek z bloku 101B

Wtorek

7.00+       Stanisława (36r.ś.) i  Kazimierę  Łaba, z rodz. Łabów i Osuchów.

17.00+     Kamila  Łasochę  of. od kolegów i koleżanek   Blanki z IV B

Środa

7.00 +       Mariana Bratka (2r.ś.), Marię Bratek

17.00+      Kamila Łasochę  of. szwagierek  Honoraty i Marleny Niemiec

17.00+     XXX  dzień  za Teresę Zabłocką

Czwartek

7.00 +       Franciszka Kościołko

16.30 *     Msza św. dziękczynna z racji 18 r. urodzin Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

17.00+     Annę Maliszewską

Piątek

7.00 +        Arkadiusza Smyk (12r.ś.)

17.00 +      Kamila Łasochę   of. od narzeczonej Iwony i syna Oskara

17.+           XXX dzień  za Stanisławę Szubartowską

Sobota

 1. 00 + Henryka Kawałko  of. od rodziny  Wojciechowskich

17.00 +      Danutę Pachołek (5r.ś.)

Niedziela 

8.00  +        Piotra Surmacza (4r.ś.) z rodz. Surmaczów: Tadeusza, Nadzieję, Jerzego, Zenona

8.00   +        Józefa Palak (4r.ś.)

9.30   +        Jana Kawulę, Leszka Kurdziela

9.30   +        Bronisławę, Józefa, Antoninę, Władysława z rodz. Jurkiewiczów i Jakubiaków

10.45*         Przewale

12.00 +        Ks. Tomasza Raczkowskiego i zmarłych księży pracujących w naszej parafii

16.00 +        Janinę Strzała, Jana, Andrzeja, Bogdana, Genowefę, Juliana, z rodz. Strzałów i Jakubiaków

 

 

Intencje  Mszalne: od 16 do 22 XI  2020

Poniedziałek

7.00  +        Józefę Wiatrowską (2r.ś.), Kazimierza Wiatrowskiego

17.00+        Kamila Łasochę   of.  od szwagierki Anety Niemiec z synem Mateuszem

Wtorek

7.00+       Mariusza i Józefa Lesiuk

17.00+     Anielę  i Edwarda Michnowicz, z rodz. Michnowicz, Żukowskich i Skrzecz

Środa

7.00 +        Kazimierza Rusinowskiego   of. od rodziny Krawczyków

17.00*       Msza dziękczynno-błagalna z racji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Małgorzaty i Zdzisława, z prośbą o Boże błogosławieństwo  i opiekę NMP.

Czwartek

7.00 +      Jana, Emilię, Wincentego, Mariannę z rodz. Szewczuków, Leona i Władysławę Litwińczuków

17.00 +     Kamila Łasochę  of. teściów Ewy i Adama Niemiec

Piątek

7.00 +        Alinę Lesiuk, Bolesława, of. od  rodziny Dudzińskich

17.00 +      Genowefę i Stanisława Pacuk, Stanisława Skrzecz, z rodz. Michnowiczów, Skrzeczów i Żukowskich

Sobota

7.00 + Henryka Kawałko  of. od rodziny Chrastinów

17.00 +      Jana (30r.ś.) Julię  Wołoszyn

Niedziela 

8.00  +        Zygmunta Siedleckiego (11r.ś.), z rodz. Siedleckich

8.00   +        Bogdana Mazura (1r.ś.) Włodzimierza, Janinę, Ryszarda i Stanisława

9.30   +        Kazimierza (32r.ś.) Marię Kościołko, Ireneusza Pióro

9.30   +        Bolesława-Wiesława Diduch ( 4r.ś.)

9.30   +        Stanisława Gizę (7r.ś.)

10.45*         Przewale

12.00 +        Józefa i Karolinę Flis i dusze w czyśćcu cierpiące

16.00 +        Jana (r.ś.), Tomasza, Zofię, Feliksę  z rodz. Tabaczyńskich

 

Intencje  Mszalne: od 09 do 15 XI  2020

Poniedziałek

8.00  +        Jadwigę  Kościołko

17.00*        Msza święta dziękczynna z racji 20 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa  Katarzyny i  Grzegorza, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów        i całej rodziny.

Wtorek

7.00+       Mirosława Cisło   of. od chrzestnej matki z rodziną

17.00+     Albina Piliszczuka

Środa

8.00 +        Marię, Franciszkę, Józefa, Bronisława, Władysława  z rodz. Bezpalków, Zofię, Jana Błaszyk

8.00*         Msza św. dziękczynna z racji 18 rocznicy urodzin Oli Tuckiej, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dorosłym życiu.

10.00         W intencji Ojczyzny z racji 102 rocznicy odzyskania niepodległości

17.00+       Stanisławę, Genowefę, Ludwika z rodz. Szozda, Marię Szkamruk

Czwartek

7.00 +      Marię Kukiełka   of. od pracowników MOPS  w Tyszowcach.

17.00 +     Stanisława Jędruszewskiego (1r.ś.), Stefana, Natalię

Piątek

7.00 +        Alinę Lesiuk, Bolesława, of. od  sąsiadki  Sokołowskiej

17.00 +      Danutę Wielosz (12r.ś.) Jerzego Wielosz, Jana Piaszczyka

Sobota

 1. 00 + Franciszka Tarnowskiego (1r.ś.) of. od żony z dziećmi

17.00 +      Janinę, Hopolita  Badyła, Marię i Jana Kopytko

Niedziela 

8.00  +        Franciszka i Leokadię Torba,  Adama i Kazimierza  of od rodziny z Garwolina

8.00   +        Józefę, Antoniego, Stanisława, Mariana  z rodz. Kowalskich

9.30  +        Romana, Artura Pawłowskich, z rodz. Pawłowskich

9.30   +        Romana (r.ś.) i Kazimierza (r.ś.) Zarębskich, Janinę i Edmunda  z rodz. Zarębskich

10.45*         Przewale

12.00 +         Za  parafian.

16.00 +         Alinę i Stefana Robczuk

Intencje  Mszalne: od 02 do 08 XI  2020

Poniedziałek

8.00  +       Hipolita, Reginę, Annę, Jana, Antoninę, Wiktor; z  rodz. Jurkiewiczów, Eugenię, Władysława Badyłów

9.30  +        Szymona i Janinę  Misiutów,  Zbigniewa Zawadzkiego, Tadeusza  Misiutę, Stanisława  Zawadzkiego.

11.00 +       Józefa, Ludwika, Antoniego, Zofię;  z rodz. Furmańczuk, Helenę i Józefa Piotrowskich

17.00+          Za zmarłych  spoczywających na naszym  parafialnym cmentarzu

Wtorek

7.00+       Lucjana, Józefa, Bronisławę; z rodz. Zygmuntów, Stefanię Stepuch

17.00+     Michała Radom

Środa

7.00 +       Helenę i Aleksandra Kopytko, Feliksa, Walerię, Marię Czarneckich

17.00+      Bogdana Gardziołę (3r.ś.)

17.00+      Daniela Kierepkę ( 2 r.ś.)

Czwartek

7.00 +      Janusza Olender

7.00 +       Władysława Tyszko (5r.ś.), Lucynę Skowyra, Annę i Władysława Kazańskich, Albinę i Jana

17.00 +      Tomasza Gitner (7r.ś.)

Piątek

7.00 +        Edwarda Żukowskiego

17.00 +      Dariusza, Leokadię, Edwarda, Łucję, Tadeusza, Stanisława i Henryka; z rodz. Jachymków i Nagajów

Sobota

 1. 00 + Mariana Ważnego  of. od rodzin:  Okarskich i Cisak

8.00   *      Msza św. dziękczynna z racji 60 r. urodzin Grażyny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

17.00 +      Adolfa, Jana, Eleonorę, z rodz. Barańskich

Niedziela 

8.00  +        Helenę, Juliana, z rodz. Wiśniewskich

8.00   +        Jadwigę Zabłocką (2r.ś.), z rodz. Zabłockich i Jezierskich

9.30  +        Michalinę, Kazimierę, Mieczysława, z rodz. Wojdów

9.30   +        Annę, Stanisława, Zygmunta, Anielę, z rodz. Wawryszczuków,                          Zbigniewa  Krochmala

10.45          Przewale

12.00 +         Za  parafian.

16.00 +         ………………..

Intencje  Mszalne: od 26 X do 01 XI  2020

Poniedziałek

7.00  +       Franciszka Kościołko

7.00  *        Msza dziękczynna z racji 80 rocznicy urodzin Leokadii Adamczuk z prośbą o Boże

Błogosławieństwo  i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

17.00+        Henryk Kraś (26 g)

Wtorek

7.00+       Henryka  Kraś (27 g)

7.30+       Zdzisława Krajewskiego (8r.ś.), Krzysztofa

17.00+     Antoniego i Władysławę Kurdziel, Halinę i Józefa Podoba

Środa

7.00 +       Tadeusza Gardziołę

17.00+      Henryka Kraś (28 g)

Czwartek

7.00 +      Antoniego, Marię, Paulinę, Józefa, z rodz. Jakubiaków

17.00 +      Henryka Kraś (29g)

Piątek

7.00 +        Henryka Kraś (30 g)

17.00 +      Albinę i Leopolda Grzybowskich, Leokadię i Tomasza Grzybowskich, Amelię i Jana

Grabiec, z rodz. Grzybowskich, Grabców i Watiuków

17.00        XXX + Henryka Kawałko

Sobota

7.00  +      Wandę Pryszczewską (2r.ś.), Mikołaja

7.00   +     Czesława Mękal

17.00 +     Henryka Kawałko  ( of.  od Marii i Jana Jurkiewiczów)

Niedziela 

8.00 *          Przewale

8.00   +        Katarzynę, Mieczysława, Grzegorza Baj, Agnieszkę, Piotra  Maliga, Andrzeja i Martę

Krzyżanowskich, Antoniego

9.30  +         Elżbietę Sól

10.45 +        Mariana Dudzińskiego (6 r.ś.), Władysława Wyszyńskiego

12.00 +         Za   polecanych w  wypominkach i spoczywających na naszym cmentarzu

16.00 +         z rodz. Bajan

 

 

Intencje  Mszalne: od 19 do 25 X  2020

Poniedziałek

7.00  +        Mariana Ważnego   (of.  od NSSZ  Solidar.  Rol.  Indywidualnych w Komarowie)

17.00 +       Henryka Kraś ( 19 g)

17.00+        Kazimierza Rusinowskiego (of.  od   siostry)

Wtorek

7.00+        Mariana Ważnego  (of. od rodzin: Parolów, Lisów i  Babiaków )

17.00+     Henryka  Kraś (20 g)

17.00+      Piotra, Janinę, Czesława, Zygmunta, Wiesława  z rodz.  Drewników, Józefa, Piotra

Stelmaszczuków,  Janusza

Środa

7.00 +       Czesława Podkańskiego (9r.ś.)

17.00+      Henryka Kraś (21 g)

Czwartek

7.00 +     Adolfa  Bardygę (13 r.ś.) z rodz. Bardygów, Tarczów, Olszańskich i Cisaków

17.00 +   Henryka Kraś (22g)

17.00 *   Msza św. dziękczynna z racji 45 r. urodzin Daniela z prośbą o Boże błogosławieństwo i

opiekę Matki Bożej i św. Jana Pawła II na kolejne lata życia.

Piątek

7.00 +        Elżbietę Guz (16 r.ś.), Adolfa i Mariannę Guz

17.00 +        Henryka Kraś (23g)

Sobota

7.00   +       Feliksę, Franciszka, Mariannę i Michała z rodz.  Czarneckich

7.00   +      Henryka Kraś (24g)

17.00 +      Henryka Kawałko  ( of.  od obecnych i byłych  pracowników przychodni w Tyszowcach

Niedziela 

8.00  +        Janinę  Szufel (3 r.ś.)

8.00   +        Edwarda Żukowskiego (1r.ś.)

9.30  +        Mieczysława Kaziora

9.30  +         Grażynę Martyniuk (14 r.ś.)  Bronisława, Antoninę  z rodz. Martyniuków

10.45 *        Przewale

12.00 +        Henryka Kraś (25g)

14.00*          Msza św. ślubna: Kamil Skowyra –  Karolina Kniaź

16.00 +        W intencji zmarłych

Intencje  Mszalne: od 12 do 18 X  2020

Poniedziałek

7.00 *         Msz św. dziękczynna z racji 70 rocznicy urodzin Wacława z prośbą o Boże

błogosławieństwo i potrzebne łaski  na dalsze lata

17.00 +       Henryka Kraś ( 12 g)

17.00+        Kazimierza Rusinowskiego (of.  brata Andrzeja)

Wtorek

7.00+       Henryka Kraś (13g)

17.00+     Helenę, Franciszka, Jana, Paulinę i Mieczysława z rodz. Żukowskich, Antoniego i Marię Jużak, Marię Kraś, Jana Sikorskiego

Środa

7.00 +       Henryka Kraś (14g)

17.00+      Janinę Rybachę, Ludwika, Jana z rodz. Rybachów

Czwartek

7.00 +      Msza św. dziękczynna z racji 15 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Agnieszki i Roberta Ostrowskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo  i opiekę Matki Bożej   dla Jubilatów i całej rodziny

17.00   +      Henryka Kraś (15g)

Piątek

7.00  +        Henryka Kraś (16g)

17.00 +        Bronisława, Feliksę, Janinę Zarębskich

17.00+          XXX Kazimierza Rusinowskiego

Sobota

 1. 00 + Henryka Kraś (17g)

17.00 +       Władysława Ignacak (5 r.ś.)

17.00+         Janinę Kisiel (2 r.ś.)

Niedziela 

8.00  +       Bogdana Habit (14 r.ś.)

8.00   +       Genowefę Majewską (1r.ś.)

9.30  +        Krzysztofa Skórzyńskiego

9.30  +         Stefana Kołtun (15r.ś.), Alfredę Kołtun, Mieczysława Torbę, Bożenę i Bolesława Godzisz

10.45 *        Przewale

12.00 +        Stefanię i Stanisława Piliszczuków.

16.00+          Henryka Kraś (18 g)

 

Intencje  Mszalne: od 05 do 11 X  2020

Poniedziałek

7.00  +       Janusza Olender

17.00 +       Henryka Kraś ( 5 g)

Wtorek

7.00  +       Leokadię Jurkiewicz (6r.ś.), z rodz. Jurkiewiczów i Mielniczuków

17.00+       Henryka Kraś (6g)

17.00+       XXX  Kamilą Łasochę

Środa

7.00  +       Ks. Stanisława Pawlinę, za Księży i Siostry Zakonne

17.00 +       Henryka Kraś (7g)

Czwartek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00   +      Henryka Kraś (8g)

Piątek

7.00  +        Henryka Kraś (9g)

17.00 +        Stanisława, Ryszarda, Janinę, Włodzimierza, z rodz. Pyżyków i Jarominów, Bogdana Mazura

Sobota

 1. 00 + Henryka Kraś (10g)

17.00 +       Stanisławę Drąszcz, Kazimierzą Drąszcz

Niedziela 

8.00  +        Henryka Kraś (11g.)

9.30   +        Bronisławę i  Tomasza Zabawskich

9.30  +        Andrzeja i Stanisława

9.30  +         Michała Stelmaszczuka

10.45 *        Przewale

12.00 +        Reginę, Jana, Stanisława Kowalik

15.00 *         Msza ślubna: Agnieszka Godzisz- Dariusz Tomaszewski

16.00+          Kazimierę Cyc, z rodz. Cyców, Dorębskich i Caruczyńskich

 

 

Intencje  Mszalne: od 28 IX do 4 X  2020

Poniedziałek

7.00  +       Franciszka Kościołko

7.00 +       Annę Borys (28 g)

17.00 +       Dariusza Jachymek (27 r.ś.)

Wtorek

7.00  +       Annę Borys (29 g)

17.00+       Michała Stelmaszczuka

17.00+       XXX  Alinę Lesiuk

Środa

7.00  +       Annę Borys (30 r.ś.)

17.00 +      Celinę Skop (5r.ś.), Józefa, Leokadię, Michała

17.00 +      Tadeusza Jędrzejewskego (5r.ś.), Stanisławę, Michała

Czwartek

7.00  +       Andrzeja, Ryszarda, Władysława, Leokadię Opalską, z rodz. Kazańskich, Opalskich

17.00   +         Henryka Kraś (1 g)

Piątek

7.00  +       Ksenię Jakubiak (67r.ś.),Mikołaja, Jana i Marię Dudzińskich, z rodz. Jakubiaków.

17.00 +         Henryka Kraś (2g)

Sobota

 1. 00 + Henryka Kraś (3g)

15.30*         Msza ślub: Aleksandra Cisak i Mariusz Opiela

17.00 +       W intencji Bogu wiadomej

Niedziela 

8.00  +        Annę   Borys (1r.ś.)

8.00   +        Marcelę (r.ś.) Antoniego, Zbigniewa, Mieczysłąwa, z rodz. Jaremczuków, Paulinę i Bronisława Jaremczuków

9.30  +         Wandę Wybenda, Jana

9.30  +         Michała Stelmaszczuka

10.45 *        Przewale

12.00 +        W intencji Bogu wiadowej.

16.00+          Henryka Kraś (4g)

 

Intencje  Mszalne: 14 do 20  IX  2020

Poniedziałek

7.00  +         Mieczysława Hawryluka (20r.ś.), Feliksę, Wiesława, Franciszka, z rodz. Hawryluków.

17.00 +         Annę Borys (14 g)

Wtorek

7.00  +       Danutę Barańską (3r.ś ),  Józefa i Marię Barańskich, Ks. Władysława Zakrzewskiego

17.00+         Annę Borys (15 g)

Środa

7.00  +       Annę Borys (16 r.ś.)

17.00 +         Alfredę Sochan  of. od rodziny  Gniwków  z  Przemyśla i  rodzin Gniwków i Krawców z Komarowa.

17.00 +         XXX dzień :Mariana Ważnego

Czwartek

7.00  +       Zbigniewa  Martyniuka (14 r.ś.)

17.00   +         Annę Borys (17 g)

Piątek

7.00  +       Annę Borys (18 g)

17.00 +         Stanisława Nogas ( 3 r.ś.)

Sobota

 1. 00 + Irenę Kryszczuk (5r.ś.), z rodz. Kryszczuków i Kruczków

17.00 +        Annę Borys (19 r.ś.)

Niedziela 

8.00  +       Alfredę Piwko (22 r.ś.)  Stanisława

8.00   +        Annę Borys (20 g)

9.30  +       Edwarda  Piliszczuka (6r.ś.), Konstantynę, Antoniego Kaweckiego(6r.ś.), Marię i Józefa Sikorskich

9.30  +        Władysławę, Zygmunta, Marię i Jana, Zbigniewa  z rodz. Krochmal

10.45 *        Przewale

12.00 *        W intencji Panu Bogu wiadomej

16.00 +        Jana Mąkala (9r.ś.)

 

Intencje  Mszalne: 07 do 13  IX  2020

Poniedziałek

7.00  +       Andrzeja  Cisło

17.00 +         Annę Borys (7 g)

Wtorek

8.00  +       Stanisława (4r.ś.) i Stanisławę  Żukowskich.

9.30  –           Przewale

17.00+         Annę Borys (8 g)

Środa

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +         Annę  Borys (9 g)

Czwartek

7.00  +       Henryka Kraś (1 r.ś.)

17.00   +         Annę Borys (10 g)

Piątek

7.00  +       Henryka Kraś of. Mszy św.  od chrześniaka Krzysztofa

17.00 +         Annę Borys (11 g)

Sobota

 1. 00 + Annę Borys (12 g)

17.00 +        Franciszka (18 r.ś.) Kierepkę, Jadwigę ( 13 r.ś.), Lucynę Kazańską (3r.ś.), z rodz. Kierepków, Przygockich, Chrobaków, Kazańskich

Niedziela 

8.00  +       Kazimierę Hałas (4r.ś.), Mariana Kochanowskiego

8.00   +        Annę Borys (13 g)

9.30  +       Marię i Stanisława Fabrowskich

10.45 *        Przewale

12.00 *        W intencji Parafian

16.00 +        Leokadię Łobocką, z rodz. Czarneckich

Intencje  Mszalne 31 VIII – 06  IX  2020

Poniedziałek

7.30  +       Stefanię Wybranowską, Władysława, Piotra

Wtorek

7.00  +       Edwarda Żukowskiego.

9.00*          O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla  uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w nowy roku szkolnym.

10.00- Przewale:   O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla  uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w nowy roku szkolnym.

17.00+         Annę Borys (1 g)

Środa

7.00  +       Annę Borys (2 g)

17.00 +        Stanisława Bucznego ( 15.r.ś.), Józefa  z rodz. Harbitów

17.00 +        Konrada Strecker (29 r.ś.)

Czwartek

7.00  +       Zbigniewa Zawadzkiego, Stanisława Zawadzkiego

17.00   +         Annę Borys (3 g)

Piątek

7.00  +       Adolfa Cisaka (14 r.ś.)

15.30   +       Przewale

17.00 +         Annę Borys (4 g)

Sobota

 1. 00 + Janusza Olender

17.00 +       Annę Borys (5 g)

Niedziela 

8.00  +       Jadwigę Szyper ( 5r.ś.), z rodz. Muzyczuków i Szyprów

8.00   +        Marka Wiśniewskiego, Antoniego, Mariannę i Józefa z rodz. Stelmaszczuków

9.30  +       Bronisławę, Stanisława, Witolda z rodz. Kuźmińskich, Krystynę Nowak

9.30  +       +Jana  Kaweckiego (20g)                                                                                                                             10.45 *        Przewale

12.00 *        W intencji Parafian

16.00 +        Annę Borys (6 g)

 

 

Intencje  Mszalne  24- 30 VIII 2020

Poniedziałek

7.30  +       Kazimierę, Kazimierza, Mieczysława, z rodz. Kiszczyńskich, z rodz. Sioma, Mróz, i Martyniuków

Wtorek

7.30  +       Eugenię Stasiuk

Środa

7.30  +       Franciszka Kościołko

Czwartek

7.30  +       Marię, Antoniego Jakubiaków, Sikorskich

7.30   +         XXX dzień za Alfredę Sochan

Piątek

7.30  +       Krystynę, z rodz. Kowalskich

7.30   +        Zytę Kawałko ( 38 r.ś.), z rodz. Podgórskich, Kawałków, Żukowskich, Emilię i Wiktorię Kościołko

Sobota

 1. 30 + Zbigniewa Zawadzkiego, Stanisława Zawadzkiego

Niedziela 

8.00  +       Zbigniewa Zawadzkiego, Stanisława Zawadzkiego

9.30  +       Władysławę, Stanisława, Adama z rodz.  Bezpalko

9.30  +       Janinę Witkowską, Wiesława Garbulę, Jadwigę Traczuk, Stanisława Dzirbę

10.45 *        Przewale

12.00 *        Msza  św. dożynkowa  za tegoroczne zbiory i Boże błogosławieństwo dla rolników z naszej parafii i gminy.

16.00 *        Msza św.  dziękczynna z racji 25 rocznicy z. s. małżeństwa Anny  i Andrzeja  Rosół z prośbą o Boże  błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

 

Intencje  Mszalne  17- 23 VIII 2020

Poniedziałek

7.30  +       Stanisława Bartosiewicz  of. od p. Chrastina

7.30  +       Feliksę Jakubiak ( 5 r.) ++Jakubiaków, Kiszczyńskich

Wtorek

7.30  +       Stanisława Bartosiewicz  of. od prawnuka

7.30  +       Marianna Saj, Mariannę, Franciszka Saj

Środa

7.30  +       Tomasza Borys ( 19 r.)

Czwartek

7.30  +       Msza św. dziekczynna z racji 15 r. z.s. małżeństwa Małgorzaty i

Zabłockich z prośba o Boże Bł. i potrzebne łaski dla Jubilatów

Piątek

7.30  +       Michalinę-Franciszke Kowalską ( 1r.)

Sobota

 1. 30 + Adama Piwko, Władysławę, Stanisława, Adama Bezpalko

Niedziela 

8.00  +       Walerię, Władysława, Janinę Leokadie, Leonarda z Krasiów, Kazimierza z r.

Saganów

8.00  +       Jana ( 6r.), Piotra, Lycynę, Stanisławę, Jadwigę Piskorz

9.30  +       Krystynę, Edwarda Panas, Janine Holutę

10.45 *        Przewale

12.00 *        Dziek-błag z okazji 25 r. ślubu Agnieszki i Edmunda z prośbą o Bł. Boże i opiekę

NMP

16.00 +     Msza  Święta za  zmarłych na cmentarzu

 

Intencje  Mszalne  10-16 VIII 2020

Poniedziałek

7.30  +  Franciszka Sobczuka (15r.ś.), Antoninę, Jana, Ksenię

Wtorek

7.30   + Kazimierę, Bazylego-Wacława Sawińskich, z rodz. Sawinskich, Chabrosów

Środa

7.30  +       Alfredę Kołtun

Czwartek

7.30  +       Józefa  Dajczak(17r.ś.), Helenę, Zofię, Jana Dajczak

Piątek

7.30  +       Marię Karaś (8r.ś.), Feliksa, Mariana, Stanisława, Piotra

Sobota

 1. 00 + Elżbietę Guz, Janinę, Aleksandra Podgórskich, Janinę, Bronisława Jakubiak
 2. 00 + Stanisławę Malec (7r.ś.) z rodz. Malców,  Leokadię, Czesłąwę, Janinę z rodz. Banasik,  Helenę Szatkowską, Emilię Jurkiewicz, Zofię, z rodz. Bakon

9.30   +       Ireneusza Pióro (11r.ś.), Jadwigę, Wacława Pióro, Marię, Kazimierza Kościołko

9.30   +       Janinę, Mariana Szambarów, Annę i Jana Lisów

12.00          Za   parafian

16.00 +       Darka Kaziora (24r.ś.), Irka Kaziora

Niedziela 

8.00  +       Edwarda, Sylwerię, Stanisława  Zabłockich, Kazimierę Zabłocką

9.30  +       Konstantynę (17r.ś.) Edwarda Piliszczuków, Antoniego  Kaweckiego, Marię i Józefa Sikorskich

10.45 *        Przewale

12.00 +       Za parafian

16.00 +       Marię, Mariannę, Stanisława, Michała   Fabrowskich,  Emilię, Józefa, Eufrozyn

Kucirej

 

Intencje  Mszalne  03-09 VIII 2020

Poniedziałek

7.30  +  Edwarda Żukowskiego

17.00     Msza w „Białym Tygodniu”

Wtorek

7.30   + Bronisławę Wołoszyn (61 r.ś.), Jakuba, Kazimierę, Mariana, Józefa Wołoszynów,   Kazimierza, Stanisława, Józefa, Leszka, Krzysztofa  Wiśniewskich, Józefa Taranowiczów, Tadeusza Gąsiora

17.00 Msza w „Białym Tygodniu”

Środa

7.30  +       Janusza Olender

17.00 Msza w „Białym Tygodniu”

Czwartek

7.30  +       Henryka Kraś, Weronikę Sówka

Piątek

7.30  +       Jadwigę Kościołko

15.30*         Przewale

17.00 +       Mieczysława Żukowskiego ( 13r.ś.)

Sobota

 1. 30 + Leopolda Grzybowskiego

Niedziela 

8.00  +       Edwarda, Sylwerię, Stanisława  Zabłockich, Kazimierę Zabłocką

9.30  +       Konstantynę (17r.ś.) Edwarda Piliszczuków, Antoniego  Kaweckiego, Marię i Józefa Sikorskich

10.45 *        Przewale

12.00 +       Za parafian

16.00 +       Marię, Mariannę, Stanisława, Michała   Fabrowskich,  Emilię, Józefa, Eufrozynę

Kucirej

 

Intencje  Mszalne  27 VII-02 VIII 2020

Poniedziałek

7.30  +  Franciszka Kościołko

8.00   +  Tadeusz Jurkiewicza (19r.ś.), Tomasza, Wiktorię

Wtorek

7.30  *  Msza św. dziękczynna z racji  34 rocznicy zawarcia sakramentu  małżeństwa  Anny  i Mieczysława  z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla  Jubilatów  i całej rodziny.

Środa

7.30  +        Leokadię, Ignacego Stelmaszczuków, Eleonorę, Władysława Stelmaszczuków, Michała, Annę, Stanisława    z rodz. Wołoszyn

Czwartek

7.30  +       Krzysztofa Kudybę    of. od rodziny Dudzińskich

11.00*          Msz św. z racji I Komunii Świętej

Piątek

7.30  +       Feliksę Hawryluk( 2 r.ś), Mieczysława, Wiesława, Piotra, Stefanię, Mieczysława z rodz. Michalczyków.

17.00*  Msza św. w rocznicę urodzin Karola, Szymona, Zofii i Błogosławieństwo Boże dla ich rodzin.

Sobota

 1. 30 + Dariusza Piwko (16. R.ś.), Lucynę Piwko

17.00+         Stanisława Rosół ( 10 r.ś.)

Niedziela 

8.00  +       Tadeusza Caruczyńskiego (r.ś.)

9.30  +       Hipolita (35r.ś.), z rodz. Kowalskich, Antoniego, Bronisławę, Antoniego

10.45 *        Przewale

12.00 +       Za parafian  (Msza dla dzieci –Biały Tydzień)

16.00 +       Czesławę, Kazimierza Lesiuk

 

 

Intencje  Mszalne  20-26 VII 2020

Poniedziałek

7.30  +  Edwarda  Kazańskiego  (r.ś.), Kazimierę i Józefa Kazańskich, z rodz. Kazańskich i Opalskich oraz   za pomordowanych na Rotundzie i obozach zagłady.

Wtorek

7.30  *  Msza św. dziękczynna z racji 8 rocznicy urodzin  Emmy i Dali z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na kolejne lata życia.

Środa

7.30  +         Mieczysława Jaremczuka (1 r.ś.)

Czwartek

7.30  +       Mikołaja  Jakubiaka (52r.ś.), Ksenię, Jana, Marię Dudzińskich, z rodz. Dudzińskich

Piątek

7.30  +       Annę, Jerzego, Eugeniusza, Zofię Feja, Stanisława i Zofię Pankowskich

Sobota

 1. 30 + Annę Maliszewską

16.00   Msza św. ślubna: Lidia Obszyńska i Paweł Dziewulski

17.00+ Antoninę, Stanisława Kopytków

Niedziela 

8.00  +       Jana Sikorskiego, z rodz. Sikorskich

8.00   +         Krzysztofa Skórzyńskiego

9.30  +       Genowefę  Mróz ( 14r.ś), Józefa

9.30   +        Jerzego Dudziak ( 9r.ś.), Teresę Dudziak, z rodz. Wiśniewskich

10.45 *        Przewale

12.00 +       Czesława  Chrastinę (43 r.ś.) Franciszkę, Józefę, Antoniego

16.00 +       Msz św. w intencji zmarłych

Intencje  Mszalne  13-19 VII 2020

Poniedziałek

7.30  +  Krystynę Martyniuk (3r.ś.), Edwarda, Annę, Stanisława, Małgorzatę Gaździcką, Marcelę, Feliksa Sobczyńskich

Wtorek

7.30  +       Jerzego Hutko, Jana, Agnieszkę Antoszewską

Środa

7.30  +       Kaliksta Bartosiewicza

Czwartek

7.30  +       Rafała Dudzińskiego (8r.ś.)

Piątek

7.30  +       Eleonorę, Ignacego Nowosad

Sobota

 1. 30 + Irenę  Pitura  (2r.ś.)

8.00  +       Jadwigę Ośka  of. Mszy od rodzin: Chrastinów i Jurkiewiczów

Niedziela 

8.00  +       Waldemara Krasia, z rodz. Łączuków

9.30  +       Tomasza Gitnera

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za  parafian

16.00 +       Krzysztofa  Okalskiego,  Ryszarda,  Lubę,  Pawła, z rodz.  Okalskich, Annę,

Wacława Bałków

 

Intencje  Mszalne  6-12 VII 2020

Poniedziałek

7.30  *        Msza św. dziękczynna z racji 25 lecia zawarcia s. m. Beaty i Janusza z prośbą o

Boże Bł. i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

8.00  +       Jadwigę Ośka  ofiara Mszy św. od grona znajomych.

Wtorek

7.30  +       Eugenię, Andrzeja, Jana Franciszka ++Piwków, Janinę Nowasad

Środa

7.30  +       Jadwigę Kościołko

Czwartek

7.30  +       Jerzego, Czesława Grabców

Piątek

7.30  +       Alfredę Zabawską ( 2 r.), Michała Zabawskiego ++Zabawskich, Cymbałów,

Grzegorza Chachaj

8.00  +       Stanisławę Bartosiewicz XXX

Sobota

7.30  +       Piotra Jurkiewicza ( 15 r.)

8.00  +       Wandę Małys XXX

Niedziela 

8.00  +       Helenę Drygalską, Janine Szufel

8.00  +       Piotra, Wiktorię, Tomasza ++Jurkiewiczów, Helenę, Tadeusza Kowalskich

9.30  +       Halinę Piliszczuk

10.45 *        Przewale

12.00 +       Stanisława Palaka ( 7 r.), ++Olszaków, Witolskich, Szegiedynów, Smerdelów,

Palaków

16.00 +       Mariannę, Apolinarego Kołodziejczuk, Ewę Kołodziejczyk

Intencje  Mszalne  29 VI-5 VII 2020

Poniedziałek

8.00  +       Antoniego Leńczyka, Anastazję, Waleriana Leńczyk, Zofie, Bronisława, Jana

++Bardygów

17.00 +       Reginę ( 5 r.),Henryka, Ryszarda ++Kocirów

17.00 +       Weronikę Pachołek XXX

Wtorek

7.00  +       Lycnę Skowyra

7.30  +       Stefanię, Kazimierza, Franciszka ++Tarnowskich, Kowalczuków

17.00 *        W intencji Bierzmowanych

Środa

7.30  +       Julię Krawczyk ( 28 r.)++Krawczyków, ++Bardygów, ++Tarczów

Czwartek

7.30  +       Marka Wisniewskiego ( 2 r.), Janinę, Edwarda Wiśniewskich

Piątek

7.30  +       Edwarda Żukowskiego

15.30 *        Przewale

17.00 +       Rafała Dudzińskiego greg.3

Sobota

 1. 30 + Krzysztofa, Piotra, Anielę, Stanisława ++Czyrków

17.00 *      Msza   Ślubna

Niedziela 

8.00  +       Katarzynę, Józefa Hałasów

8.00  +       Janinę, Andrzeja Wojcik

9.30  +       Janusza Olender

9.30  +       Rafała Dudzińskiego greg. 5

10.45 *        Przewale

12.00 +       Alfredę, Jana, Wiesława ++Obszyńskich, Rafała Kuźniarskiego

16.00 +       Janinę, Ryszarda, Hipolita ++Żukowskich ++Hałasów

 

 

Intencje  Mszalne  22-28  VI 2020

Poniedziałek

7.00  +       Jerzego Wielosza XXX

17.00 +       Kaliksta Bartosiewicza   of. od r. Grabców

Wtorek

7.00  +       Stanisława Wołoszyna XXX  ( z Świnoujscia)

17.00 *        Msza św. dziękczynna z racji 18 r. urodzin wnuczki Weroniki z prośba o Bł. Boże

i opiekę MB w dorosłym życiu

Środa

7.00  +       Krzysztofa Kudybę XXX

17.00 +       Piotra Kochanowskiego  of. od  chóru parafialnego w Tyszowcach

Czwartek

7.00  +       Piotra Sokołowskiego, ++Sokołowskich, ++Małysków

17.00 +       Marię ( 3 r.), Antoniego ( 1r.) Wawryszczuk

Piątek

7.00  +       Reginę Jakubiak ( 20 r.), Edwarda ( 6 r.)

17.00 +       Eugenię Bardoń, Stanisława, Mieczysława, Władysława, Danutę, Łukasza

Sobota

 1. 00 + Franciszka Kościołko

17.00 +       Władysława Tyszko, Annę, Władysława Kazańskich, Lucynę, Albinę, Jana                       ++Skowyrów

Niedziela 

8.00  +       Franciszka Dryź ( 7 r.), Władysławę, Mieczysława Piturę++Dryźiów, Piturów

9.30  *        W intencji księdza Proboszcza z okazji imienin z prośbą o Bł. Boże i opiekę NMP

9.30  *        Msza św. dziekczynna w intencji Jakuba z racji 6 r. urodzin Natalki z prośbą o Bł.

Boże i potrzebne łaski dla dzieci i całej rodziny

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Kazimierza Adamczuka

16.00 +       Za zmarłych spoczywających na cmentarzu

Intencje  Mszalne  15-21  VI 2020

Poniedziałek

7.00  +       Ryszarda Tyminskiego ( 16 r.)

17.00 *        Msza o Boże Bł., potrzebne łaski i dar pocieszenia

Wtorek

7.00  +       Franciszka  Kozakiewicza      of. od syna Wojciecha Kozakiewicza

17.00 +       Kaliksta Bartosiewicza   of od Elżbiety i Wojciecha

17.00 +       Jacka Szura  of. od uczestników pielgrzymki pieszej na Jasną Górę

Środa

7.00  +       Adolfa Guz ( 2 r.)

17.00 +       Leokadię, Andrzeja, Bolesława ++Tyskich

Czwartek

7.00  +       Jerzego Wielosz    of od r. Kochanowskich

17.00 +       Józefa, Stanisławę, Mieczysława, Władysława, Marię, Czesława Błaszczuków,

Romana Ozdobę

Piątek

7.00  +       Alfredę Kołtun ( 3 r.), Stefana Kołtun, Mieczysława Torbę, Czesława, Bolesława

Godzisz

17.00 +       Albinę Grzybowską ( 2 r.)

Sobota

 1. 00 + Piotra Kochanowskiego   of od r. Żukowskich

17.00

Niedziela 

8.00  +       ++Majowiczów, Świerczyńskich, Wyszyńskich, Bezpalków

8.00  +       Kazimierę ( 3 r.), Władysława ( 23 r.) Gęborys

9.30  +       Stanisława Nagaj     of. dziecie na dzień Ojca

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Aleksandrę, Władysława Dorębskich++Dudzińskich,++Dorębskich

 

                                                  

Intencje  Mszalne  8-14 VI 2020

Poniedziałek

7.00  +       Juliana Dudziak XXX

17.00 +       Kaliksta Bartosiewicza   of. od Stanisławy Warenica

Wtorek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Piotr Kochanowski   of od rodziców chrzestnych, Kozyrów, Szałapskich,

Kochanowskich z Opola

Środa

7.00  +       Zbigniewa Krochmala XXX

17.00 +       Wiktora Bodeńko, Janinę Bodeńko ++Bodeńko, Chachałów

Czwartek

8.00  +       Janinę, Edmunda, Romana, Kazimierza Zarębskich

9.30  +       Zbigniewa Kaczoruka ( 35 r.), Kryszczuków

11.00 +       Za parafian

Piątek

7.00  +       Mariannę, Eugeniusza, Waldemara ++Sendeckich

17.00 +       Urszulę Morską ( 6 r.)

Sobota

 1. 00 + Antoniego, Marię, Paulinę, Józefa ++Jakubiaków

17.00 +       Wiesława Szopę ( 4 r.) ++Szopów, Robczuków

Niedziela 

8.00  +       Franciszka Kozakiewicza   of. od syna Wojciacha Kozakiewicza

8.00  +       Ryszarda Kisielewskiego ( 21 r.), Stanisławę Kisielewska, Henryka

Pałczyńskiego ( 1 r.)

9.30  +       Marię ( 13 r.), Kazimierza Kościołko, Ireneusza Pióro

9.30  +       Albinę, Feliksa, Adama ++Kuźniarskich ++Dudkiewiczów

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Henryka ( 17 r.), Rozalię, Stanisława ++Biszczaków

 

Intencje  Mszalne  1-7 VI 2020

Poniedziałek

8.00  +       Tadeusza Sagana, Łukasza Saganiaka

9.30  *        Przewale

17.00 +       Katarzynę Majewską, Annę, Michała Bezpalko

Wtorek

7.00  +       Edwarda ( 45 r.), Irenę (12 r.) ++Gaździckich, Mrozowskich, Barczuków

17.00 +       Czesławę Gardzioła ( 1 r.), Tadeusza, Józefa, Bronisławę ++Gardziołów,

Mariannę, Bazylego Pasieka

17.00 +       Teresę Grzyb ( 1 r.), Józefa Grzyb

Środa

7.00  +       Edwarda Żukowskiego

17.00 +       Marzannę Gaj

Czwartek

7.00  +       Jana, Stanisława, Kazimierę Maliszewskich

17.00 +       Kaliksta Bartosiewicza XXX

Piątek

7.00  +       Janusza Olender

15.30 *        Przewale

17.00 +       Wojtka Kazior ( 19 r.)

Sobota

 1. 00 + Józefa, Marie Pawłowskich, Magdalenę, Mikołaja, Reginę, Tadeusza, Helenę

++Pawłowskich,

17.00 +       Zofię, Jana Pawełko

Niedziela 

8.00  +       Mieczysława Wojda ( 14 r.), Kazimierę

8.00  +       Adama Piwko

9.30  +       Agnieszkę Antoszewską ( 2 r.)

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Jerzego Kliszcz ( 1 r.)

 

Intencje  Mszalne  25-31 V 2020

Poniedziałek

7.00  +       Stanisława Obszyńskiego ( 19 r.), Apolonie, Stanisława, Mieczysława

++Obszyńskich

17.00 +       Jana Jurkiewicza, ++Jurkiewiczów++Szczepańśkich

Wtorek

7.00  +       Piotra Kochanowskiego    of. od p. Chrastinów

17.00 +       Lucynę Skowyra

Środa

7.00  +       Franciszka Kościołko

17.00 +       Jana ( 7r.), Apolinarego Piaszczyk, Kazimierę, Feliksa Bajów, Danutę Wielosz

Czwartek

7.00  +       Jana, Rafała, Stanisławę, Bronisława Dudzińskich, Jadwigę, Wacława,

Ireneusza++ Piórów

17.00 +       Halinę Ważną ( 9 r.)

Piątek

7.00  +       Stanisława Szyprowskiego ( 23 r.), Antoninę, Mieczysława Szyprowskich, Helenę,

Jana, Bogusławę, Annę, Ryszarda ++Margolów

17.00 +       Tadeusza Sikorskiego,  ++Sikorskich

Sobota

 1. 00 + Adama Pachołek (10.r)

17.00 +   Mariana Czernij ( 6 r.)

Niedziela 

8.00  +       Roberta Dudzińskiego ( 24 r.),, Danutę, Kazimierza, Mariusza

8.00  +       Franciszka, Mariannę, Ignacego, Jana, Leokadię ++Żyłów

9.30  +       Czesławę, Jana Sobolowskich

9.30  +       Janinę Czarnecką, Jana

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Danute, Jana, Lecha, Stanisława ++Dąbrowskich, Franciszkę, Dominika,

Bronisława ++Siodłoś, Kazimierę, Edwarda Grzeszczuk

 

Intencje  Mszalne  18-24 V 2020

Poniedziałek

7.00  +       Franciszka Kopytko ++Kopytków i Nowosadów

17.00 +       Józefa Skop ( 29 r.), Marię, Zofie, Celinę, Szymona

Wtorek

7.00  +       Rościsława Jędruszewskiego ( 19 r.), Józefę i Stefana

17.00 *        Dziękczynna z prośba do MBNP

17.00 +       Mariannę Biedunkiewicz XXX

Środa

7.00  +       Józefa Kopczackiego

17.00 +       Ryszarda, Stanisława, Janinę, Włodzimierza ++Pyżyków, Jarominów, Bogdana

Mazura

Czwartek

7.00  +       Wiesława Mroza ( 6 r.)   of od Koleżanek i kolegów z UM w Tyszowcach

17.00 +       Grzegorza Smyk ( 2r.)

Piątek

7.00  +       Bogdana Mazura

17.00 +       Janinę, Bolesława Wężyków

Sobota

 1. 00 + Bronisława, Leokadię Jurkiewiczów, ++Jurkiewiczów, Mielniczuków

17.00 *        Msza św. dziękczynna z racji 18 r. urodzin Grzegorza z prośbą o Boże Bł. i opiekę                    MB w dorosłym życiu

Niedziela 

8.00  *        Dziękczynna z racji 10 r. z.s. małżeństwa Anny i Pawła i 12 r. z s.sm. Katarzyny i

Pawła z prośbą o Boże Bł. i potrzebne łaski dla Jubilatów

8.00  +       Mieczysława Szermenta

9.30  +       Elżbietę Sól

9.30  +       Jana Szypra ( 2 r.) ++Szyprów

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Walerie, Jana Osuch

Intencje  Mszalne  11-17 V 2020

Poniedziałek

7.00  +       Anielę Czyrka ( 10 r.)

17.00 +       Janinę, Jana Masłakowskich

Wtorek

7.00  +       Mariannę Biedunkiewicz   of. od pracowników UM w Tyszowcach

17.00 +       Jerzego Bondyre ( 3r.)

17.00 +       Stanisława Bardoń, Eugenię, Władysława, Danutę, Łukasza, Mieczysława

Środa

7.00  +       Piotra Kochanowskiego   of. od r. Siedleckich

17.00 +       Janinę Rybacha

Czwartek

7.00  +       Zdzisława Kryszczuka ( 5r.)

17.00 +       Tadeusza Gardziołę

17.00  *             Msz św. dziękczynna  z racji urodzin Leopolda z prośbą o Boże błogosławieństwo

i opiekę Matki Bożej.

Piątek

7.00  +       Zofię Furmańczuk

17.00 +       Romana Bzdyrę

Sobota

 1. 00 + Stanisławę, Mariana, ++Kochanowskich

16.30 +       Różaniec za zmarłych, Litania Loretańska, Msza za zmarłych spoczywających

na naszym cmentarzu

Niedziela 

8.00  +       Feliksę Kiryło, Stanisława, Marie, Mariana, Jadwigę ++Skorupów

8.00  +       Ignacego Sendeckiego

9.30  +       Lucynę Piwko ( 1 r.), Dariusza Piwko

9.30  +       Józefa Kościołko

10.45 *        Przewale

12.00 *        Msza odpustowa: Ks. Bp. Mariusz Leszczyński

 

Intencje  Mszalne 4-10 V 2020

Poniedziałek

7.00  +       Janusza Kostrubca   of od Janusza Jurkiewicza z rodziną

17.00 +       Feliksa, Czesława, Jana, Antoninę, Tomasza, Jana z r. Stelmaszczuków,

Remigiusza, Bronisławę Osielskich

Wtorek

7.00  +       Janusza Olender

17.00 +       Michała, Bronisławę, Mieczysława, Edwarda Żukowskiego, Jana Bąk

Środa

7.00  +       Edwarda Żukowskiego

17.00 +       Mieczysława Marszalec ( 9 r.)

Czwartek

7.00  +       Piotra Kochanowskiego   of. od pracowników przedszkola w Tyszowcach

17.00 +       Floriana Zarębskiego, Stefanię, Tomasza, Zbigniewa z r. Dudzińskich, Edwarda

Nogę

Piątek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Stanisława Nagaj, Łucje, Tadeusza Nagaj, Bogdana Faltyna

Sobota

 1. 00 + Kazimierę Siedlecką ( 20 r.) ++Siedleckich, Wojtasiuków

16.00 *        Msza ślubna        : Bartosiewicz – Wasążnik.

Niedziela 

8.00  +       Stanisława Gzik

8.00  +       Bronisławę, Stanisława, Witolda z r. Kuźminskich, Krystynę Nowak

9.30  +       Kornelię, Stanisława, Wiktora, Agatę, Szymona ++Danilewicz, Annę, Jana

++Różanieckich

9.30  +        Zdzisława ( r.ś.), Stanisławę, Aleksandrę, Walentego, Ryszarda, Zofię,

Mieczysława ++ Szermentów

10.45 *        Przewale

12.00 +       Andrzeja Kwita, Kazimierza, Eugenie, Weronikę, Jana, Mariana ++Kwitów, za

siostry zakonne i Księzy z naszej parafii i dusze w czyśćcu cierpiące

 

Intencje  Mszalne 27 IV -3 V 2020

Poniedziałek

7.00  +       Franciszka Kościołko

17.00 +       Janinę, Hipolita Badyłę, Marie, Jana Kopytko

Wtorek

7.00  +       Rafała Kuźniarskiego (7r.)

17.00 +       Edwarda Pereć   of. od pracownik stacji paliw

Środa

7.00  *        O Bł. Boże, opiekę NMP Częstochowskiej dla całej rodziny oraz o wygaszenie

korona wirusa w naszej Ojczyźnie

17.00 *        Msza św. dziękczynna z racji 25 r. z. s. małżeństwa Agnieszki i Bartłomieja z

prośbą o Boże Bł., potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

Czwartek

7.00

17.00 +       Amelię, Jana Grabiec, Leokadie, Tomasza Grzybowskich, Czesława, Zdzisława

Grabiec

Piątek

7.00

15.30 *        Przewale

17.00 +       Edwarda Pereć   of. od syna Leszka z rodziną

Sobota

 1. 00 + Józefa Mroza ( 12 r.), Genowefę
 2. 30 + Piotra Kochanowskiego XXX

10.45 –         Przewale

17.00 +       Krzysztofa Krajewskiego

Niedziela 

8.00  +       Pawła Bartosiewicza

8.00  +       Adolfa Bałę ( 20 r.), Józefa, Wiktorię, Pauline, Łucje, Jana

9.30  +       Pawła Jakubiaka (34 r.), Stanisławę, Edwarda, Feliksę, Danutę, Jana, Marię

9.30  *        W int. Ojczyzny, parafii i o ustanie pandemii koronawirusa.

10.45 *        Przewale

12.00 *        Stanisława Piwko ( 28 r.), Alfredę

12.00 +       Marka Wiśniewskiego, Antoniego, Mariannę, Józefa ++Stelmaszczuków

 

Intencje  Mszalne 20-26 IV 2020

Poniedziałek

7.00  +       Kazimierę Zabłocką   of od r. Radajów

17.00 +       Ludwika, Katarzynę, Leonarda ++Zielińskich

Wtorek

7.00  +       Annę Tarcz ( 5 r.)

17.00 +       Janusza Kostrubiec XXX

17.00 +       Monikę Damską

Środa

7.00  +       Janusza Kostrubiec   of. od Brata ciotecznego Jarosława z Rodziną

17.00 +       Teresę Antoniuk XXX

Czwartek

7.00 *        Msza św. o zdrowie i Boże Bł. dla rodzin Zabłockich, Bajwoluków oraz o

zakończenie pandemii koronowirusa

17.00 +       Jerzego Grabca

Piątek

7.00  +       Kazimierę Zabłocką   of. od r. Osiaków i Rejmaków

17.00 +       Bolesławę Bryk ( 5 r.)

Sobota

7.00  +       Franciszka Wilczak, Emilię, Wiesława

17.00 +       Adama Jakubiak ( 15 r.), Julie, Władysława Szczerbaty, Zofię, Jana Jakubiak

Niedziela 

8.00  *        Msza św. dziękczynna z racji 30 r. z. s. m. Marii i Jana z prośbą o Boże Bł. i

potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

8.00  +       Paulinę, Michała, Tomasza, Mikołaja ++Borysów

9.30  +       Franciszka, Leokadię, Zofie, Weronikę Kowalskich; Anastazję, Pawła, Danutę,

Aleksandrę Lipczewskich

10.45 *        Przewale

12.00 *        Msza św. dziękczynna z racji 50 r. z. s. m. Krystyny i Mariana Pachołek z prośbą o

Boże Bł. i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

 

Intencje  Mszalne 13-19 IV 2020

Poniedziałek

8.00  +       Halinę Piliszczuk, Tomasza, Bronisławę Zabawskich, Marcelę, Tomasza

Piliszczuk

9.30  +       Henryka Nagaja (28 r.), Łucje, Tadeusza Nagaj, Wandę, Wojciecha Stawarskich

10.45 *        Przewale

12.00 +       Grzegorza Smyk, Mariannę Kraś ( 26 r.)

Wtorek

7.00  +       Kazimierę Zabłocką  of od Marianny Piwko, z r. Bezpalków, Wolskich, Bełzów

17.00 +       Julię, Pawła Piliszczuk

Środa

7.00  +       Jakuba Wołoszyna, Bronisławę, Kazimiere, Mariana, Józefa ++Wołoszynów,

Katarzynę, Stanisławę, Józefa, Leszka, Krzysztofa Wiśniewskich, Tadeusza

Gąsior, Józefa Taranowicza

17.00 +       Józefa Bucznego ( 15 r.), Stanisława, Marię, Michała Bucznych

Czwartek

7.00 +       Jadwigę Bednarczuk  of. od r. Bondyrów i Komandowskich

17.00 +       Helenę Kwarcianą  of od koleżanki Barbary

Piątek

7.00  +       Czesława Mękal   of. od sąsiadów Chwedyków

17.00 +       Tomasza, Antoninę, Czesława  ++Kąkol

Sobota

7.00  +       Mieczysława, Mariusza Marchiewicz ++Smyków, Bernasiów, Porębków

17.00

Niedziela 

8.00  +       Janinę Szufel ++Caruczyńskich

8.00  +       Franciszkę Chrastinę ( 6 r.), Czesława, Janinę, Floriana Bartosiewiczów

9.30  +       Tadeusza Zabłockiego, ++Zabłockich

9.30  +       Julię, Józefa Kornas, Teklę, Wincentego Domoń, Jadwigę, Szymona Kornas

10.45 *        Przewale

12.00 +       Jerzego Kliszcz

 

Intencje  Mszalne 6-12 IV 2020

Poniedziałek

7.00  +       Kazimierę (29 r.), Franciszka, Mieczysława ++Pilusiów, Kominiarczuków

17.00 +       Anielę, Władysława Ostaszewskich

Wtorek

7.00  +       Ewę, Stanisława Stopka, Władysławę, Leonarda, Edwarda ++Jurkiewiczów

17.00 +       Agnieszkę Antoszewską

17.00 +       Czesława Mękal XXX

Środa

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Edwarda Pereć XXX

17.00 +       Teofilę Olszańską ( 19 r.) ++Bardygów, Tarczów, Olszańskich

Czwartek

17.00          *        W int. kapłanów  pracujących w naszej parafii

17.00 +       Franciszka Bezpalko ( 10 r.), Paulinę, Andrzeja, Jana, Teresę ++Bezpalków,

Stanisławę, Kazimierza Wyszyńskich

Piątek

16.00 +       Liturgia Wielkiego Piątku

Sobota

19.00 +       Konstantynę, Edwarda Piliszczuk, Antoniego Kaweckiego, Marię i Józefa

Sikorskich

19.00 +       Bronisławę, Wiktora ++ Michalskich, Marię Krawczyk, ++Krawczyków,

Lewandowskich, Michalskich, Ciesielczuków

Niedziela 

6.00  +       Za parafian

6.00  +       Franciszka Tarnowskiego   of. od córki z rodzina

9.30  *        Msza św. dziękczynna w intencji Żanety  z racji 18 r. urodzin z prośbą O Boże Bł.

i potrzebne łaski w dorosłym życiu

10.45 *        Przewale

12.00 +       Antoniego, Marcelę, Leona ++Kościołko, Danutę, Jana, Andrzeja, Henryka,

Mariannę, Józefa, Rozalię, Pawła ++Jakubiaków

 

 

Intencje  Mszalne 30 III-5 IV 2020

Poniedziałek

7.00  +       Kazimierę Zabłocką   of. od córki chrzestnej

17.00 +       Feliksę Emerle (8 r.), Mariana Emerle, Zofię, Józefa, Mieczysława ++Jakubiaków

Irenę Wiech

Wtorek

7.00  +       Helenę Kwarcianą  of. od koleżanek i kolegów z pracy córki Marzeny

17.00 +       Mariannę, Stanisława Jóźwiaków ++Humeniuków

17.00 +       Mieczysława Dobrowolskiego, Franciszka Bezpalko

Środa

7.00  +       Mariannę Guz of od wnuków: Pauliny, Karoliny, Dominika, Krystiana

17.00 +       Stefanię, Kazimierza, Franciszka ++Tarnowskich, ++Kowalczuków

Czwartek

7.00  +       Edwarda Żukowskiego

17.00 +       Kazimierę, Jana, Bronisława, Stanisława, Marynię ++Jurkiewiczów, Józefę, Jana

Rosołów

Piątek

7.00  +       Helenę Kwarcianą  of od r. Żukowskich

17.00 +       Henryka Romaniuka ( 5 r.),Stanisławę, Leona

Sobota

7.00  +       Teresę Hawrylak ( 1r.)

17.00 +       Stanisławę, Ludwika, Genowefę Szozda, Marię Szkamruk

Niedziela 

8.00  +       Janusza Olender

8.00  *        Msza św. dziękczynna racji 50 r. z.s.m Zenony i Ryszarda z prośbą o Bł. Boże i

potrzebne łaski dla jubilatów i rodziny

9.30  +       Mariusza Majdańskiego ( 10 r.)

9.30  *        Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla Magdaleny i

Błogosławieństwo Boże dla Julii

10.45 *        Przewale

12.00 +       Mariannę, Mikołaja, Helenę, Emilię ++Birontów

Intencje  Mszalne 23-29 III 2020

Poniedziałek

8.00  +       Andrzeja, Stanisława Cisło, Anielę, Szymona Bratek

8.00  +       Leszka Urbana (24 r.), Katarzynę, Czesława, Marie, Rudolfa Mieszkowskich,

Władysławę, Franciszkę, Wawrzyńca  ++Bubiłków

17.00 +       Rozalię ( 14 r.), Szczepana Kowal, Helenę, Mariana Cisak

17.00 +       Kazimierę ( 13 r.), Stanisława Łabów

Wtorek

7.30  +       Romana Obszyńskiego

8.00  +       Mariannę Guz  of. od r. Szwedów z Wólki Pukarzowskiej

8.00  +       Waleriana, Anastazję, Antoniego ++Leńczyk, Jadwigę, Bolesława Dziedzic

8.00  +       Mieczysława Maj

17.00 +       Stanisława Gzik   of od Dyrekcji, nauczycieli, pracowników, rodziców Zespołu

Szkolno- przedszkolnego w Tyszowcach

17.00 +       Ignacego Sobczyńskiego

Środa

7.00  +       Irka Kazior (5 r.), Darka Kazior

17.00 +       Mariannę Czernij ( 14 r.)

Czwartek

7.00  +       Mariana Kowalczuka

17.00 +       Feliksa Karasia, Mariana, Marię, Stanisława, Piotra

Piątek

7.00  +       Franciszka Kościołko

17.00 +       Annę Maliszewską

Sobota

7.00  +       Mariannę Guz   of. od rodziny Latałów z Czechowic Dziedzic

8.00  +       Jerzego Kościołko ( 8r.)

17.00 *        Msza św. dziekczynna z racji 45 r. z. s.m. Danuty i Mariana z prośba o Boże Bł. i

potrzebne łaski na kolejne lata życia

Niedziela 

8.00  +       Stefanię, Tomasza, Zbigniewa ++Dudzińskich

8.00  +       Józefa Pachołka ( 6 r.)

9.30  +       Franciszka Gębale ( 26 r.), Eugenię ( 9 r.), Danutę

9.30  *        Dziek-błag z ok. 45 r. ślubu Barbary I Henryka z prośbą O Boże Bł. i opiekę NMP

na dalsze lata życia

10.45 *        Przewale

12.00 *       Za parafian

16.00 +       Władysława Kowalskiego ( 7 r.) ++Kowalskich i Swatowskich

Intencje  Mszalne 16-22 III 2020

Poniedziałek

7.00  +       Edwarda Martyniuka ( 37 r.), Krystynę, Annę, Stanisława, Małgorzatę Gaździcką,

Marcelę, Feliksa Sobczyńskich

7.00  +       Jadwigę Bednarczuk XXX

17.00 +       Romanę Strecker (23 r.)

Wtorek

7.00  +       Mariannę Guz  of. od wnuka Mateusza z rodziną

17.00 +       Aleksandra i Pawła Lesiuk, Marię, Aleksandrę, Bolesława Lesiuk, Leokadię,

Romana i Ryszarda Wojciechowicz

17.00 +       Annę, Antoniego Gresztów, Paulinę i Michała Borys

Środa

7.00  +       Kazimierę Zabłocką   of. od pracowników Urzedu Miejskiego w Tyszowcach

17.00 +       Bronisławę Dudzińską ( 51 r.), Stanisława, Jana, Marię Dudzińskich

++Dudzińskich

Czwartek

7.00  +       Franciszka Torbę, Adama i Kazimierza

17.00 +       Józefa Gąsiora, Jana i Michalinę

Piątek

7.00  +       Ryszarda Kopytko

17.00 +       Franciszka, Helenę Żukowskich, Antoniego, Marcelę Jaremczuków

Sobota

7.00  +       Mariannę Guz  of. od rodziny Mazurków z Hrubieszowa

17.00 *        Dzięk-błag. z ok. . 90 r. urodzin Marianny Gąsior z prośbą o zdrowie i opiekę

Matki Bożej na kolejne lata życia   In. Od dzieci, wnucząt i prawnucząt

Niedziela 

8.00  +       Władysławę (7 r.) Dryź, Franciszka Dryź, Mieczysława Piturę, Władysławę

Kapica ++Dryziów, Piturów, Greszatów ++Tysów

8.00  +       Mariannę Parol ( 6 r.), Bronisława i Mariana Parol

9.30  +       Bronisława, Cecylię Bartosiewiczów

9.30  +       Zdzisława, Stanisławę Szerment ( 10 r.), Małgorzatę, Witolda, Ignacego

++Zarębskich

10.45 *        Przewale

12.00 *       Za parafian

16.00 *        Dziek-błag. z ok. 18 r. ur. Łukasza Majerczyka z prośba o Bł. Boże i opiekę NMP

 

Intencje  Mszalne 9-15 III 2020

Poniedziałek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Debi Strecker

Wtorek

7.00  +       Mariannę Guz   of od Ewy Żak-Kaczmarek z Bielska Białej

17.00 +       Leopolda Rewrowskiego ( 18 r.)

Środa

7.00  +       Czesławę-Bożenę Godzisz (13 r.), Bolesława Godzisz

17.00 +       Tomasza Gitner

Czwartek

7.00  +       Antoniego Jaremczuka, Marcelę, Zbigniewa, Mieczysława, Jana, Marię

Dudzińskich

17.00 +       Helenę, Aleksandra Kopytko, Walerię, Feliksa, Marylę Czarnecką

17.00 +       Helenę Kwarcianą XXX

Piątek

7.00  +       Kazimierę Zabłocka  of. od rodziny Kinsella z Malty

17.00 +       Helenę, Franciszka, Jana, Paulinę Żukowskich, Marię, Antoniego Jużak

Sobota

7.00  +       Mariannę Guz   of. od Heleny Drążek z rodziną z Grodziska Górnego

17.00 +       Kazimierę, Bronisława, Krystynę, Jgnacego ++Nagowskich, Katarzynę Kwarcianą

Niedziela 

8.00  +       Józefę, Władysława Trześniowskich, Marie, Józefa Poźniak

8.00  +       Jana Garbacza (16 r.), Wiktorie, Tomasza, Edwarda ++Bartników

9.30  +       Grażynę Martyniuk, Barbarę Żukowską  of. od koleżanek z pracy

9.30  +       Ryszarda Bartosiewicza, Ryszarda Kozaka, Bronisława, Feliksę

10.45 *        Przewale

12.00 +       Floriana, Bolesława, Stanisławę, Stanisława ++Węgrzynowiczów

16.00 +       Marię Szopińską (r.ś), Juliana, Wiktora, Mieczysława ++Szopińskich, Kwitów, siostry  zakonne i Księzy z naszej parafii

 

Intencje  Mszalne 2-8 III 2020

Poniedziałek

7.00  +       Mariannę Guz   of. od Bogusławy i Jerzego Wiewióra z Czechowic-Dziedzic

17.00 +       Danutę i Mieczysława Żukowskich

Wtorek

7.00  +       Edwarda Żukowskiego

17.00 +       Kazimierza Organistę ++Żukiewiczów, Tarnowskich, Kowalczuków

Środa

7.00  +       Mariannę Guz   of. od Renaty i Marcina Wiewióra z Czechowic-Dziedzic

17.00 +       Kazimierę Zabłocką   of. od wnuczki Izabeli z rodziną

Czwartek

7.00  +       Janusza Olender

7.00  +       Marię Żukowską XXX

17.00 +       Reginę (4r.), Hipolita, Emilię, Leonarda, Mariannę ++Jurkiewiczów

Piątek

7.00  +       Bogdana Mazur   of. od Adama z rodziną

15.30 *        Przewale

17.00 +       Józefa Guzy

Sobota

7.00  +       Jana Kawka (31r.), Władysława, Wiktorię, Bogdana

17.00 +       Piotra Wybranowskiego ( 5r.), Stefanię, Władysława

Niedziela 

8.00  +       Zbigniewa Każakowskiego ( 2r.), + zmarłych rodziców Andrzeja, Janinę

8.00  +       Mariusza Marchiewicza ( 5 r.)

9.30  +       Kazimierza Wyszyńskiego ( 19 r.), Stanisławę, Władysława, Jana, Zofię,

Franciszka ++Bezpalków

9.30  +       Anielę, Józefa, Jana ++Pilgunów, Jana, Annę, Zofię ++Wyszyńskich

10.45 *        Przewale

12.00 *       Za Parafian

16.00 +       Leokadię, Edwarda Dorębskich ++Żołnierczuków i Dorębskich

 

Intencje  Mszalne 24 II -1 III 2020

Poniedziałek

7.00  +       Jadwigę Komarzec  of. od koleżanki Katarzyny Korkosz

17.00 +       Władysława Badyłę  greg. 24

Wtorek

7.00  +       Franciszka Kościołko

17.00 +       greg. 25

17.00 +       Mariana Emerlę (18 r.), Feliksę, Franciszkę, Władysława Emerle, Janinę

Tybulczuk

Środa

8.00  +       Jana Czarneckiego (35 r.), Janinę Czarnecką

9.30  *        Przewale

17.30 +       greg.26

Czwartek

7.00  +       Mariannę Guz of. od wnuka Damiana

17.00 +       greg. 27

17.00 +       Teresę Bondyra (3r.)

Piątek

7.00  +       Michała Zroll (13 r.), Marię Zroll (6r.)

17.00 +       greg. 28

Sobota

7.00  +       Jadwigę Komarzec  of . od chrześnicy Marysi z mężem

17.00 +       greg. 29

Niedziela 

8.00  +       greg. 30

8.00  +       Michała Stelmaszczuka (2r.), Janinę, Franciszka Stelmaszczuk

9.30  +       Małgorzatę, Mirosława Trześniowskich

9.30  +       Edwarda Jakubiak (6 r.), Reginę Jakubiak (20 r.)

10.45 *        Przewale

12.00 *       Za Parafian

16.00 *        Bernarda Cyca, ++Cyców, Dorębskich, Caruczyńskich

 

Intencje  Mszalne 17-23 II 2020

Poniedziałek

7.00  +       Jadwigę Komarzec    of. od rodziny Czarneckich

17.00 +       Władysława Badyłę greg. 17

17.00 +       Edwarda Żukowskiego

Wtorek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       greg. 18

Środa

7.00  +       greg. 19

7.00  +       Lecha Chudobę XXX

17.00 +       Janinę Marszalec ( 9r.)

Czwartek

7.00  +       Jadwigę Komarzec   int. od pracowników „Wody Polskie” Zarząd Zlewni

Zamość

17.00 +       greg. 20

Piątek

7.00  +       Józefa Oryszczak (1 r.)

17.00 +       greg. 21

Sobota

7.00  +       greg. 22

16.00 *        Msza św. dziękczynna z racji 60 r. z.s. małżeństwa Czesławy i Józefa Zieleniucha

z prośbą o Bł. Boże i potrzebne łaski dla Jubilatów i całej rodziny

17.00 *        Msza św. w intencji Sebastiana Chłopieniuka z racji 1 r. ur. z prośba o Boże Bł. i

potrzebne łaski

Niedziela 

8.00  +       greg. 23

8.00  +       Andrzeja, Paulinę, Franciszka, Jana, Teresę ++Bezpalko

9.30  +       Czesława Tarnawskiego

9.30  +       Franciszka Piwko ( 2 r.)

10.45 *        Przewale

12.00 *       Za Parafian

16.00 +       Michała Stelmaszczuka ( 2 r.)

 

 

Intencje  Mszalne 10-16 II 2020

 

Poniedziałek

7.00  +       Jadwigę Komarzec   int, od pracowników „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w            Zamościu

17.00 +       Władysława Badyłę greg. 10

Wtorek

7.00  +       greg. 11

17.00 +       Bronisława Jurkiewicza ( 8 r.) ++Jurkiewiczów

Środa

7.00  +       Feliksa Józwę  int. od córki Moniki

17.00  +       greg. 12

Czwartek

7.00  +       Kazimierę Zabłocka XXX

17.00 +       greg. 13

Piątek

7.00  +       Stanisławę Jędrzejowską ( 7 r.), Michała, Tadeusza

17.00 +       greg. 14

Sobota

7.00  +       Józefa Taranowicza (12 r.)

17.00 +       greg. 15

Niedziela 

8.00  +       greg. 16

8.00  +       Józefa Garbacza (13 r.)

9.30  +       Janinę, Szymona Misiutów,  Zbigniewa  Zawadzkiego

10.45 *        Przewale

12.00 *       Za Parafian

16.00 *        Michała Ignacaka (31 r.)

 

Intencje  Mszalne 3-9 II 2020

Poniedziałek

7.00  +       Czesławę-Bożenę Godzisz, Bolesława Godzisz, Alfredę, Stefana Kołtun,

Mieczysława Torbę, Zofię, Józefa Galant, Katarzynę, Pawła Kołtun

17.00 +       Władysława Badyłę  greg. 3

Wtorek

7.00  +       greg. 4

17.00 +       Franciszka, Irenę, Jana, Katarzynę ++Jurkiewiczów

Środa

7.00  +       Janusza Olender

17.00 +       greg. 5

Czwartek

7.00  +       Leokadię, Stanisława Turkiewicz, ++Turkiewiczów, Stawarskich, Szopińskich,

Macieja Wawrzykowskiego, Horsta Karstena

17.00 +       greg. 6

Piątek

7.00  +       Janine, Alberta Chruściel, Józefa Stelmaszczuka

15.30 *        Przewale

17.00 +       greg. 8

Sobota

7.00  +       Kazimierę Kazańską, Edwarda, Józefa Kazańskich, Leokadię

Opalską ++ Opalskich, Kazańskich

18.00 +       greg. 9

Niedziela 

8.00  +       Franciszka, Aniele Jachymek, Alicje Bochenek

8.00  +       Jana Dudę (3 r.)

9.30  +       Czesława Sochana (15 r.), Stefanię, Józefa Sochan, Stefana Niteckiego

10.45 *        Przewale

12.00 *       Za Parafian

18.00 *        greg. 9

 

 

Intencje  Mszalne 27 I -2 II 2020

Poniedziałek

7.00  +       Edwarda Kudełko greg. 26

7.00  +       Jadwigę Bezpalko, Stanisława Andryszczaka ++Bezpalków, Andryszczaków

Wtorek

7.30  +       Antoniego Kancirę (5 r.)

Środa

7.00  +       Marię Dudzińską (7 r.), Jana, Jana ++Dudzińskich, Jakubiaków

Czwartek

7.00  +       greg. 29

Piątek

7.00  +       greg. 30

Sobota

8.00  +       Władysława Badyłę  greg. 1

Niedziela 

8.00  +       greg. 2

8.00  +       Henryka Krasia, Alfreda Pieprzowskiego

9.30  +       Zbigniewa Zawadzkiego, Stanisława Zawadzkiego

10.45 *        Przewale

12.00 *       Za Parafian

16.00 *        Stanisława, Apolonię, Ryszarda, Stanisława, Stefanię Jakubiak

Intencje  Mszalne 20-26 I 2020

Poniedziałek

7.00  +       Edwarda Kudełko greg. 19

7.00  +       Jadwigę Kościołko

Wtorek

7.30  +       greg. 20

7.30  +       Franciszka Kościołko

Środa

7.00  +       greg. 21

7.00  +       Katarzynę, Jana Kryszczuk

Czwartek

7.00  +       greg. 22

7.00  +       Mariannę Guz  of. od syna Zdzisława z żona

Piątek

7.00  +       greg. 23

7.00  +       Helenę Kierepka   of. od pracowników Urzędu Miejskiego w Tyszowcach

Sobota

7.00  +       greg. 24

7.00  +       Alicję Bochenek XXX

Niedziela 

8.00  +       greg. 25

8.00  +       Henryka Krasia ++Krasiów

9.30  +       Janinę, Ignacego Bartników

9.30  +       Stanisławę Jakubiak (21 r.), Pawła, Edwarda, Feliksę, Danutę, Katarzynę,

Marcina ++Cisłów

10.45 *        Przewale

12.00 +       Antoniego, Marie, Henryka, Stanisława, Wiktorie, Zdzisława Machlarzów

16.00 *        W int. Rady Parafialnej, Chóru, Scholii. Ministrantów  i Parafian

 

Intencje  Mszalne 13-19 I 2020

Poniedziałek

7.00  +       Edwarda Kudełko ( greg. 12)

7.00  +       Ryszarda Opalskiego ++Opalskich, Kazańskich

Wtorek

7.00  +       greg. 13

7.00  +       Mieczysława Żukowskiego

7.30  +       Janinę Czarnecką (7 r.). Jana

Środa

7.00  +       greg. 14

7.00  +       Apolonię, Marie, Wojciecha ++Taras, Franciszkę, Tadeusza Hawryluk

Czwartek

7.00  +       greg. 15

7.00  +       Elżbietę, Mieczysława ++Karczewskich, Annę, Stanisława Sendeckich

Piątek

7.00  +       greg. 16

7.00  +       Tadeusza Misiutę  of. od siostry Krystyny Korżan z mężem, od Anny Lipki z

mężem, od Katarzyny Dąbek z mężem

Sobota

7.00  +       greg. 17

7.00  +       Tadeusza Misiutę  of od r. Sokołowskich i Sobolewskich

Niedziela 

8.00  +       Tadeusza Skórzyńskiego

8.00  +       Stanisławę Wyszyńską (4 r.), Kazimierza, Jana, Zofię, Władysława, Franciszka

Bezpalko

9.30  +       greg. 18

9.30  +       Stanisława Sagana, Jana, Agnieszkę Antoszewską

10.45 *        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00 +       Ryszarda Sikorę (3r.), Mariannę i Tadeusza

Intencje  Mszalne 6-12 I 2020

Poniedziałek

8.00  +       Edwarda Kudełko ( greg. 5)

8.00  +       Zofie Furmańczuk ( 3r.)

9.30  +       Jana Wybendę, Teklę, Mikołaja

9.30  *        O zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Lucjan Szymanka z prośba o Boże Bł. i

opiekę MB

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

Wtorek

7.00  +       greg. 6

7.00  +       Tadeusza Stopę (3 r.)

Środa

7.00  +       greg. 7

7.00  +       Feliksa Józwę   of. od syna Mirosława z rodziną

Czwartek

7.00  +       greg. 8

Piątek

7.00  +       greg. 9

7.00  +       Edmunda Wołoszyna

Sobota

7.00  +       greg. 10

7.00  +       Emilię Wilczak, Franciszka, Wiesława

7.00  +       Mariannę Guz  XXX

Niedziela 

8.00  +       greg. 11

8.00  +       Kazimierza Daniela (2r.), Janinę Daniel, Stanisława Gacę

9.30  +       Andrzeja Zarębskiego ( 9r.), Cecylie, Zbigniewa, Grzegorza ++Zarębskich,

Czesławę, Piotra, Mariana ++Wronków, + za duszę w czyśćcu cierpiące

9.30  +       Annę, Jerzego, Eugeniusza, Zofię Feja, Stanisława, Zofie Pankowskich

10.45 *        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00 +       Michała Piskorz (16 r.)

 

Intencje  Mszalne 30 XII 2019 -5 I 2020

 

Poniedziałek

7.00  +       Helenę, Józefa Furman, Mariana Parola

7.00  +       Tadeusza Bartosiewicza  of. od siostry Jadwigi Zdanowicz

Wtorek

7.00  +       Dariusza Jachymek, Leokadię, Edwarda, Łucje, Tadeusza ++Nagajów,                    Jachymków

17.00*        Msza na zakończenie roku

Środa

8.00  +       Mieczysława Jaremczuka

8.00  *        Msza św. dziękczynna z racji 18 r. urodzin Karoliny z prośbą o Boże Bł. i

opiekę NMP

9.30  +       Kazimierza Chwedorowicza (33 r.)

9.30  +       Antoninę i Władysława Jurkiewiczów

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 *        Msza św. dziękczynna z racji 60 r. z.s. małżeństwa Zdzisławy  i Antoniego

Podgórskich z prośbą o Boże Bł. i opiekę Matki Bożej Rodzicielki na dalsze lata                    życia

Czwartek

7.00  +       Edwarda Kudełko ( 1 greg.)

7.00  +       Łucję Palenga (9 r.), Stanisława, Henryka, Marię, Antoniego Jużak

Piątek

7.00  +       greg. 2

7.00  +       Jadwigę Komarzec XXX

15.30 *        Przewale

17.00 +       Janinę Marchiewicz   of. od r.  Fedziorynów

17.00 +       Tadeusza Misiutę XXX

Sobota

7.00  +       greg. 3

7.00  +       Janusza Olender

Niedziela 

8.00  +       greg. 4

8.00  +       Mieczysława Dobrowolskiego, Franciszka Bezpalko

9.30  +       Jadwigę Pióro, Wacława, Ireneusza Pióro, Rafała Dudzińskiego

9.30  *        Msza św. dziekczynna z racji 10 r. z.s. małżeństwa Justyny i Tomasza z prośbą                    o Boże Bł. i potrzebne łaski dla całej rodziny

10.45 *        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00 +       Genowefę Żukiewicz (19 r.), Stanisława Żukiewicza (2r.), ++Żukiewiczów i

Kotów

 

Intencje  Mszalne 23-29 XII 2019

 

Poniedziałek

6.45  +       Stefana Jakubiaka

6.45  +       Bogdana Mazura

17.00 +       Feliksa Józwę   of od córki Urszuli z rodzina

Wtorek

6.45  +       Janinę Marchiewicz XXX

6.45  +       Zbiorowa za zmarłych

0.00  *        Za parafian

0.00  +       Zdzisława Szermenta, Romana Obszyńskiego

Środa

9.30  +       Mariannę, Mariana Czernij, Mieczysława, Janinę Marszalec

9.30  +       Annę, Tomasza Żołnierczuków, ++Żołnierczuków, Rożniatowskich

10.45 *        Przewale

12.00 +       Grzegorza Smyk, Mariannę Kraś

16.00 +       Jana Dudzińskiego (10 r.), Marie ++Dudzińskich, Jakubiaków

Czwartek

8.00   +       Władysława, Wiesława, Kazimierę ++Szłodów

8.00  +       Janinę, Jana Czarneckich

9.30  +       Antoniego Kowalskiego (12 r.), Hipolita

10.45 *        Przewale

12.00 +       Annę Maliszewską

Piątek

8.00  +       Zofię Dydiuk, Mariana Kowalczuka

8.00  +       Edwarda Sidora, Piotra, Julie, Stanisławę ++Gradów

9.30  *        Przewale

Sobota

7.00  +       Wincentego-Franciszka Kościołko

7.00  +       Zofię Dydiuk, Mariana Kowalczuka

Niedziela 

8.00  +       Jana Zrola (8r.), Marcelę Zrol (19  r.)

8.00  +       Eugenię Badyła (11 r.), Władysława Badyłę ++Badyłów, Jurkiewiczów

9.30  +       Adama, Feliksę, Wawrzyńca

9.30  +       Janinę, Tadeusza Kisiel, Mariusza, Marię, Władysława, Mirosława,

++Skórzyńskich,++Michałkiewiczów,++Moszkowiczów

10.45 *        Przewale

12.00*         Msza z racji Rocznicy Konfederacja Tyszowieckiej

16.00 +       Mieczysława Martyniuka, Mieczysława, Janinę, Krzysztofa

 

Intencje  Mszalne 16-22 XII 2019

 

Poniedziałek

9.00  +       Henryka Kraś  of. od Zofii i Dariusza Kraś

9.00  +       Katarzynę Urban, Czesława, Leszka ++Pokrywków, Krystynę i Sylwestra

11.00 +       Franciszka Tarnowskiego  of. od siostry z rodziną

12.30 *        Przewale

17.00 +       Mieczysława Jaremczuka

Wtorek

9.00  +       Krzysztofa Skórzyńskiego

9.00  +       Zofię, Michała, Jana, ++Ślepokura, Franciszka Mierzwińskiego, Ewę,

Kazimierza Wójtowicz

11.00 +       Stanisławę Zabawską, Józefa Zabawskiego, Ks. Błażeja Nowosada, Piotra

Waryszaka, Ignacego, Paulinę, Mariannę

12.30 *        Przewale

17.00 +       Edwarda Smolińskiego

Środa

6.45  +       Feliksa Józwę XXX

17.00 +       Franciszka Tarnowskiego  of. od rodziny Urbanów

Czwartek

6.45   +       Wiktorię Kopczacką

17.00 +       Bogusława Marca (3 r.), Seweryna Marca

Piątek

6.45  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Waldemara Kuźmińskiego

Sobota

6.45  +       Janinę, ++Gaździckich, Barczuków, Cyburów

17.00 +       Stanisława Krawczyka

Niedziela 

8.00  +       Teodorę i Piotra Misiutów

8.00  +       Stanisławę Adamczuk, Piotra, Anastazję

9.30  +       Zofię Stasinę, Karolinę, Izydora, Janinę Audykowską

9.30  +       Antoninę, Józefa Piluś

10.45 *        Przewale

12.00+        Lucynę Skowyra (3 r.)

12.00 +       Józefa Bondyrę (13 r.)

16.00 +       Janinę ( 7 r.), Mariana Harbit, Jana, Zofię ++Harbitów, Mariusza

Chmielewskiego

 

Intencje  Mszalne 9-15XII 2019

 

Poniedziałek

6.45  +       Helenę, Tadeusza ++Kowalskich, Piotra, Wiktorię, Tomasza z Jurkiewiczów

17.00 +       Edwarda Żukowskiego  of. od r. Garbaczów

Wtorek

6.45  *        O łaskę zdrowia dla Bartłomieja

17.00 +       Krzysztofa Skórzyńskiego

Środa

6.45  +       Kazimierę, Mieczysława, Bazylego ++Nieśpielskich

17.00 +       Edwarda Żukowskiego of. od r. Sawińskich, Humeniuków

Czwartek

7.00  +       Franciszka Tarnowskiego XXX

17.00 +       Edwarda Żukowskiego  of. od bratowej Jadwigi  z rodziną

Piątek

6.45  +       Eugenię Mołdoch, Mariana

17.00 +       Feliksę, Bronisława Bartosiewicz

Sobota

6.45

17.00 *        O Boże Bł. i potrzebne łaski dla Melanii Cisak z racji 11 r. urodzin

Niedziela 

8.00  +       Albinę, Franciszka, Mariannę, Jana, Wiktorie, Franciszka, Kamila Furmana

8.00  +       Jana Hutko, Jerzego, Agnieszkę Antoszewską

9.30  +       Ryszarda Jakubiaka, Mariannę, Józefa

10.45 *        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00 +       Janusza Kościołko (11r.)

 

 

Intencje  Mszalne 2-8 XII 2019

Poniedziałek

6.45  +       Edwarda Żukowskiego  of. od Chrześnicy Urszuli

17.00 +       Krzysztofa Skórzyńskiego

Wtorek

6.45  +       Michała Radom

17.00 +       Henryka Kraś  of. od r. Papierników z Dębicy

Środa

6.45  +       Janusza Olender

17.00 +       Edwarda Żukowskiego   of. od r. Fedziorynów

Czwartek

6.45  +       Władysława Opalskiego, Kazańskich, Opalskich, Józefa Kazańskiego

17.00 +       Andrzeja Cisło, Stanisława, Anielę, Szymona Bratek, Marię, Józefa Bratek

Piątek

6.45  +       Wiesławę Sendecką

15.30 *        Przewalę

17.00 +       Janinę Strzała, Jana, Andrzeja, Bogdana, Eugenię, Juliana

Sobota

6.45  +       Leokadię Jurkiewicz, ++Jurkiewiczów, ++Mielniczuków

17.00 +       Marie, Antoniego, Jakubiaków, Kazimierza, Bronisławę, Edwarda, Jadwigę,

Cezarego, Kazimierza Sikorskich

Niedziela 

8.00  +       Irenę, Franciszka Jurkiewiczów, Marię, Ignacego Okarskich

8.00  +       Tadeusza Hałas (8 r.) ++Hałasów

9.30  +       Franciszkę Biczak, Piotra, Kazimierza, Jana, Paulinę Żukowskich

9.30   +       Stanisława Dudzińskiego (44 r.), Bronisławę, Jana, Marie Dudzińskich

10.45 *        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00 +       Czesławę (12r.), Franciszka, Bogdana ++Stelmaszczuków, Barbarę Łasocha,

Marię Kornas ++Stelmaszczuków, Kornasów

 

Intencje  Mszalne 25 XI -1XII 2019

Poniedziałek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Henryka Kraś  of. od Doroty i Jerzego Matusiak z rodziną

Wtorek

7.00  +       Annę Maliszewską (5r.)

17.00 +       Henryka Kraś  of. od Barbary i Artura Kubickich  z rodziną

Środa

7.00  +       Arkadiusza Smyk (11r.)

17.00 +       Wincentego-Franciszka Kościołko

Czwartek

7.00  +       Stanisława, Antoniego, Feliksę ++Gizów, Jana, Łucje, Piotra, Antoninę

++Żukowskich

17.00 +       Henryka Kraś  of. od Anny i Gustawa Leśniowskich

Piątek

7.00  +       Władysławę i Antoniego Kurdziel, Halinę, Józefa Podobów

17.00 +       Mariana Bratek (1r.), Marię

Sobota

7.00  +       Mariannę i Bolesława Cisak

17.00 +       Danutę Pachołek (4r.)

Niedziela 

8.00  +       Michała Jędrzejowskiego (10r.), Tadeusza, Stanisława

8.00  +       Romana, Kazimierza, Janinę, Edmunda ++Zarębskich

9.30  +       Paulinę Bezpalko, Andrzeja, Franciszka, Jana, Zofie

9.30   *       W  intencji  ks. Andrzeja –wikariusz i Ks. Komandora z racji imienin.

10.45 *        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00 +       Danutę, Jana, Lecha, Stanisława, Franciszkę, Dominika, Bronisława Siodłoś,

Edwarda, Kazimierę Grzeszczuk

Intencje  Mszalne 18-24 XI 2019

Poniedziałek

7.00  +       Stanisława Zawadzkiego  of. od Krystyny Korżan z mężem, Katarzyny Dąbek z

mężem, Anny Lipka z mężem

17.00 +       Henryka Kraś  of. od Ewy i Dariusza Żurawskich z rodziną

Wtorek

7.00  +       Edwarda Żukowskiego  of. od. rodzin: Lizun, Kraś

17.00 +       Henryka Kraś  of. od r. Wiśniewskich z Dębicy

17.00 +       Genowefę Majewską XXX

Środa

7.00  +       Annę Borys  of. od pracowników Fadpolu i Szewskiej Pasji

17.00 +       Bolesława-Wiesława Diduch (3r.)

17.00 +       Stanisława Jędruszewskiego XXX

Czwartek

7.00  +       Stanisława, Zbigniewa Zawadzkiego  of. od siostry

17.00 +       Henryka Kraś  of. od Krzysztofa Żychowskiego z rodziną

Piątek

7.00  +      ………………………………………..

17.00 *        Msza św. dziękczynna z racji 18 r. urodzin Patryka z prośba o Boże Bł. i

potrzebne łaski w dorosłym życiu

17.00 *        W intencji chóru parafialnego i zespołów  działających na terenie naszej gminy- z

racji wspomnienia . św. Cecylii.

Sobota

7.00  +       Zygmunta Siedleckiego ++Siedleckich

17.00 +       Stanisława, Kazimierę Łaba ++Łabów, Osuchów

17.00 +       Edwarda Żukowskiego XXX

Niedziela 

8.00  +       Piotra Surmacz (3r.), ++Surmaczów, Tadeusza, Nadzieję, Jerzego, Zenona

8.00  +       Józefa Palaka (3r.)

9.30  +       Grażynę (4r.), Marcina (4r.) Aleksandrowicz

9.30  +       Grzegorza Smyk, Mariannę Kraś

10.45 *        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00 +       Alinę, Stefana Robczuk

 

Intencje  Mszalne 11-17 XI 2019

Poniedziałek

7.00  +       Henryka Kraś of. od Teresy Zych

9.30  *        Msza św.  w  Ojczyzny.

17.00 +       Albina Piliszczuka

Wtorek

7.00  +       Marię, Franciszkę, Józefa, Bronisława, Władysława ++Bezpalków,

Jana, Zofie ++Błaszyków

17.00 +       Henryka Kraś  of. od Chrześniaka Krzysztofa z Rodziną z Chicago

Środa

7.00  +       Stanisława Zabawskiego  of. od Ozdobów

17.00 +       Henryka Kraś  of. od Tomasza Kot z Żoną

Czwartek

7.00  +       Henryka Kraś  of. od Janiny Żychowskiej

17.00 +       ++Kowalskich

Piątek

7.00  +       Annę Borys  of. od. r. Dudzińskich, Sikorskich, Kuźmińskich

17.00 +       Henryka Kraś   of. od Piotra, Iwony Sówka z synem

Sobota

7.00  *        Msza św. dziękczynna w intencji Kacpra z racji 18 r. urodzin z prośbą o Boże

Bł. i opiekę NMP na dorosłe życie

17.00 +       Jana Tabaczyńskiego, Tomasza, Zofię, Feliksę Tabaczyńskich

Niedziela 

8.00  +       Leokadię Torba, Franciszka

8.00  +       Romana, Artura Pawłowskich ++Pawłowskich

9.30  +       Kazimierza (31 r.), Marię Kościołko, Ireneusza Pióro

9.30  *        Dziękczynno-błagalna z ok. 65 r. ur. Krystyny z prośba o Bł. Boże, opiekę NMP

10.45 *        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00 +       Bolesława-Wiesława Diduch

 

Intencje  Mszalne 4-10 XI 2019

Poniedziałek

7.00  +       Janusza Olender

8.30  +       Daniela Kierepke (1r.)

17.00 +       Msza za zmarłych myśliwych z Koła Łowieckiego nr 65 SOKÓŁ

17.00 +       Bogdana Gardziołę (2r.)

Wtorek

7.00  +       Tomasza Gitnera (6r.)

17.00 +       Władysława Tyszko (5 r.)

Środa

7.00  +       Henryka Kraś of. od siostry Barbary z mężem

17.00 +       Michała Radom

Czwartek

7.00  +       Stanisława Zawadzkiego of. od r. Sokołowskich, Sobolewskich

17.00 +       Adolfa, Jana, Eleonorę ++Barańskich

Piątek

7.00  +       Henryka Kraś of. od Krystyny Kot z mężem i córką

17.00 +       Kunegundę, Stanisława, Andrzeja, Barbarę ++Gargasów, Kościołków

17.00 +       Annę Borys XXX

Sobota

7.00  +       Henryka kraś of. od Iwony Kot

15.30 *        Ślub

17.00

Niedziela 

8.00  +       Helenę-Izę Drygalską (2r.), zmarłych członków rodziny, +Janinę

8.00  +       Jadwigę Zabłocka (1r.)

9.30  +       Franciszkę Bezpalko, Mieczysława Dobrowolskiego

9.30  +       Monikę Damską

10.45 *        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00 +       Michalinę, Kazimierę, Mieczysława ++Wojdów

Intencje  Mszalne 28 X -3 XI 2019

Poniedziałek

7.00  +       Antoniego, Marię, Paulinę, Józefa ++Jakubiaków

17.00 +       Feliksę Hawryluk greg. 28

Wtorek

7.00  +       Wincentego-Franciszka Kościołko

17.00 +       Tadeusza Stopę

17.00 +       greg. 29

Środa

7.00  +       Władysławę, Roberta Jurkiewiczów, Elżbietę Jurkiewicz-Saszko, Paulinę,                          Józefa Jakubiaków, Rozalię, Wojciecha Jurkiewiczów

17.00 +       greg.30

Czwartek

7.00  +       Tadeusza Gardziołę,  z rodz. Gardziołów

17.00 +       Hipolita, (r.ś) Reginę, Annę, Jana, Wiktora, Antoninę ++Jurkiewiczów, Eugenię

Badyła

Piątek

8.00  +       Mariana Dudzińskiego (5r.), Władysława Wyszyńskiego

8.00  +       Lucjana, Józefa, Bronisławę ++Zygmuntów, Stefanię Stepuch

9.30  +       Elżbietę Sól

11.00 +       Za parafian

16.00 +       Droga Krzyżowa

Sobota

8.00  +       Zofię, Ludwikę, Antoniego. Józefa ++Furmańczuk

8.00  +       Albinę, Leopolda Grzybowskich, Leokadię, Tomasza Grzybowskich

++Grzybowskich, Amelię, Jana Grabców, Czesława, Zdzisława Grabców,++Grabców, Leontynę, Leonarda Watiuków ++Watiuków

9.30  +       Szymona, Janinę Misiutę, Zbigniewa, Stanisława Zawadzkiego

11.00 +       Zbiorowa za zmarłych

Niedziela 

8.00  +       Bronisława Radom (12r.), Alfredę Radom (9r.)++Radomów

8.00  +       Stanisławę Leśniak, Andrzeja Leszczyńskiego, Antoninę Kościołko

9.30  +       Helenę, Juliana Wiśniewskich

10.45 *        Przewale

12.00*        SUMA ODPUSTOWA

 

Intencje  Mszalne 21-27 X 2019

Poniedziałek

7.00  +       Feliksę Hawryluk greg. 21

17.00 +       Stanisławę Leśniak (1r.), Andrzeja Leszczyńskiego (1r.), Antoninę Kościołko

Wtorek

7.00  +       Stefana Kołtun (14 r.), Alfredę Kołtun, Czesławę, Bolesława Godzisz,

Mieczysława Torba

17.00 +       greg. 22

Środa

7.00  +       greg. 23

17.00 +       Elżbietę Guz, Adolfa Guz, Anielę, Antoniego Guz

Czwartek

7.00  +       greg. 24

17.00 +       Czesława Podkańskiego

Piątek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Grażynę Martyniuk

17.00 +       greg. 25

Sobota

7.00  +       greg. 26

15.00 *        Ślub

17.00 +       Jadwigę Kościołko, Franciszka, Julię

Niedziela 

8.00  +       Mieczysława Kaziora

8.00  +       greg. 27

9.30  +       Zdzisława Krajewskiego (7 r.)

9.30  +       Wandę Pryszczewską (1 r.), Mikołaja

10.45 *        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00+        Msza na cmentarzu

Intencje  Mszalne 14-20 X 2019

Poniedziałek

7.00  +       Krystynę, Bolesława, Marie, Elżbietę, Witolda ++Kowalskich

17.00 +       Feliksę Hawryluk greg. 14

Wtorek

7.00  +       greg.15

17.00 +       Bronisławę, Bolesława (24 r.) + Smolińskich  of. od córek

17.00 +       Stanisława Zawadzkiego XXX

Środa

7.00  +       Janinę Kisiel (1r.)

17.00 +       greg. 16

Czwartek

7.00  +       greg. 17

17.00 +       Tadeusza Jakubiak (3r.), Czesławę, Ryszarda, Stanisławę, Stanisława

Sobczyńskich

Piątek

7.00  +       greg. 18

17.00 +       Augusta, Piotra Gaj

17.00 *        O Bł. Boże dla pracownik ów służby zdrowia i ich rodzin

Sobota

7.00  +       greg. 19

17.00 +       Jadwigę Garbacz XXX

17.00 +       Kazmierę, Bronisława, Waleriana, Antoninę, Ignacego++Kowalskich, Marię

Frąckowiak

Niedziela 

8.00  +       Władysławę Ignacak ( 4 r.)

8.00  +       greg. 20

9.30  +       Zbigniewa Zawadzkiego

9.30  *        Msza św. dziekczynna z racji 1 r. urodzin Zuzi z prośbą o Boże Bł. i opiekę M. Bożej

10.45 *        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00+        Krzysztofa Skórzyńskiego

 

 

Intencje  Mszalne 7-13 X 2019

Poniedziałek

7.00  +       Feliksę Hawryluk  greg.7

17.00 +       Ks. Stanisława Pawlinę

Wtorek

7.00  +       greg.8

17.00 +       Henryka Kraś XXX

17.00 *        W int. Szymona z prośba o zdrowie i Bł. Boże i opiekę MB Różańcowej

Środa

7.00  +       greg.9

17.00 +       Stanisława, Ryszarda, Janinę, Włodzimierza ++Pyżyków, Jarominów

Czwartek

7.00  +       greg. 10

17.00 +       Stanisławę (10 r.) Drąszcz, Kazimierza Drąszcz

Piątek

7.00  +       Adolfa Bardygę (12 r.)

17.00 +       greg.11

17.00 +       Krzysztofa Skórzyńskiego

Sobota

7.00  +       Stanisławę Marzec, Jana, Zofię Dobków, Dorotę, Edmunda Mielnickich,

Katarzynę, Piotra Marców

17.00 +       greg.12

Niedziela 

8.00  +       Marię, Kazmierza  Kościołko, Ireneusza Pióro

8.00  +       Bogdana Habita (13 r.)

9.30  +       Kazimierę Cyc ++Cyców, Dorębskich, Caruczyńskich

9.30  +       greg. 13

10.45 *        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00+        Reginę, Jana, Stanisława , z rodz. Kowalik

 

Intencje  Mszalne 30 IX-6 X 2019

Poniedziałek

7.00  +       Mieczysława Jaremczuka  of. od kolegów z PRDM z Hrubieszowa

17.00 +       Celinę Skop (4r.), Józefa, Leokadię, Michała

Wtorek

7.00  +       Feliksę Hawryluk  greg.1

17.00 +       Helenę, Franciszka, Paulinę, Jana, Mieczysława ++Żukowskich, Marie Jużak,

Antoniego, Marię Kraś

Środa

7.00  +       Marcelę (9r.), Bronisława, Zbigniewa Jaremczuka, Marie, Jana Dudzińskich,

Mieczysława Jaremczuka

17.00 +       greg.2

Czwartek

7.00  +       Michała Radom

17.00 +       greg.3

Piątek

7.00  +       Janusza Olender

7.00  +       greg.4

15.30 *        Przewale

17.00 +       Wandę (13 r.), Jana Wybenda

Sobota

7.00  +       Andrzeja Opalskiego, ++Opalskich, Kazańskich

16.00 *        Ślub

17.00 +       greg.5

Niedziela 

8.00  +       Leokadie Jurkiewicz (5r.),++Jurkiewiczów, MIelniczuków

8.00  +       greg.6

9.30  *        W int. Koła Różancowego św. Leonarda

9.30  +       Kazimierza, Jadwigę Skiba

10.45 *        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00+        Reginę, Jana, Stanisława Kowalik

 

Intencje  Mszalne 23-29 IX 2019

Poniedziałek

7.00

17.00 +       Mieczysława Jaremczuka of. od sąsiadów z Zamłynia

Wtorek

7.00  +       Janinę i Mieczysława Lisiewicz

17.00 *        Msza św. dziękczynna z prośbą o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla

Bartłomieja

Środa

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Dariusza Jachymka

Czwartek

7.00  +       Magdalenę, Franciszka Jurkiewicz, Jana, Julię Podgórskich, Jana, Mariannę,

Bronisławę, Józefa Taranowicz

17.00 +       Janine, Tadeusza Góraków, Stanisławę Stańczak, Władysława Węgrzynowicz

Piątek

7.00  +       Wincentego-Franiczszka Kościołko

17.00 +       Katarzynę, Stanisława Węgrzynowiczów  of. od wnuczki  Basi z Iławy

Sobota

7.00  +       Adama Piwko (33r.)

16.00 *        Ślub

17.00 +       Franciszka Kierepkę (17 r.), Jadwigę (12 r.)++Kierepków, Przygockich,                             Chrobaków, Kazańskich, Lucynę Kazańśką.

Niedziela 

8.00  +       Marię, Antoniego, Andrzeja ++Krzyżanowskich

8.00  +       Marię, Kaliksta, Michała, Ksenię ++Raziuków

9.30  *        Dzięk-błagalna z ok. 37 r. ur. Katarzyny Czwaniuk z prośba o Bł. Boże i opiekę

NMP

10.45 *        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00+        Msza na cmentarzu

 

 

Intencje  Mszalne 16-22 IX 2019

Poniedziałek

7.00  +       Annę, Jana, Mariannę, Bronisława ++Dudzińskich

17.00 +       Mieczysława Jaremczuka of. od r. Pilgunów i Lizunów

Wtorek

7.00  +       Mariannę, Jana, Władysława, Kazimierę ++Stelmaszczuków, Trakałów

17.00 +       Józefa, Julię Kornas

Środa

7.00  +       Zbigniewa Martyniuka (13 r.)

17.00 +       Stanisława Nagaj ( 2r.)

Czwartek

7.00  +       Józefę Wiatrowską ( 2r.) ++Wiatrowskich, Cieślów

17.00 +       Irenę Kryszczuk (4r.)

Piątek

7.00           …………………………………….

17.00 +       Antoninę Szyprowską ( 20 r.), Mieczysława, Stanisława, Feliksę, Pawła,

Eugeniusza ++Ciołków

Sobota

7.00  +        Henryka  Krasia   of.  od  koleżanek z przedszkola

14.00 *        Ślub

17.00 +       Jana Mąkala ( 8 r.)

Niedziela 

8.00  +       Tadeusza Jędrzejowskiego (4r.), Michała, Stanisława

8.00  +       Bolesława Godzisz ( 3r.), Czesławę- Bożenę Godzisz

9.30  +       Edwarda Piliszczuka ( 5r.), Konstantynę, Antoniego Kaweckiego (5r.), Marię,

Józefa Sikorskich

10.45 *        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00+        Leokadię Łobocką

Intencje  Mszalne 9-15 IX 2019

Poniedziałek

7.00  +       Barbarę Żukowską of. od r. Kuźminskich

17.00 +       Janinę Winiarską, Sabinę, Tadeusza, Benedykta ++Szwanc

Wtorek

7.00  +       Cisło Andrzeja, Stanisława, Bratek Anielę, Szymona

17.00 +       Marię, Stanisława Fabrowskich

Środa

7.00  +       Grzegorza Zarębskiego

17.00 +       Józefa, Michalinę Mróz

Czwartek

7.00  +       Marię Karaś, Feliksa, Piotra, Stanisława, Mariana

17.00 *        O Boże Bł. i potrzebne łaski dla Natalii Marzec z ok. 20 r. urodzin

Piątek

7.00  +       Zofię, Józefa Galant

17.00 +       Stanisława, Rozalię, Teodora, Stafanię Sołdaczuk

Sobota

7.00  +       Kazimierę Hałas (3r.)++Hałasów, Saganów, Mariana Kochanowskiego (38 r.)

14.00 *        Zjazd Absolwentów  LO z racji 75 rocznicy powstania

17.00 +       Mieczysława (19 r.), Franciszkę, Feliksę, Wiesława ++Hawryluków

Niedziela 

8.00  +       Alfredę (21 r.), Stanisława Piwko

8.00  +       Michała Stelmaszczuka

8.00  *        Przewale

9.30  +       Danutę Barańską (2r.), Józefa, Marię Barańskich, Ks. Władysława

Zakrzewskiego

12.00*        Msza św. z okazji 600 lecia Tyszowiec ( Plac Konfederacji – Msza św. polowa)

16.00+        Jadwigę Szyper (4r.) ++Muzyczków i Szyprów

 

 

Intencje  Mszalne: 02- 08 IX 2019

Poniedziałek

7.00  +       Konrada Strecker ( 26r.ś.)

9.00  *        Msza w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i wszystkich pracowników

naszej szkoły z racji nowego roku szkolnego

17.00+        Bronisława Jurkiewcza , z rodz. Jurkiewiczów

Wtorek

7.00  +       Adolfa Cisak (13r.ś.), Stanisławę, Jana,  Andrzeja, Natalię, Mariana, Helenę

17.00 +       Michała Radom

Środa

7.00  +       Stanisława  Żukowskiego (3r.ś.), Stanisławę Żukowską

17.00   +       Zbigniewa Zawadzkiego

Czwartek

7.00  +       Janusza  Olender

17.00   +        Stanisława  Bucznego ( 14 r.ś.), Józefa, z rodz. Harbitów

Piątek

7.00  +       Grzegorza Zarębskiego

15.30*          Przewale

17.00   +        Jerzego Kliszcz  of. od  rodziny Krasiów

Sobota

7.00  +       Franciszkę-Michalinę Kowalską  of. od wnuczki  z   rodziną w Bielska- Białej

16.30 *       Msza św. dziękczynna z racji 30 r. z. s. małżeństwa  Elżbiety i Mirosława  Kowalczyków, z

prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę  N M Panny na dalsze lata życia.

17.00+        Mieczysława Jaremczuka  of. od rodziny Kusiaków

Niedziela 

8.00  +       Józefa i Leokadię  Czarneckich

8.00  +       Kazimierę i Mieczysława  Wojda

9.30  +       Antoninę i Mariana Wasyluk.

9.30   +       Janin e (8r.ś.)i Edmunda (49 r.ś.) z rodz. Zarębskich

10.45*        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00+        Danutę Wielosz (11r.ś.), Jana Piaszczyk

Intencje  Mszalne 26 VIII-01 IX 2019

Poniedziałek

7.30  +       Zygfryda Sienkiewicza

8.00  +       Eugenię Steciuk (1r.ś.)

Wtorek

7.30  +       Marię, Antoniego, Paulinę, Józefa  Jakubiaka, Kazimierza, Bronisławę,

Edwarda, Jadwigę, Cezarego, Kazimierza Sikorskich

Środa

7.30  +       Jadwigę Kościołko

8.00   +       Zytę Kawałko (37 r.ś), Annę Podgórską,  Franciszka Podgórskiego, z rodz.

Kawałków, Żukowskich

Czwartek

7.30  +       Zbigniewa Zawadzkiego

8.00   +        Mariana Saj, Mariannę i Franciszka Saj

Piątek

7.30  +       Wincentego – Franciszka  Kościołko

8.00   +        Janinę Witkowską (6r.ś.), Wiesłąwa Garbulę, Jadwigę Traczuk, Stanisława

Dzirba

Sobota

7.30  +       Julię, Wojciecha, Jana   z rodz. Daśko

17.00 *        Msza ślubna

Niedziela 

8.00  +       Leokadię i Bolesława Dudzińskich ( r.ś.)

8.00  +       Władysława  Sienkiewicza, Aleksandrę, Ryszarda, Zygfryda z rodz.

Sienkiewiczów, Martę Sienkiewicz

9.30  +       Bronisławę, Stanisława, Witolda z rodz. Kuźmińskich, Krystynę Nowak

10.45*        Przewale

12.00*        Msza św. dożynkowa

16.00+        Stanisławę i Adama Załoga, Marię Kwaśny

 

 

Intencje  Mszalne 19-25 VIII 2019

Poniedziałek

7.30  +       Janinę, Andrzeja Wójcik

16.00 *        Ślub

Wtorek

7.30  +       Helenę Ogórek    of. od r. Fedziorynów i firmy „ Fadpol”

8.00  +       Stanisława Kowalczuk,  Aleksandrę Malinowska

Środa

7.30  *        O Boże Bł. i potrzebne łaski dla Mikołaja Cisaka z racji 18 r. urodzin

Czwartek

7.30  +       Helenę Ogórek   of. od przyrodniej siostry, brata i całej rodziny

Piątek

7.30  +       Franciszka Zbyszyńskiego   od. kolegów Marcina ze zmiany firmy Nexteer

Sobota

7.30  +       Krystynę, Edwarda Panas, Janinę Holuta

8.00  +       Marię Sienkiewicz XXX

Niedziela 

8.00  +       Tomasza Borysa (18 r.), ++Borysów

8.00  +       Jana Piskorz (5r.), Lucynę, Piotra, Stanisławę, Jadwigę

9.30  +       Stanisławę Malec (6r.) ++ Malców, Leokadię (15 r.), Janinę, Czesławę

++Banasik, Emilię Jurkiewicz, Helenę Szadkowskich

9.30  *        Msza św. dziękczynna z racji 1 r. urodzin Natalki z prośbą o Bł. Boże opiekę

MB dla niej i całej rodziny

10.45*        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00+        Msza na cmentarzu w intencji  zmarłych.

Intencje  Mszalne  5-11VIII 2019

Poniedziałek

7.30  +       Janusza Olendra

Wtorek

7.30  +       Ewę i Stanisława Stopka

Środa

7.30  +       Lucynę Piwko int. od r. Czesława Smolińskiego

Czwartek

7.30  +       Marię, Mariannę, Stanisława, Michała z r. Fabrowskich, Emilię, Eufrozynę,              Józefa z r. Kucirej

8.00  +       Franciszkę Kowalską XXX

Piątek

7.30  +       Kazimierę, Wacława Sawińskich, Chabrosów, Sawińskich, Stanisława,                              Mariannę Jóźwiak, Chumeniuków

Sobota

7.30  +       Leopolda Grzybowskiego (10 r.)

15.00 *        Ślub

16.00 *        Ślub

Niedziela 

8.00  *        Msza św. dziękczynna w int. Macieja Jurkiewicza z racji 18 r. urodzin z prośbą

o Bł. Boże i opiekę NMP

8.00  +       Bronisławę, Antoniego, Tadeusza Bartosiewicz, Henryka Zdanowicz

9.30  +       Ireneusza Pióro (10r.), Jadwigę, Wacława Pióro, Marię, Kazimierza Kościołko

10.45*        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00+        Hipolita (34 r.), Antoniego, Bronisławę, Antoniego ++Kowalskich

17.00 *        Ślub

Intencje  Mszalne 29 VII- 04. VIII 2019

Poniedziałek

7.30  * Msza św. dziękczynna z racji 33 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Anny                              i Mieczysława  z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla jubilatów i rodziny.

Wtorek

7.30  +       Jerzego Hutko (13r.ś), Jana, Agnieszkę Antoszewską, z rodz. Szurów

Środa

7.30  +       Feliksę Hawryluk (1r.ś.), Mieczysłąwa, Stefanię

Czwartek

7.30  +       Msza  sw. dziękczynna w rocznicę urodzin: Karola, Szymona Mołdoch, Zofii Wołoszyn  z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

8.00  +       Lucynę Piwko  (of. synów: Waldemara i Witolda, od męża Ryszarda)

Piątek

7.30  +       Michała Radom

17.00 +      Janinę Drąszcz, Stanisława

Sobota

7.30  *       Msza św. dziękczynna z racji 18 rocznicy urodzin Karola z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  na dalsze lata życia

16.00 *     Msza  św. ślubna: Monika Rykaluk i Mirosłąw Głuszek

17.00 +    Mieczysłąwa  Żukowskiego (12r.ś)

Niedziela 

8.00  +       Za zmarłych w wypadku podczas malowania kościoła w 1958r

8.00  +       Bronisławę Wołoszyn (60r.ś.), Jakuba, Mariana, Kazimierę, Józefa Wołoszynów, Katarzynę, Stanisłąwę, Józefa, Leszka, Krzysztofa  Wiśniewskich, Tadeusza Gąsiora, Józefa Taranowicza.

9.30  +       Konstantynę (16 r.ś.), Edwarda Piliszczuków, Antoniego Kaweckiego, Marię i Józefa Sikorskich

9.30  +        XXX Dzień po śmierci: Stanisława Węgrzynowicza

10.45*        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00+        Czesławę (4 r.ś), Kazimierza Lesiuk

 

Intencje  Mszalne 22-28 VII 2019

Poniedziałek

7.30  +       Waldemara Kraś

8.00  +       Marię i Stanisława ++Głogowskich

Wtorek

7.30  +       Jadwigę Kościołko

8.00  +       Mikołaja, Ksenię Jakubiaków ++Dudzińskich, Jakubiaków

Środa

7.30  +       Antoninę, Stanisława Kopytków

Czwartek

7.30  +       Wincentego-Franciszka Kościołko

8.00  +       Helenę Ogórek XXX

Piątek

7.30  +       Annę Maliszewską

Sobota

7.30  +       Annę, Jerzego, Eugeniusza, Zofię Feja, Stanisława, Zofię Pankowskich

8.00  +       Tadeusza Jurkiewicza (18 r.), Tomasza, Wiktorię

Niedziela 

8.00  +       Genowefę Mróz (13 r.), Józefa

8.00  +       Konrada Habita (23 r.), Marka, Marię, Władysława, Andrzeja ++Habitów

9.30  +       Czesława Chrastinę (42 r.), Franciszkę, Józefa, Antoniego

9.30  +       Jerzego Dudziaka (8r.), Teresę Dudziak ++Wiśniewskich

10.45*        Przewale

12.00*        Za parafian

16.00+        Msza na cmentarzu

Intencje  Msza 15 – 21 VII 2019

 

Poniedziałek

7.30  +       Leokadię i Ignacego Stelmaszczuków, Annę i Michała Wołoszynów, Eleonorę

i Władysława Stelmaszczuków

Wtorek

7.30  +        Stanisława Kawalec

Środa

7.30  +       Krzysztofa Okalskiego (r.ś), Ryszarda, Lubę, Pawłą, z rodz. Okalskich, Annę

i Wacława Bałków

Czwartek

7.30  +       Irenę Pitura (11 r.ś)

8.00   +       Mariusza (19 r.ś), Janinę, Tadeusza Kiślów, z rodz. Skórzyńskich

Piątek

7.30  +       Eleonorę Zakrzewską  (10 r.ś), Ignacego Nowosada (50 r.ś.)

Sobota

7.30  +       Edwarda Kazańskiego (r.ś) i pomordowanych  na Rotundzie

17.00 *        Msza ślubna: Aleksandra Kościołko i Antoni Reati

Niedziela 

8.00 *            Dziękczynno-błagalna z  okazji  40-rocznicy  zawarcia sakramentu małżeństwa

Danuty i Stanisława, z podziękowaniem za wszelkie łaski i opiekę NMP.

9.30  +         Julię, Feliksę, Mieczysława, Helenę i Kazimierza Majowiczów,

z rodz. Świerczyńskich.

9.30   +         Alfredę, Kaliksta, Janusza, Jerzego Kościołko

10.45*           Przewale

12.00 +         Jana  Sikorskiego, z rodz. Sikorskich

16.00+          Tadeusza Łobockiego

 

Intencje  Mszalne 8-14 VII 2019

 

Poniedziałek

7.30  +       Alfredę Zabawską (1r)

Wtorek

7.30  +         Jana, Rozalię Pachołek, z rodz. Pachołków

8.00   +        XXX  Franciszka Zbyszyńskiego

Środa

7.30  +       Czesława Grabca, Jerzego Grabca

Czwartek

7.30  +       XXX Teresę Grzyb

Piątek

7.30  +        Jerzego Kliszcza of. Pawła z Jasienia

Sobota

7.30  +       Teresę  Grzyb of. Zielińskich

Niedziela 

8.00  +       Krystynę Martyniuk (2r), Edwarda,  Annę,  Stanisława, Małgorzatę  Gaździcką, Marcelę,    Feliksa Sobczyńskich

8.00  +       Piotra, Wiktorię, Tomasza, z rodz.   Jurkiewiczów,  Helenę i Tadeusza Kowalskich

9.30  +        Kazimierę i Grzegorza Walczaków, Wiktorię i Andrzeja Żukowskich

10.45*        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00+        Krzysztofa Skórzyńskiego

 

Intencje  Mszalne 1-7 VII 2019

Poniedziałek

7.30  +       Julię Krawczyk (27 r.), ++Tarczów, Krawczyków, Bardygów

Wtorek

7.30  +       Marka Wiśniewskiego (1r.)

Środa

7.30  +       Michała Radom

Czwartek

7.30  +       Halinę Piliszczuk, Tomasza, Bronisławę Zabawskich

Piątek

7.30  +       Janusza Olender

15.30 *        Przewale

17.00 +       Gustawa Bednarę (2r.)

Sobota

7.30  +       Czesławę Gardzioła XXX

17.00 +       Krzysztofa Czyrkę, Piotra Czyrkę, Stanisława (r.ś)

Niedziela 

8.00  +       ++ Caruczyńskich,Drygalskich, Lewandowskich

8.00  +       Franciszka Dryź (6r.), Władysławę Dryź, Mieczysława Piturę ++Dryziów,

Piturów, Greszatów, Tysów

9.30  +       Jerzego Kliszcz XXX

9.30  +       Marię i Mariana Kolanowskich

10.45*        Przewale

12.00*        Msza św. dziękczynna z racji 35 r. z s. małżeństwa Mirosławy i Zygmunta zprośbą O Bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

12.00 *        Msza św. dziękczynna z racji 40 r. z.s. małżeństwa Marii i Janusza z prośbą o  Bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

16.00+        Stanisława Wasyluk     

 

Intencje  Mszalne 24-30 VI 2019

Poniedziałek

7.00  +       Andrzeja Wiśniewskiego XXX

17.00 +       Piotra Sokołowskiego ++Sokołowskich

Wtorek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Msza św. dziękczynna z racji 1 r. urodzin Kacperka

Środa

7.00  +       Eugenię Bartoń, Stanisława, Mieczysława, Władysława, Danutę

17.00 +       Reginę (19 r.), Edwarda (5 r.), Jakubiaków

17.00 +       Jerzego Kliszcz    of. od siostry, brata Henia z rodziną

Czwartek

7.00  +       Wincentego-Franciszka Kościołko

17.00 +       Jerzego Kliszcz of. od Marii Kliszcz z rodziną

17.00 +       Władysława Tyszko, Annę, Władysława Kazańskich, Albinę, Jana Skowyrów,

Lucynę

Piątek

7.00  +       Lucynę Piwko of. od synowej Ani

17.00 +       Antoninę, Michała, Mariana ++Dudzińskich, Kazimierę, Franciszka Kościołko

Sobota

8.00  +       Antoniego Leńczyka, Anastazję, Waleriana, Zofię, Bronisława, Adolfa

++Bardygów

17.00 +       Tomasza, Zbigniewa, Stefanię ++Dudzińskich

Niedziela 

7.30  *        Przewale

8.00  +       Tomasza Gitner

8.00  +       Kazimierza Adamczuka

8.00           W intencji Ks. Proboszcza o  potrzebne łaski i Dary  Ducha  Świętego  z racji  imienin.

9.30  +       Lucynę Skowyra

9.30  *        Msza św. dziękczynna z racji 5 r. urodzin Jakuba z prośbą o Boże Bł. opiekę

Matki Bożej i dla całej rodziny

12.00*        Za Parafian

16.00+        Msza na cmentarzu

 

Intencje  Mszalne 17-23 VI 2019

Poniedziałek

7.00  +       Adolfa Guz (1 r.)

17.00 +       Janinę, Hipolita Badyłę, Marie, Jana Kopytko

Wtorek

7.00  +       Eugenię, Mikołaja Frankowskich

17.00 +       Jerzego Kliszcz     of. Danuty i Bartosza z Brzeska

Środa

7.00  +       Alfredę Kołtun (2r.), Stefana Kołtun, Mieczysława Torbę, Czesławę i Bolesława

Godzisz

17.00 +       Jerzego Kliszcz    of. od Pawła z Jasienia

Czwartek

8.00

10.00 *        Za Parafian

Piątek

7.00  +       Franciszkę Wygonną  XXX

17.00 +       Mariannę, Eugeniusza, Waldemara Sendeckich

Sobota

7.00  +       Lucynę Piwko XXX

17.00 +       Marię, Władysława, Romana ++Torba, Stanisławę i Jana Senderek

Niedziela 

8.00  +       Katarzynę, Mieczysława, Grzegorza ++Bajów, Agnieszkę, Piotra Małyga

8.00  *        Dzięk-błaga z ok. 50 r. urodzin Anny z prośbą o Bł. Boże i opiekę NMP

9.30  +       Stanisława Nagaj     of. dzieci z okazji dnia Ojca

9.30  +       Grzegorza Smyk

10.45 *        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00+        O Zycie wieczne dla rodziców :Wandy Smolińskiej, Edwarda Smolińskiego  of.

Ewy córki z Sosnowca z dziećmi Angeliką i Konradem

 

Intencje  Mszalne 10-16 VI 2019

Poniedziałek

7.00  +       Adama Niemczuka

17.00 +       Helenę, Aleksandra Kopytko, Walerie, Marię, Feliksa Czarneckich

Wtorek

7.00  +       Genowefę, Franciszka Organistów

17.00 +       Józefa, Stanisławę, Mieczysława, Władysława, Marie, Czesława Błaszczuków

Środa

7.00  +       Jerzego Kliszcz- ofiara od Beaty i Grzegorza z Brzeska

17.00 +       Urszulę Morską (r.ś), Stanisławę, Tadeusza ++Tybulczuków, ++Morskich,

Korżanów

Czwartek

7.00  +       Antoniego, Marię, Paulinę, Józefa ++Jakubiaków

17.00 +       Stanisławę, Genowefę, Ludwika ++Szozda, Marie Szkabruk

Piątek

7.00  +       Jerzego Kliszcz- ofiara od Danuty i Bartosza z Brzeska

17.00 +       Stanisława Skrzecza, Genowefę, Stanisława Pacuków. ++Michnowiczów,

Żukowskich

Sobota

7.00  +       Krystynę Wasyluk (17 r.), Zbigniewa (34 r.)

17.00 +       Albinę Grzybowską (1r.)

Niedziela 

8.00  +       Henryka Biszczaka (16 r.), Rozalie, Stanisława Biszczaków

8.00  +       Adolfa Guz (1 r.)

9.30  +       Franciszkę, Adama, Ogórków, Katarzynę, Stefana, Eugeniusza Stawarzów

9.30  +       Stanisława Bezpalko (1 r.)

10.45 *        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00+        Annę Wójcik

 

Intencje  Mszalne 3-9 VI 2019

Poniedziałek

7.00  +       Michała Radom

17.00 +       Leszka Czarneckiego

Wtorek

7.00  NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

17.00 +       Zofię, Jana Pawełko

Środa

7.00  +       Janusza Olender

17.00 +       Wojtka Kazior

Czwartek

7.00  +       Mariannę (22r.), Józefa, Reginę, Tadeusza ++Pawłowskich, Jana, Helenę

Pasiecznych

17.00 +       Agnieszkę Antoszewską (1 r.)

Piątek

7.00  +       Helenę Deląg XXX

15.30 *        Przewale

17.00 *        Msza św. dziękczynna z racji 75 r. urodzin Marii Podkańskiej z prośbą o Boże

Błogosławieństwo,  potrzebne łaski, zdrowie na dalsze lata życia—dar

modlitwy od dzieci i wnuków

Sobota

7.00  +       Bolesława ( 8 r.), Jana, Julię ++Jakubiaków

13.00 *        Msza św. dziękczynna za 50 lat zawarcia zw. Małżeńskiego mieszkańców

gminy Tyszowce

14.00 *        Msza św. dziękczynna w intencji maturzystów rocznika 1969 z prośba o Boże

Bł. i potrzebne łaski

17.00 +       Wiesława Szopę (3r.)

Niedziela 

8.00  +       Grzegorza Smyk

8.00  +       Stefana Kijko (20 r.), Bronisławę, Grzegorza Michniak

9.30  +       Marię (12 r.), Kazimierza Kościołko, Ireneusza Pióro

10.45 *        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00+        Kazimierza, Jadwigę Skiba

 

Intencje  Mszalne 27 V-2 VI 2019

Poniedziałek

7.00  +       Wincentego-Franciszka Kościołko

17.00 +       Jan Jurkiewicza (5r.), ++Jurkiewiczów, Szczepańskich

17.00 *        W intencji  samorządowców

Wtorek

7.00  +       Zofię, Michała, Agnieszkę, Piotra, Romualda ++Chabrosów, Kazimierę,

Wacława Sawińskich

17.00 +       Halinę Ważną (8r.), Piotra

Środa

7.00  +       Annę, Adama, Mariana, Jana ++Hałasów

17.00 +       Anielę, Edwarda Michnowicz ++Skrzeczów, Michnowiczów, Żukowskich

Czwartek

7.00  +       Ryszarda Tymińskiego (15 r.)

17.00 +       Mariana Czernij

Piątek

7.00  +       Łukasza Saganiaka (r.ś.)

17.00 +       Adama Pachołka (9r.), Pachołków

Sobota

7.00  +       Irenę, Edwarda ++Gaździckich, Mrozowskich, Barczuków

17.00 +       Wojciecha Małyszek, Mariannę, Aleksandra Małyszek

Niedziela 

8.00  +       Franciszka, Mariannę, Ignacego, Jana, Leokadie Żyłów

8.00  +       Roberta (21 r.) Deryło, Ryszarda (9 r.), Annę, Edmunda Deryło

9.30  +       Agnieszkę Antoszewską ( 1 r.)

9.30  *        Msza św. dziękczynna racji 20 r. urodzin Katarzyny z prośbą o Boże Bł. i

potrzebne łaski na dalsze lata życia

10.45 *        Przewale

12.00*        Za Parafian

16.00+        Aleksandrę, Władysława Dorębskich ++Dorębskich, Dudzińskich

 

Intencje  Mszalne 20-26 V 2019

Poniedziałek

7.00  +       Katarzynę Majewską, Annę, Michała Bezpalko

17.00 +       Ryszarda, Włodzimierza, Janinę, Stanisława ++Pyżyków, Jarominów

Wtorek

7.00  +       Tadeusza Sagan (39 r.)

17.00 +       Rościsława Jędruszewskiego (18 r.)

Środa

7.00  +       Stanisławę, Tadeusza, Jonnę Tybulczuk, Marię, Władysława, Jerzego Gniwek,

Urszulę Morską

17.00 +       Stanisława Szyprowskiego (22r.), Antoninę, Mieczysława Szyprowskich,

Helenę, Jana Margol, Bogusława Margol, Annę i Ryszarda

Czwartek

7.00  +       Bronisławę, Mieczysława Skórzyńskich ++Skórzyńskich, Urbanów

17.00 *        Władysława Badyłę of. od Karoliny

Piątek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Michała, Bronisławę, Mieczysława, Anastazję, Grzegorza ++Żukowskich

Sobota

7.00  +       Czesławę, Jana Sobolewskich

17.00 +       O życie wieczne dla Wandy Smolińskiej of. od Ewy z Sosnowca z dziećmi

Angeliką i Konradem

Niedziela 

8.00  +       Lucynę Skowyra

8.00  +       Tadeusza Sikorskiego ++Sikorskich, Tarasów

9.30  +       Elżbietę Sól

9.30  +       Roberta Dudzińskiego (23 r.), Danutę, Kazimierza, Mariusza

10.45 *        Przewale

12.00*        I rocznica Komunii św. dla klas IV

12.00 *        Dziękczynna za wszystkich którzy przyczynili się do wyjazdu ministrantów na

mistrzostwa Polski w piłkę  nożna halową, z prośbą o Bł. Boże  i opiekę NMP dla wszystkich darczyńców.

16.00

 

Intencje  Mszalne 13-19 V 2019

Poniedziałek

7.00  +       Stanisława Cisło, Andrzeja Cisło, Szymona, Anielę Bratek

17.00 +       Janinę Rybacha

Wtorek

7.00  +       Bronisława i Leokadię Jurkiewicz ++Jurkiewiczów, Mielniczczuków

17.00 +       Zdzisława Kryszczuk

Środa

7.00  +       Zofię Furmańczuk

17.00 +       Zofię Dydiuk, Mariana Kowalczuka

Czwartek

7.00  +       Kazimierza, Józefa Zarębskich, Stanisławę, Tadeusza Drąszcz

17.00 *        Dziękczynna z racji urodzin Oli i 18 r. ur. Eryka z prośbą o Bł. Boże i potrzebne

łaski

Piątek

7.00  +       Wiesława Mroza ( 5r.)

17.00 +       Józefa (15r.), Jana, Annę ++Kościołków

Sobota

7.00  +       Józefa Skop, Celinę, Marię, Zofie, Szymona

17.00 +       Franciszka Kopytko (15 r.)++Kopytków++ Nowosadów

17.00 +       Msza za wszystkich zmarłych parafian i wszystkich spoczywających na parafialnym

cmentarzu

Niedziela 

8.00  +       Grzegorza Smyk

8.00  +       Stanisławę Kochanowską

9.30  +       ++Leśniaków, Pilusiów

9.30  +       Jana Szyper (1r.)

10.45 *        Przewale

12.00*        Msza św. odpustowa

Intencje  Mszalne 6-12 V 2019

Poniedziałek

7.00  +       Teresę Hawrylak XXX

17.00 +       Mieczysława Marszalec

Wtorek

7.00  +       Edwarda Nogę, Floriana Zarębskiego ++Dudzińskich, Zarębskich

17.00 +       Stefanię, Leonarda, Ludwikę, Franciszka ++Żukowskich

Środa

7.00  *        Msza dziękczynna do MBNP o dalszą opiekę

17.00 +       Stanisława Nagaj, Łucję, Tadeusza Nagaj

Czwartek

7.00  *        Msza św. dziękczynna z racji imienin i 95 r. urodzin Stanisławy Bartosiewicz z

prośbą o Boże Bł. o potrzebne łaski na dalsze lata życia

17.00 +       Władysława Badyłę of. od Iwony

Piątek

7.00  +       Stanisława Bartoń, Eugenię, Mieczysława, Władysława, Danutę, Łukasza

17.00 +       Janinę, Jana Masłakowskich

Sobota

7.00  +       Janinę, Tadeusza, Mariusza Kisiel, Mieczysława, Piturę ++Skórzyńskich,

Greszatów

17.00 +       Tadeusza Gardziołę

Niedziela 

8.00  +       Jerzego Bondyrę (2 r.)

8.00  *        Przewale

9.30  +       Anielę Czyrka (9r.), Czyrków, Pachołków

11.00*        Msza św. –  I Komunia Św.

16.00 +       Kazimierę, Jana Paszko, Barbarę Zedler, Romana Bzdyrę, Jana i Annę

 

 

Intencje  Mszalne 29 IV -5 V 2019

Poniedziałek

7.00  +       Bronisławę Hałas (1r.)

17.00 +       Stefanię Żukowską of. od rodz. Kryszczuków

Wtorek

7.00  +       Eugenię Duda

17.00 +       Msza św. dziękczynna z racji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

Środa

7.00  +       Jana Lewickiego (10 r.), ++Lewickich, ++Zarębskich

17.00 +       Amelię, Jana Grabców, Leokadię, Tomasza Grzybowskich, Zdzisława,

Czesława Grabców

Czwartek

7.00  +       Leonarda Jurkiewicza, Władysławę, Edwarda Jurkieiwcz

17.00 +       Dariusza i Ireneusza Kazior of. od cioci Marysi

Piątek

8.00  +       Stanisława (29 r.), Alfredę Piwko

9.30  +       Pawła Jakubiaka (33r.), Stanisławę, Edwarda, Feliksę, Danutę, Jana, Marię

9.30  *        W intencji Ojczyzny

10.45 *        Przewale

12.00 *       Msza św. dziękczynna z racji 40 r. z. s. małżeństwa Stanisławy i Jerzego z

prośbą o Bł. Boże i opiekę MB        dla jubilatów i całej rodzin

16.00 +       Michała Radom

Sobota

7.00  +       Janusza Olender

17.00 +       Bronisławę, Stanisława, Witolda ++Kuźmińskich, Krystynę Nowak

17.00 *        W int. Strażaków z naszej parfii z racji wspomnienia św. Floriana

Niedziela 

8.00  +       Pawła Bartosiewicza

8.00  *        Msza św. w intencji Michała z prośbą o szczęśliwe zdanie egzaminów

maturalnych

9.30  +       Kazimierę Siedlecką, ++Siedleckich, Wojtasiuków

9.30  +       Jadwigę,Antoniego Podgórskich, Irenę Jakubowską

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Annę Tarcz (4 r.), Mieczysława, Paulinę, Stanisława Tarcz, Rozalię, Piotra

Szadzińskich

 

Intencje  Mszalne 22-28 IV 2019

Poniedziałek

8.00  *        Msza św. dziękczynna z racji 60 r. z. s. małżeństwa Danuty i Jana Jachymek

8.00  +       Mariannę, Mikołaja, Helenę, Emilię +Draganów ++ Birontów , Marię   Gresztę

9.30   *        Msza  św. w intencji młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania

11.00           Msza w Przewalu

12.00 +       Floriana, Bolesława, Stanisława, Stanisławę ++Węgrzynowiczów

16.00 +       Zbigniewa Mączka (10r.)

Wtorek

7.00  +       Franciszka Wilczaka, Emilię, Wiesława

17.00 +       Feliksa, Jana, Antoninę, Tomasza, Jana ++Stelmaszczuków, Remigiusza,

Bronisławę Osielskich

Środa

7.00  +       Stefanię Żukowską XXX

17.00 +       Władysława Badyłę dar modlitwy od r. Jurkiewiczów z Pisarzowic

Czwartek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Marka Wiśniewskiego, Antoniego, Mariannę, Józefa ++Stelmaszczuków

Piątek

7.00  +       Józefa (25r.), Marię, Reginę, Tadusza, Helenę Pawłowskich, Magdalenę,

Mikołaja

17.00 +       Janusza Tybulczuka XXX

Sobota

7.00  +       Wincentego-Franciszka Kościołko

17.00 +       Adama Jakubiaka (14r.), Julię, Władysława Szczerbaty, Jana, Zofię Jakubiak

Niedziela 

8.00  +       ++Zielińskich, Cinnerów, Tarczów

8.00  +       Paulinę, Michała, Tomasza ++Borysów

9.30  +       Franciszka, Leokadię, Zofię, Weronikę ++Maliszewskich, Pawła, Anastazję,

Józefa, Danutę ++Lipczewskich

9.30  +       Grzegorza Smyk, Mariannę, Leokadię, Piotra Kraś

12.00 *        Przewale ( nie ma Mszy św. w kościele parafialnym)

16.00 +       Józefa Mróz (11r.), Genowefę

Intencje  Mszalne 15-21 IV 2019

Poniedziałek

7.00  +       Jakuba Wołoszyna, Bronisławę, Kazimierę, Mariana, Józefa Wołoszynów,

Katarzynę, Stanisławę, Józefa Leszka, Krzysztofa Wiśniewskich, Tadeusza

Gąsiora, Jóżefa Taranowicz

17.00 +       Ryszarda Żurek (1r.)

Wtorek

7.00  +       Stefanię Żukowską of. od siostrzenicy

17.00 +       Tadeusza Zabłockiego, ++Zabłockich

Środa

7.00

17.00 +       Mieczysława Marchiewicza, Mariusza, Kazimierę, Bolesława Bernaś, Marię,

Tadeusza Smyk, Annę, Jana Porębko

Czwartek

17.00 +       Grzegorza Smyk, Mariannę Kraś (25r.)

17.00 +       Henryka Nagaja (27r.), Wandę, Wojciecha Stawarskich

17.00 *        W int za. Ks. Piotra, Ks. Komandora Andrzeja, Ks. Andrzeja z prośbą o Bł.

Boże i opiekę NMP

Piątek

16.00 *        Droga Krzyżowa i Nabożeństwo Wielkiego Piątku

Sobota

19.30 +       Konstantynę, Edwarda Piliszczuk, Antoniego Kaweckiego, Marię, Józefa

Sikorskich

19.30 +       Wiktora Michalskiego (11  r.) , ++Michalskich, Krawczyków, Lewandowskich

Niedziela 

6.00  *        Rezurekcja

9.30  +       Pawła Jakubiaka (33r.), Stanisławę, Edwrda, Feliksę, Danutę, Jana, Marię

10.45 *        Przewale

12.00 +       Antoniego, Marcelę, Leona ++Kościołków, Danutę, Jana, Andrzeja, Henryka,

Mariannę, Józefa, Rozalię ++Jakubiaków

Intencje  Mszalne 8-14 IV 2019

Poniedziałek

7.00

17.00 +       Zbigniewa, Bolesława, Marię, Jana ++Mękal, ++Kocirów

Wtorek

7.00            Msza św. dziękczynna w intencji Julii -w  10 rocznicę urodzin-, z prośbą

o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata życia. Ofiara Mszy św. od dziadków

17.00 +       Józefa Bucznego (15 r.), Stanisława, ++Bucznych

Środa

7.00

17.00 +       Teofilę Olszańską (18r.), ++Bardygów, Olszańskich, Tarczów

Czwartek

7.00  +

17.00 +       Władysława Badyłę of. od. r. Wojciechowskich, Wlaziów

Piątek

7.00

17.00 +       Helenę, Franciszka Żukowskich

Sobota

7.00

17.00 +       Jana, Kazimierę, Stanisława, Rozalie, Mariannę ++Jurkiewiczów, Jana, Józefę

++Rosołów

Niedziela 

8.00  +       Franciszka Bezpalko (9r.)

8.00  +       Józefa, Stanisława, Marię, Kazimierza ++Palak

9.30  +       Bronisława, Feliksę, Janinę ++Zarębskich, Julię, Jana Ziomkowskich

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Walerię, Jana Osuch

Intencje  Mszalne 31- III do 07.IV  2019

Poniedziałek

9.00  +       Elżbietę Jurkiewicz-Saszko (1 r.)

11.00

12.30 *        Przewale

17.00*        Msza św. dziękczynna z racji 18 r. urodzin Natalii Podkańskiej z prośba o Bł.

Boże i opiekę NMP w dorosłym życiu

Wtorek

9.00  +       Seweryna i Bogusława Marców, Józefa Nowosada

11.00

12.30 *        Przewale

17.00 +       Urszulę, Zbigniewa, Franciszka, Piotra ++Morskich, Stanisławę,

Tadeusza ++Tybulczuków, ++Zarębskich

Środa

7.00

17.00 +       Michała Radom

Czwartek

7.00  +       Kazimierę, Franciszka, Mieczysława ++Pilusiów, ++Kominiarczuków

17.00 +       Władysława Badyłę of. od rodziny Mulawów

Piątek

7.00  +       Janusza Olender

15.30 *        Przewale

17.00 +       Anielę, Władysława Ostaszewskich

Sobota

7.00  +       Bronisławę, Stanisława Kuźmińskich, Stanisławę, Antoniego Żukowskich

17.00 +       Agnieszkę Antoszewską (10 miesiąc od śmierci), Jerzego, Jana Hutko

Niedziela 

8.00  +       Janinę Szufel (12 r. śm.), Helenę-Izę, ++zmarłych członków rodziny

8.00  +       Henryka Chorościeja, Franciszkę, Andrzeja Chorościej

9.30  +       Mariusza Majdańskiego (9r.)

9.30  +       Jerzego Kośćiołko (7r.)

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Henryka Romaniuka (4r.), Stanisławę, Leona

Intencje  Mszalne 25-31 III 2019

Poniedziałek

8.00  +       Irka Kazior (4r.), Darka Kazior

9.30  *        Przewale

17.00 +       Mariannę Czernij

Wtorek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Mariana Kowalczuka (2r.)

Środa

7.00  +       Annę Maliszewską

17.00 +       Wincentego-Franciszka Kościołko

Czwartek

7.00  +       Feliksa Karasia, Marie, Mariana, Stanisława, Piotra

17.00

Piątek

7.00  +       Stefanię, Tomasza, Zbigniewa ++Dudzińskich

17.00 +       Feliksę Emerle (7r.), Mariana Emerle, Stanisława, Mieczysława Obszyńskich,

Janinę Tybulczuk

Sobota

7.00  +       Stanisławę Leśniak

17.00 +       Władysława Badyła XXX

Niedziela 

8.00  +       Ryszarda Gałana ++Gałanów

8.00  +       Mieczysława Dobrowolskiego, Franciszka Bezpalko

9.30  +       Władysława Kowalskiego (6r.)

9.30  +       Halinę, Tomasza Piliszczuk, Bronisławę

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Władysława (20r.), Kazimierę (2r.), Gęborys 

Intencje  Mszalne18-24 III 2019

Poniedziałek

7.00  +       Bronisławę Dudzińską (50r.), Stanisława, ++Dudzińskich, ++Jakubiaków

17.00 *        Msza Św. dziękczynna w I rocznicę urodzin Szymona z prośbą o Bł. Boże i

potrzebne łaski

Wtorek

7.00  +       Józefa, Kazimierę Zarębskich, Stanisławę i Tadeusza Drąszcz

17.00 +       Grzegorza Smyk

Środa

7.00  +       Zbigniewa Dudzińskiego (dar modlitwy od mamy chrzestnej Jadwigi

Bartosiewicz)

17.00 +       Romana Strecker (22r.)

Czwartek

7.00

17.00 +       Ryszarda Kopytko

Piątek

7.00

17.00 +       Longina Sydorowicza (5r.)

Sobota

7.00  +       Kazimierę (r.ś.), Stanisława Łabę

17.00 +       Ignacego Sobczyńskiego

Niedziela 

8.00  +       Jana Garbacza (15r.), Witkorię, Tomasza, Edwarda ++Bartników

8.00  +       Józefa Pachołka (5r.), ++Pachołków

9.30  +       Franciszka Torbę, Leokadię

9.30  +       Józefa Gąsior, Michalinę, Jana Gąsior ++Gąsiorów

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Mieczysława Bednarskiego

 

Intencje  Mszalne: 11-17 III 2019

Poniedziałek

7.00             …………………..

17.00 +       Tomasza Gitner

Wtorek

7.00            ……………………..

17.00 +       Danutę Żukowską XXX

Środa

7.00  +       Antoniego (23 r.), Marcelę, Zbigniewa, Paulinę, Bronisława Jaremczuk, Jana,

Marię Dudzińskich

17.00 +       Rozalię Kowal (13 r.), Szczepana Kowal, Helenę, Mariana Cisak

Czwartek

7.00  +       Stanisława Andryszczaka XXX

17.00 +       Helenę, Franciszka, Jana, Paulinę ++Żukowskich, Marię, Antoniego Jużak

Piątek

7.00  +       Janinę Michałkiewicz XXX

17.00 +       Leszka Urbana (24 r.), Katarzynę, Czesława, Walentynę Schab, Józefa Schab

Sobota

7.00  +       Stanisławę Szerment (9r.)

17.00 +       Władysławę Dryź (6r.), Franciszka Dryź, Mieczysława Piturę,

Władysławę Kapica

Niedziela 

8.00  +       Edwarda Martyniuka (36r.), Krystynę, Annę, Stanisława, Małgorzatę Gaździcką

8.00  +       Stefanię Rudy (43r.), Leonarda, Helenę, Michała, Marię, Teofilę

9.30  +       Andrzeja Cisło

9.30  +       Helenę i Władysława Wróbel

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Kazimierza Wyszyńskiego (18r.), Stanisławę, Władysława, Jana, Zofię

 

Intencje  Mszalne 4-10 III 2019

Poniedziałek

7.00

17.00 +       Kazimierę, Bronisława, Krystynę, Ignacego ++Negowskich

Wtorek

7.00  +       Janusza Olender

17.00

Środa

8.00  +       Katarzynę i Józefa  Hałas (38 r śm.)

9.30  +       Przewale

17.00 +       Antoninę (8r.), Franciszka Sobczuków ++Sobczuków i Stepuchów

Czwartek

7.00

17.00 +       Piotra Wybranowskiego (4r.), Stefanię, Władysława Wybranowskich

Piątek

7.00  +       Małgorzatę, Mirosława Trześniowskich

17.00

Sobota

7.00  +       Mariusza Marchiewicza (4r.)

17.00 +       Łucje, Jana, Antoninę, Piotra Żukowskich

Niedziela 

8.00  +       Józefę, Władysława, Mariannę, Józefa Pożniaków

8.00  +       Mikołaja Pryszczewskiego (14r.)

9.30  *        Msza św. z ok. 18 r Julii z prośbą o Bł. Boże i potrzebne łaski w dorosłym

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Leokadię Dorębską (1r.)

 

Intencje  Mszalne 25 II -3 III 2019

Poniedziałek

7.00  +       Jadwigę Kościołko

17.00 +       Michała Stelmaszczuka (1r.), Janinę, Franciszka, Zbigniewa

Wtorek

7.00  +       Jana (34 r.), Janinę Czarneckich

17.00          ………………………………………….

Środa

7.00  +       Wincentego-Franciszka Kościołko

17.00         ………………………………………….

Czwartek

7.00  +       Romana Obszyńskiego (r.ś)

17.00 +       Reginę, Hipolita, Emilię, Leonarda, Mariannę ++Jurkiewiczów

Piątek

7.00  +       ++Kryszczuków, Kościołków

15.30 *        Przewale

17.00 +       Michała Zroll (12r.), Marie Zroll (5r.)

Sobota

7.00  +       Michała Radom

17.00 *        Msza św.-dziekczynna z racji 18 urodzin Pawła z prośbą o Bł. Boże i opiekę

NMP w dorosłym życiu

Niedziela 

8.00  +       Kazimierza Chwedorowicza

8.00  +       Antoninę, Władysława Jurkiewiczów

9.30  +       Feliksę, Aleksandra, Michała, Jana ++Adamczuków

9.30  +       Anielę, Józefa, Jana ++Pilgun, Zofie, Jana Wyszyńskich

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Jana Kawka

Intencje  Mszalne 18 -24 II 2019

Porządek  Mszy w II tygodniu ferii

Poniedziałek

07.00         Msza  św. celebrowana w klasztorze u Sióstr Kamedułek

11.30 +      Msza pogrzebowa za:  + Danutę Żukowską

Wtorek

7.00  +       Janinę Marszalec

12.00 +       Msza pogrzebowa za: +Janinę Michałkiewicz

17.00 +        Grzegorza Smyka

Środa

7.00

Czwartek

7.00

Piątek

7.00 +        Teresę Bondyra (2r)

17.00 +       Feliksę, Mariana Emerle; Stanisława, Mieczysława Obszyńskich,

Janinę Tybulczuk

Sobota

7.00  +       Michała Stelmaszczuka

17.00 +       Michała Ignacaka (30r)

Niedziela 

8.00  +        Zdzisława Biedunkiewicza (1r), Leokadię, Zygmunta, Natalię

8.00   +        Czesława  Tarnawskiego; Stanisława, Bronisławę Szwanc,

Józefa i Annę Tarnawskich

9.30  +       Andrzeja Bezpalko (r.ś), Paulinę, Jana, Teresę, Franciszka

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Antoniego i Annę Gresztów++ Gresztów

 

Intencje  Mszalne 11- 17 II 2019

Porządek  Mszy w I tygodniu ferii

Poniedziałek

17.00 +       Bronisława Jurkiewicza (7r.) ++ Jurkiewiczów, Mielniczuków

Wtorek

7.00

Środa

7.00

Czwartek

7.00

Piątek

7.00 +         Józefa Taranowicza (11r.)

Sobota

17.00 +  Janinę, Tadeisza, Mariusza Kisiel ++z Skórzyńskich

Niedziela 

8.00  +       Stanisławę  Jędrzejewską (6r.), Michała,  Tadeusza

8.00  +       Kasię  of.  od cioci Grażyny z rodziną

9.30  +       Ryszarda Bartosiewicza, Ryszarda Kozaka, Feliksę, Bronisława

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Janinę, Szymona Misiutę, Zbigniewa Zawadzkiego

 

Intencje  Mszalne 4-10 II 2019

Poniedziałek

7.00  +       Michała Radom

17.00 +       Marię, Kazimierza Kościołko,  Ireneusza Pióro

Wtorek

7.00  +       Janusza Olendra

17.00 +       Franciszka, Irenę, Katarzynę, Jana Jurkiewiczów

Środa

7.00            …………………………………………………………….

17.00 +       Marcela Czarneckiego, Bronisławę, Waleriana

Czwartek

7.00            ……………………………………………………………..

17.00 +       Aleksandra Lesiuka, Aleksandrę, Pawła Lesiuków

Piątek

7.00            ……………………………………………………………….

17.00 +       Edwarda (5r.), Reginę (19r.) Jakubiaków

Sobota

7.00  +       Czesława Urbana (19r.), Katarzynę, Leszka, Wojciecha Salomeę

17.00 +       Leokadię Zarębską (7r.), Zdzisława (6r.), Jana Cisło (1r.)

Niedziela 

8.00  +       Kazimierę Kazańską, Leokadię Opalską ++Opalskich, Kazańskich

8.00  +       Adolfa Bardygę of. od wnuków z Dobuszka

9.30  +       Aniele, Jana, Bronisławę, Bronisława ++Uchmanów

9.30  +       Deborah Strecker

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Józefa Garbacz (12r.)

 

Intencje  Mszalne 28 I -3 II 2019

Poniedziałek

7.30  +       Wincentego- Franciszka Kościołko

Wtorek

7.00          ………………………………..

Środa

7.00          …………………………………

Czwartek

7.00  +       Mieczysława Karczewskiego, Elżbietę, Józefa ++Karczewskich

Piątek

7.00            ………………………………..

15.30 *        Przewale

17.00 +       Elżbietę Sól (1 r.)

Sobota

8.00  +       Tadeusza Skórzyńskiego

9.30  *        Przewale

17.00 +       Czesławę, Bolesława Godzisz, Alfredę, Stefana Kołtun, Mieczysława Torbę

Niedziela 

8.00  +       Franciszka, Anielę Jachymek

8.00  +       Juliana Jakubiaka of. od wnuków i prawnuków

9.30  +       Andrzeja Jakubiaka, Dawida Jakubiaka

9.30  +       Czesława Sochana (14r.), Stefanię Józefa Sochanów

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Danutę Jasińską, Andrzeja dar modlitwy od brata Krzysztofa

Intencje  Mszalne 1-7 X 2018r.

Poniedziałek

7.00  +       Marka Wiśniewskiego of. od  syna

17.00 +       Stanisława Bezpalko    of. od Zbyszka z rodziną

Wtorek

7.00  +       Zofię i Kazimierza Rojów ++Rojów

17.00 +       Feliksę, Bronisława, Janinę ++Zarębskich, Julię Ziomkowską

17.00 +       Ksenię Jukubiak (65 r.), Mikołaja ++Jakubiaków i Dudzińskich

Środa

7.00  +       Grzegorza Zezula, Bronisławę Garbacz, Krystynę Kowalską

17.00 +       Helenę, Franciszka Żukowskich, Antoniego, Marię Jużak, Jana, Paulinę

Żukowskich, Mieczysława Żukowskich

        

Czwartek

7.00  +       Marcelę, Antoniego, Zbigniewa ++Jaremczuków, Bronisława, Paulinę

Jaremczuków, Jana, Marię Dudzińskich

17.00 +       ++Kiszczyńskich, ++Sitarczuków,++Szeremetów

17.00 +       Albinę Grzybowską of. od obecnych i emerytowanych pracowników przychodni

w Tyszowcach

Piątek

7.00    +      Janusza Olender

15.30 *        Przewale

17.00 +       Andrzeja Opalskiego ++Opalskich, Kazańskich

Sobota

7.00  +       Krystynę Kowalską (5r.)

17.00 +       Leokadię Jurkiewicz (4r.), Jurkiewiczów, Mielniczuków

17.00 +       Wandę, Jana Wybenda ++Wybendów

Niedziela 

8.00  +       ++Lewickich, ++Caruczyńskich, Janinę Szufel

8.00  +       Henryka, Marię Wołoszynów

9.30  +       Ks. Stanisława Pawlinę

9.30  +       Wandę Wybendę, Jana ++Wybendów                      

10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Reginę, Jana, Stanisława Kowalik

 

Intencje  Mszalne 24-30 IX 2018r.

Poniedziałek

7.00  +       Eugenię Stasiuk XXX

7.00  +       Krystynę Martyniuk greg. 24

17.00 +       Marka Wiśniewskiego of. od rodzeństwa

Wtorek

7.00  +       Adolfa Guz of od. Ewy Żak-Kaczmarek

17.00 +       greg. 25

17.00 +       Zbigniewa Martyniuka

Środa

7.00  +       Magdalenę, Franciszka Jurkiewicz, Julię, Jana Podgórskich, Jana, Mariannę,

Bronisławę, Józefa Taranowicz

7.00  +       greg. 26

17.00 +       Tadeusza Jędrzejowskiego (3r.), Stanisławę i Michała

17.00 +       Bogdana Habit (12r.)

        

Czwartek

7.00  +       greg. 27

17.00 +       Marię Karaś

17.00 +       Agnieszkę Antoszewską of. od męża i synów

Piątek

7.00    +      greg.28

17.00 +       Kazimierę, Bronisława, Waleriana, Antoninę, Ignacego ++Kowalskich, Marię

Frąckowiak

Sobota

7.00  +       Leokadię Hrycuniak of. od Małgosi i Janusza z dziećmi

7.30  +       greg. 29

17.00 +      Msza  Ślubna

Niedziela 

8.00  +       greg. 30

8.00  +       Michała Stelmaszczuk

9.30  +       Zbigniewa Zawadzkiego

9.30  *        Dzięk-błag z ok. 36 r. ur. Katarzyny Czwaniuk z prośbą o Bł. Boże i opiekę NMP                                                                                                                                                               10.45 *        Przewale

12.00 *        Za parafian

16.00 +       Celinę Skop (3r.), Leokadię i Michała Szadkowskich

16.00 +       Za poleconych na kartach wspominkowych i zmarłych pochowanych na naszym

cmentarzu

Intencje  Mszalne 17-23 IX 2018r.

Poniedziałek

7.00  +       Krystynę Martyniuk greg.17

17.00 +       Stanisława Bezpalko of. od siostry Józefy

Wtorek

7.00  +       Stanisława Nagaj (1r.)

17.00 +       greg. 18

17.00 +       Romana Obszyńskiego (9r.)

Środa

7.00  +       Józefę Wiatrowską (1r.), ++Wiatrowskich, Cieślów

7.00  +       greg. 19

17.00 +       Grzegorza Smyk of. od siostry z mężem

17.00 +       Irenę Kryszczuk, ++Kryszczuków i Kruczków

        

Czwartek

7.00  +       greg. 20

17.00 +       Irenę Kryszczuk (3r.)

Piątek

7.00    +      greg.21

17.00 +       Jana Mąkala (7r.)

Sobota

7.00  +       Leokadię Hrycuniak of. od wnuczki Moniki z dziećmi

7.00  +       greg. 22

16.00 *        Msza św. dziękczynna z racji 90 r. urodzin Edwardy Soroki z prośbą

o Boże Bł. i opiekę NMP na kolejne lata życia

17.00 +       Franciszka Kierepkę (16r.), Jadwigę (11r.) ++Kierepków, Przygockich,

Chrobaków, Lucynę Kazańską

Niedziela 

8.00  +       Leokadię, Józefa Czarneckich

8.00  +       Władysławę, Zygmunta Krochmal

9.30  +       Mariana, Antonię Wasyluk

9.30  +       Edwarda Piliszczuka (4r.), Konstantynę, Antoniego Kaweckiego (4r.),

Marię, Józefa  Sikorskich                                  

10.45 *        Przewale

12.00 +       greg. 23

16.00 +       Bolesława Godzisz (2r.),Czesławę-Bożenę Godzisz

 

Intencje  Mszalne 10-16 IX 2018r.

Poniedziałek

7.00    +         Krystynę Martyniuk greg.10

17.00  +         Janusza Soszkę ( 6r.)

Wtorek

7.00    +         greg. 11

17.00  +         Marię i Stanisława Fabrowskich

17.00  +         Wiesława Lipowicz of. od sąsiadów z Trześniowa

Środa

7.00    +         Adolfa Guz of. od wnuka Damiana

7.00    +         Rozalię i Stanisława Sołdaczuk ++Bezpalków, Sołdaczuków

17.00  +         greg.12

           

Czwartek

7.00    +         greg. 13

17.00  +         Janusza Kościołko

17.00  +         Anielę, Edwarda Michnowicz, ++Michnowiczów, Żukowskich, Skrzeczów

Piątek

7.00    +         greg.14

17.00  +         Danutę Barańską (1r.)

Sobota

7.00    +         Mariana Kochanowskiego (38 r.), ++Kochanowskich

7.00    +         greg. 15

16.00  *          Ślub

17.15  *          Ślub

Niedziela 

8.00    +         Jadwigę Szyper (3r.)

8.00    +         Kazimierę Hałas (3r.), ++Hałasów, Saganów

9.30    +         greg. 16                                                  

10.45  *          Przewale

12.00  +         Za parafian

16.00  +         Rozalię Sołdaczuk (20r.), Stanisława

Intencje  Mszalne 3-9 IX 2018r.

Poniedziałek

7.00    +         Krystynę Martyniuk greg.3

9.00    *          Msza na rozpoczęcie roku szkolnego Tyszowce

11.00  *          Msza na rozpoczęcie roku szkolnego Przewale

17.00  +         Adolfa Cisaka, Stanisławę, Jana, Natalię, Andrzeja, Helenę, Mariana

Wtorek

7.00    +         greg. 4

17.00  +         Stanisława Żukowskiego (2r.), Stanisławę Żukowską

17.00  +         Zbigniewa Zawadzkiego

Środa

7.00    +         Janusza Olender

17.00  +         Marię i Ludwika Świetlińskich, Mieczysława Szerement

17.00  +         greg.5

           

Czwartek

7.00    +         Grzegorza Zarębskiego (8r.)

17.00  +         greg.6

Piątek

7.00    +         greg.7

15.30  *          Przewale

17.00  +         Bronisławę, Stanisława, Witolda ++Kużmińskich, Krystynę Nowak

Sobota

8.00    +         Feliksę Hawryluk   of. córki  chrzestnej Barbary

8.00    +         Wiesława Lipowicza XXX

8.00    +         greg. 8

9.30    *          Przewale

17.00  +         Wandę Wybenda ++Wybendów

17.00  +         Tomasza Borysa ++Borysów

Niedziela 

8.00    +         Danutę Wielosz (11r.), Jana Piaszczyk

8.00    +         Jadwigę Kościołko, Wincentego-Franciszka Kościołko

9.30    *          Dzięk-błag z ok. 19 r. ur. Natalii Marzec

9.30    +         Barbarę Zgardzińską of. od Krystyny Jasiejko i r. Jachymków

9.30    *          Msza św. dożynkowa                                            

10.45  *          Przewale

12.00  +         greg.

16.00  +         Alfredę (20r.) Stanisława Piwko

Intencje  Mszalne 27-VIII do 02-IX  2018r.

Poniedziałek

7.00    +         Alfredę Kołtun (1r.ś)

7.30    +         Wincentego-Franciszka Kościołko

Wtorek

7.00    +         Marię, Antoniego, Paulinę, Józefa z rodz. Jakubiaków; Kazimierza, Bronisławę,

Edwarda, Jadwigę, Cezarego, Kazimierza z rodz. Sikorskich

7.30    +         Zytę Kawałko (36r.ś), z rodz. Kawałków, Podgórskich, Kosciołków i Żukowskich

Środa

7.00    +         Stanisława Bezpalko     of. rodziny

7.30    +        XXX  Dzień: Feliksę Hawryluk

Czwartek

7.00    +         Adolfa Guz of. syna Zdzisława z żoną

7.30    +        XXX Dzień: Leokadię Hrycuniak

Piątek

7.00    +         Zbigniewa Bezpalko (1r.ś)

7.30    *         Dziękczynno-błagalna z racji 10 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

Barbary i Andrzeja z prośbą  o Boże błogosławieństwo i  opiekę NMP

Sobota

7.00    +         Krystynę Martyniuk:  1 Msza gregoriańska

16.00  *          Ślub

17.00  +         Bronisława Jurkiewicz, z rodz. Jurkiewiczów

18.00  *         Dziękczynno-błagalna z racji 25  rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa Róży

i Wiktora z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP

Niedziela 

8.00    +         Aleksandrę i Władysława Sienkiewicz; Zygfryda i Ryszarda Sienkiewicz

8.00    +         Krystynę Martyniuk (2g)

9.30    *         Dziękczynno-błagalna z racji 18 rocznicy urodzin Maćka z prośbą o Boże

błogosławieństwo i opiekę NMP w dorosłym życiu.                            

9.30    +         Leokadię i Bolesława Dudzińskich

11.45  *          Przewale

12.00  +         Konrada Strecker (r.ś)

16.00  +         Stanisława Bucznego (13r.ś)  Józefa, z rodz. Harbitów

Intencje  Mszalne 20-26 VIII 2018r.

Poniedziałek

7.00    +         Franciszka Sobczuka (13r.ś), Antoninę, Józefa, Marcelę, Jana, Ksenię

Wtorek

7.00    +         Krystynę, Janinę, Edwarda z rodz. Panas

Środa

7.00    +         Albinę Grzybowską    of. rodziny Jurkiewiczów

7.30    *          Msza  św. dziękczynna  z racji 1r. urodzin Kacpra z prośbą o zdrowie                                                  i Boże błogosławieństwo  na  kolejne lata życia

Czwartek

7.00    +         Julię, Wojciecha Daśko, Jana

Piątek

7.00    +         Władysławę Bezpalko (1r.ś)

7.30    +         O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla: Karola, Zosi i Szymona

Sobota

7.00    +         Jana (4r.ś), Lucynę, Piotra, Stanisławę, Jadwigę z rodz. Piskorzów

16.00  *          Msza Ślubna

17.30  *          Msza Ślubna

Niedziela 

8.00    +         Janinę Witkowską (5r.ś) Jadwigę Traczuk, Wiesława  Garbuza, Stanisława Dzirbę

8.00    +         Zygfryda Sienkiewicza (r.ś)

9.30    +         Tadeusza Caruczyńskiego  (29r.ś)                                  

9.30    +         Czesłąwę, Kazimierza Lesiuk

11.45   *          Przewale

12.00  *         Za parafian

16.00  +        Msza św. za zmarłych polecanych w różańcu i spoczywających na naszym cmentarzu

Intencje  Mszalne 13-19 VIII 2018r.

Poniedziałek

7.00    +         Józefa Dajczak, Jana, Zofię, Helenę

7.30    +         Feliksę Jakubiak (3r.), Stefana ++Jakubiaków i Kiszczyńśkich

Wtorek

7.00    +         Agnieszkę Antoszewską

Środa

8.00    +         Darka Kazior (22r.), Irka

8.00    +         Sabinę, Tadusza, Benedykta ++Szwanców

9.30    +         Elżbietę Guz, Janinę, Aleksandra Podgórskich, Janinę i Bronisława Jakubiak

10.45  *          Przewale

12.00  +         Edwarda Dorębskiego

16.00  +         Stanisławę Malec                           

Czwartek

7.00    +         Kazimierza Drąszcz (15r.) Stanisławę

Piątek

7.00    +         Leokadię, Ignacego, Eleonore, Władysława ++Stelmaszczuków, Annę, Michała,

Stanisława z r. Wołoszyn, Stanisławę Żukowską, Annę, Jana Nowosad

Sobota

7.00    +         Zbigniewa Romańczuk

16.00  *          Ślub

17.30  *          Ślub

Niedziela 

8.00    +         Stanisława Nagaj

8.00    +         Elżbietę Sól

9.30    *          Dzię-błag. z ok. 17 r. ur. Mikołaja Cisaka                                 

10.45  *          Przewale

12.00  +         Walerię, Władysława, Janinę, Leokadie, Leonarda ++Krasiów, Kazimierza

++Saganów

16.00  *          Dzięk-błag. z ok. 20 r. ślubu Teresy i Kazimierza Dobrowolskich z prośbą o Bł. Boże i

                        opiekę NMP dla całej rodziny

   

Intencje  Mszalne 6-12 VIII 2018r.

Poniedziałek

8.00    +         Mieczysława Żukowskiego (11r.)

9.30    *          Przewale

17.00            …………………….

Wtorek

7.00    +         Zbigniewa Podkańskiego

Środa

7.00    *          Dzięk-błag. z ok. 20 r. ślubu Anety i Sławomira z prośbą o Bł. Boże, opiekę NMP

7.30 +            Edwarda Zabłockiego (3r.)                                               

Czwartek

7.00    +         Jadwigę Kościołko, Wincentego-Franciszka Kościołko

7.30    +         Andrzeja Cisło, Anielę i Szymona Bratek

Piątek

7.00    +         Marię, Stanisława, Mariannę, Michała ++Fabrowskich, Emilię, Eufrazynę,

Józefa  Kociraj

7.00    +         Alfredę Zabawską XXX

Sobota

7.00    +         Janinę, Mariana, Szambara ++Szambarów, Lisów

7.30    +         Mariana Saj, Mariannę, Franciszka

16.00  *          Ślub

Niedziela 

8.00    +         Jerzego Paszko, Salomeę, Hipolita, Janinę, Władysława, Annę, Szymona

++Maliszewskich

9.30    +         Konstantynę (15 r.), Edwarda Piliszczuk, Antoniego Kaweckiego, Marię, Józefa

Sikorskich                            

10.45  *          Przewale

12.00  +         Irenę, Władysława Jachimek, ++Jaronich, Stefana Niteckiego

16.00  +         Kazimierę, Wacława Sawińśkich,++Habrosów i Sawińskich

 

Intencje  Mszalne 30 VII -5 VIII 2018r.

Poniedziałek

7.00    +         Rafała Dudzińskiego, Ireneusza Pióro

7.30    +         Zofię Furmańczuk, Rafała

Wtorek

7.00    +         Zbigniewa Podkańskiego

Środa

7.00    +         Janinę Drąszcz

7.30    +         Marka Wiśniewskiego XXX                                

Czwartek

7.00    +         Stanisława i Ewę Stopka

7.30    *          Dzięk-błaga. Z ok. 48 r ślubu Stanisława i Aliny z prośba o Bł. Boże i opikę NMP

Piątek

7.00    +         Marię Repeć XXX

15.30  *          Przewale

17.00  +         Ireneusza Pióro (9r.), Jadwigę, Wacława Pióro, Marię i Kazimierza Kościołko

Sobota

7.00    +         Stanisławę, Kazimierza, Władysławę ++Wyszyńskich

7.30    +         Bronisławę Wołoszyn (59 r.), Jakuba, Mariana, Kazimierę, Józefa Wołoszynów,

Katarzynę, Stanisławę, Józefa, Leszka, Krzysztofa Wiśniewskich, Tadeusza Gąsior, Józefa

Taranowicz

17.00  +         Leopolda Grzybowskiego (9r.)

Niedziela 

8.00    +         Janusza Olender

8.00    +         Hipolita (33 r.), Antoniego, Bronisławę, Antoniego Kowalskich

9.30    *          Dzięk-błag. z ok. 1r. urodzin Marysi                  

10.45  *          Przewale

12.00  *          Msza św. dziękczynna z racji 35 r. z.s. małżeństwa Marty I Henryka  z prośbą

o Boże Bł. i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny

16.00  +         Czesławę Lesiuk (3r.), Kazimierza

Intencje  Mszalne 23-29 VII 2018r.

Poniedziałek

7.00    +         Jerzego, Jana Hutko, Agnieszkę Antoszewską

7.30    +        Albinę Grzybowską of. r. Chodurskich i Badaszczuków

Wtorek

7.00    +         Antoninę i Stanisława Kopytków

7.30    +         Agnieszkę Antoszewską   of. Jana Baj i Janusza Swatowskiego

Środa

7.00    +         Annę, Jerzego, Eugeniusza, Zofię Feja, Zofię i Stanisława Pankowskich

7.30    +         Gustawa Bednara

Czwartek

7.00    +         Annę Maliszewską

Piątek

7.00    +         Mikołaja Jakubiaka (r.ś.), Ksenię, z rodz. Jakubiaków i Dudzińskich

Sobota

7.00    +         Janinę i Ryszarda  Żukowskich, z rodz. Żukowskich i Hałasów

17.00  *         Msza św. ślubna

Niedziela 

8.00    +         Waldemara Krasia, z rodz. Łączuków

9.30    +         Czesława Chrastinę(41r.ś.), Franciszkę, Józefę, Antoniego              

10.45  *          Przewale

12.00  +         Tadeusza Jurkiewicza  (17r.ś.)

16.00  +         Tomasza Gitner

16.00  +         Za zmarłych polecanych w różańcu i spoczywających na naszym cmentarzu.

Intencje  Mszalne 16-22 VII 2018r.

Poniedziałek

7.00    +         Danutę Barańską, Józefa Barańskiego (21r.ś.),

Marię Barańską, Ks. Władysława Zakrzewskiego

7.30    +        Stanisława Bezpalko  XXX dzień  po śmierci

Wtorek

7.00    +         Leokadię i Ignacego Stelmaszczuków, Stanisławę, Annę, Michała

Wołoszynów, Eleonorę, Władysława Stelmaszczuków

7.30    +         Albinę Grzybowską XXX dzień po śmierci

Środa

7.00    +         Eleonorę Zakrzewską ( 9r.ś.), Ignacego Nowosada

7.30    +         Adolfa Guz  XXX dzień po śmierci

Czwartek

7.00    +         Grzegorza Smyk of. Zofii i Edwarda Dudek

7.30    +         Agnieszkę Antoszewską

Piątek

7.00    +         Edwarda Kazańskiego (r.ś.) i pomordowanych na Rotundzie

7.30    +         Stanisława Bezpalko  of. od brata

Sobota

7.00    +         Jana   Sikorskiego, z rodz. Sikorskich

17.00  +         Genowefę Mróz  (12r.ś.), Józefa

18.00   *        Msza św. ślubna

Niedziela 

8.00    +         Krzysztofa Skórzyńskiego

9.30    +         Halinę Piliszczuk ( 3r.ś.)               

10.45  *          Przewale

12.00  +         Jerzego Dudziak ( 7r.ś.), Teresę Dudziak,

Katarzynę i   Edwarda Wiśniewskich

16.00  +         Krzysztofa i Ryszarda Okalskich, Annę i Wacława z rodz. Bałków

Intencje mszalne od  09.VII do 15VII 2018r.

Poniedziałek

7.00    +         Jadwigę Kościołko

Wtorek

7.00    +         Tadeusza Arcabę, Anielę, Edwarda, Antoniego, Mariana

7.30    +         Czesława Grabca (38r.ś), Jerzego Grabca (7r.ś)

Środa

7.00    +         Krystynę Martyniuk (1r.ś)                        

Czwartek

7.00    +         Piotra Jurkiewicza, Helenę, Tadeusza Kowalskich,

Wiktorię i Tomasza Jurkiewicz

Piątek

7.00    +         Małgorzatę Gaździcką

7.30    +        Agnieszkę Antoszewską of. od przyjaciół rodziny

Sobota

7.00    +         Grzegorza Smyk  of. Rodziny Ćwików

Niedziela 

8.00    +         Franciszka(5r.ś),Władysławę Dryź, Mieczysławę Dryź, Mieczysława Piturę,

z   rodziny: Dryziów, Piturów, Gresztów i Tysów

8.00    +         Stanisława Kawalec (16r.ś)

9.30    +         Antoninę i Mariana Wasyluk

9.30    +         Ryszarda Opalskiego                     

10.45  *          Przewale

12.00  +          Irenę Pitura (10r.ś)

16.00  +         Alfredę, Kaliksta, Janusza, Jerzego Kościołko