Nabożeństwa Mszy Świętych

Msze Święte
Niedziela:

8:00, 9:30, 12:00, 16:00

Kaplica w Przewalu: 10:45

Kaplica w Klasztorze Mniszek Kamedułek; 7:00

Dni powszednie:

7:00, 17:00

Kancelaria

Czynna w dni powszednie

od 8:00 do 9:00 i od 16:00 do 17:00